Debat

DA: EU's sociale søjle skal ikke ødelægge velfungerende systemer

Dansk Arbejdsgiverforening er også interesseret i et socialt retfærdigt Europa, men der er brug for skræddersyede løsninger, ikke en fælles løsning for 27 forskellige lande, skriver europapolitisk chef Christiane Mißlbeck-Winberg.

Den europæiske kommissær for arbejde og sociale rettigheder ønsker at implementere ens sociale rettigheder i hele EU. Men vi skal have skræddersyede løsninger, mener Dansk Erhverv.
Den europæiske kommissær for arbejde og sociale rettigheder ønsker at implementere ens sociale rettigheder i hele EU. Men vi skal have skræddersyede løsninger, mener Dansk Erhverv.Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix
Christiane Mißlbeck-Winberg
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der er brug for stemmer, der taler EU op. Betydningen af Danmarks medlemskab af unionen kan næsten ikke overvurderes.

Vores adgang til det indre marked og til EU's handelsaftaler med store globale økonomier har enorm betydning for dansk økonomi, og et fortsat stærkt EU-samarbejde er vigtigt, ikke mindst når vi skal genstarte økonomien efter covid-19. I erhvervslivet er vi glade for EU.

Temadebat

Skal EU bedrive socialpolitik?

EU-Kommissionen har præsenteret en handlingsplan for, hvordan den såkaldt sociale søjle skal blive til virkelighed. Håbet er, at EU skal blive bedre til at balancere hensynet til økonomi med hensynet til social sikkerhed for borgerne.

I en ny debatserie spørger Altinget et hold af debattører:

  • Har Europa brug for en søjle for sociale rettigheder?
  • Bør Danmark frygte nye EU-beføjelser og lovgivning ad bagdøren, der kan komme på kant med medlemslandenes nationale anliggender, som for eksempel den danske model?
  • Hvor meget skal EU blande sig på det sociale område?

Panelet består af:

Morten Løkkegaard (V), MEP

Jens Joel (S), EU-ordfører

Stine Bosse, formand for Europabevægelsen

Steen Gade og Søren Keldorff, bestyrelsesmedlemmer, Nyt Europa

Bente Sorgenfrey, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Torkil Justesen, direktør for Lederne

Christiane Miβlbeck-Winberg, EU-chef i Dansk Arbejdsgiverforening (DA)

Jon Kvist, professor i europæisk offentlig politik og velfærd, RUC

Vi er også tilhængere af et socialt retfærdigt Europa med høj beskæftigelse og højt uddannelsesniveau. Derfor er der også brug for en nuanceret debat, og ikke floskler, når vi debatterer EU's sociale søjle. Når eksempelvis Jon Kvist og Stine Bosse beskylder erhvervslivet for at være ligeglade med social retfærdighed, bidrager det altså ikke til en fornuftig og oplyst debat.

Vi er ikke enige om, hvordan vi bedst når målene i EU's sociale søjle. Vi mener ikke, at vi skal ødelægge velfungerende systemer som den danske og svenske arbejdsmarkedsmodel for at trække fælles løsninger ned over 27 forskellige lande.

Brug for en skræddersyet løsning
Vi mener i stedet, at en nøgtern analyse af vores fælles udfordringer i EU-familien er forudsætning for en løsning, der er skræddersyet til problemet. Derfor er det vigtigt, at EU's social- og beskæftigelsespolitik understøtter nationale tiltag, der reelt hjælper til at løfte de sociale standarder i EU.

Vi mener ikke, at vi skal ødelægge velfungerende systemer som den danske og svenske arbejdsmarkedsmodel for at trække fælles løsninger ned over 27 forskellige lande.

Christiane Mißlbeck-Winberg
Europapolitisk chef, DA

EU-Kommissionens søjle for sociale rettigheder fungerer godt som socialt kompas og rettesnor for EU-landene.

Hvem kan eksempelvis ikke skrive under på de mål, EU-Kommissionen sætter i sin handlingsplan for en fuld implementering af den sociale søjle, såsom at andelen af beskæftigede mellem 20 og 64 år skal være på mindst 78 procent inden 2030, eller at mindst 80 procent mellem 16-74 år skal have basale digitale færdigheder?

Det er gode og fornuftige mål, som hvert land selv skal finde ud af, hvordan de bedst når. Vejen derhen afhænger af det enkelte lands arbejdsmarkedsmodel, velfærdssystem, økonomisk formåen, uddannelseskultur og så videre.

Den danske model er en rollemodel for EU-Kommissionen. Det har vi fået bekræftet igen og igen under vores dialog med Kommissionen om en europæisk mindsteløn: Lande med høj overenskomstdækning og en aftalebaseret løndannelse uden politisk indblanding giver de bedste resultater.

Det er Danmark og Sverige de mest prominente eksponenter for med høje lønninger og uden lovbestemt mindsteløn. Og alligevel fremsætter Kommissionen både et forslag om en europæisk mindsteløn, og nu det seneste skud på stammen, et lovforslag om lige løn for lige arbejde. Begge forslag griber ind i arbejdsmarkedets parters autonomi og den måde, vi danner løn på i Danmark.

Kommissionens forslag er et angreb på dansk model
Mit bedste bud er, at det ikke er sidste skud på den sociale søjles stamme, som vi især i Danmark og Sverige vil opleve som et angreb på vores model.

Det nærliggende er at klandre EU-systemet for ikke at forstå den danske model. Og det kan der være noget om.

Christiane Mißlbeck-Winberg
Europapolitisk chef, DA

Det nærliggende er at klandre EU-systemet for ikke at forstå den danske model. Og det kan der være noget om. Men faktum er, at der er et overvældende politisk ønske blandt EU's beslutningstagere om at sætte den sociale agenda i centrum af EU's virke.

Med handlingsplanen for implementeringen af den sociale søjle ønsker kommissionsformand Ursula von der Leyen at definere EU's social- og beskæftigelsespolitik for de kommende 10 år.

Der ligger en stor opgave foran os, arbejdsmarkedets parter i Danmark, i at forklare, hvordan vores system er skruet sammen, og hvordan den danske model fungerer. Og det kan være, vi ikke har været gode nok til at kigge ud over grænserne og sætte os ind i de andre EU-landes perspektiv, når vi forklarer vores model.

I sit indlæg her inviterer Bente Sorgenfrey til en debat om det sociale Europa. Det er en glimrende idé, og vi kan kun tilslutte os opfordringen, så vi kan få en seriøs og oplyst debat om, hvordan vi sikrer den danske model, og samtidig bidrager til at løfte sociale standarder i lande, hvor der er behov for det.

 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jon Kvist

Professor, Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet
ph.d. i komparativ socialpolitik (Syddansk Uni. 1999), cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1992)

Stine Bosse

Kommende MEP (M), bestyrelsesmedlem i Allianz, Assistancebolaget og DNB
cand.jur. (Københavns Uni. 1987)

0:000:00