Anna Rosbach

Anna Rosbach: Problematisk med nationalister i Europa-Parlamentet

28. maj 2014 kl. 1:00
DEBAT: Efter EP-valget står det klart, at nationalister over hele Europa fik en markant fremgang. Man burde ønske dem tillykke, men det er en problematisk drejning. Det skriver afgående MEP Anna Rosbach fra Miljøpartiet Fokus.
| Flere

EUdebatten

Af Anna Rosbach (Miljøpartiet Fokus)
Afgående medlem af Europa-Parlamentet

Det nyvalgte Europa-Parlament er nødt til at færdiggøre lovgivning, som allerede ligger på bordet. En del af den lovgivning er imod nationalisternes overbevisning, men til gavn for Europa som sådan.

Der er en diskrepans mellem en global handelsverden og nationalstaternes nærhedsprincip. Desværre har nationalisterne "glemt" at informere deres vælgere om dette ved valget til Europa-Parlamentet.

I Europa-Parlamentet arbejder man for at forbedre leveforholdene for 500 millioner mennesker - og ikke kun for f.eks. fem millioner danskere.

Europas fælles udfordringer 
Hvis vi ser på de udfordringer, Europa står overfor, er der rigeligt at tage sig til. Nære udfordringer som luftforurening, energikrise og madspild, klimaforandringer og stigende antibiotikaresistens er blot et par af de problemer, der vedkommer os alle og skal løses i de kommende år.

For eksempel må vi regne med, at Danmarks energi i Nordsøen slutter indenfor dette årti - og hvad gør vi så? Køber vi olie fra Golf-staterne eller gas fra Rusland? Hvem vil vi helst være afhængige af? Eller er løsningen at "fracke" i vores undergrund til fare for vores sundhed og natur i det lange løb?

Vi skal selvfølgelig ordne problemerne i vores egen baghave, men det er også nødvendigt, at vi løfter blikket over ligusterhækken.

Senest har krisen i Ukraine vist, at Rusland spiller med musklerne, både hvad energi og politik angår. Derfor er det vigtigt, at Europa står sammen. Ude i den store verden ses Europa som en stormagt, da vi repræsenterer 500 millioner forbrugere, og vi prises for vores europæiske kvalitet på fødevarer, legetøj, vindmøller osv. osv. Det er her, at vi har vores chancer.

Vi skal vise resten af verden, at Europa kæmper på demokratisk vis for bedre levevilkår for sine borgere.

Mon de nyvalgte parlamentsmedlemmer forstår, at den største udfordring, de står overfor, er at forklare, at vækst og bæredygtighed ikke er hinandens modsætninger, men hinandens forudsætninger?

Dette kan kun gøres, hvis vi deler vores erfaringer og viden på tværs af Europa. Til fælles gavn.

EUdebatten

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK