Kommentar af 
Michael Ehrenreich

Krigen får konsekvenser for EU og Nato, der rækker langt videre end krigen selv

Et russisk nederlag med tilbagetrækning fra Ukraine vil ikke løse de massive sikkerhedsproblemer, som præsident Putin og hans konsorter har skabt. De nye omstændigheder kalder på gennemgribende forandringer i EU og Nato, skriver Michael Ehrenreich.

Den igangværende krig handler om mere end Ukraine.
Hensigten fra russisk side er en genskabelse af det imperium, der gik tabt ved
opløsningen af Sovjetunionen og afslutningen af den kolde krig, skriver Michael Ehrenreich.
Den igangværende krig handler om mere end Ukraine. Hensigten fra russisk side er en genskabelse af det imperium, der gik tabt ved opløsningen af Sovjetunionen og afslutningen af den kolde krig, skriver Michael Ehrenreich.Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix
Michael Ehrenreich
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det er sagt og skrevet talrige gange, at den russiske præsident Putin og inderkredsen i Kreml forud for overfaldet på Ukraine tog grueligt fejl på tre centrale områder:

Man overvurderede Ruslands egen militære kapacitet, og man undervurderede såvel ukrainernes modstandsevne som vestmagternes sammenhold og handlekraft under ledelse af USA.

Men der bør føjes endnu et element til listen, som har vist sig afgørende for forløbet siden 24. februar 2022: Man undervurderede frygten for Rusland i nabolandene.

I Øst- og Centraleuropa er der en udbredt bevidsthed om de ulykker, som russernes dominans gennem århundreder har påført de pågældende lande, hvoraf indlemmelse i Sovjetunionen eller militær besættelse i kølvandet på Anden Verdenskrig blot var det seneste eksempel.

Der er i disse lande en stærk vilje til én gang for alle at bryde denne historiske proces med Ukraine som slagmark og et militært nederlag til Rusland som det eneste tilfredsstillende resultat.

At frygten for russerne er reel, også i dag, hvor adskillige af nabolandene er medlemmer af Nato og EU, blev dokumenteret af Moskva-regimets egne erklæringer kort før krigsudbruddet.

I december 2021 fremlagde Rusland to udspil til traktater med Nato og USA, begge med vidtgående krav til ændringer af den europæiske sikkerhedsstruktur.

Det ene udspil, som tiltrak sig størst opmærksomhed, afkrævede Nato en garanti for, at alliancen ikke foretager yderligere udvidelser med Ukraine eller andre lande.

Det andet traktatudspil forlangte tilbagetrækning af vestlig militær infrastruktur fra Øst- og Centraleuropa og indstilling af militære aktiviteter i det hele taget. Dette krav vakte ikke stor international opmærksomhed, men man kan være forvisset om, at det blev bemærket i de pågældende lande – og ikke for det gode.

En virkeliggørelse af kravet havde gjort landenes medlemskaber af Nato og EU meningsløse og givet Rusland vetoret over deres udenrigs- og sikkerhedspolitiske handlefrihed. Samlet set blev der tegnet et billede af en europæisk sikkerhedsstruktur som under den kolde krig med russisk dominans af dets nabolande.

Det tjener Nato til ære, at udspillene uden videre blev afvist. Men det giver mening at vende tilbage til dem, fordi de viser, at den igangværende krig handler om mere end Ukraine. Hensigten fra russisk side er en genskabelse af det imperium, der gik tabt ved opløsningen af Sovjetunionen og afslutningen af den kolde krig.

Eu og Nato må indstille sig på, at omstillingen til at være på krigsfod bliver en permanent tilstand i en overskuelig fremtid

Michael Ehrenreich
Fhv. direktør, Det Udenrigspolitiske Selskab

Udover at Rusland lagde op til igen at underlægge sig nabolandene, ville en genskabelse af imperiet bane vejen for et ubærligt russisk pres på resten af Europa. Derfor er der heller ikke for os andre noget alternativ til et militært nederlag til Rusland som eneste tilfredsstillende resultat.

