Ingeniører: Dansk økonomi afhænger af vores europæiske solidaritet

DEBAT: Det er afgørende, at vi hjælper vores fælles EU-lande på benene igen, hvis dansk økonomi skal overleve krisen. Det kan ske gennem en grøn genopretning, skriver Thomas Damkjær Petersen.

Af Thomas Damkjær Petersen
Formand, Ingeniørforeningen IDA

Før coronakrisen ramte os og slog europæisk økonomi tilbage, var man i EU i fuld gang med at lægge arm om det kommende syvårs budget.

Alvoren i coronakrisens dybde viser, at der skal tages hånd om det nu. For efter genåbning kommer genopretning. Og jo før vi får lagt sporet ud for en genopretning af europæisk økonomi, jo bedre vil det tjene danske virksomheder og arbejdspladser.

Eksporten er vital
Dansk økonomi hviler i grove træk på to ben: Vores indenlandske forbrug udgør den ene halvdel af økonomien, mens eksporten udgør den anden halvdel.

Herhjemme har fokus hidtil især været på genåbning og genopretning af det første ben. Nu skal vi fokusere mere på det andet.

For eksporten er vital for både danske arbejdspladser og vores velstand. Flere end 800.000 job i Danmark afhænger af eksporten, og af dem er to tredjedele direkte afhængige af, at danske virksomheder har adgang til EU’s indre marked.

Derfor er dybden af krisen i landene syd for os i høj grad også vores problem.

Og derfor bør det kommende EU-budget fokusere benhårdt på at få europæisk økonomi tilbage på sporet, så landenes virksomheder og forbrugere kommer på fode igen så hurtigt som muligt.

Dansk økonomi og danske arbejdspladser er dybt afhængige af, at Europa er ”open for business”. Dansk eksport faldt med 5,1 procent i marts måned, og der er enighed blandt økonomer om, at faldet vil blive kraftigere i de næste måneder.

Danske jobs går tabt, når værdikæderne bliver brudt, som vi har set det ske i de seneste måneder, og alt imens eksempelvis store produktionsvirksomheder indenfor bilindustrien står stille i vores nabolande, går det hårdt ud over underleverandører herhjemme.

Derfor er det kortsigtet og opportunistisk, hvis vi fra dansk side på forhånd er afvisende overfor at hjælpe de hårdest ramte økonomier som for eksempel den franske, italienske og spanske med en sang om, at de ligger, som de har redt.

Lukker vi os om os selv, vil det uvægerligt koste danske arbejdspladser – også vitale vidensarbejdspladser.

Klimaet skal igen på dagsordenen
Før coronakrisen var vores fokus på de globale klimaforandringer. Klimakrisen vil også komme øverst på dagsordenen igen, når coronapandemien er overvundet. Og her spiller EU en nøglerolle.

Det gælder både i bestræbelserne på at nedbringe udledningerne inden for EU, men også for at få resten af verden, og i særdeleshed USA og Kina, med.

Derfor mener IDA, at fokus i genopretningen fortsat skal lægges på den grønne omstilling. Her spiller danske vidensvirksomheder indenfor eksempelvis clean-tech en nøglerolle.

På europæisk grund kan vi vise, at de ambitiøse målsætninger om både grøn omstilling og den nødvendige jobskabelse kan nås, blandt andet med danske virksomheder i førertrøjen.

Men hvis EU-landene syd for os fastholdes i et økonomisk morads, så ved vi også godt, at det ikke bliver de nødvendige grønne klimatiltag, der kommer øverst på agendaen for de sydeuropæiske landes regeringer.

Derfor er det i vores interesse, at EU’s kommende syvårs budget får et klart grønt genopretningspejlemærke, og at vi fra dansk side viser solidaritet i genopretningen af EU-landenes økonomi. Det vil vi alle sammen være bedst tjent med på langt sigt.

Forrige artikel Debat: Europas bedst bevarede hemmelighed lægger pres på Ungarn Debat: Europas bedst bevarede hemmelighed lægger pres på Ungarn Næste artikel Bo Lidegaard: Der findes ikke en fredelig verden uden et stabilt Europa Bo Lidegaard: Der findes ikke en fredelig verden uden et stabilt Europa
EU-parlamentsformand skoser Danmark og andre sparelande: I har et ansvar

EU-parlamentsformand skoser Danmark og andre sparelande: I har et ansvar

INTERVIEW: Hvis de fire sparelande, der lige nu modsætter sig ideen om at give tilskud til coronaramte lande for at få Europa ud af krisen, ikke udviser mere solidaritet, kan det ende med, at de øvrige lande må bevæge sig videre uden dem, mener Europa-Parlamentets formand, David Sassoli.