Stine Bosse: Vi skal bygge EU op på ny

KOMMENTAR: EU er trådt ind i en ny virkelighed med udfordringer, der kræver langsigtede løsninger. Det politiske landskab bevæger sig væk fra højre-venstre-aksen og vil fremover handle mere om frihed og demokrati over for en totalitær tankegang, skriver Stine Bosse.

Det er sagt før, men det tåler gentagelse: Verden er ikke den samme som før Brexit og valget af Trump. Men mere rigtigt er det nok at sige: Europa er ikke det samme.

Egentlig er udfordringerne ikke nye, de er blot blevet betydeligt større og mere komplekse, ja, nogle ville sige kaotiske i deres karakter.

Det kaotiske forløb, vi har set, efter at Brexit blev en realitet, viser os de svageste sider ved det moderne demokrati, hvor vi ikke kan skille fake fra fakta uden hjælp, og hvor politiske spillere uden for en nations grænser ikke tøver med at infiltrere og påvirke i dette tilfælde måske den vigtigste afstemning i Storbritannien i mands minde.

Betydelig mere indgribende end ved indtræden i dengang EF, fordi så mange af de helt centrale samfundsstrukturer nu er helt afstemt med den europæiske virkelighed, vi har udviklet sammen, og som nu forventeligt brat vil blive revet itu, hvilket efterlader et kaos og en tvivlrådighed, vi dagligt er vidne til i medierne.

Skal bygges op på ny
Hvad skal erstatte samhandelsregler? Hvordan får man bygget egen fødevare- og medicin-sikkerhed op? Hvad med arbejdstagerrettigheder?

Ja, alt det, vi baserede, udviklede og civiliserede samfund på i Den Europæiske Union, skal man nu bygge op på ny. Eller skrive af. Som Norge gør det.

Alt sammen med betydeligt tab af indflydelse på egne vilkår, og briterne vil selvfølgelig ikke længere have indflydelse på os andre i de 27 EU-lande.

Storbritanniens farvel vil præge ikke bare 2019, men også de kommende år. Selvom tilslutningen til EU er steget i de 27 lande, der synes at holde sammen som ærtehalm, skal man være naiv, hvis man tror, at det er gjort med det.

Bliver en værdidebat
Stærke højrenationale kræfter som Alternative Für Deutschland og her i landet DF vil spille på nationalromantiske forestillinger, som vil udfordre Unionen.

Endnu værre er, at det med al sandsynlighed ikke bliver en ja-eller-nej-debat, men en værdidebat.

De højrenationale kræfter er begyndt at samle sig på tværs af landene i Europa.

Dette lægger de ikke skjul på, og vores DF har været ganske aktive med denne agenda.

Én samlet ekstrem højrefløj har været målet ifølge Anders Vistisen på P1’s program "Europa lige nu".

På spørgsmålet om Orbán i EPP lød svaret, at det var godt med meningsallierede i det på nuværende tidspunkt største parti i Parlamentet.  

En ny politisk akse
Det vil ikke være svært at samle sig om handelsaftaler, kontrol af finanssektor og den type politikker, og det vil heller ikke være svært at samle sig om at udfordre artikel to i EU-traktaten, hvor det slås fast, at vi alle nyder stor beskyttelse, demokratiet værnes, og hvor menneskerettighederne omtales og bliver til “ret” i Unionens forstand.

Det kommer til at udfordre det liberale og frie demokrati, som vi kender det, og som var resultatet af Anden Verdenskrig.

Derfor bliver det helt væsentligt at følge de interne politiske kampe i Parlamentet, ikke bare for så vidt angår den klassiske højre-venstre-akse, men måske i endnu højere grad en akse, der handler om frihed og demokrati versus mere totalitære løsninger.

Fundamentale spørgsmål på spil
Det er for simpelt kun at tale om økonomi og fordeling; der er mere fundamentale statsretlige og unionsretlige spørgsmål på spil.

Valget til Parlamentet i maj bliver ganske afgørende.

Det er mit håb, at medierne vil være kritiske i forhold til, hvem man danner gruppe med EU-politisk, og hvad man vil på den europæiske scene, og ikke bare lade debatten handle om dansk politik med lidt Europa ovenpå.

Som når der tales om den vandrende arbejdskraft uden at tale om alle læger og andre akademikere, men kun om de underbetalte håndværkere eller børnechecks.

Vi må se på det hele. Sammen.

Behov for fællesskabets opmærksomhed
Kun gennem borgernes direkte involvering i den politik, der udfoldes på den europæiske scene, kan der skaffes legitimitet til den nødvendige videreudvikling af Unionen.

For de store opgaver tårner sig op og kræver fællesskabets opmærksomhed for at finde løsninger.

Det være sig migrationspresset, der måske nok er mindsket, men jo langtfra løst.

Det være sig flygtningespørgsmålet, som altid vil afhænge af, hvor meget uro eller ligefrem krig der findes i den del af verden, vi grænser op til.

Udgifterne til bevogtning af EU’s ydre grænse er steget fra 6,3 millioner euro til 280 millioner euro på bare 12 år.

Kommissionen forventer, at dette tal stiger til 2 milliarder euro i 2027.

Emnet vil stå højt på agendaen i 2019, og igen bliver det fordeling af asylansøgere, hjemsendelse og aftaler med “handlingslande”, der kommer i centrum.

Her er det værd at holde øje med, om højreekstreme partier vil være med til at skabe egentlige løsninger. Eller om de fortsat bare taler om problemets overvældende størrelse.

Lyt til folket
Det oprør, der ligger bag De Gule Veste i Frankrig, er mangefacetteret.

Det vil være klogt af alle politisk aktive at tage bestik af det "kaos", de egentlig repræsenterer, og som ikke har så lidt tilfælles med Brexit og valget af Trump.

Der skal lyttes til dem, der er bange. Bange for stigende udgifter til benzin, fordi de er relativt fattige. Trætte af at høre om de store temaer, fordi ingen eller få ulejliger sig med at forklare, hvordan det påvirker netop deres liv, og trætte af at se, hvordan få mennesker bliver ekstremt rige gennem de fortjenester, som globalisering uden for enhver regulering skaber.

Relativ lighed skal være et europæisk tema
Relativ lighed er allerede på dagsordenen i store dele af erhvervslivet.

Det bør blive et europæisk tema, hvis det skal lykkes at finde bæredygtige løsninger i forhold til beskatning af store multinationale virksomheder, regulering af arbejdskraftstilstrømning fra tredjelande med mere.

Det var for eksempel partiet PiS i Polen, der tillod de voldsomt underbetalte filippinere, der endte i Padborg, at komme ind i EU-landet Polen og arbejde til horribelt lave lønninger.

Hermed var vejen åben til Danmark.

Sådanne urimeligheder må løses samlet, og spørgsmål må stilles både til nationale politikere og EU-politikere.

Truslen fra Putins Rusland
De udefrakommende temaer, der allerede er på agendaen, men ikke forsvinder, er naturligvis Putins Rusland, EU’s relation til Trumps USA, og hvad kombinationen betyder for varetagelse af vores europæiske sikkerhedsinteresser.

Dette i kombination med det, vi vel kunne kalde den mest sandsynlige "krigsførsel", nemlig cybertruslen. Det være sig som indgriben i livsnødvendig typer infrastruktur på hospitaler eller hos politiet, alvorlig hacking, som det Mærsk oplevede, eller den indblanding i andre nationers valg, som Storbritannien oplevede op til Brexit.

Indblanding fra det land, der har den største interesse i at destabilisere Unionen, nemlig Putins Rusland.

Håb for klimaet
Endelig er der den største af alle udfordringer, nemlig klimaforandringerne, som alle, der ved noget om emnet, mener skal løses inden for de næste tre til fem år, hvis vi skal undgå virkelig indgribende ændringer i levevilkårene på kloden.

Det er faktisk flot, at Unionen nu har en klimaplan.

Det lover trods alt godt for fremtiden, men de fleste vil mene, at den skal være endnu mere ambitiøs, og at den med fordel kunne indeholde mere effektiv prioritering på tværs af grænser samt en energiunion.

Temaet kommer til at fylde i 2019, slet og ret fordi problemet er kæmpemæssigt, og vælgerne i det meste af EU er stærkt optaget af emnet.

Hvor skoen trykker
I forlængelse af dette tema er det værd at notere sig, at EU tager nye vigtige skridt i disse år for at imødekomme vælgernes ønsker om en grønnere tankegang.

Senest med vedtagelsen af regler, der vil gøre op med køb-og-smid-væk-kulturen for nogle af de varer, der skaber de største miljømæssige udfordringer.

Sådanne tiltag vil 2019 også byde på flere af, og de haster.

Helt overordnet så har 2018 vist, hvor skoen for alvor trykker.

Skal dette ændres, kræves der stort politisk mod. Klar politisk tale. Og stærke fællesskabsvisioner - inden for ideologier, men på tværs af grænser.

----------

Stine Bosse har siden 2015 været formand for Europabevægelsen. Hun har siden 1999 bestridt adskillige bestyrelsesposter, blandt andet som bestyrelsesformand for Børnefonden og som bestyrelsesmedlem i tyske Allianz. Indlægget er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Jens Chr. Grøndahl: Fremtiden begynder i morgen Jens Chr. Grøndahl: Fremtiden begynder i morgen Næste artikel Direktør om kunstig intelligens: Europa skal med på vognen nu Direktør om kunstig intelligens: Europa skal med på vognen nu
 • Anmeld

  Christian Birk Hansen · Projektmedarbejder / Selvstændig / Frivillig / Fritænker

  Ambitiøst... men er det realistisk med det EU, der findes idag?

  Et stort, ambitiøst og visionært program som “Bossen” 😉 her fremlægger.

  Jeg må dog alligevel stille mig kritisk over projektet - ikke ud manglende ambitioner eller endog Europabevægelsens evne til eksekvering af de centrale dele af disse ambitioner.

  Min bekymring ligger derimod et helt andet sted - nemlig i EU’s demokratiske legitimitet overfor almindelige borgere i Europa idag. For findes en sådan legitimitet overhovedet? Efter min opfattelse er svaret: Absolut nej. Desværre vil jeg faktisk tilføje.

  Jeg var i mange år stor tilhænger af EF/EU som projekt; som idé -ja endda som institution langt henad vejen. Der ER jo absolut brug for internationalt samarbejde, økonomiske fællesskaber, politiske fora, hvor FORPLIGTENDE beslutninger kan træffes til glæde og gavn for alle. Men verden er bare ikke længere “kun” europæisk. Den ER global - i ordets egentligste forstand (også selvom Trump muligvis tweeter noget andet lige nu 😉) Derfor giver det ikke længere mening at tænke løsninger indenfor rammen af Det Europæiske Fællesskab, som EU jo er - de rige landes klub. Løsningerne må i fremtiden TÆNKES langt mere globalt, og HANDLES langt mere lokalt, hvis verden skal overleve - uden af økosystemerne bryder sammen på uopretteligt plan. En samfundstænker som faktisk gør sig tanker om dette er Serge Latouche; hans begreb “modvækst” er faktisk ganske interessant som ide - både politisk og praktisk. Radikale ændringer kræver jo radikale tanker og radikale løsninger. Sådan er det jo... (ikke Vestager? 👍😉)

  Hertil kommer så, at EU som ide og politisk projekt har været fejlslagent i siden man i starten af 90’erne så småt begyndte at se de første lappeløsninger på de problemer, som systemet repræsenterer - både demokratisk og praktisk ifht. at løsningerne fra Strasbourg og Bruxelles igen og igen har vist sig at være både i strid med både økologiske, nationale, regionale og lokale interesser - simpelthen fordi bureaukratiets motor ER at træffe beslutninger som er SÅ langt fra enhver virkelighed, som ikke udelukkende handler om at please særinteresser i bestemte sektorer i europæisk økonomi.

  Spørger man almindelige mennesker om deres holdning til / indblik i EU så siger langt de fleste : “Det interesserer mig ikke rigtigt”; “det har jeg ikke så meget forstand på” eller endnu værre: “det har jeg helt opgivet at sætte mig ind i!”. Alle tre svar er falliterklæringer. Ikke fra borgerne selv. Men fra det system; det EU som BURDE være deres. Det er sørgeligt - men sandt.

  Men tag ikke MIT ord for det. Prøv selv - spørg en tilfældig i toget eller i køen i Netto næste gang du handler. Svaret er næsten altid et af ovenstående eller en afart heraf... desværre.

  Så Kære Fru Bosse - tak for dine visionære tanker og smukke udsyn op fremtiden - de er værdsat. Og indenfor for rammen af et nyt europæisk fællesskab - som IKKE er EU - der tror jeg på at de vil være en (blandt mange) redningsplanke for jordens fremtid - altså med lidt justeringer og inddragelse af både 2. og 3. Verdenslande som ligeså legitime spillere på et globalt marked, der rent faktisk virker. Men uden finansiel spekulation og særinteresser - tak 😉👍

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Falliterklæringernes moder - egne politikeres manglende interesse

  Citat fra Christian Birk Hansen:

  "Spørger man almindelige mennesker om deres holdning til / indblik i EU så siger langt de fleste : “Det interesserer mig ikke rigtigt”; “det har jeg ikke så meget forstand på” eller endnu værre: “det har jeg helt opgivet at sætte mig ind i!”. Alle tre svar er falliterklæringer. Ikke fra borgerne selv. Men fra det system; det EU som burde være deres. Det er sørgeligt - men sandt."

  Der hvor den enkelte medlemsstat - og de er nok nogenlunde lige gode om det allesammen - har spillet fallit, er i den manglende kontinuerlige ugentlige distribution af konkrete praktiske tiltag fra EU formidlet af en landsdækkende TV/Radio kanal på pædagoisk underholdende informativ vis:

  "Nu skal du bare se, hvad agurkens krumning ikke betyder for dig Jensen"

  Dette har de enkelte landes politikere hjemme haft en bevidst ikke-interesse i, i det omfang de ikke lige kunne bruge det som syndebukken til at slå hjemlige politiske modstandere i hovedet med.

  Hvis man betragtede EU medlemskabet med de samme briller og den samme entusiasme som en stor del af den europæiske befolkning betragter Champions League i fodbold, så ville borgeren være betydeligt bedre klædt på til at have både konkret viden og velovervejede meninger om EU.

  De fleste ved godt hvad deres private forsikringspolicer betyder for dem. De politiske ditto er de desværre indifferente overfor.

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  Når der begyndes med

  at "vi skal" vi skal, vi skal, vi vi vi, vi vi, så er der grund til at sige;
  NEJ!

