Stine Bosse: Danmark skal kæmpe for europæiske værdier uden forbehold

DEBAT: Svækkelsen af Nato efterlader Europa mere udsat end nogensinde før, og derfor er det igen aktuelt at diskuttere det danske forsvarsforbehold. Europa har brug for et nyt sammenhold, og der kan Danmark spille en central rolle, skriver Stine Bosse.

Af Stine Bosse
Formand for Europabevægelsen

Når vi tager bladet fra munden og taler om vores sikkerhed, bliver mange særligt usikre.

Er I da blevet glade for våben? Nej, jeg er for eksempel ikke blevet tilhænger af krig, og jeg er egentlig pacifist, men jeg er også realist.

Jeg er optaget af vores sikkerhed, men i særdeleshed og mere og mere er jeg optaget af forsvaret af vores værdier, vores måde at udvikle samfundene, og vores evne til at leve i fred med hinanden.

Dette er ikke givet. I EU-traktatens artikel 2 står præcist, hvad det er, vi forsvarer i Europa - og dermed også, hvad der er på spil.

“Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd”

De store ideologisk definerede magtbalancer er i bevægelse i verden, og den orden, vi kender i dag, kan være en hélt anden i morgen, hvis vi ikke evner at forsvare os.

Hatten af for statsministeren
Vi må tage hatten af for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), når han på Europadagen - i kølvandet på forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) - starter en samtale om vores forsvarsforbehold.

Det er nemlig ikke kun penge og arbejdspladser, der er på spil. Det er indflydelse. Indflydelse på noget så centralt som danskernes sikkerhed.

Vi er nemlig langt forbi intentionen med forsvarsforbeholdet. For 25 siden var et flertal af danskerne bekymrede for, at EU skulle forvandles til en overnational militær union.

Det er EU ikke blevet, og frygten var overdrevet. Selv ikke PESCO (EU’s nye forsvarssamarbejde, red.) fører til en militær union, for medlemslandene kan i sidste ende selv bestemme, hvor meget de deltager i.

Siden 1993 har Danmark aktiveret forbeholdet over 140 gange. Det har været så absurd, at vi gik med i NATO-operationer imod for eksempel pirater ud for Somalias kyst, men ikke kunne deltage i tilsvarende fredsskabende EU-missioner, der endda var langt bedre til at adressere årsagerne til problemet.

Med erhvervsbrillerne på
Meget uheldigt bliver forbeholdet også, hvis vi tager erhvervsbriller på.

EU har nemlig etableret en ny forsvarsfond, der fra 2020 vil råde over 5,5 milliarder euro om året. Det kan sætte fart i investeringer og udviklinger af nye europæiske forsvarssystemer.

Formelt kan Danmark være med i forsvarsfonden, fordi den er lanceret som industripolitik under det indre marked. På papiret er det godt, da vi har over 90 konkurrencedygtige eksportvirksomheder.

De eksporterer for op imod 400 mio. kroner om året – og det skaber arbejdspladser i Danmark.

Modsat forsvarsindustrien i mange andre lande, holdes den danske forsvarsindustri ikke kørende af det danske forsvar. De danske virksomheder er eksportorienterede.

Men nu kommer de i klemme. Kun fuldgyldige medlemmer af PESCO får adgang til de 10 procent ekstra støtte, som EU vil toppe op med ved projekter i forsvarsfonden.

Dermed kan forsvarsforbeholdet i realiteten betyde, at danske virksomheder går glip af store eksportordrer og hægtes af i udviklingen af ny teknologi.

Det kan synes glædeligt for nogen, at Danmark bliver øvelsesterræn for F35-fly, men der er ikke nær de samme private arbejdspladser i dette, og der er ikke samlede øvelser på alle militære områder. Her er det alene fly.

Det rigide forbehold
Er man optaget af forsvar, ved man, at øvelser er en integreret del af dette.

De fleste af os vil jo også gerne have, at det bliver ved øvelserne. Men at være afskåret fra at øve sig sammen med sine nærmeste naboer er en absurditet, som må få selv de mest inkarnerede anti-EU-politikere til at gentænke deres position.

Medmindre man altså har andre allierede.

Forsvarsforbeholdet er nemlig så rigidt, at Danmark er afskåret fra at deltage i EU-ledede militæroperationer og kampgrupper, mens tredjelande som Norge går med.
 
Forsvarsforbeholdet har måske været effektivt for Danmark. Indtil nu.

For nu står vi med et Brexit som - i tillæg til den alvorlige situation i Rusland - ændrer det europæiske sikkerhedspolitiske billede. Tyskland og Frankrig vil noget mere på forsvarsområdet, ligesom EU-Kommissionen længe har foreslået et tættere samarbejde.

Ikke et operativt samarbejde, men et samarbejde om langsigtede investeringer og dermed om produktionen af militært udstyr i fremtidens Europa.

Her går grænsen
Et af vor tids helt store problemer er sikringen af EU’s ydre grænser.

På det punkt har vi helt oplagt stærke interesser, men vi står med ‘foden i døren’ og kan næppe blive taget alvorligt.

Så når politikere her i landet taler om sikring af de ydre grænser og vigtigheden af EU’s evne til netop dette, lyder det hult, så længe selvsamme politikere ikke tilføjer, at Danmark er forhindret i at bidrage netop på grund af forsvarsforbeholdet.

Når en politiker som Holger K. Nielsen (SF), med indsigt som tidligere udenrigsminister, men også som mangeårig EU-modstander, i dag siger om forbeholdene: “vi sagde ikke, at forbeholdene skulle gælde til evig tid,” og faktisk helst ser forbeholdet ophævet, må det ligeledes vække til omtanke.

Det er vigtigt, at alle politikere indser, at det at holde befolkningerne fanget i en indbildt, løsningsfattig virkelighed, hvor konklusionerne går i ring, ikke er vejen frem. Derimod er tydelige, ærlige, omend ikke altid populære anvisninger af løsninger på tidens udfordringer velkomne.

Populismen har en udløbsdato. Særligt i veloplyste samfund.

Kan vi bestemme alene?
Ja, det kan vi. Men ikke ret meget. Vil vi bestemme meget i forhold til egen skæbne, kan det kun ske sammen med andre lande.

Det var tydeligt i forbindelse med den seneste krig, vi var en del af, og det var tydeligt igen i forbindelse med de seneste to kriser i Europa. Både finanskrisen og flygtningekrisen viste os tydeligt, at vi naturligvis kan bestemme meget selv, men at vi ultimativt er afhængige af de løsninger, vi skaber sammen med andre EU-lande.

Dette gælder helt åbenbart på forsvarsområdet. Ingen ved deres fulde fem vil påstå, at vi kan opretholde total ‘alene bestemmelsesret’ og klare skærene i forbindelse med en egentlig konflikt.

Her er suverænitet noget, vi alene kan opnå i flok. Suverænitet og forsvar af værdier i alle ordets betydninger i Den Europæiske Union opnår vi sammen i relation til ydre fjender.

