Danmark afviser centralt EU-styrede lagre med respiratorer og værnemidler

COVID-BEREDSKAB: Regeringen ønsker mere samarbejde om sygdomsbekæmpelse i Europa, men vil ikke give EU-Kommissionen kompetence til på egen hånd at opbygge og styre strategiske lagre af medicinsk udstyr, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Den holdning mangler logisk sammenhæng, kritiserer Venstre.

BRUXELLES: Centralt styrede sundhedslagre i EU, sådan som Kommissionen efterlyser, er ikke den rigtige vej til at styrke Europas epidemiberedskab. I hvert fald ikke, hvis det står til den danske regering.

”Jeg kan ikke se, at det er noget, som Kommissionen skal gøre alene. Det er noget, som vi gør i et samarbejde mellem de 27 medlemslande og Kommissionen. Det er den eneste måde at gøre det effektivt og rigtigt på,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i et interview med Altingets europæiske podcast, Parlamentet. 

Regeringen er meget interesseret i at medvirke til opbygningen af fælles europæiske lagre, hvis udnyttelse bliver koordineret af EU-Kommissionen. Men Danmark er ikke interesseret i, at kommissærerne i Bruxelles skal kunne bestemme over disse katastrofemedicinske lagre hen over hovedet på medlemslandenes sundhedsmyndigheder.

Den danske afvisning kommer, efter at EU’s krisekommissær i sidste uge foreslog netop sådan en kompetence for at ruste Europa bedre til et nyt udbrud af covid-19 eller lignende stærkt smitsomme sygdomme.

Kommissæren for krisestyring, slovenske Janez Lenarčič, påpeger, at EU’s nuværende civilbeskyttelsesmekanisme – som er baseret på frivillig hjælp mellem medlemslande – har vist sig at være for usikker.

Der gik for eksempel alt for lang tid, før Italiens bøn om hjælp i form af respiratorer og værnemidler blev hørt af andre lande, fordi de ifølge Lenarčič var mere optaget af deres egne problemer.

”Dette system kan ikke fungere korrekt i tilfælde, hvor alle EU-medlemsstater er ramt,” siger han.

Kommissionen vil selv styre kriselagre
I løbet af marts fik Kommissionen stillet og vedtaget et forslag om at udbygge den eksisterende mekanisme til også at omfatte fælles lagre af medicinsk udstyr, respiratorer, mundbind med mere, som medlemslande kan melde sig til at opkøbe og opbevare for EU-penge, og hvorfra de kan fordeles til de mest trængende.

Denne form for styrkelse af den eksisterende krisemekanisme er Danmark en varm tilhænger af. Faktisk har den danske regering placeret sig i front for det frivillige samarbejde om lagre.

Men kommissær Lenarčič ønsker at gå endnu længere, så Kommissionen helt på egen hånd kan beslutte sig for at opkøbe udstyr og drive lagre for at undgå at være afhængig af, at nogen melder sig.

”Vi vil ændre det, så Kommissionen kan foretage offentlige udbud, købe udstyr og få det opbevaret. Det kan der blive behov for, hvis der kommer en anden bølge af dette coronaudbrud eller et udbrud af noget andet, der ville ramme alle medlemsstater,” siger krisekommissæren.

Danmark vil beholde national kontrol
Den danske regering er helt enig i princippet om, at coronakrisen har afsløret et stort behov for, at EU får et bedre fælles epidemiberedskab. Men det betyder ikke, at strategiske lagre skal indkøbes og administreres af kommissærerne i Bruxelles, siger udenrigsministeren.

”Vi støtter et bedre samarbejde om værnemidler. Men det er vigtigt, at det sker i et samarbejde med alle 27 EU-lande. At det er noget, man vedtager sådan, at man også har fælles analyser og et fælles arbejde i gang – for sundhedsområdet er jo et nationalt anliggende,” siger Jeppe Kofod.

”Det er fint, at Kommissionen får en rolle tildelt af landene for at sikre, at den robuste strategi, som vi skal have på sundhedsområdet, også kan leveres i praksis. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at det er forankret blandt medlemslandene,” siger han.

Venstre efterlyser en mere logisk dansk linje
Regeringens linje bliver betegnet som overforsigtig og ulogisk af det største borgerlige oppositionsparti, Venstre.

”Der mangler en logisk sammenhæng i det, som udenrigsministeren siger. Hvis man på forhånd afviser enhver styrkelse af de EU-organer, der skal håndtere det her, hvordan er det så lige, at det fælles beredskab skal blive bedre?,” siger Venstres delegationsleder og næstformand i Europa-Parlamentets liberale gruppe, Morten Løkkegaard.

”Hvorfor gøre det her til en diskussion om medlemslande versus central EU-magt? Det er jeg fløjtende ligeglad med. Vi skal være ambitiøse og åbne over for at finde den bedste model. Lad det nu komme an på en prøve. Hvis man inden for de nuværende traktater kan give Kommissionen lov til at opbygge fælles EU-lagre, så lad dem da for guds skyld gøre det,” siger han.

 

Hør hele interviewet med udenrigsminister Jeppe Kofod (S) i ugens EU-podcast, Parlamentet, som udkommer fredag. 

Forrige artikel Sådan vil EU-Kommissionen få os til at rejse ud i Europa igen – med mundbind Sådan vil EU-Kommissionen få os til at rejse ud i Europa igen – med mundbind Næste artikel Øget dansk bidrag til grænsekontrol i Middelhavet Øget dansk bidrag til grænsekontrol i Middelhavet