Stine Bosse: Vis mig din holdning til en flygtning, og jeg skal sige dig, hvem du er

KOMMENTAR: Det er trist og beskæmmende, at Inger Støjberg (V) som en af de eneste i EU* ikke åbner for 500 af verdens mest udsatte flygtninge, når Danmark er relativt bedre i stand til at modtage dem end andre lande, skriver Stine Bosse. 

Siden vi har været i krig med hinanden i Europa, har vi ikke oplevet et højere antal flygtninge i verden, og det til trods kommer færre til Europa.

Men stadig mange millioner af mennesker er på flugt fra krige og forfølgelse. Alle er de først og fremmest på jagt efter at overleve, senere efter at leve. Bemærk at jeg i dette indlæg alene taler om flygtninge, og altså ikke migranter iøvrigt.

Den danske protektionisme 
Meget er sket i Europa siden slutningen af Anden Verdenskrig. Skal man med få ord beskrive det, handler det om betydelig øget velstand og flere generationer, der kun har kendt til fred. Vi har i det meste af Europa ingen nutidig erfaring med ufred. Og vi hører til den rigeste del af verden.

Umiddelbart skulle man antage, at det ville give os et ressourcemæssigt og mentalt overskud, men desværre fungerer vi ikke sådan. Vi har udviklet en særlig form for protektionisme, der forestiller sig, at vi er særlige. Særligt fredelige. Særligt heldige. Indehavere af særlige rettigheder til velstand og fred, som andre mennesker ikke kan opnå.

Dette er naturligvis en illusion. Tværtimod ville enhver naturlig konklusion hedde, at vi er særligt forpligtede i kraft af vores særlige overskud. Som bedste borgerne i Matador, er vi de særligt forpligtede.

Inklusionen er bedre end i mange år  
Det er derfor, det river i rigtig mange på tværs af nær sagt alle politiske partier, når vi igen i år må læse, at "vi i Danmark" ikke magter at modtage 500 af FN's kvoteflygtninge. Som et af de eneste EU-lande*. Som et af de rigeste EU-lande. Som det EU-land, hvis statsminister igen og igen, og tak for det, minder os om, at vi kun kan løse flygtningepresset på EU i fællesskab. Og ja helst så vi EU i det internationale fællesskab FN.

Flere af Venstres borgmestre har endda været ude og appellere eller i hvertfald kommunikere tydeligt, at de er klar til at modtage de i snit fem til syv kvoteflygtninge, der ville være tale om per kommune. Men nej. Integrationsministeren, som nu er betroet på landets vegne til alene at afgøre dette spørgsmål, har besluttet anderledes.

Hvad var argumentet? Færre flygtige i verden? Nej. Mindre behov for beskyttelse af de svageste? Nej. Argumentet, det eneste, var at integrationen stadig ikke fungerer godt nok. Dette medens alle tal viser, at inklusionen fungerer bedre end i mange mange år.

Støjberg skylder en forklaring 
Så Fru Støjberg. Hvor meget skal der til? Hvornår er dit arbejde godt nok til igen at åbne for de svagestes adgang?

Dette skylder du os en forklaring på, særligt når du sammen med en del af Europas yderste højrefløj, den østrigske regering, kommer med bilaterale initiativer, hvor det bærende princip for håndtering af flygtningesituationen er frivillige "kvoter", som lande i EU så kan vælge at modtage. Du skulle så formentlig være den i Danmark, der alene afgør, om vi kan tage imod for eksempel syriske flygtninge.

Fortæl os derfor gerne, hvordan noget EU-land skulle se sig i stand til at modtage, hvis Danmark ikke er. Vi er blandt de mest velhavende. Vi har brug for arbejdskraft. Vores inklusion begynder at fungere. Altså er vi relativt bedre i stand til at modtage end andre lande.

For din øvelse i Wien var vel ikke bare en skin-manøvre til ære for det yderste højre her og der? Den har vel bund i et egentligt ønske om at løse udfordringen for flygtninge, og en anderkendelse af, at EU kun kan løse dette sammen? Det sagde din chef ihvertfald ved åbningstalen i Folketinget, mens du var væk.

Fordelingen af flygtninge forbliver et udestående 
Tager man i øvrigt de initiativer, du nu lancerer, og måler dem op imod de forslag, EU-Kommissionen lagde på bordet i maj 2015 til håndtering af migration og altså også flygtninge, og de initiativer Socialdemokratiet har foreslået på samme områder, er der bemærkelsesværdig mange ligheder.

Det er alene fordelingen af flygtninge, der er og bliver et udestående, ligesom lejre for hjemsendte...langt væk bekommer mange andre lande dårligt. Dette kunne imidlertid egentligt pege mod, at vi kan løse de samlede problemkomplekser sammen.

Derfor kære Fru Minister, er det også ekstra trist og beskæmmende, at du ikke netop denne gang, for at understøtte dine egne initiativer og for at vise løsningsveje, åbnede for 500 af verdens mest udsatte flygtninge til et af verdens mest priviligerede og velfungerende samfund. Dette tjener os ikke til ære.

* I en tidligere version af indlægget fremgik det, at Danmark var eneste EU-land, der ikke tager imod kvote-flygtninge. Det er imidlertid ikke korrekt.

----------

Stine Bosse har siden 2015 været formand for Europabevægelsen. Hun har siden 1999 bestridt adskillige bestyrelsesposter, blandt andet som bestyrelsesformand for Børnefonden og som bestyrelsesmedlem i tyske Allianz. Indlægget er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Christine Nissen: Flygtninge har forvandlet EU fra fredsprojekt til fort Europa Christine Nissen: Flygtninge har forvandlet EU fra fredsprojekt til fort Europa Næste artikel Stine Bosse: Der er ingen grund til at frygte en flygtning Stine Bosse: Der er ingen grund til at frygte en flygtning
  • Anmeld

    Ib Heinisch

    Enig

    Enig

  • Anmeld

    Christian X

    Prognosen:

    https://www.b.dk/nationalt/rapport-jordens-befolkning-runder-11-milliarder-i-2100

    Antallet af migranter vil kun stige og stige.