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Kim Nielsen

  Det er nogle som betoner sig selv som socialister eller venstreorienterde der er meget Pro EU
  Det kan undre når EU baserer sig på den meste rabiate liberalistisk politik, at det er svært at få øje på at befolkningerne har indflydelse på de retsregler der regulerer deres levevilkår ( dette burde være fundamentet i demokratiet) at EU reel set er med til at udhule vores velfærdsstat på grund af den førte økonomiske politik,
  Envidere er der et ønske om en EU hær, der kan være med til at udbringe EU s kerne værdier f.eks. i form af bøllebank.
  Desuden den konfrontations stil over for Rusland, samt ligesom Stine Bosse at bruge Trump og Putin som skrækobjekter i håb om at befolkningen enten opgiver at være modstandere af EU .
  EU er ikke baseret på solidaritet mellem medlemslandenes befolkninger eller for med resten af verden
  Jeg har læst en del af de indlæg af folk, der betegner sig som Venstre orienterede og går ind for EU
  Næsten alle sammen har det ligesom en Leonard Cohens sang, at først vil de ændre systemet indefra .
  Man kan stille sig selv det spørgsmål: hvordan vil de det
  Den traktatsbestemt økonomiske politik ville en ændring kræve traktatsændring - jeg har til dagen dato ikke hørt nogen foreslå det.
  Holdningen til det sociale område er forskellige fra medlemslandene.
  Nogle lande mener det er en fællesskabets opgave og andre ser det som familiens opgave og ansvar og jeg hører meget lidt fra de venstreorienterede Pro EU hvordan de ville hindre den store ulighed der findes særlig i nogle af syd - og Østeuropa og som er steget 30 år og få en bedre fordeling af velstandsstigninger.
  Jeg hører heller ikke forholden til at der er kræfter i EU som ønsker, at blive en militærmagt i verden eller den konfrontation stil over for Rusland.
  Venstrefløjen har ikke troet på at militærmagt at løsninger på problemer og at dialoger er vejen frem i med andre lande og befolkninger - er det en holdningen de pågældende venstreorienterede er gået bort fra.

  Det kunne også være oplysende at få at vide om det er den påstand om at EU er baserede på selvstændige fri nationale nationer eller om EU opfatter sig som et land.
  Ifølge DR nyhederne kunne man læse, at nogle demokratere var sur på Præsident Trump fordi han rubriceret EU som en international organisation og ikke som et land.
  Dette ville ifølge de pågældende demokrater støde lederne fra EU. • Anmeld

  Jørgen Nielsen · Folkepensionist kr. 6.000 pr. måned før skat :(

  Fake News om EU grænsebevogtning?

  Da jeg læste dette, troede jeg at det var løgn:

  "Udgifterne til bevogtning af EU’s ydre grænse er steget fra 6,3 millioner euro til 280 millioner euro på bare 12 år.
  Kommissionen forventer, at dette tal stiger til 2 milliarder euro i 2027."

  Den først bid af USA's forstærkede grænse til Mexico vil koste ca. 5 milliarder dollars.


  EU's plan er en dråbe i havet, hvis det skal lykkes at kontrollere indvandringen fra de arabiske og afrikanske lande.

 • Anmeld

  Per Kristensen · Site Manager

  Invasion

  @Jørgen Nielsen
  Men EU er ikke interresseret i at stoppe indvandring, har aldrig været det, EU har brug for invasive arter fra mellemøsten og Afrika for at undergrave nationalstaten.
  Goodmenchen som Bosse Pigen kunne jo inviterer de afviste op på hendes store jordlod i Nordsjælland, når hun nu synes Lindholm er så forfærdeligt.
  Men der er jo rigtig mange andre som lever af indvandring, Mest oversete er nok det juridske Industriele Komplex, Prøv bare at se på hvad de 5 mest kendte forsvars advokater for banderne hiver op af skatteyders lomme, og der er ikke en der brokker sig.
  EU har spillet fallit, men primært fordi totalt talentløse politikere som Lille Lars Ligeglad og HTS, vælger om endnu mere talentløse som Druk Juncker.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Hvilke konstruktive tiltag vil d´herrer Holgersen, Nielsen, Nielsen & Kristensen foreslå?

  Nu leger vi legen: "Danmark har meldt sig ud af EU med et hard Dexit i 2021.

  Hvilke konstruktive tiltag vil de 4 herrer så foreslå en dansk regering at tage fat i, for at vi fortsat skal bevare grundlaget for vores forholdsvis høje velfærdsniveau og levestandard.?

  Forudsætning nr. 1 må være uforandrede eller helst stigende eksportindtægter i forhold til idag. Og hvordan gør man så det uden EU-paraplyen?

  I Storbritanien er man i de sidste par dage blevet klar over at de 40 forventede handelsaftaler, der ville ligge parate på den flade hånd i det øjeblik man eksekverede en hård Brexit, har lange udsigter til at kunne gennemføres.

  Overført til lille Danmark. Hvad mon en dansk regering skal gøre i den situation?

  Det må man gå ud fra at d´herrer har allerede har gennemtænkt - eller hvad.

  I virkelighedens verden er det yderst vanskeligt at indgå en helt anden handelsaftale så længe man er bundet op på en eksisterende. Det er uendeligt meget sværere end f. eks. blot at skifte fra én bank til en anden.

  Konstruktive forslag imødeses med stor interesse. • Anmeld

  Anthony Barrett

  Anond Menon´s tænketank "The UK in changing Europe" har set på hvad "no deal" kan føre til.

  For læsere, der måtte være interesserede i, hvad et "no deal" kan føre til for for Storbritanien, kan jeg anbefale nedenstående link

  http://ukandeu.ac.uk/wp-content/uploads/2018/09/Cost-of-No-Deal-Revisted.pdf

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Anthony Barratt

  Jeg har kunnet konstaterer i en anden debat indlæg om Enhedslisten, at du ikke er socialist, da du forsøgte at manipulere om uligheden ved at tage udgangspunkt i statik over statens udgifter i år og påstod at der blev brugt flere penge på velfærd end de sidste 20- 30 og 50 år.
  Det skete uden sammenligning med fx samfundet i dag relation til de samfund, der fandtes de forskellige årtier.
  Mit spørgsmål var rettet mod de venstreorienterde der er meget Pro EU, og påstår de ville ændre EU.
  Det er forståeligt at du ikke svare på mine spørgsmål, da du ikke er venstreorienterede

  Det forekommer at du mener at verdenen ikke kan eksistere uden EU - og ikke Danmark.
  Denne meget ihærdige skrækkampagne hvor galt det går Storbritannien, hvis de forlader EU uden en aftale.
  Det minder i storgrad de skrækkampagner om samtlige de folkeafstemninger der er afholdt om EU.
  I 1972 fik danskerne at vide, hvis de stemte nej til EF, ville der bleve masse arbejdsløshed i Danmark. Det blev som bekendt et ja og få år efter var der stor arbejdsløshed.
  Ved afstemning i 1992 fik danskerne at vide hvis der blev stemt nej ville Europa vende Danmark ryggen. Det skete ikke, da det blev et nej.
  Ved folkeafstemningen ØMUen fik danskerne at vide af eksperter, erhvervslivet og politikere, at hvis det blev et nej ville det få store økonomiske konsekvenser for Danmark og det blev et nej - og den økonomiske. Katastrofe udeblev
  Ved folkeafstemningen om at udskifte af retsforbeholdet med en tilvalgsordningen fik danskerne at vide at det ville tage hundrede år og en madpakke at få en aftale om euro pool - det blev et nej og tog et år at få en aftale med EU.
  Det blev sagt, at Storbritannien allerede efter afstemningen om at forlade EU ville mærke det økonomisk - det skete åbenbart ikke, når nogle Pro EU tilhænger i deadline har givet udtryk for en ærgelse over ledigheden ikke var steget.

  Der er n undersøgelse fra universiteterne der påviser, at EU ikke har haft en synlig effekt på velstandstigningen i Danmark.

  Det er i strid med kapitalens logik at samhandlen mellem Danmark uden for EU skulle ophøre.

  For mig er det en gåde at mange mener, at de kan forudse hvordan et land ville klare sig økonomisk uden for EU eller inden for EU.

  Jeg kan forstå på dig, at du mener, at det tredje rige er et hunåreårsrige

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Om tænketanke

  Man skal huske på tænketanke er baseret på at påvirke politisk og er ikke baseret på samfundsvidenskabelige principper

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  Konstruktivt?

  Selvforsyning, børnebegrænsning, borgerbestemmelse, afskaffelse af overadministration, national samling, troværdigt forsvar, pigtråd, total grænsebevogtning, mere politi, produktionstigning, skoleundervisning , opdragelse- og kun stemmeret til danskere;
  og hvem er danskere?
  Den der støtter dansk kultur og er en del af dansk kultur, er dansker.

  Var det klart nok?