Søren Espersen (DF) talte for nylig om Erdogans manglende loyalitet i forhold til NATO, og der må man give ham ret, og med USA’s seneste meldinger i forhold til Iran-aftalen må vi alvorligt genoverveje om NATO er, hvad det var engang.

Det efterlader Europa udsat i et omfang, vi ikke har kendt til før. Nogensinde.

Og det kræver nyt sammenhold. Et sammenhold, hvor vi kan spille en central rolle og være aktive. Med viden. Med erfaring og med den geopolitiske position kongeriget har.

Der er god grund til at starte samtalen.

Forrige artikel Steen Gade: Regeringen bør diskutere EU's indhold fremfor størrelse Steen Gade: Regeringen bør diskutere EU's indhold fremfor størrelse Næste artikel Steen Gade: De danske EU-forbehold er en møllesten om halsen Steen Gade: De danske EU-forbehold er en møllesten om halsen
 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Kære Stine Bosse.

  Tak for et udmærket indlæg i debatten om en fremtidig sikring af Danmarks suverænitet. Jeg anerkender, at forbeholdene er en hindring for vores deltagelse i det fælleseuropæiske samarbejde, ikke bare på forsvarsområdet, men meget bredere.
  Som pacifist bekymrer det mig naturligvis, at udviklingen i den globale sikkerhedssituation formodes at tvinge os til en europæisk oprustning.
  Umiddelbart vil jeg være afvisende over for en sådan udvikling, men jeg anerkender, at magttomrum frister stater, der tænker ekspansivt og dermed kan give anledning til overvejelser, om hvordan vi omgås truslen.

  Der, hvor din argumentationskæde knækker for mig, er på punktet, hvor din erhvervsfortid løber af med dig, så du inddrager Danmarks udbytte af at være med på produktionen af våben med henvisning til, at det vil skabe arbejdspladser og give nuværende militærudstyrsproducerende virksomheder endnu bedre bundlinjer.

  Jeg anerkender, at hvis vi ikke gør det, så er der bare andre, der gør det, men på det punkt er jeg stålsat uenig.

  Danmark skal ikke være våbenpruducerende!
  Danmark skal gå i spidsen for en afrustning af verden. Den krigstrussel, der altid vil være, bør ikke tales op men ned, og en argumentation om, at Danmark skal skynde sig at hæfte sig på det militærindustrielle kompleks, vil modvirke en sådan udvikling, der i mit univers er en utilstedelig handling.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Et konkret spørgsmål

  Kære Stine Bosse.
  Jeg glemte i ovenstående indlæg at spørge dig, om du udtrykker Europabevægelsen holdning til europæisk oprustning.

 • Anmeld

  Christian X

  Vi mangler et ekstra forbehold

  overfor al Radikal politik.

  Stoltenberg har lige meddelt, at NATO nu styrkes, da alle medlemslande opruster på Trumps initiativ.

  Til Kurt:
  Selvfølgelig skal Danmark være våbenproducerende, du kommer aldrig til at leve i den Disney kuvøse, du forestiller dig.
  Vi skal bruge våben for at forsvare os, så kan vi ligeså godt være med til at lave dem billigere og mere sikre. Med mindre du vil have, at vi skal bruge flere penge på at købe amerikanske våben?

 • Anmeld

  Km Nielsej · Cand Jur

  Dansk værdi er et noget sløret argument for mere EU og opgivelsenaf retsforbeholdene

  Det er svært at få øje på alsidigheden i de debatindlæg om EU i Altinget, der er udelukkende jubel europæerne der fremsætter dem mere eller mindre holdbar argumentatatin for, at Danmark skal opsige sine retsforbehold får kom længere og længere ind i en Union, hvor det er Frankrig og især Tyskland der har det afgørende og bestemte indflydelse på, hvorledes EU skal udvikle sig
  Det er svært at udtale sig om hvad der er danske værdier, idet det ville der formentlig være lige så mange forskellig opfattelser, som der bor i Danmark
  En væsentlig værdi for mig er, at borgerne har indflydelse på de retsregler der regulerer deres hverdag, og den økonomiske politik, som føres og i sidste ende har en væsentlig betydning for fordelingen af samfundskagen og serviceniveauet i velfærdsstaten.
  Det er også en værdi for mig ikke at få flere militær supermagter der som det tidligere har vist sig til,at undertrygge og slå mennesker ihjel uden befolkningen reelt set har haft indflydelse på de pågældende krige
  At Stine Bosse og Holger K Nielsen og deres åndsfeller ønsker en anden retning end det ovennævnte gøre det ikke til en dansk værdi lige så lidt som jeg kan påberåbe mig danske værdier til støtte for mine bias
  De pågældende burde bare være ærlige at tilkendegive at de er for at maksimere EU s magt samtidig med at de minimere befolkningens mulighed for at have indflydelse på de levevilkår.
  Det er lidt besynderligt at Stine Boss bruger Holger K. Nielsen som et eksempel på en tidligere EU - modstander der havde set lyset i EU.
  Kort tid efter nejet i 1992 kunne man høre, at SF havde anbefalet et nej på grund af indenlanske politiske grunde, og derfor arbejdede helt uforståeligt og manglende respekt for nejet at få de 4 forbehold.
  Der gik heller ikke mange år før SF aktivt argumentere for afskaffelse af nogle af retsforbeholdene.
  I 2012 førte SF en økonomisk politik, der var og er baseret på en ultra liberalistik ideologi og som var og er fuldstændig i strid med en socialistisk
  Det vil sige SF i dere iver for at tilpasse sig EU var i stand til at ofrer deres økonomisk idegrundlag.
  Det kunne være rart og leve op til journalistisk krav om alsidighed at der kom indlæg fra EU kritiske svarende til den sande strøm der kommer af EU pro

 • Anmeld

  Steen Raaschou

  Det har aldrig været meningen med EU

  , at nationerne skulle bevare nogen suverænintet. Tro ikke på det!

  We were lied to! Secret document FCO 30/1048 kept truth about EU from British for 30 years

  https://www.express.co.uk/news/politics/882881/Brexit-EU-secret-document-truth-British-public

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Gu´skal vi ej

  Du kan kæmpe alt det du vil Stine- men vi skal beholde vores forbehold.

 • Anmeld

  Bitten-Kirsti Nielsen

  Europæiske værdier?

  Javist skal vi da kæmpe for ovennævnte, men det bliver med al sandsynlighed som selvstændig nation og ikke under EU's jernnæve. Gør derfor ikke regning uden vært, for ingen ved med sikkerhed, hvor den danske befolkning befinder sig i EU-spørgsmålet.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Folketinget kan blot gøre som folketingsflertallet vil.