    Francis Fukuyama: »Vi kan ikke bygge et samfund på mangfoldighed. Det er er det samme som at sige, at vi ikke har noget til fælles«

    Dalai Lama: ”Europa er for europæere”

    Konsekvenserne af migrationen til Europa er allerede ude af kontrol:

    http://bias.nu/analyse-europas-muslimske-befolkning-vokser-hastigt/

    Det har f.eks. allerede medført:

    Opgjorte nettoomkostninger 36 mia. kr. p.a.
    file:///C:/Users/admin/Downloads/indvandreres%20nettobidrag%20til%20de%20offentlige%20finanser.pdf
    =rundbarbering af hele den offentlige sektor

    Kriminalitet:
    https://www.dr.dk/nyheder/indland/nye-tal-indvandrere-og-efterkommere-fylder-i-statistikken
    = ødelagte drenge og piger og utryghed

    Smitsomme sygdomme
    https://jyllands-posten.dk/international/ECE10846202/studie-resistent-bakterie-spreder-sig-paa-alverdens-hospitaler/
    https://ing.dk/artikel/antallet-infektioner-med-mrsa-fortsaetter-med-at-stige-214898

  • Anmeld

    Poul Simlnsen · Tidl. Matros

    Racismen ikke eneherskende

    Det er da livsbekræftende og giver håb, at også mennesker fra den herskende klasse kan være humane og kritisere racisme og nazisme.

  • Anmeld

    Gert Johansen · Arkitekt

    Hvorfor lader Folketingsflertallet 20% bestemme.

    Det kan undre, at indvandrerpolitikken skal bestemmes af DF's 20% vælgere, når de øvrige 80% er uenige. Er det blokpolitikken, der for enhver pris fortsat skal leve, eller er det blot fordi S og V begge vil have førertrøjen?
    Det kan selvfølgelig også være, fordi store dele af S og V's politikere egentlig er enige med DF, men ikke vil sige det højt - altså når vi lige ser bort fra fru Støjberg.

  • Anmeld

    Torben Bach Sørensem · Forhv. IT direktør

    BOSSE VED VI HVEM

    Hun hader danskere der holder af deres land.


    "Bosse" er det forøvrigt ikke svensk ??
    Noget kunne tyde på det !

  • Anmeld

    Kim Nielsen

    Sagt stillede borgere, flygtninge og et rigt samfund

    Stine Bosse har omskrevet højesteretsdommer Trolle i en kommentar til en dom, skev sig mig hvem du omgås,,så skal jeg fortælle dig, hvem du er

    Når det gælder udlændinge spørsmål er der to yderpunkter enten skal man gør livet meget besværligt og surt for den gruppe af udlændinge der er flytning og begrænse antallet af tilkommende og den modsatte at grænserne skal åbnes fuldstændig og Danmark er rigt nok til at huse næsten alle flygtninge der ønsker beskyttelse i Danmark.

    Tonen og mistænkeliggørelse har ikke alene være groft og nedværdigende over flytningen men også over for økonomiske svagt stillede.

    Mange af de lovstramninger og forringelse der skal ramme flygtninge og nogle udlændinge gruppe rammer også de svageste stillede danskere.
    Fx kan en dansk førtidspension tælle med i den boesammensætning i en almen bolig om vurderingen af om det er en getto
    Fx at en enlig kontanthjælpsmand ikke kan få sin udenlanske kæreste eller kone til Danmark fordi han ikke forsørge hende.

    Der er sket store nedskærringer for de svageste stillede borgere i samfundet og bl.a. førtidspension og fleksjobsordningen efter anbefaling fra EU

    For mennesker det oplever nedskæringer af deres ydelser og på serviceniveauet kan have svært at se Danmark skulle være et sådant rigt samfund, som forfatteren påstår.

    Forfattereren har ret i at der sker velstandsstigninger, og det er uanset EU eller ej, men imodsætning til 1960 erne hvor en pæn del af velstandsstigningen til fælles velfærd er billede vendt om

    Det er de svageste som har betalt prisen for flygtningen ikke alene øknomisk men også vilkårmæssigt, hvorimod de bedre og rigeste del af befolkningen er friholdt langt hen vej - tænk på satsregulering, kontanthjælpsloftet - og når man kan have en integrationsydelse så nogle lever i dybt fattigdom i Danmark
    Er det med til at danne grobund for fremmedhad og give vind til de rabiate højreorientederede bevægelser

    Forfatterens parti har desværre har været med til den kedelige udvikling fra 2011-.2015 ved at forringe levevilkårene for de dårligste stillede i samfundet, samtidig med at skære ned på virksomhedsskat og topskatten.

    Jeg tror de fleste gerne ville være solidarisk med flygning, men de oplever med rette, at nogle grupper bliver fritaget for at være solidarisk, så virker det lidt hult at høre de samme grupper fortælle vi har råd til at tage imod flygninge

    Jeg synes, at man skal tale imod nogle flygninge, men det ville være rart at det var alle grupper i samfundet der finsierede udgifterne til flygtningene og rammes af de samme vilkår.
    Det er en skamplet for Danmark at stemple menneske der bor i bestemte bebyggelser som getto mennesker

  • Anmeld

    gorm simonsen · pensionist

    nogen må da sige fra

    Uanset hvem der kommer med den holdning som Stinne Bosse har er det godt at det siges. Inger Fremmedsjendsk presenterer en holdning som ingen rigtig dansker kan være bekendt.
    Naturligvis har vi råd til at modtage 500 flygtninge. Hvis regeringen og også tidligere regeringer havde passet deres arbejde så ville skattevæsnet ha' været 100 millarder kr rigere og staten kunne ha' haft 111 millioner kr fra satspuljen til at bruge på flygtninge. Folketinget spilder megen tid på ligegyldige ting som påklædning og tvungen håndtryk, diskriminerende love og kampangner. Alle der er imod at tage 500 kvoteflygtninge burde tage 14 dages ferie, med alt betalt, i Syrien på Syrernes betingelser eller 14 dage i en flygtningelejr på lige fod med flygtningene

  • Anmeld

    I.R.Bertelsen · Borger og vælger

    "Der er noget galt i Danmark"....En upolitisk kommentar....

    Tak, Stine Bosse, fordi du igen har spidset pennen og opløfter din røst.
    ....
    Selv er jeg pt SÅ flov over at være dansker. Tænk at vi internationalt er repræsenteret af en minister, der i nedsættende ord og handling diskrediterer mennesker i nød, og som med oprejst pande, smilende og med hovedet koketerende på skrå har overtrådt sine egne ministerbeføjelser og flot og elegant har forsøgt,.... og forsøger at "overse" Menneskerettighedskonventionen.
    Det er SÅ fattigt, uansvarligt og beskæmmende.
    At vi selvfølgeligt som land skal have overblik over .. og styr på,... hvem der befinder sig i landet, er naturligt,...og det er ikke en holdning, som hverken DF, V eller S alene skal bryste sig af.
    At vores valgte repræsentanter og ansvarlige ledere påstår, at 6 millioner danske indbyggere ikke magter at tage vare om 500 af FN's mest sårbare kvoteFLYGTNINGE er mentalt fattigt, primitivt, selvhævdende og egoistisk.
    ....
    Kan ikke lade være med at tænke på den folkelige reaktion, da Kim Larsen døde. Gad vide, om vores politikere har fået øje på, at reaktionen og den efterfølgende opbakning til det, Kim Larsen stod for, var et udslag af opbakningen til og forståelsen for, at Kim Larsen i bund og grund repræsenterede den danske folkesjæl,...det danske sindelag: Medlevende med sociale, ærlige, kritiske, og venlige holdninger med øje for ret og pligt til i fællesskabet at være noget for hinanden og for andre.
    ....
    At vores Udlændinge-og Integrationsministers adfærd og retorik skal være kendetegnende for dansk politik og sindelag er beskæmmende.
    ....


