Margrete Auken: Legal migration er helt nødvendigt for et aldrende Europa

DEBAT: Vi bliver ældre, mens der bliver færre i den arbejdsdygtige alder. Men sådan er det ikke i lavindkomstlande, og legal migration kan derfor være en gevinst for alle, skriver Margrete Auken (SF). 

Af Margrete Auken (SF)
Medlem af Europa-Parlamentet

EU’s nye migrationspagt handler primært om hjemsendelse og asyl - i nævnte rækkefølge. Men kigger vi bare få årtier ud i fremtiden, står EU overfor store demografiske udfordringer: Europæerne bliver ligesom langt de fleste OECD-lande ældre og ældre.

Ifølge FN forventes 92 millioner mennesker at ryge ud af OECD-landenes samlede arbejdsmarked inden 2050, og samtidig stiger antallet af mennesker over 65 år med 96 millioner. Tendensen er tydeligst i USA og Japan men store EU-lande som Tyskland, Spanien og Frankrig er også alvorligt udfordret.

I Danmark er tendensen svagere men den er der. Europa vil i stigende grad mangle social- og sundhedspersonale, gartnere, køkkenarbejdere med videre men også sygeplejersker og andet mere uddannet arbejdskraft bliver der hårdt brug for.

Men mens færre i en arbejdsdygtig alder skal finansiere flere ældre i EU, er der enorm vækst i antallet af arbejdsdygtige i lavindkomstlande i både Sub-Sahara, Syd- og Østasien og Latinamerika. Faktisk forventes mere end 1,4 milliarder flere mennesker fra de nævnte lande at være til rådighed for det globale arbejdsmarked inden 2050.

Fortsætter de nuværende trends, regner FN med at omkring 58 procent eller godt 900 millioner ud af de 1,4 milliarder mennesker, regelmæssigt vil være i job, mens de resterende 42 procent vil have begrænsede beskæftigelsesmuligheder i deres forskellige lande.

Legal arbejdskraft bliver afgørende
Legal migration er et komplekst, upopulært og følsomt emne, og Kommissionens planer for det blev derfor pillet ud af migrationspagten og udskudt til foråret.

Lidt forenklet sagt ser højrefløjen grundlæggende migration som en økonomisk og kulturel byrde, mens en del på venstrefløjen er skeptisk af hensyn til nationale arbejdspladser og lønpres mens andre mener, i sympati med lavindkomstlande, at migration forsager ’brain drain’ og så videre.

Men muligheden for legalt at kunne migrere fra lavindkomstlande til Europa er helt nødvendig - både for at løse ’migrationskrisen’ og for at få besat samfundsnødvendige job.

Muligheden for legal migration er desuden et vigtigt middel til at stoppe menneskesmuglerindustrien. Er der udsigt til få arbejde eller uddannelse, vil langt færre vove sig ud på de farefulde og dyrt betalte smuglerruter.

Samtidig vil lavindkomstlande blive styrket både økonomisk gennem pengeoverførsler og kompetencemæssigt fra dem som måtte vende hjem efter deres ophold i Europa.

Måske kan man i tilgift få bugt med den sump af ulovlighed som markedet for illegal arbejdskraft skaber i store dele af EU; de mange der kommer ulovligt ind eller er her uden opholdstilladelse får nemlig i stor stil arbejde – fordi der mangler arbejdskraft. Det er en reel udfordring for vores tryghed.

Talentpartnerskaber på vej
Kommissionen fremlægger til foråret lovgivning som skal styrke gensidig fordelagtig legal migration igennem blandt andet ’talentpartnerskaber’.

Her vil et EU-agentur matche arbejds- og kvalifikationsbehov imellem EU- og tredjelande samt opbygge et netværk af interesserede virksomheder der økonomisk vil bidrage med uddannelse eller arbejdspladser til kandidater som via en fælles EU-database kan ansøge online.

Detaljerne må vi vente til foråret med at evaluere, men legal migration fra tredjelande bliver et af forårets vigtigste lovforslag.

Migration skal afdramatiseres
Migration har historisk altid fundet sted og vil fortsat finde sted i Europa. Både internt, fra Europa og fra tredjelande. Det er en del af vores historie.

Men de sidste ti års manglende håndtering har skabt forestillingen om at migration er illegal, en samfundsmæssig byrde og derfor noget der helst skal ses bort fra. Men den kan ikke fejes ind under gulvtæppet.

Migration er i dag ofte ureguleret, illegal og problematisk for både migranter og medlemslande. Men EU er et regelbaseret fællesskab, og det er på tide at vi vedtager lovgivning som er gensidig fordelagtig for nationale arbejdsmarkeder, lavindkomstlande og mennesker der kan og vil arbejde i Europa.

Forrige artikel Europæisk Ungdom efter valg i USA: Styrk den fælles udenrigspolitik i EU Europæisk Ungdom efter valg i USA: Styrk den fælles udenrigspolitik i EU Næste artikel EU-Kommissionen i Danmark: Det vil vi prioritere i vores nye arktiske strategi EU-Kommissionen i Danmark: Det vil vi prioritere i vores nye arktiske strategi