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  Konstruktivt?

  Selvforsyning, børnebegrænsning, borgerbestemmelse, afskaffelse af overadministration, national samling, troværdigt forsvar, pigtråd, total grænsebevogtning, mere politi, produktionstigning, skoleundervisning , opdragelse- og kun stemmeret til danskere;
  og hvem er danskere?
  Den der støtter dansk kultur og er en del af dansk kultur, er dansker.

  Var det klart nok?

 • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  I øvrigt

  er der grund til at nære den største mistillid til den såkaldte forkvinde for akvarieklubben europabevægelsen, der udgøres ene og alene af den købte og betalte lobbyist, købt og betalt for mine egne penge, af kejser Juncker og hans skattesnyderkumpaner i den europæiske? storkapital.
  En smule sund mistillid til S. Bosse og hendes robotter ville klæde medløberne og støvleslikkerne og de ridefogder der dagligt feder sig på min og andre danskeres reelle arbejdsindsats.

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  EU har til dato kun bragt goder med sig.........

  Det er lidt mærkeligt at læse de nærmest EU-hadske kommentarer, al den stund at EU til dato mestendels kun har bragt goder til befolkningerne.

  Man læser tydeligt, at det nu er så længe siden at gode kræfter i forening fik nedkæmpet Nazisterne og Fascister i Europa, og at diktatorerne på Den Iberiske Halvø døde bort.

  Nu ser vi igen de nationale- og socialistiske strømninger pible frem i form at et EU-had med rod i en utålelig egoistisk selvovervurdering af egen såkaldte nationalstats formåen. Eller rettere: Måske nærmest stammementalitet fra landsbyen.

  Man har glemt sin Danmarks- og Verdenshistorie, eller aldrig lært den. Uden et EU vil al dansk politik handle om en ukritisk tilpasning til Tyskland, ligesom i 1930-erne. Med et EU kan vi sammen med mange andre af de 27 lande være med til at bestemme kursen, alt afhængig af hvem borgerne vælger til EU-parlamentet, og hvem medlemslandene på demokratisk vis sætter ind i EU-kommissionen.

 • Anmeld

  Erik J. M. Pedersen · Tidl. projektchef

  Valget til Europa-Parlamentet

  Artiklen bekræfter over for mig, hvor vigtigt det er, at vi den 26. maj 2019 bruger vores demokratiske ret til at stemme til valget til Europa-Parlamentet. I 2014 var stemmeprocenten i Danmark ca. 56, men som gennemsnit i EU kun ca. 42.

  Derfor skal Europa-Parlamentets legitimitet styrkes og yderfløjspolitik undgås.

  Venligst fra Erik J. M. Pedersen

 • Anmeld

  Kim Nuåieldrn · Cand jur

  Erik J.M. Pedersen

  Den folkelig legitimitet til EU - Parlamentet er ikke overvældende og er en af de kritiker for at man taler om det demokratiske underskud og et andet kriterium er at borgerne ikke har indflydelse på de retsregler der regulerer deres levevilkår.
  Endelig er de folkeafstemninger hvor det er blevet et nej ikke respekter.
  Jeg kan forstå på dig, som repræsentant for et midter parti at det er god demokrati

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Kim Nielsen

  Det er en robotfejl med mit efternavn

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Hvilke konstruktive tiltag vil d´herrer Holgersen, Nielsen & Co. udføre efter et hard Dexit

  Nu leger vi legen: "Danmark har meldt sig ud af EU med et hard Dexit i 2021.

  Hvilke konstruktive tiltag vil de 4 herrer så foreslå en dansk regering at tage fat i, for at vi fortsat skal bevare grundlaget for vores forholdsvis høje velfærdsniveau og levestandard.?

  Forudsætning nr. 1 må være uforandrede eller helst stigende eksportindtægter i forhold til idag. Og hvordan gør man så det uden EU-paraplyen?

  Vi, der ikke tror på at en udmeldelse af EU er en god ide, synes det mindste man kan fordre af modstanderne mod samarbejdet er, at de kan forklare hvad vi så skal gøre for at fortsætte med de goder vi har idag.

  De dumper ikke ned fra oven af sig selv.

  Kom nu med nogle konstruktive forslag.

  "Selvforsyning, børnebegrænsning, borgerbestemmelse, afskaffelse af overadministration, national samling, troværdigt forsvar, pigtråd, total grænsebevogtning, mere politi, produktionstigning, skoleundervisning , opdragelse- og kun stemmeret til danskere;"

  Selvforsyning, hvordan? Borgerbestemmelse af hvad? National samling af hvad? troværdigt forsvar mod hvem? produktionsstigning, der kan afsættes til hvem, hvordan? skoleundervisning om hvad?

  Kom med nogle løsningsmodeller, tak.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Kim Nielsen

  Det er lidt underligt at nogen påstår at EU har bragt så meget godt uden nærmere at give eksempler på det.
  Er det den øgede ulighed eller at borgernes indflydelse på egne livsvilkår der er minimere kraftig ?

  Dem, der er meget EU - venlige, fortæller ofte i medierne, at det bliver som Tyskland ville have det.
  Det er et faktum at den økomiske politik i EU ligner den Tyskland ( før Vesttyskland ) har ført, nemlig troen på økonomiske besparelser i krisetider og på at de frie markedskræfter løser krisen.
  Det har ført til, at økonomiske kriser har været længere, end de burde være, samt store offentlige besparelser, der har været med at øge uligheden og fattigdommen
  Så der er ingen forskel på om at nogle in1930 erne i Danmark forsøgte at tilpasse sig Tyskland og til den tilpasning i fag til EU
  Det er Storbritannien, USA og Sovjet der befriede verdenen for nazisme og facisme og ikke EU

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Anthony Barrett

  Jeg finder det besynderligt at du kræver svar, når du ikke selv ønsker at svare eller forholde dig til det, der skriver til dig.
  Det er svært at tage dig alvorligt og seriøst 3

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Re: Kim Nielsen

  - visse vasse med Deres evindelige snak om "øget ulighed." ALLE har fået mere, og det ville klæde Dem at anerkende dette, og glædes derved. Og vel at mærke: I høj grad på grund af EU.

  Og "Mindre indflydelse på egne livsvilkår," OK, der er en poiente, men det skyldes jo netop den stigende fælles sociale ansvarlighed. Den tager jo noget fra den enkelte, til fordel for fællesskabet. Og det er vi vel fælles om at glædes ved ?

  Så spørger De til "økonomiske besparelser." Hvilke besparelser ? Det danske nationalbudget, statens andel af al økonomi, og statens budget er jo steget konstant. Så det De kalder "besparelser" er jo blot uopfyldte forventninger og nogle enkelte omprioriteringer, hvilket jo IKKE er "besparelser."

  Og krise ? Hvilken krise ? Beskæftigelsen har aldrig været så stor som nu, Aldrig har så mange tjent så meget som nu, så stop nu det der forvrøvlede "krisesnak."

  Og ja: Gode kræfter befriede Europa for Nazismen og Fascismen, men sat lidt på spidsen, så er De nu i fuld gang med at genoplive den med Deres Nationale Socialistiske vrøvl.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Bertel Johansen

  Det er lidt besynderligt at påstå at EU sikrer den sociale ansvarlighed og det er derfor folk har fået mindre indflydelse på deres livsvilkår.
  Det kommer utvivlsomt som en overraskelse for bl.a. De mange der har oplevet forringelser i deres levevilkår og de har sikket også svært ved at genkende din påstand om, at alle har fået mere, når nogen enten oplever tilstand eller tilbagegang
  Det er underligt synes du ikke,, at der flere og flere der skriver om stigningen af den økonomiske ulighed.
  Der er i det EU, som du er glad for, stor ledighed i syd- og Østeuropa
  Din påstande er ikke holdbare eller dit forsøg på historisk forfalskning

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Vilkårlige tilbageskridt for danske turister i UK ved et hard Brexit

  Det blå sygesikringskort vil ikke længere give EU-turister (næsten) gratis adkomst til lægehjælp og sygehusbehandling i UK.