  • Anmeld

    bj · xx

    VRØVL OG ATTER VRØVL

    Dem der er i Danmark og som kalder sig flygtninge er ikke flygtning ,men økonomiske mi - granter . De har rejst igennem flere sikre lande for at komme til Danmark . Typer som Stine Babser .. udøver lige som de Radikale samfunds skadelig adfærd med deres helt forkerte holdninger i offentlige medier .. Jeg tænker vores børn og børne børn vil ryste på hovedet når de engang tager over Når sammenhængs kraften og den socialevelfærd er en saga blot .. Og EU er om føje /mange år blot et komma i Europas historie ..

  • Anmeld

    Poul Sivertsen · Hovedstyrelsesmedlem i Dansk Samling

    Dommeren Stine Bosse vil gerne fortælle os hvem vi er

    Til gengæld vil jeg gerne fortælle Stine Bosse hvem hun er.

    Du skelner ikke mellem vestlige og islamiske-flygtninge. Den islamiske indvandring vil med tiden, jo flere de bliver, føre til sharia-lovgivning og undergravelse af den danske grundlov og retsstat.

    Du modarbejder den danske stats suverænitet med din støtte til et overnationalt EU og er derfor diktatorisk.

  • Anmeld

    gorm simonsen · pensionist

    nogen må da sige fra

    Til BJ
    500 FN kvoteflygtninge er ikke migranter. Tag nu skyklapperne af og find dine briller så du kan se at hjælpe de der har behov

  • Anmeld

    Kiki Qvistgaard · Fagdebatredaktør

    God tone

    Kære læser

    Vi opfordrer til saglig debat i vores kommentarfelt.

    Vi accepterer ikke kommentarer, som virker stødende, personligt krænkende, er anonyme, ikke forholder sig til emnet, indeholder trusler, racistiske udtalelser, angreb mod personer, udokumenterede påstande eller indlæg, der afsporer debatten, er skrevet med store bogstaver, chikanerer andre eller er hadefulde.

    Vi forbeholder os ret til at slette dine indlæg eller udelukke dig fra siden, hvis retningslinjerne ikke overholdes.

    Vi holder øje med debatten på vores side, men hvis du ser et indlæg, som du mener overtræder vores retningslinjer for god debat, kan du anmelde det ved at trykke på knappen "Anmeld".

    Tak, fordi du bidrager til en god debat!

  • Anmeld

    gorm simonsen · pensionist

    nogen må da sige fra

    Stinne Bosse gør i sit indlæg opmærksom på at det handler om flygtninge og ikke om migranter. Så hold jer til emnet, tak

  • Anmeld

    Finn West · Konsulent

    Kvoteflytninge skal modtages familievis

    Stine Boss, hvem gør dig til smagsdommer og hvor mange kvoteflygtninge har du selv boende!.
    Hvis vi skal tage kvoteflytningen skal det foregå familievis, så vi ikke tager 500 enlige, der så et år efter er vokset til 2000 pga familiesammenføring.

  • Anmeld

    Morten Holgersen · Mester

    Europaraadets eneste og vellønnede propagandamedlem

    er igen i gang med en bestillingsopgave fra totalitære og fordrukne skattesnydere.
    "Flygtninge" må flygte til deres naboland og det er ikke her.
    Islamister må "flygte" til Mekka, der er god plads og de har masser af penge.
    Jeg hjælper gerne mine naboer men der er ingen krige.
    Krige i Afrika og Islamien, de må begrænse deres overproduktion af børn, så var der ingen krige og jeg giver gerne gratis prævention og gode råd om familieplanlægning.
    Propagandister betalt af fremmede magter skal undersøges og straffes for deres 5 kolonnevirksomhed!
    mvh

  • Anmeld

    Thorkil Søe · Civilingeniør

    Men

    Allerede før krigen og besættelsen kom tyske jøder til Danmark.
    Naturligvis kun dem der havde råd til at bestikke sig ud.
    Nogle kvinder kunne gifte sig til dansk statsborgerskab.
    Andre blev pænt sendt tilbage til hjemlandet.
    Vi fik aflad da vi hjalp andre til at flygte til Sverige – med hjælp fra højtstående tyske embedsmænd.
    Efter krigen blev tyske flygtninge nægtet lægehjælp – mange døde sådan bare.
    Russiske krigsfanger blev sendt til hjemlandet.
    Der var vist en der gik under jorden og blev sparet for Stalins nådige velkomst.

    Alt det hører med til billedet.

  • Anmeld

    J. Jensen

    Der skal jo være valg

    Når Støjberg har besluttet, at Danmark ikke tager imod kvoteflygtning i 2018, så skal man lede efter årsagen i det kommende valg.
    Alle ved jo, at Venstres medlemmer tror, at deres formand er Danmarks dygtigste politiker, og at han altid er bedst i den sidste uge af en valgkamp. Desværre har det vist sig at den valgtaktik er slået fejl igen og igen.
    I hver eneste af de seneste valgkampe er Venstre startede de første uger med en masse politiske tiltag, der altid løber panden mod muren, hvorfor man i den sidste uge altid har været nød til at trække muslimer kortet, og iværksætte infame kampagner alene fordi man vil være statsminister for enhver pris.
    Det ville derfor være altødelæggende for den strategi, hvis man på denne side af et nyvalg uden videre åbnede op for at modtage bare 500 af de fattigste kvoteflygtninge.

  • Anmeld

    Allan Gorm Larsen · Pensionist

    "Flygtninge"

    Hvis ikke EU i sin totale uduelighed så groft havde svigtet med bevogtningen af de ydre grænser, og den strøm af migranter var udeblevet, så havde vi nok også have haft mere råd, og lyst til at tage i mod flere kvoteflygtninge, men på grund af EUs uduelighed har vi efterhånden tabt gejsten og lysten til at kapere flere "flygtninge".
    Ud over dette vil EU og regeringen tvinge kommunerne til at finde "passende" boliger til alle disse fremmede, til trods for at der er danskere, som mangler en god og billig bolig. Derfor uviljen.