  Folketinget kan til enhver tid fjerne forbeholdene eller rettere udtrykt, negligere dem og herefter følge EU helt og fuldt, så længe der er 5/6 deles flertal herfor i Tinget - dette hvis der er tale om afgivelse af suverænitet. Folket skal slet ikke spørges fordi, bindende folkeafstemninger slet ikke er lovligt iht. Grundlovens § 56.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Et flertal i folketinget kan ikke afskaffe en eller flere retsforbehold

  Det er ikke korrekt at et flertal i folketinget kan ophæve forbeholdene.
  Det skyldes, at lovgivere i forbindelse med afstemningen i 1993 tilkendegav, at retsforbeholdene kun kunne afskaffes ved folkeafstemninger.
  Folketinget har overholdt det løfter formentlig ud fra en retlig overbevisning om, at de er forpligtede af deres løfte.
  Det er slåedes tale om på det forfatningsretlige sædvaneret - der ikke kan ophæves ved en beslutning eller ved en lov.
  Det ville også give stort demokratiske problemer, hvis f.eks., nogle stemte ja i 1993 under den forudsætning at forbeholdene gjaldt frem til den dag, der måtte være et flertal i befolkningen for at afskaffe en eller flere af retsforbeholdene

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!

  " MAN SKAL ELSKE SINE FJENDER "

  Et stærkt EU hvor vi står sammen " ALLE FOR EN " Derfra
  kan vi samarbejde med hele Verden også Rusland og USA
  Lad os se i øjnene at vi har " NASSET " på USA !! BANEN
  ER KRITTET TIL EN VERDEN I FRED !!! Venligst hp.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Kim Nielsen

  Du mener vel ikke i ramme alvor, at et Folketing ikke kan ændre beslutninger taget af tidligere ting? Det kan være man ikke har modet men det en anden snak.

  Intet i fortiden kan forpligte nutidens folkevalgte - det er som altid de 90 mandater der bestemmer. Alt andet er selvopfundet jurahumbug.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Om grl § 20 og retssædvane

  Kære Krister

  Det er ikke noget jeg alene mener i ramme alvor men der er belæg for den retlig vurdering både ud fra nyere juridiske litteratur men også det faktum at lovgivere som sagt siden har respekterede deres tilkendegivelsen i 1993
  Du har ret i, at det er betænkeligt at et tidligere folketing kan bindende en nuværende politik, men igen er der i flere år blevet indgået på en række områder -.f.eks. medie - og forsvarsområdet - aftaler der også har bundet kommende folketing -.og ofte har man hørt, at noget ikke kan ændres fordi et eller flere af forligspartierne ikke ville ændre aftalen.

  Det er lidt besynderligt nogen i ramme alvor kan mene, at Danmark nasser på USA.
  Det må jo være op til ethvert land at bestemme deres militær udgifter


 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Kan et forhold omgøres kan alle.

  Grundlovskommissionen slog fast, i forbindelse med behandlingen af § 20 at; ...."der i kommissionen har været enighed om, at såfremt en suverænitetsbeføjelse, som rigsdagen tidligere har overdraget til en mellemfolkelig myndighed, ønskes taget tilbage, vil et lovforslag herom kunne vedtages efter den almindelige regel ved simpelt flertal".

  Kan så vidtrækkende indgreb som tilbagekaldelse af suverænitet ved simpelt flertal passere - kan naturligvis også løfter og love ændres uanset hvad man mente for årtier tilbage. Det er jo hele meningen med folkestyre - folket regerer gennem sine repræsentative valg - ikke den juridiske stand.

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Jordnær debattør

  NEJ til mere EU, JA til langt mindre

  Kære Stine,

  Du får simpelthen al for meget spalteplads og TV tid.

  DR og TV2, især News er helt enøjede EU positive. Sammen med Lotte Mejlhede, Margrethe Vestager, Morten Østergaard og Lars Løkke Rasmussen udgør du og dem et stærkt team - med det eneste mål at udslette Danmark som selvstændig stat.

  Det triste er ikke at i kæmper for et føderal Europa. Det er jo helt legalt ikke at holde af Danmark, - af vor velfærdstat, lighed, sammenhængskraft og vor flere tusind årige historie, Nej det triste er at vor public service kanaler DR og TV2 samarbejder med jer.

  EU kritiske borgere, som undertegnede mfl, cencureres helt ude af vor public service kanaler.

  Kun hvis man er PRO EU og har en kandidatgrad fra Københavns Unviversitets fakultet for Statskundskab, er pro EU politiker eller selvudnævnte EU ekspert og nøje udvalgt af TV medierne, får man taletid.

  Heldigvis har vi stadig EN stemme.

  Når DR holders os helt ude af deres programmer, resulterer det hvergang vi stemmer om EU, i en stor overraskelse for DR og TV2.

  Det skyldes alene at vi aldrig kommer til orde og medierne derfor ikke ved hvad der rører sig blandt danskerne.

  De ved kun hvad Stine Bosse mener og forventer det er alles sandhed.

  DR og TV2 News minder i EU sammenhæng om socialistiske - og diktaturs stater kontrol med medierne.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Grundloven og pressedækning i DR 2 om EU

  Kære Krister

  Du har ret i at Danmark kan melde sig ud af EU ved simpel flertal i Folketinget men det er ikke i modstrid med det. Som jeg har skrevet tidligere

  Kære Torben

  Jeg har flere gange kritiserede og klager over Dagen og deadline er bl.a. meget ensidige og ikke saglig i deres dækning af EU
  Det er næsten udelukkende pro EU tilhænger der nogle gange fremsætter ikke holdbare påstande
  Jeg nå konstaterede at DR 2 enten ikke ha4 evnen eller viljen til at overholde kravet om en alsidige og neutral dækning af samfunds emnet
  Det er dybt kritisabelt ud fra demokratisk synspunkt og at der formentlig også licensbetaler der ikke deler den EU neget pro EU holdning som må findes hos de j
  Journalister i DR 2; der træffer beslutning om indholdet

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Jordnær debattør

  DR ER PRO EU

  Til Kim,

  Dejligt. Så er jeg ikke den eneste der overfor DR påpeger deres ensidige PRO EU dækning, herunder især at f.eks. Stine Bosse får ubegrænset taletid om det føderale Europas lyksaligheder.
  Deadlines værter er ærgelig nok uden journalistisk tyngde. EU kritikere er i deres vurdering uvidende og lidt halvdumme danskere, der ikke kan se fornuften i at reducere Danmark til en EU provins..

  Vi stemte JA til det indre marked og fri bevægelighed. Ikke 25.000 kontorister der hver måned flytter frem og tilbage mellem Brussel og Strasburg.

  At alle danske statsministre siden 1972 stiltiende finder sig i dette latterlige franske barnlige flytte krav, viser hvor lidt jordnær nordisk fornuft, har i EU.

  Frankrigs bureaukrater og kæmpestore tyske virksomheder, bestemmer.

  EU har udviklet sig til et kæmpestort tysk hjemmemarked, overadministreret af bureaukrater, der hver eneste dag dygtigt overbeviser kommisærer og statsledere om deres uundværlighed og genialiteter.