  Turister, der som nyrepatienter har behov for at komme i dialyse, vil ikke længere kunne komme i behandling i UK.

  En turist, der efter en alvorlig ulykke har behov for blodtransfusion og/eller organdonation, vil ikke længere kunne hjælpes via den fælles EU blodtype- og vævsdatabase.

  Der vil blive fordret internationalt førerbevis for udenlandske bilister eller turister, der ønsker at leje bil.

  Afgiftsfri roaming på mobiltelefon vil ophøre.

  EU-lande har fri adkomst til at etablere egne flyruter til de øvrige medlemslande. Dette vil ophøre med at gælde mellem Storbritanien og det øvrige EU.

  Flyrejser til UK vil blive besværliggjort af UK´s udtræden af fælles flyveledelse i de nuværende flyledelseszoner og synkroniserede sikkerhedskontrolsystemer for passagerer., ligesom fælles aftalte forsikringsforhold i EU for både passagerer og bagage vil ophøre både ved rejser mellem UK og EU og i henhold til EU´s bilaterale aftaler med tredjelande.

  De fælles EU-regler for afgifter ved brug at kreditkort vil ophøre.

  Listen er længere.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Anthony Barratt

  Før Storbritannien er udtrådt af EU og om er afgjort det sker med eller uden aftale har du som Radikal - måske ikke overraskende - hvordan det ville blive for danske turister.
  Selv om det sker uden aftale med EU så er det gætterier, men det bekymrer åbenbart ikke A.B.
  Nu er det ikke en gang men flere gang Radikale i forbindelse med EU har påståede - især ved folkeafstemninger om EU - noget som ikke senere blev verificerede - tværtimod
  Det er ikke tilfældet, at De Radikale er så fascinerede af EU, det var de også i 1933 - 1945 af hvor der også herskede en tanke om et århundredes rige og til at opnå dette mål forekommer det tilsyneladende rimeligt for de radikale at forsøge sig med skrækkampagne eller at fremsætte rene gætterier.
  Hvis Storbritannien forlader EU - og det evt. sker uden en aftale - og at gætterierne eller truslerne ikke bliver virkeliggjort ( som det tidligere sket), så regner de radikale med, at den største del af befolkningen har glemt, at de havde været udsat for en grov manipulation

 • Anmeld

  Isabella Balkert · Chefredaktør for Dagens Nyheder og Nej til EU

  Stine Bosse har et besynderligt forhold til virkeligheden.

  Stine Bosse kører videre med de samme postulater alle EU fascister benytter sig af. Siden 1972, har EF/EU tilhængerne påstået at vi står med en ny virkelighed og udfordringer, der kræver langsigtede løsninger, som vi kun kan løse, hvis vi fralægger os vores Demokrati til fordel for EU topstyring, fra politikere der ikke er folkevalgte og derfor heller ikke kan fravælges, hvis man er utilfreds med den måde de enevældigt styrer og regerer Europa på.

  Stine Bosse har den frækhed at påstå, at det politiske landskab bevæger sig væk fra højre-venstre-aksen, for fremover at handle om mere frihed og demokrati over for en totalitær tankegang, hvilket er en direkte omskrivning af virkeligheden.

  Hvis vi bevæger os væk fra en højre venstre akse, så er det udelukkende fordi både højre og venstrefløjen bliver stadig mere EU fascistiske i deres tankegang, hvilket i sidste ende betyder, at hvad enten du stemmer til højre eller til venstre i folketinget, så får du en klar stemme for mindre demokrati og mere EU topstyring, hvilket i sig selv er vejen til et mere fascistisk styret Europa, der af al magt vil forhindre borgernes direkte involvering i politik, med mindre en involvering handler om en enslydende hyldest af EU, og ikke siden anden verdenskrig har vi set mage til politisk model.

  Dæmoniseringen af alle politiske kræfter der taler kritisk om EU og for nationalstaten har været EU fascisternes måde at bekæmpe de demokratiske nationalstater på. Der er ikke længere plads til forskellige politiske holdninger, der er kun plads til de “rigtige” politiske holdninger, og de rigtige politiske holdninger er for stadig mere EU og stadig mindre demokrati og selvstyre.
  Alle tiltag der forsøger at formulere et forsvar for selvstyre, demokrati og nationalstaten, gøres til noget eliten påstår vi må bekæmpe, for at stå sammen om et supranationalt styre, som vi i følge EU tilhængerne, er nødt til at bakke op om, selvom det reelt betyder en total politisk underkastelse af hele Europa, til fordel for et topstyret elitært EU under tysk ledelse.

  Det har imidlertid intet at gøre med politisk engagement og demokrati, og vi taler i virkeligheden om en tiltagende EU fascisme, der allerede præger pressen i Euopa og ikke mindst den danske presse, der er statsfinancieret og topstyret af EU fascistiske kræfter.

  Derfor er der også et raseri mod BREXIT, og Englænderne, der har vovet at kræve en folkeafstemning der efterfølgende resulterede i kravet om at forlade EU til fordel for frihandel og demokrati.

  Hvad EU og EU tilhængerne forsøger nu, er at forhindre BREXIT eller at svinebinde UK med en samhandelsaftale, der gør UK til en vasalstat uden indflydelse, der bundet af et topstyrende EU, vil forhindre UK i at blomstre i frihandel med resten af verden, fordi man netop ikke ønsker at iværksætte et eksempel på, hvor hæmmende EU’s toldmur og handelsforhindringer er i forhold til reel vækst til fordel for hele befolkningen.

  EU har ikke været til fordel for befolkningerne i Europa, tværtimod. Det er de få der er blevet meget rigere i EU, mens fattigdommen har bredt sig med større eller mindre hast i Europa, men fakta er at middelklassen næsten er forsvundet mens de sociale sikkerhedsnet er blevet stadig mere stormaskede og stadig flere mennesker havner i fattigdom eller sågar på gaden.

  Selv i Danmark ser vi flere hjemløse, men i Sydeuropa er hjemløse, arbejdsløse og armod i stadig tiltagende, på et tidspunkt, hvor fattige mennesker fra tredje verden vælter ind over grænserne til Europa, fordi netop EU har forhindret en samhandel med Europa, der har sørget for at holde tredje verden i fattigdom og uden håb for fremtiden.
  Det kaos EU har skabt på verdensplan, med en EU samhandelspolitisk agenda, der har svinebundet tredje verden og Afrika til umulige samhandelsaftaler. Har foregøglet folk, at der kun er en fremtid for dem i Europa.

  De kaotiske forløb, vi har set, efter at Brexit blev en realitet, viser os hvor indædt EU tilhængerne forsøger at bekæmpe demokratiet i de enkelte lande, og hvordan EU fascistiske kræfter, gennem diverse tænketanke som netop Europabevægelsen, ikke har tøvet med at infiltrere og påvirke pressen i UK og resten af Europa.

  I Danmark og resten af Europa, har vi oplevet en ensidig kampagne for EU og en dæmonisering af BREXIT, der har til formål at forhindre andre EU lande, i at tænke tanken om et EU exit.
  Udeladelser af estimerede økonomers påpegning af fordelene ved BREXIT for UK, har ikke været tilgængelige i dansk presse, og de mange forsvarstaler for BREXIT og konsekvensen af BREXIT i UK, nægter man at indvie danskerne i.
  Det betyder at danskerne får et fuldkommen forvansket forhold til hvad BREXIT og et BREXIT uden en handelsaftale med EU betyder, selvom resten af verden står på spring for at skabe samhandelsaftaler med UK, på langt bedre vilkår end de samhandelsaftaler UK betaler for i dyre domme i EU.

