Messerschmidt: Europa er kun et hjertestop fra den næste flodbølge af migranter

DEBAT: Før valget til Europa-Parlamentet om et år skal Parlamentets ”indvandrings- og asyllobby” tvinges til at give klare svar på, om de vil forhindre en ny tsunami af migranter og flygtninge fra Afrika, skriver Morten Messerschmidt (DF).

Af Morten Messerschmidt (DF)
Medlem af Europa-Parlamentet

Hvad betyder mest for de europæere, som vælger at stemme ved valget til Europa-Parlamentet om et år?

EU’s egne og mange andre meningsmålinger har længe påpeget, at beskæftigelse, økonomi og sundhed har veget pladsen for  masseindvandring, islam og terrorisme. Det er stof, der vælter regeringer og udsletter partier – som de socialdemokratiske partier i Tyskland, Frankrig, Holland og Italien. Og vent og se, hvad der sker med Sveriges socialdemokrater i september.

Millioner venter på at komme til Europa
Flodbølgen over Middelhavet i 2015 var det største chok og den største krise, som EU endnu har oplevet. Men tillad mig at male fanden på væggen: Millioner venter på at komme ind i Europa, nu især fra det afrikanske kontinent.

Måske vil mange mistænke mig for at overdrive; men sidste år offentliggjorde Bild Zeitung et internt arbejdspapir for den tyske regering. Ifølge dét venter 6-7 millioner migranter langs Middelhavets kyster på at komme til Europa. Blandt dem er der over tre millioner, som Tyrkiet bruger som afpresningsmiddel, og over 700.000 i Jordan. Men rapporten siger også, at en million venter i Libyen, en million i Egypten, 430.000 i Algeriet, 160.000 i Tunesien og 50.000 i Marokko. Hertil kommer hundrede tusinder på vej igennem og op mod Sahara. 

Formanden for Europa-Parlamentet, Antonio Tajani advarer mod ”en exodus af bibelske proportioner, som det vil være umuligt at standse”.

Balkan-ruten fra Grækenland er lukket. Det samme er passagen ind i Østrig og Frankrig fra Italien. Men hvad kan forhindre en ny gigantisk exodus af 2-3 millioner unge afrikanere over Middelhavet?

Et hjertestop fra menneskelig tsunami
Algeriet kan meget vel blive det nye Syrien eller endnu et Libyen, hvor en brutal blanding af hellig krig og stammekrig sender en ny menneskelig flodbølge afsted mod Europa.

”Sådan kan Algeriet ødelægge EU,” advarede den britiske mellemøst-skribent Stephen Pollard i The Spectator sidste år. Han pegede på, at Algeriets 79-årige præsident Bouteflika er dødeligt syg. Derfor er Europa kun et hjertestop fra den næste menneskelige tsunami. Siden staten og islamisterne i 90’ernes Algeriet udkæmpede en borgerkrig, der kostede 150.000 livet, har Bouteflika heldigvis holdt landet i et jerngreb.

Men når han dør, opstår der et tomrum, som islamisterne vil udnytte. Og de er allerede i offensiven med at gen-islamisere landet. Tørklæder, minareter, koranskoler og religiøs kontrol breder sig, og en blodig konfrontation er ifølge Stephen Pollard uundgåelig. Han citerer Algeriet-kendere for at vurdere, at over 10 millioner algeriere ud af en befolkning på 42 millioner vil forlade landet - de fleste med kurs mod dets tidligere kolonimagt Frankrig.

Hvad gør EU?
Har EU-apparatet så gjort noget for at tage højde for den trussel? Nej, Bruxelles forsøger at vænne europæerne til, at massemigrationen er uundgåelig. Derfor endte topmødet mellem EU og de afrikanske lande i Elfenbenskysten i november som en total fiasko – set fra europæernes perspektiv.

Den impotente EU-delegation kunne ikke nænne at gøre det helt klart for de 55 afrikanske ledere, at de ikke kan sende deres overskud af unge mænd til Europa. Derfor endte mødet med de sædvanlige fantasier om en ”Marshall-plan”, som skal gøre Afrika til et velfærds-kontinent, så velhavende og komfortabelt, at ingen har grund til at udvandre.

Heldigvis er EU-landene begyndt at ignorere EU-apparatet og dets talløse NGO-lejetropper og fastholder deres ret til grænsekontrol, bevogter deres grænser og farvande og bruger deres økonomiske magt til at tvinge de afrikanske lande til at holde flodbølgen tilbage.

Når en ny flodbølge bliver sat i gang af et hjertestop i Algeriet, vil enhver europæisk regering, som ikke forsvarer sit land, blive skyllet til side.

Forrige artikel Dansk Erhverv: EU bør tage ved lære af det danske Implementeringsråd Dansk Erhverv: EU bør tage ved lære af det danske Implementeringsråd Næste artikel Enhedslisten: De danske EU-forbehold skal ikke afskaffes ad bagdøren Enhedslisten: De danske EU-forbehold skal ikke afskaffes ad bagdøren
 • Anmeld

  Anne Albinus

  Morten Messerschmidt undlader en væsentlig sætning i Tajanis udsagn i Il Messagero

  1/ Messerschmidt skriver:
  Formanden for Europa-Parlamentet, Antonio Tajani advarer mod ”en exodus af bibelske proportioner, som det vil være umuligt at standse”.