  • Anmeld

    Asta Bjerre

    Hvem hjalp jøderne under 2. verdenskrig?

    Ib Heinisch. Og du besidder tilsyneladende samme evner som falske Stine .
    Nu når du nævner 75 års dagen for redning af jøderne, så væmmes jeg, når jeg ser hvordan regeringen roser de tapre fisker, der sejlede jøder til Sverige.. Den danske regering under krigen forsvarede og beskyttede ikke jøderne, men samarbejdede med nazisterne, hvor de fulgte deres ordre. Det var de sande, ægte dansker der hjalp jøderne.

  • Anmeld

    I.R.Bertelsen · Borger og vælger

    Tilbage på sporet....?

    For at komme tilbage på sporet kan det anbefales, at man undersøger,...evt, Googler, hvad FN står for, og hvordan FN udvælger de sværest ramte kvoteflygtninge.Og ikke mindst indholdet i Menneskerettighedskonventionen, som beskytter ALLE os mennesker, .... også os, der er så heldige at bo og leve i Slaraffenland.
    **På den måde kan vi komme til at drøfte samme emne og være enige om, hvad vi drøfter.
    ....
    Iøvrigt er der forskel på
    *en "flygtning",...et menneske, der søger asyl,...altså midlertidig beskyttelse og ophold pga krigshandlinger eller forfølgelse
    og
    *en emigrant", ....der søger ophold, fordi vedkommende søger bedre livsbetingelser.
    ....
    Hvor mange her har familiemedlemmer, der har emigreret til Amerika, Canada eller Australien, fordi man søgte et bedre liv end det, Danmark på det tidspunkt kunne tilbyde? Kanske een og anden har haft "en rig onkel" i Amerika?
    Christian Winthers børnebog "Flugten til Amerika" fra 1835 beskriver underfundigt og barskt, hvordan man kan blive fristet til at tage springet, hvis man har fået fake news om et slaraffenland. De to små drenge er dog så heldige, at deres moder kalder til aftensmad, så de kan drukne deres drømme "på bunden af sagosuppen".
    SÅ heldige er ikke mange emigranter, der tager springet i håbet om et bedre liv i det, de har ladet sig fortælle er et "Slaraffenland".....
    Er de så så uheldige, at de efter ankomsten hverken har til dagen eller vejen og derfor ser sig nødsaget til at tigge, så udfærdiger Slaraffenlands ledelse straks nye love. så de fluks som kriminelle kan fængsles og blive udvist straks....? Hvis de ovenikøbet går med det tøj, de plejer at have på, så kriminaliseres også dette. Værst bliver det dog, hvis de har arbejdet sig op af anerkendelsens stige og tillader sig at søge statsborgerskab og kommer til at sige 'tak' på en forkert måde.
    ....
    Her i Slaraffenland' slås så nogle politikere om at nedgøre og diskreditere disse mennesker med generaliserende påstande om, at de alle er "røvere, banditter og voldtægtsmænd"..... , der fratager det rige land muligheden for at hjælpe deres egne svage....!?
    Er det, fordi man ikke kan finde ud af seriøst og med dansk ordentlighed og samarbejdsform at arbejde med at løse problemstillinger både indenlands og internationalt? Handler det om, at man bokser med at få styr på "sin egen lille personlige sammenhængskraft"..... så man har brug for at give alle andre skylden for det, man ikke kan finde ud af.
    Een kan aldrig vide, men bekymrende er det.

  • Anmeld

    Jesper Lund

    Ingen gentagelse af Évian-flygtningekonferencens fiasko

    32 nationer, bl.a. Danmark, deltog i 1938 i Évian-flygtningekonferencen, som drejede sig om, hvorledes nationerne kunne hjælpe jøder, som flygtede fra Nazityskland. Konferencen blev en fiasko. Ingen lande ville modtage de flygtende jøder.
    Begrundelserme for at landene ikke ville modtage de flygtende jøder er de samme, som anvendes idag af mange lande, bl.a. Danmark til at afvise at modtage nutidens flygtninge. Begrundelser som at flygtninge ødelægger vores kultur eller koster mange penge.

    6 millioner jøder døde på uhyrlig vis i KZ-lejr. Mange ville sikkert været blevet reddet, hvis de 32 nationer var blevet enige om at modtage de flygtende jøder.

    Nutidens afvisning af flygtninge er helt sikkert årsag til mange tragiske skæbner for flygtningene. Men vi er ligeglade. For eksempel hvilke vilkår flygtninge, som ifølge EU's aftale med Tyrkiet bliver sendt tilbage til Tyrkiet, lever under. Flygtningebørn, der reelt bliver behandlet som slaver.

  • Anmeld

    Christian X

    Vores demokrati overlever ikke;

    at statsstøttede lobbyister som Bosse bruger statsstøttede mikrofonholdere til at opildne umodne idealister, kulturradikale vinkelskrivere, degne, frelste sognerødder og andre med et eksistentielt behov for at tro på noget godt, fordi de ikke evner eller kan tåle kolde tal og hårde fakta.
    Den gode flok disciple anvendes - som altid - som bissende kvæg til at trampe vejen for den ønskede effekt/nedbrydelse.

    Vores land, demokrati, økonomi, kultur holder hverken til ovenstående, den voksende polarisering eller til, at folk forstår mindre og mindre af deres samfund og deres medmennesker, så mange folk har kun deres frustration, vrede eller godtroende overtro tilbage.

    Alle I godtroende er ved at nedbryde det demokrati, som I har hylder – og I ser ikke, at I baner vejen for det, der er sket i Italien og USA, i takt med at flere og flere ser og hører, at tusindvis af danskere udsættes for vold, voldtægt og andre overgreb samtidig med, at pårørende skal arbejde mere end nogen sinde før, for at finansiere migranter og det de gør ved Danmark, dets indbyggere, den offentlige sektor og ansatte i bl.a. skoler, fængsler, redningstjenester, socialrådgivere, politi m.fl.

  • Anmeld

    Jesper Lund

    EU består af 28 medlemslande

    Allan Gorm Larsen
    EU er ikke en selvstændig stat, men består af 28 medlemslande. EU kan ikke foretage sig mere end hvad medlemslandene bliver enige om EU skal foretage sig.

    EU-Kommissionens præsident Jean-Claude Juncker har fremlagt et forslag om at øge antallet af grænsevagter i EU's grænse- og kystvagt Frontex til 10.000 inden 2027 fra de 1300 nuværende grænsevagter.

    Spørgsmålet er om EU-medlemslandene kan blive enige om en sådan udvidelse og om hvilke beføjelser et styrket Frontex skal have. Også prisen. Det skulle koste 260 milliarder kroner (vist for en 7 årig periode).