  VI SKAL HAVE EN STATSMINISTER DER VIL BEVARE DANMARK, SAMT KRÆVER EN REDUKTION AF EUs BUREAUKRATI - OG SOM IKKE LEDER EFTER ET JOB I EU,

 • Anmeld

  Lis Jeppesen · selvstændig

  Nej til mere EU.

  EU prøver at tiltuske sig selv mere og mere magt, det må vi aldrig accepterer, vi mister mere og mere selvbestemmelse over vores land - Vi skal bestemt IKKE opgive vores forbehold - så hellere UD af EU.

 • Anmeld

  Kristian Ersbøll

  Tak

  Man savner lidt, at ovenstående kommentarer rent faktisk relaterer sig til indholdet af det respektive debatindlæg.

  Jeg bakker fuldt op om et europæisk forsvarssamarbejde i EU. Det argumenterer du godt for, Stine.

  Og selvfølgelig er forsvarspolitik lig med industripolitik. Endnu en god pointe.

  Tak for at tale en vigtig sag op!

 • Anmeld

  Lis Jeppesen · selvstændig

  Besparelser i EU før vi skal betale mere.

  Eu kan spare mange penge ved ikke at flytte frem og tilbage mellem Brussel og Strasburg, -- besparelser her må vi kræve -før de bonger os borgere for flere penge. Vi betaler så rigeligt til dette cirkus.
  Hvis EU vil, kunne EU virkelig spare mange af vores penge.

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Jordnær debattør

  Kristian Ersbøll

  Enig i at vi burde kommentere Bosses debat indlæg.

  Det er bare så trist at EU kritikere aldrig bliver hørt i ,edierne. Derfor oplever du vore frustrationer når en PRO EU som Stine Bosse bare "vælter" sig i spalteplads.

  Indlægget er iøvrigt behæftet med flere fejlkonklusioner.

  Bl.a. påstår Bosse at vi ikke kan deltage i deltage bevogtningen af EUs ydre grænser. Hun glemme behændigt at hver enkelt medlemsland individuelt har dette ansvar. Dette forhold er detaljeret beskrevet i Schengen, men aldrig eksekveret af medlemslande med ansvaret for en ydre grænse.

  Samtidig er det fastlagt i Dublin forordningen at en flygtning skal søge asyl i det første EU land man "lander" i.

  Du kan ikke benægte at både EU toppen og danske regeringspolitikere, lænede sig tilbage i 2015 i sikker forvisning om at "det skrevne ord" i begge forordninger - ville løse migrant- og flygtninge krisen.

  Du kan heller ikke benægte at Lars Løkke, Stine Bosse og Mette Frederiksen mfl. advarede NEJ stemmerne ved Retsforbeholdsvalget om at kriminelle, trafficking forbrydere og andet godtfolk ville strømme ind i Danmark.

  Du kan heller ikke benægte at Uffe Ellemann-Jensen under den græske økonomiske krise, måtte indrømme at nej'et til euroen, ikke var så tåbeligt enda, da en valuta uden fælles finanspolitik, naturligvis ville få det svært.

  Du kan heller ikke benægte at flyttecirkusset mellem Strassbourg og Brussel - viser tegn på en organisation der smidder om sig med EU borgernes penge.

  Så Ersbøll, sålænge Stine Bosse, Lars Løkke Rasmussen, Margrethe Vestager o.a. PRO føderale EU tilhængere, ikke indrømmer deres fejlagtige påstande, vil debatten aldrig blive åben og ærlig som Lars Løkke og Stine Bosse.

  Når EU tilhængerne har fuld adgang til DR, TV2 og Politiken - og EU kritikere, der er handicappet af fornuftige jordnære holdninger - helt åbenlys holdes ude af debatten, kan der ikke føres en åben og ærlig debat om Danmarks forhold til EU.

  Kun DR, TV2 og danske aviser kan ændre på dette forhold.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Suverænitet.

  For det første, fra hvornår har vi kunnet klare os militært alene, ved hjælp af EU?. Hvad med NATO?.
  For det andet, hvordan kan DK hævde sin suverænitet når vi er bastet og bundet i en union, som bestemmer stort set al lovgivning her i landet?
  For det tredje, hvordan kan vi forsvare det at vi, for hver traktat som bliver vedtaget bliver knuget tættere, og tættere ind til EU kærnen?
  Jeg kan kun se det derhen at for hvert EU tiltag mister vi en ny flig (salami metoden)af vores selvstændighed. Jeg ser kun en udvej. Ud af unionen, hellere i dag, end i morgen, og lad os så få vore egne grænser igen.

 • Anmeld

  Børge Hansen

  Kan Danmark alene?

  Følelser skal spille en større rolle i politik, mener bl.a. Peter Skaarup, DF. Lad os lægge følelserne væk og se på realiteterne: uden stærke alliancer kan Danmark næppe opretholde sin suverænitet(stor eller lille pt.), når store lande agerer som Kina og USA gør det i øjeblikket. Kun i forpligtende fællesskaber kan vi opretholde og forsvare vores status som en åben og eksporthængig økonomi! Og dermed fastholde velstand og velfærd.Stine Bosses artikel omhandler forsvarsforbeholdet, men måske er tiden til et "360graders eftersyn" af forbeholdene. LarsLøkke og Venstre synes klar. Jo før jo bedre!

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Forsvar ikke angreb.

  Sund fornuft siger at det er godt at have et forsvarssamarbejde med andre lande - det virker afskrækkende overfor angrebslystne fjender. Det er et sådant samarbejde vi har i Nato. Her var tanken at vi skulle komme hinanden til hjælp hvis et medlemsland blev angrebet på sit territorium.

  Desværre har Nato udviklet sig til at ville blande sig i andre landes anliggender og det skal vi væk fra og tilbage til den oprindelige idé. Jeg opfatter at et EU-forsvarssamarbejde vil udvikle sig til at stykke krigslegetøj for en politisk vilje vi slet ikke kan forudse effekten.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  mangler sidste ord

  af.

 • Anmeld

  Max von Røhling · cand almen logik

  Et bagsvær kræver ikke altid et forsavar. !

  Det ville være helt sublimt - hvis Altinget og Stine Bosse - for en laaaang stund ville være læserskaren af altinget behjælpelig med en laaaang pause fra EU`s propeganda central - pengene til begge - kunne være brugt til bedre formål, f.eks. vis - at være hældt ned i en kloak.

  Danmark skal naturligvis ikke af med sine forbehold . tværtimod skal vi have langt flere - allerhelst en udmelding af EU - og en indmeldelse i EF - handels samarbejdet som må være det primære mål- idet det private erhversliv skal indtjene overførselsindkomsten til ca. 1 million personer i den erhvervsføre alder , samt til alle statsansatte + ca. 100 til 200 milliarder til de ikke vestlige samfundssnyltere.

