Debat

Concito: Danmark skal gå forrest, i stedet for at vente på EU's plan for naturgenopretning

EU's naturgenopretningsforordning hænger i en tynd tråd. Men klimaforandringer taler for, at Danmark handler uanset EU's beslutning, skriver Peter Andreas Norn.

Gennem naturgenopretning kan Danmark eksempelvis styrke vores beskyttelse mod ekstreme vejrforhold som storme og oversvømmelser, skriver Peter Andreas Norn.
Gennem naturgenopretning kan Danmark eksempelvis styrke vores beskyttelse mod ekstreme vejrforhold som storme og oversvømmelser, skriver Peter Andreas Norn.Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix
Peter Andreas Norn
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Naturgenopretning er et afgørende værktøj til at modvirke klimaforandring. Set i det det lys er det dybt bekymrende, at EU's naturgenopretningsforordning ikke vedtages som forventet.

Forordningen er på nuværende tidspunkt sparket til hjørne og dens skæbne er uvis. Forordningen ville ellers have været et stærkt redskab i bestræbelserne på at styrke den pressede biodiversitet og øge klimarobustheden i Danmark og hele Europa. 

Men selvom forordningen nu er sat på pause - og måske slet ikke vedtages - ændrer det ikke på det presserende behov for handling.

Tværtimod understreger det behovet for, at Danmark handler og bærer vores del af ansvaret som grønt foregangsland.

Naturgenopretning er ikke en unødig luksus. Det er et kritisk klimaværktøj og en afgørende måde at afbøde effekten af klimaforandringer.

Klimaforandringer truer 

European Climate Risk Assessment 2024, som udkom sidste måned, dokumenterer klart, at vi står over for en stadig mere akut og udfordrende klimakrise.

Rapporten fra Det Europæiske Miljøagentur maler et dystert billede af de truende klimarisici, der presser vores samfund. 

Læs også

Blandt konklusionerne er, at 2023 blev det varmeste år nogensinde, og at den globale gennemsnitstemperatur i 12-månedersperioden mellem februar 2023 og januar 2024 oversteg det præindustrielle niveau med 1,5 grader celsius.

En anden konklusion er, at Europa er det hurtigst opvarmende kontinent i verden.

Ekstrem varme bliver hyppigere, nedbørsmønstrene ændrer sig og i de seneste år har der været katastrofale oversvømmelser i flere europæiske regioner.

På europæisk plan forringer klimaforandringerne fødevaresikkerheden, vandforsyningen, energiforsyningen og sundhedstilstanden.  

Rapporten viser tydeligt, at klimaforandringerne for længst er blevet en realitet, og deres indvirkning på vores samfund og vores livskvalitet er alarmerende. I Danmark kan en af konsekvenserne på mellemlangt sigt blive, at forsikringsselskaber ikke kan forsikre ejendomme, der ligger i klimamæssige risikozoner, hvis ikke vi sætter fart på klimasikring og forebyggelse.  

Naturgenopretning er afgørende 

Set i det perspektiv er naturgenopretning ikke en valgmulighed. Det er en afgørende løsning. 

Investeringer i naturlige løsninger er en måde at mindske klimarisiciene og at øge vores modstandsdygtighed over for dem.

Investeringer i naturlige løsninger er en måde at mindske klimarisiciene og at øge vores modstandsdygtighed over for dem. 

Peter Andreas Norn
Programchef, Concito

Naturgenopretning kan hjælpe med at beskytte os mod ekstreme vejrforhold, reducere CO2-udledninger, bevare biodiversitet og skabe mere robuste og bæredygtige samfund.

Gennem naturgenopretning kan Danmark eksempelvis styrke vores beskyttelse mod ekstreme vejrforhold som storme og oversvømmelser. Eksempelvis kan genopretning af vådområder fungere som naturlige beskyttelsesbarrierer, der absorberer og reducerer skader forårsaget af ekstremregn. 

Dette beskytter ikke alene vores samfund og infrastruktur, men det bidrager også til at styrke vores biodiversitet.

Naturgenopretning kan også have en positiv indvirkning på landbrugets produktivitet og klimarobusthed.

Genopretning af vådområder og småbiotoper kan for eksempel hjælpe med at forbedre jordens frugtbarhed og vandretentionsevne, hvilket resulterer i bedre vækstbetingelser for afgrøder.

Desuden kan genopretning af naturlige levesteder for bestøvere og rovdyr bidrage til at opretholde sunde økosystemer, der understøtter landbrugsproduktionen.

Læs også

Endelig har naturgenopretning vist sig at have en positiv indvirkning på menneskers sundhed og velvære. Adgang til grønne områder og naturområder kan reducere stress, angst og depression og forbedre mental sundhed og livskvalitet.

Derudover kan naturgenopretning bidrage til at forbedre luft- og vandkvaliteten, reducere varme ved hedebølger, ligesom at styrkede økosystemer modvirker fremkomsten af vektorbårne sygdomme. Alt dette har positive effekter for folkesundheden.

Danmark skal i front

Det er så åbenlyst i Danmarks interesse at handle og at sikre en så stærk og ambitiøs gennemførelse af intentionerne i EU's naturgenopretningsforordning som muligt.

Biodiversitetskrisen og klimakrisen er forbundne, og vi skal tænke løsningen af dem sammen.

Peter Andreas Norn
Programchef, Concito

Biodiversitetskrisen og klimakrisen er forbundne, og vi skal tænke løsningen af dem sammen.

Det vil på samme tid gøre os mere robuste over for ekstremt vejr og styrke biodiversiteten, men også gavne høstudbyttet og øge folkesundheden.

Som grønt foregangsland ligger det ligefor, at vi i Danmark demonstrerer lederskab ved at prioritere natur- og miljøbeskyttelse ligeværdigt med bæredygtig udvikling – også selv om der ikke er EU-krav om det. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Peter Andreas Norn

Programchef, Concito
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1998), ph.d.

0:000:00