DF: EU magter ikke at beskytte Norden

DEBAT: I en nær fremtid vil Schengen-samarbejdet bryde sammen, og derfor skal vi kæmpe for, at de nordiske lande forbliver et trygt sted, skriver ordfører for nordisk samarbejde Liselott Blixt (DF).

Af Liselott Blixt (DF)
Ordfører for nordisk samarbejde og medlem af Nordisk Råd

Hånden på hjertet. Norden er lykkedes med en masse, som EU kun kan drømme om. Vi kunne nævne den frie og gnidningsløse trafik mellem landene. Muligheden for at bosætte sig og tage arbejde i et andet nordisk land.

Forholdsvis ensartede regler og et minimum af sproglige vanskeligheder. Vi kunne også nævne det tætte samarbejde og de historiske bånd mellem landene i norden, som rækker århundreder tilbage i historien. Vores kulturelle fællesskab og værdier.

Men det måske vigtigste er den tryghed og tillid mellem landene, som kort tid efter Anden Verdenskrig muliggjorde, at vi kan rejse mellem vore lande uden at tage passet med. Pasfrihed er ikke noget, som man skal tage for givet. Denne frihed forudsætter nemlig en høj grad af tryghed og fred. Men trygheden er kraftigt udfordret.

Vi ser, at den svenske udlændingepolitik har resulteret i en hidtil uset bølge af vold. Likvideringer af uskyldige mennesker på åben gade i Malmø er blevet hverdag.

Det har fået flere danske partier til at efterlyse grænsekontrol ved den danske grænse til Sverige, som nu på stikprøvebasis er en sørgelig realitet – til gene for såvel fredelige pendlere som turister.

Partier laver nordiske forpligtelser
Men på det overordnede plan er det ikke kun den svenske kriminalitetsbølge, som udfordrer pasunionen, men selve Schengen-samarbejdet i EU, som aldrig har kunnet levere den nødvendige sikkerhed ved EU's ydergrænse. Hele flygtningekrisen og den deraf følgende krise har sin rod i et fejlbehæftet Schengen-samarbejde.

Partierne i Nordisk Frihed vil arbejde for et langt snævrere og mere forpligtende nordisk samarbejde på blandt andet følgende punkter:

  • Bekæmpelse af kriminalitet.
  • Fælles løsninger for håndtering af kriminelle eller afviste asylansøgere, som skal hjemsendes fra eventuel fællesnordisk "øde ø".
  • Øget samarbejde omkring kontrollen ved Nordens ydre grænser og hurtigere udveksling af informationer mellem landene.
  • Fælles økonomisk pres på lande, som nægter at modtage egne statsborgere gennem fratagelse af økonomisk bistand.

Norden overgår EU
Partierne i Nordisk Frihed, som foruden Dansk Folkeparti består af Sverigedemokraterne og De Sande Finner, afviser at ofre den helt specielle nordiske kultur og det særlige nordiske frisind af hensyn til samarbejdet i EU.

I Norden kan vi allerede de ting, som EU arbejder for. Men vi kan dem meget bedre, end EU nogensinde vil kunne. Det skal vi fastholde. Nordisk Frihed er overbevist om, at Schengen-samarbejdet vil bryde sammen i en nær fremtid.

Derfor skal vi kæmpe for, at i det mindste de nordiske lande forbliver et trygt sted, hvor borgerne tillidsfuldt kan færdes uden forhindringer. Men betingelsen for dette er et langt tættere samarbejde og et opgør med den berøringsangst, som stadig præger dele af Norden i forhold til at bekæmpe alt fra kriminalitet til illegal indvandring.

De tre partier i Nordisk Frihed vil bære kravet om et tættere samarbejde ind i Nordisk Råd i den kommende tid. Hvis det nordiske samarbejde skal give mening, må det også have en mere forpligtende karakter for det enkelte nordiske land.

Vi kan ikke stole på EU alene. Vi skal som foregangslande vise, at vi kan gøre det langt bedre.  

Forrige artikel Europæisk Ungdom om forsvarsforbe­holdet: Bramsen vælger den lette vej Europæisk Ungdom om forsvarsforbe­holdet: Bramsen vælger den lette vej Næste artikel Venstre: Kommissionen skal bringe EU i front digitalt med liberale løsninger Venstre: Kommissionen skal bringe EU i front digitalt med liberale løsninger