  -- Men Messerschmidt undlader at citere, hvad Tajani OGSÅ sagde i interviewet i Il Messagero efter "at standse", der refereres her i The Telegraph:

  "if we don't confront the problem now".

  In an interview with Il Messagero newspaper, Mr Tajani said there would be an exodus "of biblical proportions that would be impossible to stop if we don't confront the problem now". https://www.telegraph.co.uk/news/2017/07/07/millions-africans-will-flood-europe-unless-acts-now-warns-european/

  2/ t.o. en artikel til modvægt mod Pollards artikel i The Spectator om Algeriet:

  Tales of Algeria’s impending implosion are, frankly, ridiculous:
  http://carnegie-mec.org/diwan/67831

 • Anmeld

  Jenni Salmela

  Så vi lukker bare døren og så forsvinder alle problemerne?

  Er skribentens forslag virkelig grænsekontrol som en løsning til magtkampe, krig og flytninge i verden? Logikken svarer til brug af en plaster ved hjerneblødning. Problemerne forsvinder ikke bare ved at lukke døren og det nytter ikke at bilde sig ind at Danmark kan isolere sig fra verden. Lyder rart men sådan fungerer tingene bare ikke. Men men, var skribentens hensigt faktisk at skrive noget konstruktiv eller bare skræmme os ved at male fanden på væggen? Komplicerede problemer skræmmer mig meget mindre end folk der tilbyder lappeløsninger til dem.

 • Anmeld

  Steen Raaschou

  Vi kan ikke fordele os ud af flere mia mennesker

  Det er som bekendt. hvad FNs befolkningsprogose for Afrikas befolkningsvækst i det 21. århundrede. Bare at begynde på det, som vore ledere har gjort, er et forsøg på at tømme Middelhavet med en thekop. Al ekspertise fraråder det. Det er inkompetent, vanvid og suicidalt
  Hør på professor emeritus i demografi, Poul Christian Matthiessen.

  https://www.bt.dk/danmark/han-blev-haengt-ud-da-han-for-20-aar-siden-spaaede-rigtigt-om-danmark-det-var-et

 • Anmeld

  Steen Raaschou

  200 mio afrikanere i EU om 30 år?

  Det er, hvad en netop udkommet bog spår, hvis vi lader stå til som hidtil

  https://www.lalibrairie.com/livres/la-ruee-vers-l-europe_0-4693914_9782246803508.html
  https://derstandard.at/2000074898543/Afrika-und-der-Ansturm-auf-Europa?ref=article

 • Anmeld

  Ursula Overgaard · pensionist

  Katastrofen vokser.

  EU-eliten fik - efter eget ønske - overdraget ansvaret for etablering af et grænseværn, dvs. en ring af sikkerhed rundt om Europa mod uønskede elementer. Til gengæld skulle EU-medlemslandene have åbne grænser.

  I meldlemtiden får EU's medlemslande dikteret, at alle skal være solidariske og modtage flygtninge/migranter. Medlemslande, der er modvillige, påtvinges obligatoriske kvoter for flygtninge/migranter, som især kommer fra de afrikanske lande, hvor der fødes mange børn, de ikke selv kan brødføde.

  EU's ledelse forsøger at bilde os ind, at der er brug for indvandringen af fremmede folk, som ikke kan forsørge sig selv. Resultatet kender de gavmilde og godtroende borgere i form af terror og destabilisering af deres lande i Europa.

  EU-kommissionen foreslår nu en ”Marshall-plan”, vel vidende, at igennem ca. 60 år har i-landene betalt mange, mange milliarder i ulandsbistand også til Afrika. Hvad blev resultatet af de utallige milliarder? Hvor blev pengene af.....? - Til køb af våben, til krige, terrorisme, til dybt korrupte politikkers og embedsfolks ineffektive politik, som har frembragt en enorm fattigdom og en vedvarende strøm af flygtninge og migranter. Også Afrikas enorme befolkningsvækst burde være et wake up call for virkelighedsfjerne politikere.

  Politikerne burde omgående tage en nødvendig konfrontation med et tilsyneladende ineffektive embedsmandsstyrede bureaukrati fra Bruxelles. 

 • Anmeld

  Ivan Dybdal · sociolog med egen markedsanalyse virksomhed

  EUs aftale med Afrika i Marrakesh forleden betyder fremtidig flodbølge for evigt

  Demografi er skæbne. Læs teoribøgerne. Hvis EU ikke kan stoppe illegal indvandring afkristnes Europas befolkning. De oprindelige europæere bliver et mindretal i Europa indenfor halvt hundrede år.

  Og EU ønsker de oprindelige europæere skal være i mindretal og afkristnet islamiseret, Europa. Det viser Marrakesh Political Declaration fra MEETING the 2nd May 2018 in Marrakesh. Udenrigsminister Anders SamuelsenSamuelsen (LA) deltog og underskrev for Danmark. Kun Ungarn underskrev ikke.

  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20180503_declaration-and-action-plan-marrakesh_en.pdf

 • Anmeld

  J. Jensen

  Populisme

  Når det kommer til forudsigelser om fremtiden er der ingen som kan slå de yderste højre nationalkonservative kræfter, der altid har forstået at skabe frygt og had om de indbildninger som altid vil hænde om 30-40 år.
  Sådan har det været de sidste 30-40 år og hvorfor stoppe med det, når så mange vælgere elsker den slags.
  Retspolitikken om de strengere straffe er derimod for en tid og sikkert til efter det næste valg skubbet ud til hjørne.