  Hvordan alverden skulle vi ud over vores store bidrag til EU - også få råd til at etablere et EU forsvar parallelt med vores Nato bidrag ,som skal til at stige iflg. USA , må være en gåde for selv fru , Bosse.

  EU forsvarer sig jo ikke mod den stigende migration / besættelse fra de overbefolkede muslimske og afrikanske lande , EU`s gæske migrationskommisær sagde i sin tale i onsdags , at EU ikke kommer til blive fort europa , men må leve med migration i årtier fremover.

  Hvad skulle vi så bruge vores forsvar til , danmark har som bekendt et forsvars ministerium - IKKE et krigsministerium - men alle midlerne har indtil til nu gået til krigsførelse i overbefokede klan baserede muslimske samfund.
  Det må have en ende - verdens samfundet brødføder desværre et utal af palæstinensere m.v. , alt for mange unge vokser op som arbejdsløse , og bliver skolet i krigsførelse og terror , lande i verden som ikke kan brødføde deres egen befolkning må sulte - vi skal ikke hjælpe til - og vi skal på ingen måde rende rundt i halen på en fordrukken EU præsident, en udenrigsminister der gerne vil give herredømmet over europa til islam, fru wir shaffen das eller macron.

  Vi skal som visegrad landene ønsker være herre i eget hus. !!!

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Realitet og følelsesmæssig noget uforståeligt sondring

  Kære Børge Hansen

  Det er lidt besynderligt - men typisk for pro EU betegne sig selv som værende og EU kritiske for at handle følelsesmæssigt.
  At påstå at afskaffelse af forsvarsforbeholdet er et på realisme, hvorimod en fastholdelse af det omtalte forbehold er udtrykt for at være følelsesmæssig

  Noget er ikke mere realitet end der er et flertal i befolkningen for at afskaffe eller fastholde forsvarsforbeholdet
  Det er næppe således at Danmark ikke kan forsvare sig selv, hvis forsvarsforbeholdet ophæves
  Det er tankevækkende når nogen betegner sig som realister modsat andre der dybest set handler eller stemmer følelsesmæssig.

  Hvis man påstår noget er en realitet, må man kunne verificere påstanden om, at hvis man ikke afskaffer forsvarsforbeholdet, så kan man ikke forsvar sit land.

  Det er ikke noget ødiost at også handle ud fra følelser - følelser er jo tit drivkraften for politidknvirksomhef og en vigtig del i det grundlag man træffer sine afgørelser på.

  Vedrørende afstemninger er der formentlig mange, der træffer deres valg ud fra hvad deres personlige viden og følelser tilsiger dem.
  At du følelsesmæssigt ville længere ind i EU, har du lov til at have og kæmpe for, men det er ikke rimeligt, at du betegner dem,, der ikke deler dit ønsker for ikke være i besiddelse af en form for realitetssansG.

 • Anmeld

  J.Larsen

  Der finds statistik og ....

  Så findes der løgn. Det første benytter Stine Bosse, SB, sig ikke, derimod benytter hun sig, flittigt af det andet. Man cherry picker de oplysninger der findes og sætter dem sammen så de passer ind i hendes egen verden, der, en passent, er afskåret fra den vi andre befinder os i. Hun skriver at hun er optaget af forsvaret for vores værdier, forstået de værdier EU har sat op, nej det er hun ikke for den politik EU fører er netop med til at fravige disse værdier og nedbryde de samfund og nationalstater som er hele grundlaget for EU. Herefter siger hun, igen at PESCO er en ny "ting" nej, det er det ikke, det er rigtig mange år siden dette blev vedtaget i EU regi, man har blot holdt lav profil, indtil tiden var inde og det er den så nu. Dernæst skriver hun at vi, for 25 år siden var bange for at EU ville udvikle sig til et overordnet militær, næppe, den debat var end ikke på tegnebrætet dengang og hendes forsikringer om at det ikke er målet nu klinger ikke bare huklt men viser hvor store løgne hun kommer med for det er netop intentionen med dette militær og at kalde samarbejde lyder rigtig fint, sagen er at det vil være EU som suverænt skulle styre det og at stille i udsigt at vi skulle få andel i nogle beskedne bevillinger er direkte patetisk. Herefter kommer vi ind på hendes yndlingsemne, EU´s ydre "grænser" tje, da EU ikke er en stat, nation m.m så har det ikke som sådan ydre grænser, dem der har grænserne er de enkelte nationalstater som SB, hurtigst muligt vil have nedlagt. hvilket hun ikke har mod nok til at sige. Som en trumf smider hun så, Danmarks, vel mest bedagede politiker på bordet, Holger K. Nielsen og at fremføre ham som sandhedsvidne er kun til at grine af, for den med "at forbeholdende ikke skal vare til evig tid", tja, når man har forbehold, så varer de lige indtil man ikke synes om dem og så vidt jeg ved, så er den danske befolkning, i dyb konflikt med SB og politikerne idet vi vil beholde dem og for undertegnedes skyld, gerne helt ud, men at påstå at det så kun er forbeholdende der skal til afstemning strider mod rimelighed, for hvis vi skal stemme om dem igen og igen, hvorfor kan vi så ikke stemme om at være medlem, i det hele taget ??? SB vrøvlerier om en ydre fjende er det rene vrøvl, for det vi skal tage os i agte for er den indre og dermed mener jeg ikke den populisme som SB afskyr men den 5 kolonne som SB & Co så gladeligt importerer i stor stil til Europa. og blot til en forbruger oplysning til SB, suverænitet er ikke noget man opnår i flok, der er noget man har som selvstændig nation... og så vil jeg blot bemærke NATO er vores garant for sikkerhed, det kommer EU aldrig til, og EU har aldrig sikret noget, det har NATO, derimod...

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Jordnær debattør

  PUUUUH MR LARSEN

  Det var godt nok en "hård" omgang.

  Men, hvor har du ret.

  At deltage i noget som helst militært i EU er hyklerisk. Vi har stemt for et indre marked og indre EU åbne grænser. IKKE ANDET

  At opfinde en EU konkurrent til NATO er torskedumt - både politisk og forsvars strategisk.

  Man fristes til skrige: ER DER EN VOKSEN TIL STEÐE !!!!

  Som EU kritiker har du dog ikke en ærlig chance i debatten, hr. Larsen.

  DR og TV2 udelukker dig og andre EU kritikere fra deres sendeflader.

  Du er helt enkelt persona non grata i de PRO EU public service medier.
  Alle danskere er godt nok tvangsindlagt til at betale license, men vi bortcensureres fra sendefladen.

  Men som gamle Møller sagde en gang: "Dem der har evnerne har også pligten".

  Derfor skal vi benytte enhver lejlighed til at fortælle sandheden, når f.eks Stine Bosse fylder os med eventyrer fra hendes EU fantasiverden, hvor nedlæggelsen af Danmark som selvstændig land, er hovedmålet.

 • Anmeld

  Isabella Balkert · Chefredaktør for Nej til EU og Dagens Nyheder.