  Hvorfor vi overhovedet skal betale milliarder til et topstyrende hof i Brussel og en fordrukken EU kommissionspræsident, for at samhandle i Europa, er et spørgsmål dansk presse ikke vover at forholde sig til.

  Hvorfor vi har været nødt til at samkøre centrale samfundsstrukturer i EU, for at kunne samhandle, er der ikke nogen fornuftig forklaring på, fordi EU topstyringen alene har haft til formål at skabe legimitet for en topstyret EU stat, vi ikke har set mage til siden Nazi tyskland forsøgte at underlægge sig Europa.

  Der er ikke nogen fornuftig grund til, at opbygge nye samhandelsregler, der koster borgerne deres demokratiske frihed. Vi har WTO og retten til at samhandle frit med hele verden, hvis det er det vi ønsker.

  EU er en magtgal øgle vi bør aflive. EU betjener ikke Europas befolkninger. EU betjener og gavner kun storkapitalen og demokratiske undermålere der søger og ønsker magt for deres egen skyld og Stine Bosse er deres stik i rend piccoline. En EU betalt lakaj, der kæmper for EU topstyring mod demokratiet.

  De Arbejdstager rettigheder socialdemokratiske partier havde tilkæmpet sig længe før EF og EU, de rettigheder har EU konstant forsøgt at afmontere eller nedbryde gennem skruebrækkeri og fakta er at arbejderne ikke har fået det bedre hverken lønmæssigt eller arbejdstager rettighedsmæssigt i EU.

  Stine Bosse påstår at EU landene holder sammen som ærtehalm, men det er ikke rigtigt. EU er i splid med sig selv, fordi de enkelte lande er i splid med sig selv og det er de kun på grund af den udvikling EU landene har været udsat for i EU.

  De fattige er blevet fattigere i en sådan grad, at de nu vågner op til dåd, for at bekæmpe EU medlemskabet og konsekvensen af EU indefra.

  Hvordan det omgøres af de EU fascistiske kræfter, til at være højrenationale racistiske kræfter er en uanstændighed. De gule veste kæmper mod urimeligheder og en skatteskrue der udmagrer de fattigste til fordel for de rigeste. Hvordan Stine Bosse er havnet i Socialdemokratiet, er i sig selv uforståeligt, og hvordan Stine Bosse kan få det til at blive forfærdeligt, at vi idag formulerer en værdidebat, det er total absurd.

  At SB peger på DF, som et højrenationalt parti, når netop DF har krævet folkeafstemninger, i alle beslutninger der har at gøre med EU, mens alle andre partier pånær Enhedslisten, besluttede sig for, ikke at høre folkets og demokratiets stemme i forbindelse med afgivelse af demokratiske rettigheder til EU. Taler sit klare sprog. Folket har ikke afstemt sig demokratiske rettigheder og selvstyre, det har rådne politikere på Christiansborg gjort for dem, imod folkets vilje og imod krav om folkeafstemninger i flere omgange og det er netop af den årsag, at Europas befolkninger nu rejser sig mod det pampervælde der er blevet konsekvensen af EU og de EU positive kræfter der kun kæmper for magt og mere magt til sig selv, mens de hyklerisk flager med en verbal demokratisk fane, der ikke findes i virkeligheden. Den findes kun som et politisk fatamorgana, der har til formål at bilde folk ind, at man kæmper for demokratiet i takt med man afvikler det for at fremme det supranationale antidemokratiske EU.

  Og Ja! Valget til EU parlamentet vil blive afgørende, hvilket allerede har fået en del EU fanatiske kræfter til at ryste i bukserne, selvom man frækt påstår at danskerne bakker fuldt op om EU, så ved man jo godt at den påstand baserer sig på en løgn, men man lyver gerne hvis det handler om at give legitimitet til en videreudvikling af Unionen.

  I Frankrig ved man allerede nu, at Marine Le Pen og hendes parti, vil få en afgørende indflydelse på EU parlamentet og at Macron er tæt på at være en død sild, men det er ikke alene i Frankrig vi vil se en øget EU modstand repræsenteret i EU parlamentet - EU modstanden er voksende i hele EU, lige gyldigt hvad Stine Bosse og EU tilhængerne påstår og det vil blive åbenbart efter afstemningerne til EU parlamentet.

  Schengen har vist sig at være en katastrofe. Hvilket udgifterne til en lemfældig beskyttelse af EU’s ydre grænser vidner om. 2 Milliarder Euro kunne have været brugt langt mere fornuftigt, hvis man havde givet tredje verden en mulighed for at overleve på egne præmisser, frem for på den uanstændige samhandelspolitiske svinestreg EU tilbød dem.

  Truslen om Putins Rusland, som årsagen til at droppe NATO og skabe en EU hær under Tysk ledelse, er lige så absurd, som alle anklagerne mod EU krtitiske kræfter i det hele taget.

  AT vi idag står med en folketing der både til højre og venstre i salen, bakker op om EU, er en katastrofe, og det er det ikke mindst fordi, man netop af den årsag, må konstatere at vi ikke længere har et repræsentativt demokrati og det har vi ikke haft, siden Politiken og Tøger Seidenfaden besluttede sig til at bakke op om, at afvikle folkeafstemninger når det drejede sig om EU, fordi vi, folket, som Jelved sagde. Var for dumme til at forstå EU og derfor burde overlade alle afgørelser om EU til folk som hende selv, og andre EU tilhængere i folketinget.

  At beslutningen bundede i folketingets angst for folkets stemme, talte man ikke meget om og det ønsker man stadig ikke at tale om, når det igen og igen handler om at afgive endnu mere magt til EU, igennem at droppe de forbehold man gav folk for at forandre et Nej til Maastrich traktaten til fordel for et Ja. • Anmeld

  Morten Holgersen · Mester

  Der er åbenbart kun få uafhængige, der vil forholde sig til

  at de selv er betalere over tvangsskatten til grov og løgnagtig propaganda af eu´s købte lommegoebbels'er og gabe news?
  Tænd dog for hjernen, altså hvis der er nogen, og vi ikke bare er 4 reelle personer og resten er golem'er og gespenster og gengangere på det vilde ridt, mareridtsnat efter nat?

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  For lige at få begreberne på plads

  Fascismen blev set som et opgør med oplysningen, hvilket blandt andet ses i det fascistiske Italiens slogan, "Tro, adlyd, kæmp" (på italiensk, "Credere, Obbedire, Combattere") eller "Orden, autoritet og retfærdighed" modsat Den Franske Revolutions, "Frihed, lighed og broderskab"

  Nationalismen blev en væsentlig del af fascismen, eftersom netop fascistiske partier havde fokus på national enhed snarere end klassekamp.

  Hvis de ærede debattører vil være så venlige at holde sig de ovennævnte definitioner for øje, kan det være at kommunikationen bliver lidt mere klar.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Anthony Barrett for at sætte lidt mere præcist på plads

  Det er noget sludder at koble nationalisme ( national identitet);sammen med facisme
  Et kendetegn ved facisme er borgernes demokratisk indflydelse begrænses eller helt fjernes og når man ser på den demokratisk indflydelse borgerne har på de retsregler levevilkår der regulerer deres livsforhold, samt muligheden for om at føre en anden økonomisk politik end der er traktatfæstede i EU, så kan jeg godt forstå at tankerne leder hen på facisme

 • Anmeld

  Isabella Balkert · Chefredaktør for Dagens Nyheder og Nej til EU

  Anthony Barrett - Din opskrift på fascisme har ikke noget med virkeligheden at gøre.

  Det er normalt at definere begrebet fascisme i de historiske erfaringer fra 1920' og 30'erne, men det kan hurtigt afspore os fra at forstå de fascistiske kræfter. Fascisme er en antidemokratisk ideologi der opfordrer til topstyring og fjerner magten fra folket.

  Fascistiske tendenser, der altid vil stå i skarp kontrast til de demokratiske spilleregler. Spørgsmålet er om man er vågen over for fascistiske tendenser – Før man lever i et fascistisk diktatur, man har købt i moduler man ikke forstod konsekvensen af.