    Danmark deltager kun i Frontex på mellemstatsligt grundlag pga. vores forbehold.

  • Anmeld

    Kim Nielsen

    Jesper Lund

    EU er overstatslige og det er ikke korrekt, at alle medlemslandene skal være enig i det beslutninger i EU kan træffes ved et flertal
    I forbindelse med fordeling af flygtninge i EU gav nogle af de øst europæiske lande udtryk for en utilfredhed mht. at et flertal i EU ville påtvinge dem at tage imod en andel,af flygtning.

    Danmark har et retsforbehold der betyder, at Danmark ikke deltager i EU s fælles asyl og flygtninge politik.

  • Anmeld

    Allan Gorm Larsen · Pensionist

    Grænser.

    Jesper Lund skriver at vi har Frontex, jo, bare det fungerer, men det er der ikke meget der har tydet på i 2015, for havde det det, så havde vi ikke fået den invasion, som vi alle har været vidne til. Så kan Jean Claude Juncker nok så meget investere i Forntex, når det er totalt uden virkning, nej, det eneste der skal til, det er, at vi får genoprettet de nationale grænser med bomhuse, grænsegendarmeri og hvad der ellers hører til en effektiv grænse bevogtning.

  • Anmeld

    G. Jepsen · selvstændig

    Forfærdelige EU entusiast Bosse.

    Stine Bosse skylder også en forklaring.
    Vi er mange der gentagne gange har forespurgt Stine Bosse til Marrakesh deklarationen, hvilken betydning den vil ha for Danmark, - hvor hver gang blev det nedladent meddelt os at det var konspirations teorier vi kom med.
    Nu har udenrigsministeriet bekræftet Marrakesh deklarationen der kan bevirke at Afrikanere fra 26 lande kan rejse frit til EU og Danmark og få samme velfærds rettighed som os danskere har opbygget gennem generationer, - hvilket Lars Løkke Rasmussen skal underskrive tror den 10 december 2018 i Marrakesh.
    EU har en uhyggelig skjult agenda sammen med FN der mener at Danmark kan huse 52 mio. migranter ud over os selv på 5,5 mio. mennesker - som Bosse prøvede at skjule for befolkningen. Befolkningen er ikke spurgt - endsige har hørt om hvad dette indebærer for os etniske danskere/europæere når/hvis alle de afrikanere kommer hertil. Det er hele EU der skal modtage mia. af migranter iflg. EU og FN.
    Der har været dyb tavshed, skræmmende.

  • Anmeld

    Allan Gorm Larsen · Pensionist

    Migranter.

    Det at mia. og atter mia. Afrikanere vil søge herop til os beviser også, med al ønskelig tydelighed, den omstændighed , i hvilken grad, disse har ødelagt deres egne lande med overproduktion af børn samt korruption.
    Indførslen af muhammedanisme har bestemt ikke gjort livet nemmere i disse lande, og det skal vi andre, partu, lide under med EUs allerstørste velsignelse.
    Tag nu bare det som står i Barcelona Erklæringen, som blev underskrevet i 1995, og nu også Marrakesh Erklæringen. Jo vi går skam en "lys" fremtid i møde. Det kan godt være at vi skal tage imod udenlandsk arbejdskraft, men det bør kun gælde dem, som har kvalifikationerne i orden, og ikke analfabeter fra alverdens u lande, da disse, absolut ikke vil kunne klare sig i et moderne arbejdsmarked. De vil kun komme til at kunne leve på socialhjælp, som vi andre kommer til at finansiere.

  • Anmeld

    Jesper Lund

    EU's ministerråd kan træffe beslutninger ved flertalsafgørelser

    Kim Nielsen
    EU's ministerråd kan træffe beslutninger ved flertalsafgørelser. Det skete da miniisterrådets vedtog en tvungne omfordeling af 120.000 flygtninge. Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Rumænien var imod. Men de blev stemt ned i en flertalsafgørelse.

    Men det er stadig ikke "EU", som vedtog omfordelingen. Det var ministerrådet bestående af en minister fra hvert EU-medlemsland. Omfordelingen af flygtningene blev så vedtaget som en flertalsafgørelse med en lille gruppe modstanderne.

    Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Rumænien kender spillereglerne. Hvis de ikke bryder sig om dem, burde de aldrig have søgt om EU-medlemsskab.

  • Anmeld

    G. Jepsen · selvstændig

    Asta Bjerre.

    Helt enig med dig - Regeringen dengang modarbejdede og angav både danskere og jøder. I dag modarbejder div. regeringer også danskere til fordel for muslimer der hverken vil danskere eller jøder. Besættere dengang var Tyskland - besættere i dag er muslimer. Tyskland har tabt 2 ww krige, nu prøver Tyskland så under dække af humanisme at få herredømme over EU. Det er Tyskland der svinger taktstokken med Frankrig der prøver at rive den fra Tyskland - os imellem er solgt til Marrakesh og FNs aftaler der afstedkommer en fri indvandring fra 26 afrikanske landes overbefolkning og hvor FN mener Danmarks areal kan huse 32 mil. migranter (vi er 5,5 mil.) og selvfølgelig skal de ha´ samme velfærdsgoder (vores generationer har opbygget) som os der får hjulene til at dreje i samfundet.

  • Anmeld

    I.R.Bertelsen · Borger og vælger

    I alle livets sammenhænge...

    aflæser man sine medmennesker ved at iagttage adfærd, mimik samt udtalelser og holdninger til stort som småt.
    Her på tråden kan vi ikke aflæse fremtoning og mimik, men må alene forholde os til udtalelser og holdninger.
    Et gammelt ordsprog siger: "Vis mig,hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du er."
    **Det er jo så sandt, som det er sagt.
    "Vis mig din holdning til en flygtning, og jeg skal sige dig, hvem du er."
    **Det er jo så sandt, som det er sagt.
    ....
    Og så må vi hver især tænke os gevaldigt om, når vi inden valget bliver præsenteret for diverse udspekulerede påstande og luftige forslag, der ene og alene for den enkelte politiker kan handle om at promovere sig selv og at beholde rumpen på taburetten.....
    Håber, de fleste danskere er blevet undervist så grundigt i reklametricks, manipulation og oratoriske floskler, at man kan gennemskue tingene inden krydset sættes.
    Kommunal- og regionsvalgene viste faktisk, at danskerne er ret gode til at tænke sig godt om og at vurdere hvem, der er bedst til at tage et ordentligt, sammenhængende og ærligt ansvar.
    Håber, at vi også får både borgmestrene og regionsformændene på banen under valgkampen, for det er dem, der sidder med erfaringerne og ansvaret ude i virkelighedens verden,....og det er dem, der i det daglige skal administrere, hvad man finder på bag Slotsholmens Mure.