 • Anmeld

  Christian X

  Jenni Salmela og andre med en uheldig bias

  Det er dig, der stikker hovedet i busken.
  Pga. befolkningstilvæksten i Afrika, Mellemøsten m.fl. og manglende evne til selv at håndtere problemer med andet end religion, vil medføre endnu flere konflikter og katastrofer, der vil resultere i endnu flere migranter.
  I følge FN tjener hjemlande på migranteksport og vil derfor ikke medvirke til at bremse den...

  Der er derfor kun få løsninger, hvis Europa selv skal overleve:
  Fort Europa eller store militærinterventioner.

  Den verdenskendte økonom Adam Smith: giv fattige flere penge og de får flere børn - hvad er det vi har set, som resultat af årelang og rundhåndet bistandshjælp....

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi grønne EUer

  DANMARK ER ET SØLVBRYLLUPSKVATER !!!!!

  Vi er i gang med at udryde os selv !!!!! AKDEMIKKERTIDEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  " Duer ikke sagde PRINSESSEN " !!! Et samfund kun for Herremænd
  vil på et tidspunkt bilve kvalt !!!!! " Sover jeg eller er jeg vågen " !!!!!
  DF er et syvsoverparti !!!! EU kan blive vor rening !! Men det kræver
  En super god handelsaftale også med Afrika !!!!! Venligst hp.

 • Anmeld

  Gorm Rasmussen

  Forslag til umiddelbar løsning på migranter over Middelhavet

  Offentliggør i migrantlandene at efter 1. juli då bliver alle både, der ulovligt trænger ind i EU farvand, efter behørig advarselsskud, skudt og stoppet. Lad det ikke bare blive ved truslerne, de første dage vil uden tvivl adskillige mennesker beklageligvis drukne, men herefter vil bådtrafikken med migranter over Middelhavet hurtigt blive indstillet. Antallet af drukne personer ved denne aktion vil uden tvivl være meget lavere end med den nuværende ulovlige trafik over havet. Stop endvidere Ngo'ernes ulovlige aktiviteter med at sejle ned til Nordafrikas kystlinje for at samle migrater op. Det er den eneste måde at stoppe migrantflodbølgen. Vi skal selvfølgelig fortsat hjælpe landene i Afrika med udvikling, men alle er vist enige om, at denne forslår som skrædder i helvede med de nuværende fødselsrater i Afrika.

 • Anmeld

  J. Jensen

  Christian X

  Det er altid rart, at kunne diske op med alle mulige udtalelser. Så jeg kan også bidrage med en.
  På Nordic Fertility Society (NFS) 18. internationale konference i Oslo blev der for 10 år siden fremsat en anden forudsigelse
  "Europas befolkning daler dramatisk
  Befolkningstallet i Italien, Spanien, Grækenland, Tyskland og Østrig vil ifølge nye beregninger blive halveret i løbet af 44 år."
  Og så er problemstillingen ligesom vendt på hoveðet.

 • Anmeld

  Christian X

  JJ

  Igen en ureflekteret overspringstanke..

  Forudsætningen for den løsning er vellykket integration. Hvor har det vist sig at kunne lade sig gøre. Folk har altid søgt ligesindede og vil altid gøre det.

  Prøv at spørge en københavner, der er flyttet til en mindre by i Jylland. Han bliver ikke integreret. At nogle så tror, at folk, der hverken kan sproget eller kulturen kan, får mig til at miste troen på de uddannelses institutioner, der ikke evner at lære mennesker at tænke - eller værre endnu, jeg mister troen på både demokratiet og menneskeheden.

 • Anmeld

  Sven K. Slaf

  EU er en yderligere isolering og sublimering af fortidens kræfter,

  der fremmer vores egen undergang, da den er fuldstændig imod vores oprindelige kulturs evne til at optage og integrere fremmede impulser i vores kultur, så disse fremmede impulser bliver forvandlede fra at være fremmede udefra klommende til metamorfiserede egne indre impulser, der kan gives til omverdenen ind i det sociale liv i fuld frihed af det enkelte individ og dets eget lokalsamfund.

  Det er de fælles værdier, der stadig kan samle Danmark imodsætning til EU´s og flæskebacons destruering af den sande personlige frihed, som ikke må forveksles med neoliberalisternes misforståede egoistiske egennyttige opfattelse af frihed, som kun har til formål at KONSERVERE tænkeevnen, ikke at sætte den virkelig fri.


  Værdier , historie og institutioner er ikke datid, der skal
  presses ned over nutidens mennesker, men må nyreflekteres. genopfindes,
  genskabes i samklang og dynamik med nutidens mennesker til gavn for nu og børn af fremtiden.

  Det nationale sindelag begyndte i 1603 og vil vare til og med år 2400, toppende i 1800-1900 tallet, men allerede nu stærkt krakelerende.
  Med eller uden soft ice og pølser,

  Før 1600 blev fælles sprog, historier og værdier befrugtet ved at rejse ud eller ved at folk rejste ind, så det der var "fælles" var kun fælles i kraft af at man kunne adoptere det fremmede og havde kraften til at integrere det i det fælles sprog, den fælles kultur , værdier osv.