  Det er fascismens hovedtræk, at den retter sig mod magten, hvilket før eller senere vil komme til udtryk i militærmagt og kapacitet.

  EU lancerede sig som fredens projekt, men allerede under Berlusconi fik EU etableret det første trin i etableringen af den militærmagt, EU stræber efter at blive, til trods for man ved EF valget i 1972, fra folketingets side, latterliggjorde og tog fuldstændig afstand fra idéen om, at EF var første trin i en bevægelse mod militær magt og et økonomisk unionsfællesskab.

  De Fascistiske utopier drejede sig om magt - Superstatens magt. Og i EU taler vi om det overnationale styre i EU, som man forsøger at sælge under paroler som "mere demokrati" til Europas befolkninger, selvom det modsatte er tilfældet.
  EU stræber konstant efter at udbygge det overnationalt styre, i en lige så konstant afvikling af de enkelte landes suverænitet og demokrati, idet demokrati og fascisme er hinandendens modsætninger.

  For at sælge topstyring til folket, ledsager man selvfølgelig idéen om EU med visse sociale visioner, men de spiller en mindre rolle i forhold til bevægelsens magt-ideologi.
  Det er kun visioner og floskler, der er skabt til at lukke munden på folket, mens magtstrukturerne simrer bag det hele, og langsomt serveres som en ”Done Deal”, vi ikke kan undslå os. Toget er kørt!

  Den overnationale ledelse i EU, vælges ikke af folket, men af en EU fanatisk elite, der frækt tilbyder EU parlamentet én, ikke to eller flere kandidater de kan vælge imellem.
  De valgte ledere, som folket hverken kan vælge eller afsætte, opfører sig som enevældige konger i EU, fordi Intet kan true dem, ingen kan afsætte dem og de har den egentlige magt.

  Fascisme er således en alternativ statsmagt, og det er lykkedes EU at tiltuske sig den fulde magt og endog lovgivningsmagten over Europas tidligere frie og demokratiske stater, der ikke længere kan sige nej til den EU lovgivning, ikke valgte kommissions medlemmer og kommissione præsidenten fremlægger i parlamentet, med en vejledning til parlamentsmedlemmerne om, hvad de bør stemme.

  Demokratiet ønsker ligeværdighed og magten til folket. Fascismen bygger på ensretning og magt til de få.

  Et regeringssystem bør kaldes fascistisk, når det udviser de fascistiske kendetegn der præger EU i alvorlig grad.

  Den sociale funktion tilsidesættes for at opretholde kapitalistiske ejendomsforhold og enkeltstående (velhavende eller politiske) personers sociale privilegier.

  EU har gavnet monopoliseringen og politikerne bliver privilegeret, hvis de er for EU. (Store Gager, rejsegodtgøresler, blyantspenge, pensions privilegier, EU hospitaler til EU ansatte og EU skoler til ansattes børn etc. etc.)

  Få mennesker får stadig mere magt, og udnytter denne magt til at øge det økonomiske pres på alle andre, fordi de reelt har opædt alle former for konkurrence. (Carlyle Gruppen – Bilerberggruppen – Den Trilaterale Kommission – Skull and Bones etc. etc.)

  Selvom systemet er ude i en krise og befolkningen vender sig mod det, så så fortsætter man sin kurs uden at lade sig hindre af folkets modstand. (Holland og Frankrig stemmer Nej til Grundlovstraktaten – Irland stemmer Nej til Genbrugstraktaten/Lissabontraktaten) Alligevel ratificerer man Lissabontraktaten hen over hovedet på det Europæiske folk, der ikke får lov til at nedstemme Genbrugstraktaten) Og i øjeblikket har vi så De gule Vestes demonstrationer i Frankring, som man smider kemiske gasser på fra helikoptere. Og angriber med tanks med EU symbolet på.

  Man planlægger en øget militær ekspansionspolitik, med henvisning til det øgede behov for at demonstrere sin kapacitet som stormagt, mens man gør alt for at tilsløre systemets indre konflikter.
  I øjeblikket er man ved at etablere en EU hær under tysk ledelse, med henvisning til at Rusland er en trussel mod EU, selvom det er noget vås, så længe vi er medlemmer af NATO.

  Man giver i stigende grad afkald på de borgerlig-parlamentariske styreformer og griber til kæft trit og retning retorik, mens man latterliggør eller ignorerer EU modstanderne og oppositionen, Vetoretten har man allerede afskaffet.

  Opposition tåles hverken i de opinionsdannende medier, i parlamentet, hos partier eller på andre områder i det offentlige liv. Ethvert muligt oppositionelt element bliver sat ud af spillet af det statslige EU apparat - Enhver oppositionel handling bliver straffet med bortvisning fra partiet, eller mundkurv, af partilederne og man fornægter de EU kritiske stemmer i partierne. De partier der er kritiske over for EU åles af alle andre partier og presssen konstant. Man kalder dem Racister og islamofober, for at fjerne fokus på EU modstanden.

  Hvis den udøvende magt indtager en selvstændig rolle i forhold til parlamentet, som den udøvende magt gør i kommissionen, så taler vi om autoritære regeringssystemer og fascisme, netop fordi alle stemmer ikke er lige. (Kommissionen er reelt eneherskende og EU domstolen tiltusker sig mere og mere magt)


  Er det autoritære diktatur ikke tilstrækkeligt til at opretholde de bestående magtforhold, vil den herskende gruppe i EU – kommissionen - forsøge at skærpe det til et fascistisk diktatur.
  Prodi truede Storbritannien med repressalier hvis de stemte Nej til EU.
  Hvordan en ”ikke engelsk folkevalgt” politiker, kan stille sig op og true et fremmed lands befolkning med repressalier, hvis de ikke stemmer i overensstemmelse med hans ønsker. Så er det tegn på Fascisme.

  Masserne bliver ledet i den ønskede retning mod et stigende EU tilhørsforhold, gennem truslen om uegnethed til at styre sig selv - For små til at gøre en forskel - Uden militær slagstyrke på globalt plan – Frygt for at stå uden for - Hvad som helst – Blot det føles utrygt i forhold til det trygge, magtfulde EU.

  Statens propagandamonopol proklamerer denne ideologi, uden modstanderne kan komme til orde på lige fod med de EU fundamentalistiske kræfter, som vi ser det i landets aviser og den offentlige licensbetalte presse, der proklamerer folkefællesskab og kræver betingelsesløst sammenhold mod alle indre og ydre fjender med hjælp fra EU (Uden EU klarer vi den ikke, uden EU kan vi ikke komme videre?!) (Ingen taler om at alle de problemer vi står over for, grænseoverskridende kriminalitet som er steget eksplosivt efter Schengen og de frie grænser og en uhæmmet indvandring vi ikke kan få styr på, fordi vi ikke kan integrere så mange mennesker, fra så anderledes et livsgrundlag, i vores samfund på kort tid.

  Massernes vrede over utilfredsstillende livsbetingelser bliver afledt med henvisning til forholdsvis værgeløse grupper som de gamle (ældrebyrden), de svage, de syge og snylterne der bare kan tage sig sammen, mens EU sørger for at samfundet bliver mere og mere asocialt, fordi det sociale sikkerhedsnet tæppebombes til fordel for større profit for de stærke, storkapitalen og bankerne.
  Man undskylder sine antidemokratiske, antisociale tiltag med slagord som EU-folkefællesskab til trods for det man foretager sig er decideret anti-demokratisk..

  Hvor fascismen kommer til magten, bliver der lagt vægt på en imponerende arkitektonisk udformning af offentlige bygninger i kolossale dimensioner, som vi ser det i EU, og det er ikke antisemitismen der er afgørende for fascismens ideologi. Det er dens «syndebukfilosofi», som vi ser det nu i kampen mod terror, eller som almindelige foragt for de grupper man gør svage ved at udsulte dem økonomisk og nægte dem at komme til orde.