  • Anmeld

    Morten Holgersen · Mester

    Sig mig hvem der betaler for din propaganderen,

    så vil jeg fortælle dig hvor din fremtid er.

  • Anmeld

    Kim Nielsen

    Jesper Lund og I. R. Bertelsen

    Jesper Lund nu er det en korrekt beskrivelse men det ændrer ikke ved at der kan træffes retsregler ud om et land, der er imod - fordi det fx kan være i strid med kulturel eller religiøs grundholdning i det pågældende land - og det er ikke befordrende for et demokrati - jeg kanbefalr igen at læse bogen om demokrati.
    Tak for svaret

    I. R . Bertelsen så simpelt er verden ikke at man kan vurdere folk både med hensyn til hvem de omgårs eller deres holdning til flygtninge
    Fx nogle stedet i Danmark hvor DF har en stor vælgertilslutning kan man nogle gange opleve fra samme befolkningsgruppe kæmpe for at en udlændinge ikke bliver sendt ud af landet.
    Det er mange situationer og sammenhæng man er sammen med andre mennesker som man både finder sympatisk eller kan lide men som man ikke deler politiske opfattelse med.
    Jeg er lidt chokerede over at du som har været dansklærer og formentlig er fra 68 generation kan være så autoritetstro
    Der har været eksempler på både borgmestre og politikere har påståede noget der ikke var i overensstemmelse med virkeligheden - og jeg kan ikke huske den politiker der engang sagde at man ikke behøver at rutte med sandheden

    Nej jeg er ikke Mortem Messerschmidt eller stemmer på DF eller er medlem af samme parti

  • Anmeld

    Jesper Lund

    Samarbejdet i EU bygger på solidaritet

    Kim Nielsen
    I 2016 modtog Ungarn 4,55 mia. euro i EU-støtte, men bidrog kun med 924 mio. euro til EU’s budget. Dvs. at Ungarn modtager rigtig meget støtte fra EU. Hvis Ungarn nægter at modtage flygtningen, så ville det undre mig meget, hvis de andre EU-lande ikke stopper støtten til Ungarn. Hvorfor skulle de hjælpe Ungarn, når Ungarn ikke vil hjælpe med på asylområdet?

  • Anmeld

    Kim Nielsen

    Jesper Lund Tak for svaret

    EU bygger ikke på solidaritet med de svageste grupper i EU
    Der er en del lande der kun er med i EU på grund af den store økonomiske støtte de modtager fra
    EU og som Danske skatteborgere finansiere
    Det er ret tankevækkende at men økonomien kører derud ad sker der besparelser på næsten alle livsområder og forringelser for levevilkårene for de svageste stillede borgere i samfundet
    folkevandring og voksende ulighed med fattigdom til følge har ikke i historien bragt noget godt med sig
    Det er ikke.det samme som.at sige at man ikke skal tage mod flygtninge men at skal foretage en ændring af fordelingen af samfundskagen

  • Anmeld

    Kurt Wissendorf Møller · Samaritaner

    Skændsel

    Ja, det er en skændsel, at Danmark ikke vil modtage flygtninge. Da det ikke er et økonomisk problem, må svaret til, hvorfor vi ikke vil det være en farisæisk selvforståelse, der giver os ret til at afvise mennesker i nød.
    I mit Danmark er vi ikke sådan!
    Desværre er mit Danmark i mindretal på dette område.

  • Anmeld

    Lisbeth Sørensen

    Det sørgeligste er hvorledes mangemillionærer i top 1%. som bosse ikke interessere sig mere for sine medborgere i DK.

    "først rydde op hjemme, så ude", siger et gammelt Dansk ordsprog.

    DK har taget hundredtusindvis af indvandrer siden VKO kom til i 2001.
    Og vi kan ikke tage flere, man må alle støtte op om Socialdemokratiets stramme indvandringspolitik nu!

    UK tog fx 5ooo flygtninge da vi tog nær 3o.ooo, som med familiesammenførelser bliver til loo.ooo over tid. Få forlader DK nogensinde. De nægter at forlade smørhullet simpelthen. De forårsager så meget kriminalitet. Jeg er så træt af alle de muslimer nu. De hader os, vores hunde, vores Danske mentalitet. De har intet at gøre her.

    Det er på tide med en ´Dansk indvandringspolitik, hvor alle religiøse er frasorteret adgang til statsborgerskabet, da Danmark er et 90% ateistisk land, blandt etniske Danskere. Og dette er vores land, stine, ikke muslimernes, og deres kvindeundertrykkelse. De hader vores kultur.

    Vågn op DK. Har selv rejst i nær 30 muslimske lande, kender hadet fra dem mod os alt for godt. Jeg er heldig at være i live stadigvæk. Selvom koranen siger ting som , "behandl en gæst bedre end et familiemedlem", er dette kun inde for egne murer. Den siger også "at stjæle fra en kristen, er ikke som at stjæle fra en muslim", mv.

    De fleste indvandrer er nu muslimer Stine. Vi vil ikke have dem mere. De ødelægger alt Dansk kultur. De er overalt i mit lille lokalsamfund nu. Og jeg har haft nok af dem. For Nyligt anmeldte jeg lokale flygtninge for at have dræbt svaner i min lokale sø. Politiet er ligeglad. Et par år tilbage stod muslimske indvandrerdrenge og sparket til min hund, som stod tøjet foran biblioteket. Det var der jeg mistet alt tro på integrationen. Han havde intet gjort dem. og har været bange lige siden for at være tøjlet foran butikker.

    DK har taget for mange. Vi vil have dem alle ud af landet nu.

    Hvordan kan det lade sig gøre?

    Lad os stemme om indvandring, i alle dens nuancer, via en folkeafsteming. Og politikerne skal følge den.

    Den vil blive 90% pro stram!

  • Anmeld

    Henrik Dalgaard

    Bosses virkelighed

    Man spejder, uden held, efter et hul i Bosses uvidenhed.

    »Inklusionen fungerer bedre end i mange mange år!«

    Det er Stine Bosses vurdering på bagkant af et dagens Danmark med næsten daglige skyderier.
    Terrorangreb, radikaliserede elementer der er formede i blandt andet moskéer.
    Friskoler med rabiate tilgange til undervisning.
    Værdikonflikter, der i stil, grad og omfang, bliver flere og flere.

    Stripteasen, da Bosse mødte Søren Villemoes i deadline, er desværre karakteristisk for Bosses, i bedste fald, meget begrænsede indsigt i en problematik hun i øvrigt allokerer meget energi til.