  Den kraft har vi ikke mere og slet ikke viljen.Derfor er vores kultur dømt.

  Jo mere vi beskytter os selv jo hurtigere vil det gå.

  Så jo mere tvungen flæskesteg og bacon des hurtigere undergang og nedgang af reminiscenserne af vores kulturs sprog, værdier. Jo mindre vi adapterer og gør til vores eget og jo mere vi isolerer os jo værre og større bliver springet ind i fremtidens kultur.

  I Danmark er mafia, korruption og nepotisme blevet det vi dekadent

  kalder Danmark Netværk og opregnes på indtil videre uofficielle kontis, der er internt revideret i netværket.
  Netværket er en integreret del af det politiske systems lovgivende, udøvende i styrelserne og regeringen (tænk også på Løkkefondens modydelser) samspil med erhvervslivet og dommerstanden.
  Netværket legitimerer sig selv ved at bruge folkestyret, som skalkeskjul til at fremme egne særinteresser især når folkestyrets inddrevne skatter skal fordeles til gavn for netværkets inderste, men også de perifere, hvis de stadig er relevante for netværkets inderste.

  Kan man lade være med at tænke på en edderkop i sit spind?.

  Rothschildorganisationen blev allerede i begyndelsen af 1900-tallet beskrevet som moderdyret i spindet.

  Ved de olympiske lege i London blev en stor edderkoppelignende forestilling opført under afslutningen.

  Fra centrum af netværket udgår en stærk formende kraft af alle individer, så intet er overlades til den enkeltes egen frie vilje.

  Ganske som hele EU-konstruktionens institutioner gør med sine forordninger.


 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Giv Afrika markedsadgang

  En afgørende årsag til strømmen af fattigdomsmigranter fra Afrika er det forhold, at EU p.g.a. sin protektionistiske handelspolitik ikke giver de afrikanske lande mulighed for at forarbejde og sælge varer til EU. Derfor bør EU fjerne told- og andre handelsrestriktioner over for de fattige lande. Dette kombineret med udviklingsbistand er i realiteten det eneste på længere sigt virksomme middel til at bremse migrantionen fra Afrika.

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Jordnær debattør

  M.M. ÅBNER ØJNENE FOR OS

  J.Jensen derimod lukker dem.

  2015 var året der burde få enhver europæer til at tænke sig om.

  Vil vi beholde vor kultur og vor selvstændighed ?

  Er EUs bureaukrater og ikke folkevalgte" chefer, Jean-Claude Juncker og Donald Tusk, den virkelige trudsel mod Europa ?.
  De bekæmper jo med alle midler nationalstaternes patrioisme, kultur og selvbestemmelse og har derfor ikke øje for de åbenbare katastrofer der uundgåeligt er på vej.

  Hvorfor er EU udlukkede blevet elitens projekt ?
  Kunne det skyldes at elitens humanitære naivisme, mangel på fornuft og logik gør dem rigere og rigere, medens sydeuropæere, tyske arbejdere og almindelige mennesker bliver fattigere ?

  Uanset "MELD og FLET", der bevist syltes af EUs OLAF indtil et passende skadeligt tidspunkt for de EU kritiske DFere, vil M. M. medvirke til at øge informationsniveauet om EU kritiske forhold - og øge danskernes viden om trudsler mod vores selvbestemmelse.

  Det sidste halter gevaldigt bl.a. da vore public service kanaler DR og TV2 er EU ukritiske og kun bruger kommentatorer der lefler for EU eliten.
 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  En uhyggelig overskrift, men den rene sandhed

  Du kan Google freelanceren Jørn Stjerneklar, som i 30 år har rapporteret fra kontinentet Afrika. Så stort at man ikke kan tale om et 'Afrika', men må tage staterne bid for bid.
  Det er et mysterium, en drøm, en livsopgave for alle unge mænd, der bor på dette rige kontinent, at få ophold i EUROPA. Jørn Stjerneklar. var i Radio24syv den 31. maj. #Det er fane.. uhyggeligt du# Løft dit strudsehovede op fra jordhuler, og vær med til at sige -om en tid - "Farvel Europa".

 • Anmeld

  Niels O

  Ønsketænkning for MM

  Så nationalismen kan overleve og en masse dejlige eensporede politierkarrierer.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Træf Afrikaspecialisten Jørn Stjerneklar her: (Husk at næsten ingen ved noget om Afrika)

  To links:
  http://www.uriasposten.net/archives/92552

  I følgende link start ved minuttal ca. 28:30
  https://www.radio24syv.dk/programmer/qa/27566973/hov-overtradte-tv2-lige-egne-retningslinjer?start=1843
  Obs. Du har kun gavn af disse link, hvis du seriøst søger viden om Afrikaproblematikken.
  I mit forrige indlæg står der "mysterium". Det er forkert. Der skal stå "must"...dette sagt af JS.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Entreprenør

  Nationalisme er godt.

  Først må vi sikre vor egen nation, og det er ved at lukke for flodbølgen.
  Når det er sikret så kan vi begynde at hjælpe andre steder.
  Og så skal der bare tages fat i overbefolkningen og multigraviditeterne.
  Gratis prævention til alle over hele kloden og aktiv bekæmpelse af alt middelalder undertrykkelse af kvinder og islamistterror.
  mvh

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  Jeg er ked af at tage kontakt til dig Morten Har, men der er noget du bør og skal forstå.

