Ny debat: Hvem vinder slagsmålet om EU's budget?

TEMADEBAT: EU's stats- og regeringschefer er langt om længe blevet enige om det syvårige budget for EU, og nu mangler kun en blåstempling fra Europa-Parlamentet. Men bør Parlamentet godkende budgettet, som det ser ud nu? Altinget tager debatten. 

I juli blev EU’s 27 stats- og regeringsledere endelig enige om både genopretningspakken, der skal få EU på ret køl efter coronakrisen, og det syvårige EU-budget på i alt 13.580 milliarder kroner. Men kampen om de mange milliarder og den efterfølgende debat er langtfra slut.

Regeringslederne mangler stadig en blåstempling fra de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet, hvor flere allerede er kommet med indvendinger til store dele af budgettet. Nogle efterspørger flere klimainitiativer og større vægt på retsstatsprincipper. Andre er utilfredse med nedskæringer i forsknings-, uddannelses- og sundhedsbudgettet.

Altinget følger op og spørger et hold af debattører: Landede det syvårige budget og den store genopretningsfond godt eller skidt? Hvem og hvilke områder er indtil videre budget-kampens vindere og tabere? Kan genopretningspakken og det syvårige budget løfte Europa godt ud på den anden side af krisen?

Login