  Stine Bosse lyver igen, igen.

  NATO er kun svækket, fordi NATO landene ikke lever op til deres forpligtelser, og EU gør nu alt for at flytte penge og indflydelse i NATO over i Tysk domineret EU regi.

  Det skal vi aldrig, aldrig acceptere.

  Vi skal, som Trump forlanger, leve op til vores NATO forpligtelser. Det er ikke Trump og USA der undsiger NATO, det er Merkel og EU:

  NATO har sikret freden i Europa, det har EU ikke. EU er verdens største våbenproducent, og EU har helt uden at diskriminere, solgt våben til alle de lande der idag gør verden usikker.

  EU er et monster, der trin for trin har suget demokrati og selvstyre ud af de enkelte EU lade.

  Som det Fascistiske monster EU er, har EU bundet landene omkring sig, som viljeløse stave rundt om EU øksen, og EU fascisterne finder at det er sådan, vi skal bakke op om en korrupt kommission, ledet af en person som Juncker, der omskabte Luxembourg til en hvidvask central for penge der burde have været betalt i skat, men som i stedet blev overført til skatteparadis langt fra Europa. EU er storkapitalens måde at styre hele Europa på, hvad der er godt for storkapitalen, det er hvad EU forsøger at fremme på alle områder.

  Der er ikke en fælles Europæisk identitet. Der er nationalstaterne, der netop i deres forskellighed, er det uendelig fascinerende tilbud til os alle i Europa.
  Europa er ikke EU og EU er ikke Europa. EU er et monster, der forsøger at dominere og regere over alle lande i Europa, gennem politikere, der ikke er valgt af folket og ikke kan afsættes af folket.

  Mens flere og flere lande i Europa, oplever at en stadig større del af befolkningen er imod EU og ønsker at forlade EU, forsøger de EU fascistiske partier i en sidste krampetrækning, at ignorere, at EU modstanden er voksende i Danmark, og man vover igen at foreslå, at vores forbehold skal skrottes, til fordel for fuld opbakning til en topstyring af EU landene, befolkningen ikke har indflydelse på.

  Stine Bosse er EU fascist, en person der har mavet sig fra storkapitalen ind i Socialdemokratiet, hvor hun ikke har noget at gøre. Socialdemokratiet og Europabevægelsen er blevet et og Socialdemokratiet har svigtet alt hvad det tidligere har stået for.

  Vi har brug for nye Socialdemokratisk indstillede partier, og det har vi især fordi S og SF har solgt ud af alt, i deres EU Fascistiske indstilling til politik og Danmark.

  Uafhængige Demokrater er et godt bud på et ægte socialdemokratisk parti der vil Danmark og danskerne det langt bedre end det EU, der suger kapital ud af Danmark, så vi ikke længere har råd til det velfærdssystem der karakteriserede Danmark før EF og EU.

  Vi vil ud af EU og det kan kun gå for langsomt.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Ikke ud af EU men forandre.

  At lave en Brexit er ikke tilrådeligt men at forlange EU ændret til et mellemstatsligt samarbejde er en hastende nødvendighed.

  Det har jo aldrig været meningen, at EF/EU-samarbejdet skulle være overstatsligt men derimod, alene, et mellemstatsligt samarbejde. Det er på dette punkt Europas politikere har svigtet og ladet EU vokse til en uregerlig og farlig størrelse. Man har helt enkelt forrådt det nationale folkestyre.

  Man kan for Danmarks vedkommende desuden konstatere, at det slet ikke er en legal mulighed for os, at deltage i et overstatsligt samarbejde. Dette fremgår af forarbejderne til 1953-års Grundloven. Grundlovskommissionen slog her fast, i forbindelse med behandlingen af § 20 at; "der i kommissionen har været enighed om, at såfremt en suverænitetsbeføjelse, som rigsdagen tidligere har overdraget til en mellemfolkelig myndighed, ønskes taget tilbage, vil et lovforslag herom kunne vedtages efter den almindelige regel ved simpelt flertal".

  Desuden er det utænkeligt, at danskerne i 1953 - 8 år efter besættelsesmagtens kapitulation ville stemme for en grundlovsændring der gav, af alle, tyskerne ret til at bestemme om danske forhold. Danskerne stemte for grundlovsændringen men ikke for, at folket ikke længere gennem deres sammensætning af Folketinget kunne ændre i bestående lovgivning og aftaler. Vi må tilbage til det mellemstatslige samarbejde for det overstatslige er en tikkende bombe, der udløses når nationalbefolkningerne, så at sige, har fået nok.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Sår man vind, høster man storm

  Det synes at være vigtigt at påpege nedenstående, når man gennemlæser reaktionerne ovenfor, der i al væsentlighed handler om, at Danmark skal melde sig ud af EU.
  Begrundelserne herfor er mange, men inden EU modstanderne nu løber med hele diskussionen er det vigtigt at pege på, hvad EU står for.
  “Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd”

  De store ideologisk definerede magtbalancer er i bevægelse i verden, og den orden, vi kender i dag, kan være en hélt anden i morgen, hvis vi ikke evner at forsvare os.

  Stine Bosses argument om ændringerne af “De store, ideologisk definerede magtbalancer” er en væsentlig faktor i dagens vilkår, som vi er nødt til at forholde sig til uanset, om vi er medlem af EU eller ej.
  Og netop ændringerne i magtbalancerne er en afgørende grund til, at vi skal være medlem af EU!
  Vi er medlem af NATO. Ja, men det bærende element i NATO er i fuld gang med at true NATOs medlemmer. Hvis ikke I danser efter vores (USA’s) pibe, så trækker vi os ud af alliancen.
  Og nu er prisen på medlemskabet steget til det dobbelte ifølge Trump. Nu er det ikke to men fire % af bnp, der skal leveres.
  Hvis medlemslandene lever op til det, så kan vi ikke være for våben, og våben har det med at skulle anvendes, så spørgsmålet er så: “Hvem skal de anvendes imod”?
  Hvis vi ikke lever op til kravene, sker der formentlig det samme som efter 1.verdenskrig, hvor USA indledte en periode, hvor man trak sig tilbage og ind i sig selv, hvilket fik katastrofale konsekvenser under 2.verdenskrig.
  Hvis vi så oveni splitter EU til atomer, så vil jeg nødig være dansker. Sandsynligheden for, at vi bliver overladt til os selv, er så stor, at det bliver spændende, for spændende for mig, om det bliver Rusland eller Tyskland, der kommer først med en besættelse.
  Danmark vil i en sådan situation med sikkerhed blive kampzone, så man kan appellere til de, der mener, vi skal melde os ud af EU, om at sætte sig ind i konsekvenserne heraf.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Vi klarer os uden USA.

  Selv uden USA er NATO-medlemslandene fuldt ud i stand til at forsvare NATO-landene i Europa.