  Den omtalte "flodbølge" kan ingen forhindre, så tal ikke om at "lukke for flodbølgen". Tak.
  Følg nu med i de krystalklare realiteter og konsekvenserne for bl. a. Europa. Ellers varer det ikke længe før jeg kalder dig Bertelsen eller Østergaard. Go'morgen weekend. Poul.

 • Anmeld

  Ursula Overgaard · pensionist

  Er magtens EU's elite dvs. de ikke folkevalgte lederere som bl.a. Jean-Claude Juncker og Donald Tusk, en trussel mod Europa?

  https://www.infowars.com/eu-president-without-millions-of-africa...

 • Anmeld

  Jenni Salmela

  Infowars, Ursula, virkelig?

  Infowars er en af de mest kendte højre ekstremist nyheds web sider i US så du kan kun forvente bias i deres artikler og holdninger. Hvis du ved at nogen hader jordbær, tror du at du kan forvente at han/hun vil snakke varmt om dem? Erstat "jordbær" med hvad der passer. Man skulle prøve være lidt mere kildekritisk.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Advarsel.

  Hvis dette budskab ikke tænder alle røde advarsels lamper overalt i EU kan jeg kun sige, at EU består af, både blinde og døve individer.
  Det er som den gamle historie om de tre aber, ikke se, ikke høre, ikke tale.

 • Anmeld

  HC Hansen

  manipulation og fakta

  Så er han der igen, den snerrende MM, med sine dystre budskaber om en fælles fjende, “flodbølger” og “tsunamier”, som “skyller regeringer til side“ hvis de ikke “forsvarer” deres land. I samme åndedræt bliver Algeriets stærke mand - eller er han en gemen diktator? - hyldet som en skytsengel mod den lurende katastrofe.

  Jo, jo, Messsrschmidt - vi kender melodien fra din giftige tunge. Vi er i “ krig”og i krig gælder alle kneb, ikke sandt? Jeg ved ikke med alle jer andre derude, men det er igen et kndlæg, som gør mig utryg. Jeg mener, er det trygt at lægge et ansvar for vores land i hænderne på en mand, som udtrykker sig på den måde? Som har en vision om verden, som altid giver sig udtryk i konflikt, opildner til had og undertrykkelse af minoriteter og som atter engang forherliger autoritære og udemokratiske personligheder. Er det hvad vi vil med vores land? Fordi det er jo det centrale budskab i MMs utallige indlæg disse dage. Jeg finder det nedslående og grundlæggende aldeles udansk at slå ind på den bane.

  Og som altid med folk som MM...fakta bliver fordrejet eller direkte misbrugt. Tag nu MMs udgangspunkt om, hvad europæerne bekymrer sig om disse dage. Hvis man tager det seneste Eurobarometer, så er det korrekt at i forbindelse med EP valget så bekymrer europæerne sig om terrorisme og indvandring, men altså....tallene er:

  Terrorisme 49%
  Ungdomsarbejdsløshed 48%
  Immigration 45%
  Økonomi og vækst 42%

  Så påstanden om, at økonomien har veget pladsen for terrorisme og indvandring er ikke helt så entydig, som MM gerne vil gøre det til. Er det vel? Hvad MM naturligvis bekvemt undlader at sige er, at den undersøgelse viser en endog særdeles bred opbakning til EU - og ikke mindst en særdeles bred opbakning fra EUs befolkning til, at løsningerne på problemerne med terrorisme og indvandring skal findes på EU niveau. Så det er jo ganske enkelt et fuldstændig ukorrekt billede, der tegnes af hvad befolkningen mener om den sag.

  Det er bare et eksempel på den uansvarlige manipulation med fakta, som MM og hans slags gør brug af. Hvordan kan man fæstne lid til noget af det, som han siger, når man igen-igen fanger ham i den lemfældige omgang med virkeligheden? Og hvad viser det om manden, når han tydeligvis er parat til mod bedrevidende at bedrage danskerne med den slags manipulation? Kan man stole på noget af det han siger? Jeg spørger bare...Det er ikke rart. • Anmeld

  HC Hansen

  manipulation og fakta del 2

  Når nu MM selv henviser til dem som pålidelige kilder..så kunne man jo fristes til st lsve lidt fakta check på dem:

  Bouteflika - Algeriets præsident

  Jo, han er ganske rigtigt meget syg. Så syg, at han ikke har vist sig endsige talt til sit folk i flere år. Han blev anklaget og dømt for at have stjålet et anseeligt beløb fra staten, da han var en ung diplomat. De penge blev aldrig betalt tilbage. Derimod er det på behændig vis lykkedes ham at sidde som præsident i Algeriet siden 1999...via gentagne ændringer af forfatningen, utallige beskyldninger om vælgerfusk og boykot af oppositionen. Det er MMs forbillede. Ved ikke rigtig...er det betryggende?

  Stephen Pollard

  Han er en stærkt højreorienteret journalist på en af Englands tabloid aviser. Fred være med det kunne man måske sige. Men har på det seneste udmærket sig med bemærkninger om, at det ikke var smart af Israel at nedskyde palistinænsiske demonstranter ved grænsen til Israel for nylig. Ikke så meget fordi der var noget anstødeligt i selve agten st skyde dem, men mere fotdi det giver deb jødiske sag et dårligt image. Han et tillige citeret for at sige, at dem som kritiserer Israel, minder ham om Nazi-Tysklands undertrykkelse af anderledes tænkende. Ved ikke rigtig - lyder det betryggende?

