EL: Lad os droppe EU som verdens navle

DEBAT: EU skal lade de enkelte medlemslande indgå de aftaler, som de kan blive enige om, fremfor at fokusere på EU som verdens navle. For kravet om enstemmighed hindrer måske splittelse, men det resulterer i handlingslammelse, skriver Søren Søndergaard (EL).

Af Søren Søndergaard (EL)
EU- og udlændingeordfører

På sidste uges topmøde for EU-landenes stats- og regeringschefer var ”migration” endnu en gang sat på dagsordenen som et af hovedpunkterne.

Men når man læser konklusionerne fra mødet 18. oktober i Det Europæiske Råd (som forsamlingen formelt hedder), så slår det en, hvor ufattelig lidt og langsomt tingene bevæger sig.

The show must go on
I konklusionerne kan man læse, at Rådet gjorde status over, hvad der var sket med konklusionerne fra sidste møde!

At Rådet fremhævede betydningen af at forebygge ulovlig migration. At bekæmpelsen af menneskesmuglernetværk – for 117. gang – ”skal optrappes”. At der ”bør gøres mere for at lette effektive tilbagesendelser”, og at Rådet opfordrede/tilskyndede den ene og den anden til at gøre dit og dat.

Men ikke én eneste konkret og bindende beslutning. Ud over naturligvis at ville fortsætte diskussionen på det næste møde til december. The show must go on.

Hvis ikke det var så alvorligt, ville det næsten være til at grine af.

Det siger sig selv, at denne stilstand skaber nervøse trækninger i Europa-Parlamentet, hvis medlemmer skal på valg om godt et halvt år.

De klarer sig næppe med indholdsløse fraser om vigtigheden af at bekæmpe ulovligheder. Derfor kritiserede formanden for Europa-Parlamentet, den konservative italiener, Antonio Tajani, også Det Europæiske Råd for dets mangel på handlekraft.

En klods om benet
Men hvad er så hans alternativ?

I en udtalelse skrev han, at ”vi i Europa-Parlamentet finder det vanskeligt at forstå, hvorfor Rådet ikke anvender reglen om kvalificeret flertal … Vi kan ikke fortsætte med at være gidsler for princippet om enstemmighed.”

Men hvad ville resultatet blive af at påtvinge lande en politik, som deres regeringer er imod? Måske i første omgang nogle formelle vedtagelser, men efterfølgende vil modsætningerne slå ud i lys lue: Enten i form af at en række regeringer ikke i praksis ville udføre de beslutninger, som de var imod, eller i form af en splittelse af EU.

Og her er vi inde ved problemets kerne. Kravet om enstemmighed er nødvendigt for at undgå splittelse, men det resulterer også i handlingslammelse. Heller ikke selvom der desperat er brug for handling. EU er samtidig en klods om benet på de lande, som kunne blive enige om noget.

Drop EU som verdens navle
Og det er ikke bare på migrationsområdet, at det er tilfældet. Det gælder også på mange andre områder, for eksempel bekæmpelse af svindel på skatteområdet.

Overfor DR kritiserede skatteminister Karsten Lauritzen (V) mandag langsommeligheden i EU-systemet og sagde: ”Hvis vi på den korte bane skal have noget, der fungerer, skal vi lave land-til-land-aftaler. Det vil jeg tage initiativ til, at vi gør.”

Måske er det også vejen frem på migrationsområdet. Drop EU som verdens navle, og lad lande på kryds og tværs indgå de aftaler, som de kan blive enige om – naturligvis i respekt for FN’s flygtningekonvention og andre allerede indgåede internationale aftaler.

Det vil ganske vist ikke være et skridt på vejen til EU’s mål om Europas Forenede Stater, men den skade er vel til at overse.

Forrige artikel Lektor: Politikere udnytter migrationsdebat i politisk spil om magt Lektor: Politikere udnytter migrationsdebat i politisk spil om magt Næste artikel Friis Bach: EU’s værdier lider skibbrud i samarbejdet med Libyen Friis Bach: EU’s værdier lider skibbrud i samarbejdet med Libyen
Alles kamp mod alle truer fiskeriet efter Brexit

Alles kamp mod alle truer fiskeriet efter Brexit

PÅ VAGT: Alle lurer på hinanden i gruppen af de otte EU-fiskerinationer, som i dag fisker i britisk farvand. Lige nu står de sammen om at kæmpe for at bevare deres fiskerettigheder. Men frygten for, at sammenholdet ryger, når alvoren sætter ind efter Brexit, er tydelig.