  Fascismen kan indsnævres som et fænomen der ikke opfylder andre ismers karakteristika, men frem for alt er fascismen et angreb på demokratiet, egalitet, demokratiske styreformer og liberalistisk tankegang - Til fordel for en ideologi der tilstræber statsdannelse med militærmagt, og en elite der i toppen af pyramiden bestemmer nedefter. Nøjagtig som vi ser det i EU.

  Demokratiets grundprincip er at man styrer nedefra og opefter, mens Fascismens grundprincip er at man styrer oppefra og nedefter.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Parolefabriken har talt igen

  Ideen med de her fremførte indlæg er en mulighed for deltagere i en debat til at fremføre deres umiddelbare tanker om det enkelte debatudspil.

  Det er ikke tænkt som et forum hvor professionelle bloggere og øvrige paroleforfattere evindeligt skal genfremsætte politiske paroler fra egne bog- og blogproduktioner

 • Anmeld

  Isabella Balkert · Chefredaktør for Dagens Nyheder og Nej til EU

  Uvidenheden forsøger sig som autoritet!

  Det er ikke op til dig Anthony Barrett, at nedlægge regler for debatten. Og det er det slet ikke, når du ikke har noget at komme med selv.

  Nu har jeg taget mig tiden til at give dig et svar, som du åbenbart ikke magter at læse, men jeg har heller ikke brugt min tid på kun at give dig et svar. Jeg har brugt dig som trinbrædt til at formulere et svar mange tydeligvis har brug for, når dansk presse og danske politikere, gør alt for at skjule EU's fascistiske agenda med floskler og usandheder. Og folk ikke længere forstår forskellen på demokrati og fascisme, selvom de er hinandens modsætninger.

  Debatten forlanger på ingen måde, at folk skal formulere sig kortfattet.

  Jeg har valgt at formulere mig i en længere tekst, for at få alle nyancerne med i en fascistisk udvikling, som vi præges stadig mere af.
  Det ville ikke være nødvendigt, hvis danske journalister vidste hvad forskellen på demokrati og fascisme er, eller hvis danske journalister havde taget opgaven som danskernes vagthund alvorligt.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Anthony Barratt

  Det er svært på baggrund af dine mange indlæg ikke at få den opfattelse, at du ikke er rigtig glad for demokratiet - først ønsker du spærregrænsen skal hæve således at de partier radikale anser for yderligeregående skal forhindres i at komme i folketinget.
  Nu ville du have at de der ikke er enig med dig ikke må skrive kommentar eller at deltage i debatten.
  Jeg kan godt se, at det er irriterende når nogle gennemskuer dine manipulationer om bl.a.økonomisk politik (især debatten om ulighed) eller at du sammenkoble nationalisme med facisme. ( jeg tror nok de konservative bliver ked af, at du sidestiller dem med fascisterne)
  Der er ingen som forhindrer dig i at skrive bøger eller skrive blokke i en avis, og samtidig deltage i debatten.
  Jeg undrer mig stadigvæk over at du forlanger andre svarer på dine mærkelige spørgsmål og ikke selv ønsker at svare på spørgsmål

 • Anmeld

  Isabella Balkert · Chefredaktør for Dagens Nyheder og Nej til EU

  Anthony Barrat!

  I et demokratisk samfund er kritik ikke uvelkommen. Kritik er både ønskelig og nødvendig for at friheden og ligheden kan bevares. Den frie diskussion er forudsætningen for et aktivt demokrati. Retten til frit at meddele andre sine tanker og meninger er en af menneskets dyrebareste rettigheder.

  Hvis vi tænker få år tilbage, var der en af de faste klummeskrivere på Politiken, der tillod sig at komme med en sagligt begrundet kritik af EU.
  Denne klumme skriver blev overfaldet af Zenia Stampe og Margrethe Auken, for med flid at undergrave tilliden til EU, og det blev til et opråb af dimensioner, hvor selvretfærdige EU tilhængerer under anføring af Margrethe Auken, Zenia Stampe og Marlene Wind, i uskøn forening, fik slået fast, at når det handlede om kritik af EU, så var en sådan kritik ikke velkommen fordi den var lands skadelig og skadelig for Danmarks forhold til EU.

  Der kom ikke noget forsvar fra PEN, eller andre man kunne have tiltænkt at besidde et forsvar for Demokratiet og ingen klumme skrivere eller journalister, har siden vovet at komme med et kritisk kvæk om EU i Politiken.

  Hvordan det kunne lade sig gøre i et demokrati der påstår at det hylder ytringsfriheden, forstod jeg ikke dengang og jeg fatter det stadig ikke, men fakta var, at kritik af EU blev sat i bås med mundkurv på.

  Hvad vi oplevede for fuld udblæsning, var EU fascismens selvretfærdige stgemmer. Fra fascistens synspunkt er kritik noget destruktivt, noget negativt og skadeligt. For enhver kritik vil undergrave princippet om den totalitære ledelses ufejlbarlighed og bedreviden.

  Al kritik er for fascisten i strid med principperne. For alle beslutninger og handlinger foregår i hans samfund efter fører-princippet og vi-alene-vide-princippet, som især de Radikale er dygtige til at gennemtrumfe i enhver diskussion.

  I et samfund, hvor disse principper hersker, er kritik naturstridig, men vi bør vide at det kun er totalitære magthavere der uskammer eller benytter deres magt til at undertykke enhver kritik, der kan true myten om ufejlbarlighed.

  I EU er det stadig mere tydeligt, at man forsøger at styre informations processen, så kun positive holdninger til EU formuleres i pressen eller af vores EU fascistiske politikere, men det er kun et spørgsmål om tid, før EU bryder sammen af netop samme årsag, for når kritikken lægges i syltekrukken og samfundet udvikler sig på præmisser der kun tilgodeser politikerne og storkapitalen, så er løbet kørt før eller siden.

  Vi ser det i Frankrig, hvor de gule veste, har demonstreret konstant i snart 14 dage. For det er uomtvisteligt, at når man tilgodeser de få til bagdel for de mange, så vil der komme en revolution før eller siden. Det har den franske revolution vist os, og det virker som om Frankring er i gang med sin næste revolution nu.

 • Anmeld

  Anthony Barrett

  Hvis Romtraktaten ikke var blevet indgået i 1957

  Hvad havde de sårbare vesteuropæiske stater så haft af muligheder?

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur.

  Anthony Barrett

  Større frihed, bedre demokrati og mere retfærdig fordeling af velstandsstigningerne osv.
  Behøver jeg at skrive mere

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  EU.

  Ja, nu ved vi alle jo at Stine Bosse er EUROPÆER med hud og hår, men hvorfor bliver hun, sammen med andre erklærede "europæere" ved men at bagatællissere de problemer, som f.eks. de manglende nationale grænser udgør.

  Jeg tænker her på den manglende vilje fra kommissionens side til at løse, netop problemet men migranttilvandringen, som jeg finder særdeles problematisk. Det kan godt være, som Løkke hævder, at migrantstrømmen er "taget af", men super europæerne "glemmer" bare at fortælle os at f.eks. mellemøstlige og afrikanske kvinder har en noget højere fertilitet en os andre, så derved vil disses antal blive væsentligt forøget af den vej.

  Hvad FNs migrantionspagt, som EU også hylder, angår har jeg læst hele smøren . Jeg var to og en halv time om det (35 sider, 57 punkter) og jeg synes ikke at dens indhold er noget at skrive hjem om. F.eks. afsnittet om medier, som opfordres til, kun, at omtale EU og indvandring i positive vendinger, ellers siger det, HAPS, hvad statsstøtte angår.

  Hvad brexit angår, med eller uden aftale, kan jeg kun sige, GODT GÅET ENGLAND. Lad os håbe at vi her i Danmark vil følge efter, snarest.