  Jeg mener, er det betryggende kildemateriale og er det folk, som vi ønsker at identificere os med? MM siger jo klart ja til det spørgsmål. Men hvad siger det så om ham?

 • Anmeld

  J. THOMSEN · Selvstændig

  POLSKE TILSTANDE

  Under en rejse til Polen fornylig, slog det mig: hvor er alle indvandrene og asyl asylansøgerne henne? For der er ingen! Polen ligner i den henseende Danmark og Europa som det så ud for 50 år siden.

  Polen har været medlem af FN og EU i snart mange år - så der burde vare masser af indvandring.

  Hvad har Polen gjort forkert (hvis man mener at indvandring er en velsignelse)? eller hvad har Polen gjort rigtigt (hvis man mener at indvandring er en forbandelse)?

  Er der nogen der kan hjælpe med et godt svar?


 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Jordnær debattør

  Svar til J. Thomsen

  Godt spørgsmål, men forvent nu ikke et klogt svar.

  Mit bud er at Polens politikere husker deres historie, og ikke lægger sig fladt ned for EU føderalister, der ønsker at Polen underkaster sig bureaukrater fra Brussell.

  Samtidig er Polen kritisk overfor utidssvarende konventioner og forældede menneskerettigheds dogmer.

  I modsætning til vor egen Statsminister Lars Løkke Ramussen, der kæmper for en EU føderal stat hvor Danmark reduceres til et "bundesamt", ønsker Polen at beholde landets identitet og selvbestemmelse.

  Derfor er der, i modsætning til Danmark, ikke mange uinviterede indvandrere i Polen.

  Det var mit ydmyge bud.

 • Anmeld

  HC Hansen

  polske tilstande

  J Thomsen:

  Jeg sætter pris på dit objektive spørgsmål, som er interessant - uanset hvor man kommer fra.

  Det første svar er jo egentlig ligetil. Det er fordi Polen har bestemt det sådan. Der er jo ikke nogen tvang. Hverken i forhold til FN eller EU - medmindre man som land har forpligtet sig. Der er ikke noget, som EU eller FN kan påtvinge noget land medmindre de selv har skrevet under på det.

  Man kan så diskutere, hvad og i hvilket omfang man som land forpligtiger sig til ud fra humanitære hensyn at hjælpe mennesker i nød. Det er jo også et spørgsmål om, hvilke værdier man som land vil skrive under på.

  Men du bekræfter for så vidt, hvad jeg tidligere har sagt på blokken. Det er dog alligevel tankevækkende, at lande som Polen og Ungarn er så stærke i deres afvisning af migranter - uanset deres baggrund - når der er så få af dem i deres land. Det er tillige tankevækkende, når man ser hvor mange polakker, som nyder godt af de muligheder EU giver for at bosætte sig og arbejde i andre lande. Der er jo tusindvis af polakker, som har gjort brug afden mulighed - og fred være med det. De bidrager til samfundet, hvor de bosætter sig. Men det er dog slående, hvordan et land på den ene side nyder godt af migration af egne borger og på den anden side totalt afviser migration den anden vej, selv når det gælder mennesker i den dybeste nød.

  Og for nu at komme højre-populisterne på bloggen i forkøbet: Nej, jeg er ikke hverken radikal eller pladderhumanist. Men jeg mener, at Polens retorik om indvandring er inhuman, hård, kold, usympatisk og opportunistisk.

  I øvrigt kan man jo se i Italien, hvad der sker, når de andre EU lande ikke viser den fornødne solidaritet mht migration. Det passer højrepopulisterne fint, fordi det bidrager til almindelig kaos, gensidige beskyldninger og nationalisme bag pigtrådshegnet. Og her er Polen en central spiller, desværre. Men det løser jo ikke problemet.

 • Anmeld

  Poul B. · Pensionist, iagttager

  @H.C.Hansen

  Kære HCH.
  Tænk over at der er ca. 90% troende katolikker i Polen. Det har de det kulturelt godt med i Polen. Polen er et land som er på vej op ad et hul i jorden. Muslimer vil IKKE (under nogen omstændigheder) det som katolikkerne vil. Muslimske migranter burde egentlig søge til muslimske lande for ophold (hvor der måtte være fred og ro ).
  Der er dog ikke mange muslimske/ ikke muslimske migranter, der vil opholde sig i Polen. Her får man - mig bekendt - ca. kr. 900,- pr. md.
  Migranter søger til superlukrative lande, hvor de får buler af midler, støtte og hjælp, og hvor også deres børn kan opnå skolegang, tandlæge- sygehusbehandlinger.Det kan de såvel i Polen såvel som i Norden.
  Folk med Islam som basis ved godt at Vestens demokrati skal skubbes ud i takt med at shariasystemet overtager pladserne. Er det ikke fakta?
  Forslag:
  Læs Andreas Skydt Jacobsens nye bog om Europa om ca. 20 år. Den giver et eventuel scenarie. Titel: Sygdom, "En fremtidig flygtningeroman" Anmeldt af Peter Neerup Buhl

 • Anmeld

  HC Hansen

  Poul B

  Jeg har det lidt vanskeligt med bøger, som forsøger at fortælle os, hvordan verden ser ud om 20 år. Og det uanset hvad emnet er. Tag dit eget liv og fortæl mig, hvordan det ser ud om 20 år. Hvad vil du svare? Du vil, ligesom jeg, givetvis sige noget om, hvad du ønsker. Men du vil altid skulle kvalificere det, fordi vi ved det jo ikke. Det enkelte menneske’s liv er uforudsigeligt kg bygger i et vidt omfang på tilfældigheder. Tager du så et stort emne som “Europa”, så bliver det jo uendeligt mere kompliceret at sige noget fornuftigt om det. Hvem ville for 20 år siden have sagt, at vi i dag er hvor vi er i Europa? Ingen.