 • Anmeld

  Km Nielsen · Cand jur

  Underligt at true med Tyskland og Rusland

  kære Kurt Møller

  Det var et besynderligt postula fra din side, at hvis Danmark melder sig ud af EU ville enten Rusland eller Tyskland besætte Danmark.
  Hvilket kilder har du for din påstand

  Der er mange forfatninger i verdenen hvor det beskrevne værdigrundlag virker tiltalende og smuk, men nogle gange svarer alle de positive udsagn i værdigrundlaget ikke at være uoverensstemmelse med virkeligheden
  F.eks er det fuldstændig fraværd at den form for demokati at borgeren ha indflydelse på de retsregler der regulerer deres levevilkår.
  Med hensyn til ordet solidaritet er det svært at øje at det gælder for den svageste stillede del af befokningen i Danmark, og EU
  Reformerne på det sociale område, hvor der var tale om forringelser af borgerens sociale sikkerhedsnet - og indførelse af meget strenge betingelser for at få tilkendt førtidspension, at de næsten var umuligt for meget syge medborgere med næsten ikke erhvervsevne at få bevilget førtidspension.
  Disse reformer efterlevet anbefalinger fra ikke folkevalgte EU Kommissionær
  Det er ikke tegn på demokrati, at man i EU traktatfæster det mest rabiate liberalistik økonomomisk politik.
  Spørsmålet om økonomisk politik og fordeling af samfundskagen og retsområdet og om krigsdeltagelse eller ej er et demokratiske anliggende for borgerne i Danmark.
  Det er ikke rimeligt at det er nogle der uden at kan drages politisk eller retlige ansvar har fået denne kompetence.
  Det er ok at du er tilhænger af mere EU - og måske for opgivelse af nationalstaten, men at true med Rusland og Tyskland er det ikke

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Påstand 1 og 2.

  1. Hvornår har Danmark sidst kunnet klare sig uden alliancepartnere?
  svar: før sammenbruddet af af Knud den Stores samling af England og Norden omkring år 1100. Siden da har Danmark været afhængig af samarbejdspartnere. Et opløst EU vil gøre os afhængig af Tyskland eller/og Rusland. Alt efter den politiske balance, vil det blive en kamp mellem Rusland og Tyskland. Du kan så selv vælge, hvad du ønsker.
  2. Spørsmålet om økonomisk politik og fordeling af samfundskagen og retsområdet og om krigsdeltagelse eller ej er et demokratiske anliggende for borgerne i Danmark. Tror du, der bliver frit valg?

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Kridter Mayersahm

  Selv uden USA er NATO-medlemslandene fuldt ud i stand til at forsvare NATO-landene i Europa.
  Det må da komme an på, hvem fjenden er!
  Jeg tror, du vil blive overrasket, hvis det bliver Rusland, vi skal toppes med uden USA’s støtte, alene af den grund, at vi så ikke har den amerikanske atomparaply at gemme os under.
  Så jeg kan kun anbefale, at ingen leger alvorligt med tanken om, at vi melder os ud af EU og forlader os på et europæisk forsvar uden USA.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · cand jur

  En noget snørklet tankegang om frihed og demokrati

  Kære Kurt Møller

  Det er noget af en snørklet tankegang du har - at hvis Danmark ikke er med i EU og går med i vejen mod fødaliismen så kan man som borger enten vælge eller frygte om det er Tyskland eller Rusland der besætter Danmark.
  Så vidt jeg husker fra det bl.a. også det daværende sovjet ( russerne) der var med til at befri Danmark fra Tysklands besættelse, og dengang besatte de ikke Danmark - faktisk har Rusland ikke i historien angrebet Danmark
  Det er kendetegnede ved et demokrati at borgerne gennem deres valgte politikere er med til at træffe afgørelse om økonomisk politik, fordelingspolitik, om retlige spørgsmål, og om krigsdeltagelse -mv.
  Hvis det nævnte ikke var tilfældet, så kunne folketinget nedlægges idet DN ikke længere havde en folkelig legitimitet.
  Det ville være rart at få at vide og hvordan du kommer til den konklusion, at borgerne ikke har frihed til at bestemme deres skæbne, hvis Danmark melder sig ud af EU

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Demokrati?!!.

  Hvordan kan man kalde en union et demokrati, hvis fordrukne kommissions formand, Jean Claude Juncker, knalder øretæver ud til højre og venstre, så snart der er en EU parlamentariker, som han ikke kan lide, f.eks. Ungarns præsident, Viktor Orbàn. Jeg har selv set det her på nettet. (DKA)
  Hvordan kan forsvare sådan en union?!!.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller.

  Hvorfor Rusland?

  Den danske og svenske forsvarsministers vurdering af den sikkerhedspolitiske situation kunne understrege, at Rusland kunne finde på at være aggressiv. “Både Østersø-regionen og Arktis har af samme årsag fået en større sikkerhedspolitisk betydning end tidligere. I begge områder har Rusland forstærket sin militære tilstedeværelse, og dermed øget sin militære formåen markant. De investerer i nyt materiel og styrker deres evne til at gennemføre mere komplekse operationer. Udviklingen af blandt andet langtrækkende præcisionsvåben giver Ruslands militær en ny dimension.”
  Om man så mener, at Danmark kan undvære et forenet Europa, er så en smagssag.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller.

  Kim Nielsen

  “Det ville være rart at få at vide og hvordan du kommer til den konklusion, at borgerne ikke har frihed til at bestemme deres skæbne, hvis Danmark melder sig ud af EU”.

  Jeg har vist ikke noget steds skrevet, at danske borgere ikke har frihed til at bestemme egen skæbne, hvis vi melder os ud af EU.
  1864 var vist det år, der tydeligst illustrerede konsekvensen af at gå enegang i en forventning af, at vi ville blive reddet af England og Rusland.
  Det blev dk så ikke. Til gengæld mistede vi 1/3 af landet.
  Skulle du have lyst til at gentage dette nationalromantiske forsøg på at puste dig op til, at vi kan klare os selv, så ok, men det bliver ikke med min stemme kan jeg forsikre dig for!

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Hvorfor være bange for russerne?

  Vi tæver løs på Rusland måske fordi det er en gammel vane fra sovjettiden og indrømmet - her var der al mulig grund til holde en vis afstand. Men nu er det en anden tid og russerne har kun haft ganske få år til at få et demokrati til at fungere efter 70 års kommunistisk diktatur og før dette - enevælde.

  Lad os dog omfavne russerne og samarbejde med dem på alle fronter i stedet for at blokere for samhandel og øvrigt samarbejde.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller.

  Krister.

