Jens Nymand: EU prioriteres ikke højt nok af centraladministrationen

DEBAT: Hvis Danmark står alene i EU, har vi ikke meget indflydelse. En væsentlig udfordring er interessen for og erfaringen med arbejdet inden for EU blandt ledende danske embedsmænd i centraladministrationen, skriver forhenværende vicegeneraldirektør i EU.

Af Jens Nymand Christensen
Seniorrådgiver, Cross Culture Project Association, forhenværende vicegeneraldirektør, Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur, EU-Kommissionen

Hvor stort et kendskab har ledende danske embedsmænd i centraladministrationen egentlig til EU? Hvor mange har personlig erfaring fra arbejdet inden for EU?

Hvis vi ser på toppen, departementscheferne, kan antallet, der direkte og personligt har arbejdet med EU, nok tælles på én hånd.

Her tænkes naturligvis ikke på enkeltstående ad hoc-møder og kontakter, men på, at den enkelte tidligere har haft en stilling, hvor arbejdet inden for EU var et centralt omdrejningspunkt.

Selvforskyldt position 
Sidste vinter vakte det opsigt, da en undersøgelse viste, at Danmark ikke bliver betragtet som deres bedste ven og nærmeste partner af andre EU-lande.

Ingen forestiller sig først at ringe til danske kolleger, før de taler med kolleger fra andre lande.

Men måske er det selvforskyldt. Måske lever vi i en tro på, at vi klarer samarbejdet tilfredsstillende eller godt nok.

Hvis vores tilgang til EU er så uambitiøs, er det sikkert rigtigt.

Men hvis vi virkelig vil præge den europæiske dagsorden og de fælles europæiske løsninger, må der en helt anderledes ambitiøs tilgang til den måde, vi udfører arbejdet på.

Når vi står alene 
Hvor mange danske departementschefer griber jævnligt telefonen forud for et møde i Ministerrådet til at få check på, hvorledes deres kolleger i en række lande ser mødets forløb?

Hvor mange departementschefer har kortlagt, hvilke lande der deler Danmarks synspunkter, og hvor mange kender personligt deres kolleger og kan ringe dem op og gør det jævnligt?

Hvis en dansk minister i isoleret storhed holder det danske indlæg, kommer det ret sikkert ikke med i mødets konklusioner.

Hvis vi koordinerer indlæggene på forhånd blandt en gruppe ligesindede lande og bakker op om hinandens idéer, er sandsynligheden for, at det ender i mødets konklusion, langt større.

Men det kræver forarbejde på alle niveauer – også i toppen af ministerierne.

Vi må derfor være mere proaktive og bedre til at skabe og være med i alliancer. Derved kommer Danmark på landkortet i flere hovedstæder, og vi får større indflydelse, end vi har i dag.

Prioriteres ikke i jobopslag 
Et godt eksempel på den lave prioritering af EU i centraladministrationen var et stillingsopslag i juli fra Transport- og Boligministeriet, hvor man søgte en kontorchef til sit internationale kontor.

Som alle stillingsopslag var der en jobbeskrivelse, hvor det klart fremgår, at EU står helt centralt i kontorets opgaver.

Dernæst beskrives, hvad den ideelle kandidat skal kunne. Og til sidst, at 'det vil være en fordel, men ikke en forudsætning, at kandidaten har kendskab til kontorets fagområder'.

Det ville have været mere seriøst, hvis man havde skrevet, at kandidater, 'der har direkte arbejdserfaring fra arbejdet med EU, for eksempel ved at have arbejdet på Den Permanente Danske EU-Repræsentation eller som ekstern ekspert i Kommissionen, vil blive foretrukket'.

Som teksten står, må man formode, at det vil da være udmærket, hvis du ved noget om EU, men det er ikke påkrævet.

EU kræver en indsats 
EU er ikke noget, som kan dækkes og læres ved blot at rejse til Bruxelles på endagsture. EU er kompleks og kræver, at man forstår, hvorledes alle institutionerne arbejder, og hvorledes andre lande agerer på scenen i Bruxelles.

Dette kræver en fysisk tilstedeværelse på fuld tid i det mindste i nogle få år.

Når danske embedsmænd har været en del af EU-systemet i en periode, vil de være til stor gavn for deres ministerier, når de vender hjem. De vil have en viden og en forståelse, som ikke kan skaffes fra et kontor på Slotsholmen.

Men for at få de bedste unge embedsmænd til at tage til Bruxelles, så kræver det også, at deres karriere hjemme i ministerierne ikke går i stå.

De bør derfor stilles i udsigt, at når de vender hjem, vil det blive set som et stort plus for deres fremtidige karriere. Men det kræver, at man netop efterlyser de kompetencer, som kun de har, når man slår ledende stillinger op.

Det viste Transport- og Boligministeriet i juli, at de ikke havde forstået, eller også fandt de ikke EU-viden og kompetencer vigtige nok, og det er ekstra skræmmende.

Forrige artikel Mellemøstekspert: EU har brug for Putin mod Tyrkiets invasioner Mellemøstekspert: EU har brug for Putin mod Tyrkiets invasioner Næste artikel Nyt Europa: EU-Kommissionen tager for små skridt mod den grønne omstilling Nyt Europa: EU-Kommissionen tager for små skridt mod den grønne omstilling
Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

Danske politikere får pladser i nye EU-udvalg

FOKUS: Fem danske EU-parlamentarikere får plads i fem nye underudvalg, der skal have fokus på kræft, kunstig intelligens, skattesnyd og desinformation. Få overblik over de nye danske udvalgsmedlemmer.