  Det andet aspekt er, at mennesker som givet sig ikast med den slags forudsigelser på den lange bane ofte forfalder til dommedagsprofetier - ellers er det jo ikke interessant, vel...? Du ved, ligesom dommedagsprofeterne i 1970erne forudså en verdensomspændende hungersnød grundet befolkningsudviklingen. Den slags profeter har altid og vil altid eksistere, men man skal tage dem med sund skepsis. Snake oil...

  Det betyder ikke, at man ikke skal tage hånd om problemerne med rettidig omhu. Og der er givetvis en hård kerne af sandhed i, at vi med indvandringen ikke altid har set på udfordringen med den fornødne rettidige omhu. Og jeg vil gerne give DF kredit for, at de som nogle af de første satte fingeren på det problem i en tid, hvor mange andre ikke turde. Kredit skal gives, hvor kredit er fortjent.

  Det gør imidlertid ikke min dybe skepsis overfor MM og det, som han i øvrigt repræsenterer, mindre. Der ligger jo i hans verdensbillede et indgroet aggressivt syn på verden, en total mangel på respekt og tolerance overfor anderledes tænkende, herunder personer som undertegnede - det stopper jo ikke med muslimerne, som man jo kan observere i lande som Polen og Ungarn. I den verden, hvor han og de populister han identificerer sig med gerne vil leve, er der ikke plads til opposition - opposition er fjenden, som i sidste ende skal elimineres i “den gode sags tjeneste”, fordi det jo handler om “vores overlevelse som nation”. Og ud fra den grundtanke er det jo en biting og “nødvendigt” at sætte individuelle rettigheder overstyr - ja selve demokratiets væsen kan man “for en tid“ sætte på pause.

  Det er der, skoen trykker. Indvandring er en reel udfordring. Men lad være med at begå den fejl ikke at se, at for MM og hans fæller er den debat et særdeles potent middel på vejen til at levere et politisk systemskifte i Danmark, som i sidste ende er dybt anti-demokratisk. Det er ikke en dommedagsprofeti, men baseret på hvad der sker foran vores øjne rundt omkring i Europa lige nu.

  Og hvis der fortsat er nogen, som gider at læse mig her, så en sidste overvejelse omkring Polen/katolikker:

  Det er korrekt, at Polen er et dybt katolsk land. Fred være med det. Hvad jeg finder bekymrende er, at man med udgangspunkt i sin religiøse orientering retfærdiggøre ikke at hjælpe mennesker i nød alene af den grund, at de har en anden religiøs orientering. Jeg mener, at man dermed begår forræderi mod sin egen religion og mod basale medmenneskelige værdier, som vores civilisation bygger på. Man er ikke en snus bedre end dem man kritiserer i den muslimske verden. Det kommer der intet godt ud af. Et lands styrke skal også måles på den måde, det håndtere minoriteter på og dets evne til at udvise medmenneskelighed. • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Jordnær debattør

  HC HANSEN

  Synes godt om dine rationaler.

  Men du falder lidt i dine "grøfter".

  Du anfægter andres motiver, men du kommer ikke med nogen løsning.
  Dette til trods for du at anerkender at immigrationen er et problem.

  Hvis man med ganske almindelig sund fornuft vurderer de sidste 30 års indvandrerpolitik, kan INGEN benægte at indvandringen har ændret Danmark.

  Hvis man supplerer sin sunde fornuft med aktuelle indvandrings statistikker har man balladen.

  Indenfor få årtier vil overlevelsen af den nordiske kultur blive voldsomt truet. F.eks. anslåes det at hver tredje svenske statsborger om ca. 30 år ikke er rindet af vor nordiske kultur - og formodentlig vil kræve væstentlige religiøse, politiske og kulturelle ændringer i - og af det svenske samfund.

  I Danmark vurderer man at antallet af statsborgere med en ikke nordisk baggrund - vil være fordiblet om ca 30 år.

  Hvis du - ligesom jeg - synes at nordisk kultur suppleret med dansk sammenhængskraft - er afgørende for overlevelsen af vores velfærdsstat - hvilke forslag har du så ??

  Skal vi vælge dem der har rodet os ud i uføret - eller dem der tør kæmpe for at beholde vort land ???

  Egentlig et helt enkelt -, men meget afgørende spørgsmål til alle danskere.

 • Anmeld

  HC Hansen

  T B Sørensen

  Du har ret i, at jeg ikke er kommet med egne forslag til løsninger på den store udfordring, som indvandring jo er. Det skal retfærdigvis siges, at det heller ikke var målet i mine indlæg. Målet var mere at forklare, hvorfor jeg mener, at man skal passe på med at lade sig besnære af MMs retorik på indvandring - eller EU for den sags skyld - fordi der bag den besnærende og begavede retorik ligger en vision af, hvor vi som land skal bevæge os hen, som jeg mener er meget utryg. Utryg for os alle.