  Jeg har ikke noget mod russere, og er sædvanligvis ikke en af dem, der råber op om at de er farlige. Det har jeg sådan set heller ikke gjort her i denne streng.
  Det helt ideelle for mig at se, ville være, hvis et fælles Europa og Rusland kunne etableres.
  Det vil så give ballade med Indien og Kina, men det er en historie vi kan dyrke i en anden sammenhæng.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · cand jur

  Svar Kurt Møller

  Kurt Møller

  Du skriver i forbinde med demoktratiet - tror du det bliver frit valg - nærforestået at de mener du ikke - ellers giver dit udsagn ingen mening
  Man skulle tror at du var hyret af venstre til at fremme den skrækkampagne mod Rusland i håb om at befolkningen i frygt afskaffer forbeholdene og kommer tættere på opgivelsen af Danmark som nationalstat

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Kim Nielsen, Tyskland har været besat siden 8 mmaj 1945,


  Der er aldrig sluttet fred og USA har 21 baser i landet.

  Tyskland er ikke selvstændigt.

  Det har heller ikke fri presse eller ytringsfrihed, hvad vi i Danmark også afvikler.

  Tyskland handler på ordre fra fra USA, og hvem handler USA på ordre fRA?

  Zionisterne diskutere i fuld alvor i disse tider om det ikke var dem der vandt 2 verdenskrig:

  Did Jews Win the Second World War?
  Read more: https://forward.com/culture/183088/did-jews-win-the-second-world-war/
  https://forward.com/culture/183088/did-jews-win-the-second-world-war/


  Så vi bliver nok ikke besat af hverken USA eller Tyskland.

  Er vi ikke allerede økonomisk,, socialt og kulturelt besat?

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Noget bemærkelsesværdigt beskyldning - Jørgen Jørgensen

  Kære Jørgen

  Det var bemærkelsesværdigt at skrive til mig at det er hverken er USA eller Tyskland der besætter Danmark.
  Jeg har forholdt mig kritisk over et andet indlæg, hvor det antydes kraftigt at hvis Danmark melder sig ud af EU bliver Danmark besat enten af Rusland og Tyskland - og Hvis forsvarsforbeholdet afskaffes bliver Danmark besat af russerne
  Jeg har ikke skrevet om ,hvorvidt Tyskland har slutter fred med USA, eller antydede at USA kunne finde på at besætte Danmark
  Det må dog sige at være spændende perspektiv nu hvor stemningen mellem EU og USA ikke er i top.
  Jeg kunne aldrig finde på at true med Rusland, Tyskland, USA , eller er andre lande - ville besætte eller gå i krig med Danmark, hvis nogle stemmer for noget andet end jeg stemmer for.
  Det kan være at jeg næste gang beskyldes for at have skrevet, at marsmænd ville besætte Danmark hvis forsvarsbeholdet ikke afskaffes.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Undskyld Kim, ligger mig fladt ned, indlægget var rettet til

  Kurt W. Møller.

  -Vi bliver ikke besat af hverken Tyskland, USA ej heller Rusland.

  Det er kun i CH Frederiksens fantasi!

  Økonomisk, socialt og kulturelt er vi allerede besat .

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Der er virkelig stærk censur her på Altinget,

  Ren CIA-kontrol eller det, der ligner!

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Interessante tal fra Eurostat.

  Det lover godt for Europa-Parlamentsvalget i maj 2019, at knap 8 ud af 10 danskere mener, at det er meget vigtigt at afgive sin stemme," siger hun.

  Danskernes EU-optimisme vokser
  8 ud af 10 danskere svarer ligeledes ifølge målingen, at de føler deres stemme hørt i EU – her ligger Danmark i top-3 mellem Sverige og Holland.

  Tre fjerdedele af danskerne svarer også i undersøgelsen, at de generelt betragter EU som en god ting. Det er en kraftig stigning på hele 9 procentpoint siden den sidste måling i efteråret 2017.

  84 procent af danskerne mener samtidig, at medlemskabet af EU er en fordel for deres land, sammenlignet med 67 procent i gennemsnit på europæisk niveau.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Andre interessante tal fra Eurostat.

  Den forkerte vej
  Men selv om danskerne – og de fleste andre EU-borgere – som udgangspunkt mener, at EU-medlemskabet er en god ting, så er det på ingen måde en garanti for, at de EU-begejstrede partier kommer til at få et godt valg, når der næste år skal vælges nye medlemmer af Europa-Parlamentet. For spørger man EU-borgerne, om EU-samarbejdet for øjeblikket bevæger sig i den rigtige retning, så mener et flertal af borgerne i EU-landene faktisk, at det går den forkerte vej i EU.
  I gennemsnit mener 42 procent af EU-borgerne, at tingene i EU går i den forkerte retning, mens kun 32 procent af EU-borgerne mener, at tingene går i den rigtige retning i EU.
  Danskerne er heller ikke imponerede over tingenes udvikling. 35 procent af danskerne mener, at tingene i EU går i den forkerte retning, mens 33 procent mener, at det går i den rigtige retning.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Kort tidshukommelse med meningsmålingers evne til at forudse

  Det er knapt gået to år siden at flere medier meddelte, at de ville være meget tilbageholdende med gøre en del ud af meningsmålingerne.
  Det skete påbaggrund at meningsmålingerne op til Folkeafstemningerne i Danmark og Storbritannien, samt præsidentvalget i USA havde skudt langt forbi.
  Med de meningsmålinger fra EU burde det ikke være et problem for Venstre og andre partier der ønsker afskaffelse af retsforbeholdene og i sidste ende nationalstaten at afholde folkeafstemning.
  Måske er de nævnte blevet klogere på grund af meningsmålinger om hvad mennesker ville stemme og hvordan de stemmer er tit ikke i overensstemmelse med hinanden
  Det er lidt betænkeligt at dem der foretagerbmeningsmålinger har brug for et bestemt resultatet, nemligt at der er overvæltende fleretal i befolkning der er meget positive for EU - det ville være en overraskelse, hvis meningsmålingen var kommet med et andet resultat

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Kim Nielsen.

  Konspirationsteorier fremmer ikke forståelsen...

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Besynderligt udsagn

  Det var et besynderligt svar Kurt Møller

  Jeg konstaterede at det er EU selv der foretager meningsmålingerne og man kan ikke forvente at EU ville komme med et andet resultatet end at befokningen i Danmark er særdeles tilfredse med EU
  Det er endda stemmetal, der næsten er på højde ved afstemninger i daværende sovjet - det er både flot og tankevækkende
  Derfor burde man forvente at det ikke ville være et problem af få afskaffet retsforbeholdene og Kurt Møller behøver ikke længere at true med, at hvis forsvarsbeholdet ikke afskaffes, så besættes vi enten af Rusland eller Tyskland
  Det må da siges der Ikke er særlig tillid til Tyskland - som har en dominerende indflydelse i EU

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  !

  Konspirationsteorier fremmer fortsat ikke forståelsen.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  EU og meningsmålinger.

  Når man offentliggør meningsmålinger om EU omtaler man altid danskerne som de mest EU begejstrede. Hvorfor skærer man alle danskere over èn kam?.
  Det viser sig jo at det langtfra er alle danskere, som mener at EU er så vidunderlig. Så hold Jer til fakta.
  Jeg vil gerne have mig frabedt at blive kaldt EU begejstret, tvært imod.