  • Anmeld

    Kurt Wissendorf Møller

    Henrik Dalgaard

    Det kunne jo være, at du er så faktaresistent, at du bare ikke har opdaget, at inklusionen faktisk er vokset stærk, og at Danmark, selvom der råbes om det modsatte, faktisk gør det, vi er rigtig gode til, nemlig at tage vare på de mennesker, der bor i landet.
    Jeg indrømmer, at det kan blive bedre, men når det ikke sker i tilstrækkeligt hurtigt tempo at få de sidste med, så er det et resultat af, at en del mennesker fortsat mener, at eksklusion er er bedre end inklusion, og at de samme mennesker mener, at det er bedre at gøre de rigere nedre rige end at tage sig af dem, der har behovet, og derfor fejlagtigt tror, at hvis vi får sendt flygtninge ud af landet, så vil de udsatte danskere straks blive støttet og tilbudt et liv i middelklassen.
    Sådan hænger verden desværre ikke sammen. I det øjeblik de midler, der påstås anvendt (36 mia) på flygtningene, bliver frigjort, vil de lynhurtigt blive omsat til skattelettelser og understøttelse af landbruget. Med lidt held ville der osse falde lidt af til klimaet, men her opererer den aktuelle regering jo med to faktorer, håb og varm luft og en forestilling om, at klimaproblemerne vil gå væk af sig selv. Sådan er det ikke og sådan bliver det ikke, så jeg kan kun foreslå, at det, der er dette lille lands bedste kort, nemlig inklusion gennem uddannelse, fastholdes og understøttes af endnu flere end tilfældet er idag. Det er det eneste, der giver mening.

  • Anmeld

    Henrik Dalgaard

    Wissendorf

    Imponerende mange ord, uden relation til mig indlæg.
    Forkert adressat?

  • Anmeld

    Kurt Wissendorf Møller

    Henrik Dalgaard

    Hvis du ikke kan se sammenhængen, så må det være sådan.

  • Anmeld

    s.andersen

    Hvis nu....

    Hvis nu det var klimaflygtninge, ville vi alle være med på at modtage 500 - 1000 eller flere der trænger til hjælp.

    Der hvor kæden springer af er, når en massiv folkevandring af de stærkeste der kan flygte fra interne stammekrige i muslimske lande bevæger sig gennem en hel stribe sikre lande. Så kan man vel næppe kaldes flygtning mere?
    Der er også de flygtninge ( læs migranter ) der ser en økonomisk fordel i at rejse tusindvis af kilometer for at søge lykken i et andet land.

    Både de der vil kaldes flygtninge og almindelige migranter fjerner den velvillighed og hjælpelyst der ligger dybt i os alle.
    De stjæler vel i realiteten denne fra de flygtninge der uforskyldt er blevet fordrevet fra deres levested. Grunden er en kultur der er så langt fra vores og en mentalitet som ikke kan forenes med demokratiske værdier.

    Så Bosse; klimaflygtninge skal hjælpes bedst muligt - religionsflygtninge og lykkeriddere har vist fået mere end nok hjælp!

  • Anmeld

    I.R.Bertelsen · Borger og vælger

    At sparke til folk, der ligger ned..... En upolitisk kommentar.

    Kim Nielsen: Tak for din respons.
    Tror, vi taler lidt forbi hinanden.
    At jeg skulle være autoritær er en absolut misforståelse, hvilket de, der kender mig ved til hudløshed. Vi omgås og har i vores vennekreds mennesker med vidt forskellige politiske holdninger, og diskussionerne foregår livligt. Men vi er nok tilbøjelige til at søge venner og omgangskreds blandt mennesker, vi synes har positive menneskelige kvaliteter og egenskaber,.... og som anskuer verden og diskuterer den i øjenhøjde med respekt for hinanden...uanset "stand", hudfarve, køn, alder og politisk tilhørsforhold.
    De mennesker, vi ikke ville være tilbøjelige til at invitere helt indenfor, er dem, der ustandseligt nedtaler, diskrediterer og selvhævdende bagtaler andre.... og dem, der vil vende ryggen til et svagt menneske med argumentet om, at det er vedkommendes egen skyld.
    ....
    Når jeg giver udtryk for, at bla borgmestrene bør komme mere på banen, så er det i håbet om, at den politiske debat kan blive mere perspektiveret,....så vi som borgere kan få et bedre indblik i, hvordan tingene ude i virkeligheden reelt fungerer,.... i stedet for blot at skulle lytte til udvalgte politikere, der suser ud og ind af en dør. Politikere, der har haft spindoktorer til at lægge strategier i et uudholdeligt skakspil og en kamp for smarte, indimellem smukt indpakkede politiske strategier og holdninger.
    ....
    Politikerne på Slotsholmen har i enighed vedtaget retningslinjer for antimobning i folkeskolen. Et godt initiativ. Men når man samtidigt oplever, at samme politikere i ord, handling og lovgivning diskrediterer og mobber udvalgte minoritetsgrupper, så opleves deres adfærd i min optik uvederhæftig.
    I min optik må man forvente, at et voksent menneske, der har påtaget sig en politisk lederrolle, ...og som er blevet valgt,... er i stand til at give udtryk for sine holdninger klart og tydeligt, uden at have behov for at bagtale og at diskreditere andre mennesker.
    Havde jeg som mellemleder på en stor, tresporet forstadsskole behandlet eleverne og familierne, som nogle politikere pt behandler og omtaler nogle indbyggere, så havde jeg trods min fastansættelse fået 10 minutter til at rydde skrivebordet. Selvfølgelig. Nogen opbakning fra hverken kollegaer, forældre eller fagforening havde jeg naturligvis ikke kunnet finde.
    Vh og god weekend
    I.R.Bertelsen

  • Anmeld

    Kim Nielsen

    I. R. Betelsen tak for svar

    Det var positivt at læse at du både som lærer og borgere deltager i debatter hvor mange forskellige synspunkter og holdninger kommer til orde
    Det er bl.a. gennem samtaler eller skriveri at man kan danne sig sine mening og blive bedre informeret - men det kræver at deltagerne forholder sig til fakta - for jeg har oplevet at vis jeg nævner noget faktuelt, at nogle skriver det er fake news eller trolde virksomhed
    Jeg forstå ikke at nogle vile benægte fakta - i stedet for at de at tilkendegive om de er for eller i mod fx EU -ret har forrang for dansk lovgivning.