  Men du har ret i, at det er helt afgørende at finde løsninger på den udfordring, som indvandring stiller os overfor. Men før vi går ind og diskutere det, så vil jeg sige følgende: Jeg er ikke overbevist om, at MM og hans fæller i realiteten er så vanvittigt interesseret i det. Jeg kan også formulere det på en anden måde - siden indvandring er benzinen, som får motoren til at køre på den ydre højrefløj, så har jeg ikke megen tillid til, at MM & co vil stille sig tilfreds med de løsninger, man nu måtte finde. Uanset om de er bæredygtige eller ej. Hvorfor siger jeg det? Siden de absurde dage med tusindvis af mennesker, som marcherede op gennem Europa, har man jo fundet løsninger, som stoppede det absurde cirkus. Men det har jo ikke fået MM & co til at skrue ned for blusset. Det samme kan man sige om Polen og Ungarn, som jo ikke selv har problemer med indvandring, men som spiller på frygten for at få det. Det er det samme MM har gang i her - blot overskriften på hans indlæg her siger alt om det.

  Pointen er, at man ikke skal forvente endsige forsøge at “tilfredsstille” MM på det her spm. Han vil aldrig være tilfreds og vil af politiske grunde altid have en interesse i at nære frygten for de muslimske/afrikanske masser, som kommer i en bred tsunami og overtager vores land. Og hvis man ikke forstår det, så risikerer man at finde løsninger, som ikke finder den rette balance mellem, hvad er ret og rimeligt for at bevare sammenhængskraften i vores samfund og at udvise fornøden medmenneskelighed overfor folk i nød.

  Hvad angår løsninger:

  Jeg mener ikke, at pigtrådshegn ved grænsen til nabolandene er en bæredygtig løsning. Det skubber problemet ned i “fødekæden”, hvis man kan sige det sådan, men det løser ikke problemet. Nogle vil sige at det er ligegyldigt, så længe der ikke kommer nogen ind hos os. På kort sigt kan man måske sige, at det er korrekt. Men på lidt længere sigt er det ikke holdbart. De andre lande længere nede i fødekæden, læs Italien eller Grækenland, vil ikke affinde sig med at bære den byrde. De mener ikke, at det er rimeligt, blot fordi de nu ligger, hvor de ligger. Vi ville jo sige det samme i deres sted. Den form for nationalegoisme mener jeg er farlig, fordi den sår sæd til splid og ustabilitet i Europa. Den vil sprede sig til andre områder, hvor vi har brug for fælles løsninger og den vil i sidste ende føre til et Europa, hvor alle er sig selv nærmest. Det ved MM & co naturligvis, det er det de går efter.

  Jeg mener ikke, at det hverken er værdigt eller helt selvisk tjener Danmarks interesse.

  Der er ingen nemme løsninger. Desværre. I Danmark har vi allerede gjort meget, men der er jo en stor verden derude, som krævet fælles løsninger. På den korte bane har vi aftalen med Tyrkiet - ikke smukt, men nødvendigt. Vi skal forstærke vores ydre grænser via en voldsom opgradering af bevogtningen af EUs ydre grænser. Vi skal finde en ny model for behandlingen af asylansøgere, således at landet hvor asylansøgeren lander ikke står med problemet alene. Ideen med kvotaer imellem EU-landene er en død sild, så vi må finde på noget andet. Ideen med “modtagelseslejre”, hvor asylansøgere sendes hen er noget at se på.

  På den lange bane er det jo et spm om at se på roden til problemet. Det kommer vi ikke udenom, selvom det jo er mindre inspirerende. Vi vil have løsninger NU, ikke? Og der har jeg meget svært ved at se, at vi kan gøre det uden en masdiv fælleseuropæisk indsats. Forestillingen om, at hvert land gør det selv giver ingen mening.

  Well, det er kompliceret...men jeg er helt enig i, at der må og skal tages fat på det. Min opfattelse er så, at ikke må ske på bekostning af det europæiske sammenhold, på bekostning af en værdig medmenneskelighed.

 • Anmeld

  Ursula Overgaard · pensionist

  EU-Domstol blåstempler tvungen flygtningefordeling

  EU-domstolen har mulighed at forhindre, at regeringernes plan kan realiseres. I Danmark siger grundlovens § 64, at ”dommerne har i deres kald alene at rette sig efter loven”. Sådan er det i et retssamfund. - MEN – i EU har EU-domstolen i Luxembourg mere magt end de nationale domstole. - I EU er EUs domstol ikke bundet af de love, som politikerne vedtager. Det er således ikke medlemslandenes regeringer; men det er EU-Domstolen, der er pennefører og hovedarkitekten. - Kommer det til en konflikt mellem fx Danmarks grundlove og EU-retten, står EU-retten øverst. Dette har EUs dommere afgjort.

  EU-Domstol blåstempler tvungen flygtningefordeling
  FLYGTNINGEKRISE: Ungarn og Slovakiets forsøg på at få EU-Domstolen til at erklære kontroversielle flygtningekvoter fra EU ulovlige er blevet fejet af bordet. Ungarn raser over beslutningen.
  ALTINGET.DK