Løkkegaard: Et grønt Danmark har brug for Europa

DEBAT: Venstre har bidraget til at sikre Danmark som grøn frontløber. Men klima-, energi- og miljøudfordringer kan vi ikke løse alene, og derfor har vi også brug for et ambitiøst, grønt EU, mener Morten Løkkegaard (V).

Af Morten Løkkegaard (V)
Medlem af Europa-Parlamentet

Danmark er en grøn super-nation. Vi har verdens bedste grønne investeringsvilkår, vi er en magnet for klimainvesteringer, vi har verdensrekord i grøn elforsyning fra vindmøller, og vi er europamestre i eksport af energiteknologi.

Æren for den flotte status er til gengæld ulige fordelt. Venstrefløjen har meget travlt med at hævde sig - og vi i Venstre har måske ikke altid været skarpe nok på at kræve vores del af æren.

Det skal der laves om på: Fakta er, at i 13 ud af de seneste 17 år har Venstre haft regeringsansvaret. Og i samme periode er andelen af grøn strøm i Danmark mere end tredoblet. Fra cirka 16 procent i 2001 til knap 54 procent i 2016.

Venstre har selvfølgelig sin betydelige del af æren for, at Danmark på verdensplan anerkendes for at være med i det absolutte førerfelt på den grønne dagsorden.

Æres den, som æres bør
Men selvfølgelig kan vi ikke tage æren alene. Et bredt politisk samarbejde i Folketinget - samt ikke mindst et stort engagement og rigtige visioner fra dansk erhvervsliv - har sikret høje danske ambitioner. Men æres den, som æres bør.

Dertil kommer en anden væsentlig faktor, som de fleste heller ikke har travlt med at fremhæve: Europa. Uden et ambitiøst grønt Europa batter de danske ditto ikke alverden.

Det er regeringens mål, at 50 procent af Danmarks energibehov i 2030 skal dækkes af vedvarende energi. Europa-Parlamentet stemte i januar for, at vedvarende energi i 2030 mindst skal udgøre 35 pcrocent af det samlede energiforbrug.

Det er ikke helt så flot som Danmarks egne ambitioner, men det er stadig et stort skridt, hvis hele EU forpligter sig til at leve op til det mål.

Danmark spiller derfor en vigtig politisk rolle som frontløber; som et land, der trækker læsset og er med til at presse de øvrige lande i en grøn retning. Det kan vi kun være stolte af.

Europæiske løsninger skal der til
Klima-, energi- og miljøudfordringer er grænseoverskridende, og vi er derfor dybt afhængige af at samarbejde med både vores europæiske naboer og med resten af verden.

Sammen skal verdens lande sætte høje standarder og sikre de rette rammevilkår, så industrien kan finde effektive løsninger, der kan skabe globale klima- og miljøforbedringer. Her er det helt klart EU, som presser resten af verden i den rigtige retning.

Det er Venstres klare holdning, at EU også i fremtiden skal tage globalt lederskab og føre en ambitiøs energi-, miljø- og klimapolitik. Her handler det eksempelvis om at stille fælles krav, så borgere og virksomheder i ét land ikke kan vælte omkostninger videre til et andet land. Og det handler om i fællesskab at blive uafhængige af fossile brændsler, for i stedet at satse på vedvarende energi.

Det er i virkeligheden ret enkelt: Danmark har den grønne førertrøje på i klimapolitikken. Venstre og Venstre-ledede regeringer har dokumenterbart sikret - og vil også i fremtiden sikre - at Danmark bliver ved med at være grøn frontløber.

Men samtidig er vi også dybt afhængige af det europæiske samarbejde. Klima- og miljøudfordringerne kan vi ikke klare alene. Derfor giver det god mening for enhver grønt indstillet borger (og vælger) også at støtte det forpligtende internationale samarbejde, ikke mindst EU.

Forrige artikel Thulesen Dahl til Løkke: Fingrene væk fra vores forbehold Thulesen Dahl til Løkke: Fingrene væk fra vores forbehold Næste artikel Jens Rohde: Alle europæere bør insistere på en reform af EU Jens Rohde: Alle europæere bør insistere på en reform af EU