Debat

Lederne: Socialt EU-udspil kan bryde med 120 år gammel dansk tradition

EU-Kommissionens intentioner om et socialt Europa er givetvis gode, men de er i bedste fald overflødige i Danmark og risikerer at bryde med gammel dansk tradition, skriver Torkild Justesen

EU-kommissær for sociale rettigheder og arbejde, Nicolas Schmit, burde hellere opfordre medlemslandene til at indføre bedre sociale rettigheder, end at agere lovmaskine, skriver Torkild Justesen.
EU-kommissær for sociale rettigheder og arbejde, Nicolas Schmit, burde hellere opfordre medlemslandene til at indføre bedre sociale rettigheder, end at agere lovmaskine, skriver Torkild Justesen.Foto: Johanna Geron/Reuters/Ritzau Scanpix
Torkild Justesen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Det lyder sympatisk, når EU-Kommissionen lancerer en handlingsplan, der skal sikre sociale rettigheder for unionens borgere. Målene i Kommissionens plan støtter vi fuldt ud.

Men bekymringen melder sig, når Kommissionen udstikker vejen til at nå målene. Vi ser med forundring på, hvordan Kommissionen igen og igen griber til detaljeret lovgivning på det sociale område.

Temadebat

Skal EU bedrive socialpolitik?

EU-Kommissionen har præsenteret en handlingsplan for, hvordan den såkaldt sociale søjle skal blive til virkelighed. Håbet er, at EU skal blive bedre til at balancere hensynet til økonomi med hensynet til social sikkerhed for borgerne.

I en ny debatserie spørger Altinget et hold af debattører:

  • Har Europa brug for en søjle for sociale rettigheder?

  • Bør Danmark frygte nye EU-beføjelser og lovgivning ad bagdøren, der kan komme på kant med medlemslandenes nationale anliggender, som for eksempel den danske model?

  • Hvor meget skal EU blande sig på det sociale område?

Panelet består af:

Morten Løkkegaard (V), MEP

Jens Joel (S), EU-ordfører

Stine Bosse, formand for Europabevægelsen

Steen Gade og Søren Keldorff, bestyrelsesmedlemmer, Nyt Europa

Bente Sorgenfrey, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Torkil Justesen, direktør for Lederne

Christiane Miβlbeck-Winberg, EU-chef i Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Jon Kvist, professor i europæisk offentlig politik og velfærd, RUC

Det gælder eksempelvis direktivforslaget om en lovbestemt mindsteløn og i sidste uge også et forslag om øget løngennemsigtighed. Forslaget indeholdt både en regulering af, hvad arbejdsgiver må spørge til ved en ansættelsessamtale, samt et krav om oprettelse af nye udvalg på virksomhederne.

De gode intentioner er overflødige i Danmark
Kommissionens intentioner er givetvis gode og tiltrængte i mange medlemslande, men de er i bedste fald overflødige i en dansk velfærdsstat med et velreguleret arbejdsmarked.

Hvorfor skal det sanktioneres fra Bruxelles, hvilke spørgsmål der må stilles til en jobsamtale i Danmark?

Torkild Justesen
Direktør, Ledernes Hovedorganisation

Det gælder eksempelvis Kommissionens forslag om at indføre såkaldte livslange læringskonti, hvor den enkelte løbende skal spare op til efteruddannelse. Det kan være en god idé i et land, hvor der ikke er et veludviklet system for videre- og efteruddannelse, men det er overflødigt i Danmark.

Et andet forslag fra Kommissionen går på, at ledere ved en ansættelsessamtale skal forbydes at spørge til en ansats tidligere løn. Det er svært at se, hvad godt det vil føre med sig. Og hvorfor skal det sanktioneres fra Bruxelles, hvilke spørgsmål der må stilles til en jobsamtale i Danmark?

Desværre er der ingen grund til at tro, at lovmaskinen stopper her. Listen over spørgsmål, der ikke må stilles ved en ansættelsessamtale, kan formentligt udvides. Ingenting synes for småt til ikke at kræve en styring fra Bruxelles.

120 års dansk tradition ud af vinduet
Visse af forslagene fra EU-Kommissionen er direkte forstyrrende eller endda ødelæggende. Det gælder ikke mindst forslaget om en lovbestemt mindsteløn i alle medlemslande. Hvis det forslag bliver til virkelighed, vil det betyde et opgør med mere end 120 års dansk tradition for, at lønnen fastsættes gennem aftaler mellem parterne på arbejdsmarkedet.

Hvis forslaget bliver til virkelighed, vil det betyde et opgør med mere end 120 års dansk tradition.

Torkild Justesen
Direktør, Ledernes Hovedorganisation

Fælles for alle disse forslag fra Kommissionen er, at de vil medføre ekstra bøvl, bureaukrati og indskrænkning af ledernes selvbestemmelse. Og så giver de en masse arbejde til de politikere, der kan ende med at skulle omsætte dem til lov. I øjeblikket har beslutningstagere svært nok ved at nå at implementere de beslutninger, der allerede er taget, heriblandt barselsdirektivet.

Derfor kan vi kun opfordre EU-Kommissionen til at skrue ned for den lovmaskine, der på det sociale område har kørt på højtryk det seneste års tid.

I stedet for at fremsætte det ene forslag efter det andet, er Kommissionen nødt til at tage hensyn til, at EU-landene, lige som resten af verden, står i en økonomisk krise, hvor der er brug for at holde fokus på økonomisk genopretning. Det skal selvfølgelig ske socialt retfærdigt og på en måde, så uligheden ikke vokser unødigt. Men løsningen er ikke lovgivning fra Bruxelles ud fra tesen om, at one size fits all.

Nudging er bedre end EU-lovmaskinen
I stedet ville det klæde Kommissionen at starte med at fremsætte klare udtalelser og bestemte henstillinger og dermed udstikke rammerne, som vi i de enkelte lande kan arbejde indenfor. Vi skal nok lytte, forstå og finde vej til at handle.

Gennem løbende monitorering og overvågning kan kommissionen så følge udviklingen i de enkelte lande og nudge de regeringer, som af forskellige årsager måtte sakke bag ud med de, i øvrigt udmærkede, initiativer, som Kommissionen har varslet.

Det vil bidrage til en positiv social udvikling, hvor der er brug for det, uden samtidig at forstyrre i de lande, hvor der i dag allerede er velfungerende systemer inden for social- og arbejdsmarkedsområdet.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024