Men selv et nederlag og en russisk tilbagetrækning fra Ukraine vil ikke løse de massive europæiske sikkerhedsproblemer, som Putin og konsorter har skabt. Så længe det nuværende regime er ved magten, er der risiko for, at man igen vil forsøge at ændre landegrænser med militære midler.

Derfor skal vi indstille os på to ting: For det første, at krigen formentlig bliver langvarig, og for det andet, at den får vidtrækkende konsekvenser, der rækker langt videre end krigen i sig selv.

Det vil kræve store forandringer i EU og Nato. I begge organisationer må medlemslandene hver for sig og i et samarbejde indstille sig på, at den igangværende omstilling til at være på krigsfod bliver en permanent tilstand i en overskuelig fremtid.

Læs også

Det europæiske samarbejde blev oprindeligt skabt for at cementere freden. Nu er hovedopgaven en helt anden. At arbejde sammen om at sikre de nødvendige midler til at kunne modstå en årelang krigs- og krisesituation bliver mentalt en massiv opgave for EU's ledere og for befolkningerne i medlemslandene.

Mønsteret fra det energipolitiske område, som pludselig er blevet sikkerhedspolitik, og hvor samarbejdet er blevet drastisk intensiveret, vil skulle gentages på en lang række andre områder med det overordnede mål, at kursen passer ind i en sikkerhedspolitisk ramme for EU som helhed.

Så længe det nuværende regime er ved magten i Rusland, er der risiko for, at man igen vil forsøge at ændre landegrænser med militære midler

Michael Ehrenreich
Fhv. direktør, Det Udenrigspolitiske Selskab

Det betyder konkret, at for eksempel medlemslandenes industrier skal kunne sørge for, at der er tilstrækkelige mængder våben og ammunition til rådighed, som det aktuelt er fremgået af de seneste dages debat. Det samme gælder forskning og udvikling, hvor en større del af ressourcerne må gå til militære formål.

Med hensyn til uddannelse skal vi være sikre på, at vi har de vidensmæssige ressourcer, som bliver nødvendige. På erhvervsområdet vil råderummet til at vælge samhandelspartnere blive yderligere indsnævret. Og sådan kan man blive ved.

I udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitikken må EU udvikle sig i retning af at blive en geopolitisk aktør med klare strategiske mål. Det gælder naturligvis overfor Rusland, men også i forhold til USA og i samkvemmet med resten af verden.

Samarbejdet mellem EU og Nato bliver helt centralt. Ikke mindst for at sikre fortsat stærk amerikansk opbakning til Nato bliver det afgørende at synliggøre et større europæisk ansvar for Europas egen sikkerhed med EU som den politiske ramme for beslutningerne.

Under den kolde krig havde USA udstationeret op til 450.000 soldater i Europa. Siden er antallet faldet og faldet, men nu svinger pendulet den anden vej.

Budskaberne fra Nato-topmødet i sommer taler deres eget tydelige sprog. Som led i afskrækkelsen af Rusland skal den vestlige forsvarsalliances styrker i beredskab i Europa gradvis øges fra 40.000 soldater til over 300.000. Det er mere end en syv-dobling.

Sammenlignet med den kolde krigs dage vil en langt større del af soldaterne blive europæiske i forhold til amerikanske. Det vil indebære en enorm udskrivning i mandskab, våben og øvrige ressourcer.

I både EU og Nato vil det politiske tyngdepunkt rykke mod øst. Et land som Polen bliver centralt i kraft af dets størrelse og geografiske placering. De baltiske lande vil få en stærkere stemme, alene på grund af deres placering.

Der bliver også en anden god grund til at lytte mere til landene i Øst- og Centraleuropa. De kender russerne bedst fra mange års europæisk historie og igen – ikke for det gode.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Michael Ehrenreich

Fhv. hofmarskal og chefredaktør, kammerherre
journalist (DJH 1979)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024