Debat: Kamp mod overimplementering sparer virksomheder for milliarder

DEBAT: EU-Kommisionen er lykkedes med at lave bedre og mindre lovgivning. Men der er fortsat lang vej til perfekt regulering i EU og i Danmark, skriver Kasper Ernest. 

Af Kasper Ernest
Chef for EU og international afdeling i Dansk Erhverv

Den siddende kommission har slået sig op på at ville lave bedre og mindre lovgivning. Det har de, til dels, formået.

Med nedsættelse af den såkaldte ”REFIT Platform”, hvor Dansk Erhverv er medlem, er der i særlig høj grad blevet sat fokus på at evaluere den eksisterende lovgivning og gøre den mere ”fit-for-purpose”.

Anbefalingerne fra platformen bliver hørt og har for nyligt blandt andet ført til et forslag om en ny Digital Single Gateway, hvor virksomheder ét sted kan få adgang til al information om hvilke regler, der gælder i et givent land, simplificering af momsreglerne for SMV'ere og praktiske forbedringer til det europæiske udbudsdokument.

Det lyder måske alt sammen lidt kedeligt, men Kommissionen forventer, at for eksempel Digital Single Gateway kan spare virksomhederne i EU for 11 milliarder euro og 855.000 timer om året. Denne tilgang til at påpege og fjerne byrder vil Kommissionen fortsætte.

Korrekt og ensartet implementering er dog helt afgørende for, at disse byrdelettelser faktisk bliver realiseret for virksomhederne. Dansk Erhverv arbejder i regi af blandt andet Implementeringsrådet i Danmark for at sikre dette. Siden rådets første møde i 2016 er overimplementering af blandt andet kapitalkrav til aktieselskaber, fortolkning af reglerne for fartskrivere og reglerne for transport af affald blevet adresseret.

Transparent og systematisk tilgang til overimplementering
Det er konkrete lov- og praksisændringer, som gør en forskel for de danske virksomheder. Udover enkeltsagerne er det nu også lykkedes at få ministerierne til at tage en mere transparent og systematisk tilgang til overimplementering, så det forhåbentlig kan undgås eller i hvert fald minimeres til der, hvor det er politisk besluttet i fremtiden.

Fremover skal det fremgå af et lovforslag, om det indeholder overimplementering, og hvilke af regeringens fem principper om overimplementering det i så fald overtræder. Denne nye praksis vil give et helt nyt overblik over og en åben diskussion om, hvor og hvorfor der overimplementeres. I Dansk Erhverv ser vi det som et stort skridt mod at komme overimplementering til livs i Danmark.

Der er fortsat lang vej til vi har perfekt regulering i EU og i Danmark, men den kulturændring, vi har set i de seneste år, er værd at bemærke og giver håb for, at endnu flere unødvendige byrder kan lettes og langt færre nye kommer til.

Forrige artikel S: Vejgodsbranchen kæmper for at lovliggøre social dumping S: Vejgodsbranchen kæmper for at lovliggøre social dumping Næste artikel Coop: Indfør forbud mod kemikalier, før det er for sent Coop: Indfør forbud mod kemikalier, før det er for sent
EU-kommissær: Demokratiets krise forsvinder ikke efter Trump

EU-kommissær: Demokratiets krise forsvinder ikke efter Trump

KRONIK: Donald Trump og de voldsomme hændelser i USA er et symptom på et skrøbeligt demokrati i en digital tidsalder. Også i Europa. Vi skal lave klarere regler for techgiganterne og styrke den demokratiske deltagelse, skriver næstformand i EU-Kommissionen Věra Jourová.