EU-lande vil bruge milliarder på krudt og kugler til Ukraine

EU's udenrigs- og forsvarsministre er blevet enige om at bruge to milliarder euro på ammunition til Ukraine samt undersøge mulighederne for europæisk produktion af ammunition til Ukraine. Våbenindustrien advarer dog mod at tro, at produktionen kan startes hurtigt op.

Foto: Stringer / Reuters / Ritzau Scanpix
Andreas Krog

Efter et længere tilløb blev EU's udenrigs- og forsvarsministre på et møde i Bruxelles mandag enige om, at øremærke 2 milliarder euro til at sikre bedre forsyning af ammunition til Ukraine.

Ammunitionsstøtten fra EU-landene til Ukraine består af tre dele:

  • Der øremærkes én mia. euro fra Den Europæiske Fredsfacilitet (EPF) til refusion for donationer fra medlemslandenes egne lagre her og nu. 
  • Der øremærkes yderligere én mia. euro fra EPF til refusion for medlemslandenes bidrag til fællesindkøb af ammunition til Ukraine.
  • Der skal igangsættes initiativer for at øge produktionskapaciteten i den europæiske forsvarsindustri på længere sigt.

Akut behov

Der har blandt EU-medlemsstaterne gennem et stykke tid været bred opbakning til at prioritere hurtige leverancer af ammunition til Ukraine, fællesindkøb af ammunition til Ukraine samt at tage tiltag til at øge den europæiske forsvarsindustris ammunitionsproduktion.

Den ukrainske regering har flere gange gjort opmærksom på, at de har et akut behov for ammunition, herunder særligt artilleriammunition, i kampen mod Rusland, der angreb og invaderede landet den 24. februar sidste år.

Læs også

En afklaring af centrale spørgsmål om finansiering og produktionskapacitet har dog afholdt EU-landene fra at tage den endelige beslutning om ammunitionsleverancer og -produktion.

Den kom så mandag.

Styrke europæisk forsvarsindustri

Enigheden blandt EU-landene glæder den fungerende danske forsvarsminister Troels Lund Poulsen.

"Ukraine står i en situation, hvor de mangler ammunition lige nu. Det skal vi gøre noget ved. Danmark har fra starten af krigen, været et af de mest aktive donorlande. Derfor er jeg glad for, at EU’s forsvars- og udenrigsministre har besluttet en række initiativer, der skal støtte Ukraine med ammunition på kort og længere sigt.

Samtidig er det vigtigt, at vi arbejder for at styrke den europæiske forsvarsindustri,” siger Troels Lund Poulsen.  

Vanskeligt at øge produktion

Mangel på krudt, plastisk sprængstof og TNT betyder, at det ikke nødvendigvis er så lige til at øge produktionskapaciteten, som EU-lederne måske håber, pointerer producenter af ammunition overfor Financial Times.

"Det er meget vanskeligt at øge produktionen af artilleriammunition, især den tunge ammunition af stor kaliber, på kort tid. En ny artillerifabrik er meget let, men hvordan producerer man flere artilleriprojektiler uden råmaterialer?" spørger Jiří Hynek, formand for Forsvars- og Sikkerhedsindustriens Sammenslutning i Tjekkiet i Financial Times.

Læs også

Samtidig advarer våbenindustrien og EU-embedsmænd om, at den øgede efterspørgsel kan risikere at presse priserne på ammunition i vejret. I forvejen er priserne steget med omkring 20 procent siden krigen brød ud.

Ikke medlem endnu

Det er tanken, at den såkaldte Europæiske Fredsfacilitet (se boks under artiklen) og Det Europæiske Forsvarsagentur kan anvendes som understøttende rammer i forhold til at sikre øget donation og fællesindkøb af ammunition.

Hvis ammunitionen skal anskaffes i regi af Det Europæiske Forsvarsagentur, så kan Danmark komme til at stå i en lidt speciel situation. Danmark er nemlig endnu ikke medlem af Det Europæiske Forsvarsagentur, selvom afskaffelsen af forsvarsforbeholdet i juni sidste år har banet vejen for det.

Men det konkrete beslutningsforslag om dansk deltagelse i Det Europæiske Forsvarsagentur og det såkaldte Permanente Strukturerede Samarbejde (PESCO) på forsvarsområdet behandles i øjeblikket i Folketinget.

Den danske regering vurderer, at Danmark kan deltage i samarbejdsprojektet om fællesindkøb af ammunition til Ukraine i regi af Det Europæiske Forsvarsagentur, hvis Danmark bliver medlem af Det Europæiske Forsvarsagentur i de kommende måneder.

Den Europæiske Fredsfacilitet

Den Europæiske Fredsfacilitet er en fælles ”krigskasse”, der kan bruges til internationale missioner. Indtil videre har den sikret militær støtte til Ukraines væbnede styrker på i alt 3,6 milliarder euro gennem vedtagelsen af syv runder af bistandsforanstaltninger og refusion til medlemsstater, der har doneret militært materiel og våben.

For at kunne fortsætte støtten til Ukraine blev EU's stats- og regeringschefer i december sidste år enige om at forøge Den Europæiske Fredsfacilitets budget med 2,2 milliarder euro i nutidspriser med mulighed for en forøgelse på op til i alt 6,1 milliarder euro i nutidspriser frem til 2027.

Danmark finansierer 2,3 pct. af det samlede budget for Den Europæiske Fredsfacilitet, svarende til en dansk finansieringsandel på ca. 380 millioner kroner for en forøgelse på 2,2 milliarder euro og 1.050 millioner kroner for en forøgelse på 6,1 milliarder euro i perioden 2024-2027.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Troels Lund Poulsen

Vicestatsminister, forsvarsminister, partiformand, MF (V)
Student (Tørring Amtsgymnasium 1995)

0:000:00