    Jeg er fuldstændig.enig med dig at man skal prøve at lære at give en god debattone (og for det skal lykkedes, skal de ældre være et godt eksempel herpå, og det glemmer mange og mig selv engang i mellem)
    Det har været kedeligt at se politikere i folketinget - der gerne skulle være et forbillede - i debatter fremsætte grove og nedværdigende, samt mistænkeliggørelse af økonomiske svageste stillede i samfundet, hvilket fortrinsvist rammer flygtninge, udlændinge og ressource svagt stillede danskere.
    De samme politikere ville næppe benytte den samme retorik over for dem, der har en magtposition eller en større indflydelse end andre i vores samfund
    Det er mobning i væreste stil og et meget dårligt signal at sende til borgerne i samfundet.
    Det er meget positive at man tager mobningen alvorligt og gør noget ved den.
    I denne forbindelse skal skuespilleren Mygind have en stor ros ligesom de mange skolelærer der gøre noget ved og siger fra over for mobning
    Det er godt at du har lært dine elever at forholde sig kritisk til det de møder når de læser annoncer, kronikere og andre indlæg.
    Men man bør være opmærksom på at det ikke er heldig at stemple det man ikke er enige i som fake news eller Trolle virksomhed - for det er farligt for demokratiet og afskære enhver frugtbar debat - når nogle ser det politiske opportunt.
    Det er altid klogt om spørge sig selv om det kan passe og prøve at finde kilder i aviser, på nettet og i den litteratur som har beskrevet emnet.

    Der er mange skolelærer der har gjort et flot og prisværdig arbejde med at give dannelse og viden - og der er formentlig mange der har en eller flere lære som de synes har påvirket dem i en positive og gunstige retning i livet
    Det er et godt eksempel for dem, der ikke mener, at de er afhængig af andre, for det er vi -.og det ville det opdage på et eller andet tidspunkt i livet.

    Du ønskes en god søndag

  • Anmeld

    Lisbeth Sørensen

    Det mest "crazy" i indvandrerdebatten..

    Er altid hvorledes de blå forsøger at påstå at de står for en stram indvandringspolitik, samtidig med at de historisk altid har været selvsamme fløj der altid har indført flest uintegrerbare, løndumpere-velfærderoderende her. ALTID?!


    Det er jo hykleri, hysteri, og falskhed der vil noget?

    Alle ved at blå kun står for fri indvandring, Fra asiater, onwards...Er jo en absolut latterlig påstand, som bevist af Danmarks statistik derudover også, den frie lempelige blå borgerlige indvandringspolitik siden 2001 altså, som har indført flere indvandrer til DK, end nogen anden regering?

    De blå indvandrerkritiske er til grin for egen dumhed, via at stemme blåt.. . Og der er ingen tilbagebetaling, nogensinde..

  • Anmeld

    I.R.Bertelsen · Borger og vælger

    Tak Kim Nielsen

    .... for en meget positiv, grundig, reflekterende og gennemtænkt respons. Tror, vi et meget langt stykke hen ad vejen er holdningsmæssigt i overensstemmelse. Peter Mygind har også som menneske en stor stjerne hos mig. Han er et sobert og ordentligt menneske.
    Er glad for dine reflektioner omkring mine tidligere kollegaer. Kan fortælle, at også rigtigt mange børn og unge heldigvis er i stand til at handle og agere med omtanke og ordentlighed.
    Kommer i tanker om en episode, der har prentet sig: En socialt og fagligt velbegavet dreng i 5. klasse havde spastiske lammelser i benene. Hans største ønske var at kunne cykle selv i skole. Derfor fik han bevilget en stor, trehjulet cykel. Det blev drøftet i klassen, og alle syntes, at det var rigtigt sejt og smart. Kammeraterne kendte ham, forstod hans situation og holdt af ham. Da jeg spurgte, om nogen drillede ham eller råbte efter ham, kom svaret efter en lang tænkepause: "Ja, men jeg lader, som om jeg ikke kan høre, hvad de siger. Lader det løbe ind ad det ene øre og ud af det andet. For de ved ikke, hvor glad, jeg er for at kunne cykle". DEN kommentar fik umiddelbar positiv respons fra klassekammeraterne. Sådan !
    Når en debattør argumenterer med meget nedsættende og personligt diskrediterende udmeldinger som eksempelvis(citat):"....fake news eller Trolle virksomhed....",.... og det, der indimellem er værre, så vælger jeg selv at konstatere, at vedkommende er løbet tør for brugbare argumenter og derfor agerer som børnene i skolegården, der i vrede og afmagt kan finde på at råber de værste ting efter hinanden.
    Selv vælger jeg i de situationer at gøre som min gamle elev,.... at slå den selektive hørelse til og at konstatere, at "modparten" er løbet tør for gode argumenter ....og derfor ikke aner sine levende råd. Voldsomme og skarpt nedsættende ytringer siger kun noget om afsenderen og om dennes aktuelle sindstilstand.
    Hav en fortsat god og solrig mandag.
    vh I.R.Bertelsen

  • Anmeld

    I.R.Bertelsen · Borger og vælger

    Hvad er fakta?

    Hvis jeg sidder på Langelinie og kigger på "Den lille Havfrue", så ser jeg hende rent faktisk fra min synsvinkel. Sådan er fakta for mig.
    Hvis jeg derimod iagttager hende fra søsiden, så ser jeg på den samme figur (samme fakta), men hun ser anderledes ud, fordi synsvinklen er anderledes.
    Ser jeg den Lille Havfrue, fakta, på meget nært hold, virker hun stor, og fylder hele synsfeltet.
    Iagttager jeg denne faktiske figur fra en flyvemaskine, så ser "fakta" anderledes ud. Virker mindre ....og fremstår i en større sammenhæng i og med omgivelserne.
    ....
    Konklusionen må derfor blive, at skal man forstå fremlagte fakta, så er det helt nødvendigt af få så mange synsvinkler som muligt med i sin vurdering.

  • Anmeld

    Kim Nielsen

    I..R.Bertelsen tak for dit venlige svar og tanker om fakta

    Det er altid fornuftigt at reflektere over påstande og genstande
    Når det gælder oplevelser af begivenheder som f.eks. kunst, film, bøger, politik og relationer til andre mennesker opleves det ret ofte, hvis det sker sammen med andre, at der kan være forskellige oplevelser af den samme begivenhed eller vurdéring af andre mennesker.
    Det er fordi mennesker er subjektive i vores tilgang til livet og derfor kan man sige, at der er flere former sandheder.
    Når jeg skriver om fakta er det de principper som fx gælder med hensyn til EU - at det er et overstatsligt samarbejde, at EU ret har forrang for dansk lovgivning - osv.
    Det samme gælder også, hvis jeg skriver at man bliver myndig, når man bliver 18 år efter gældende ret i dag
    Det er et faktum at matematisk 2 +2 = 4.
    Det er nødvendigt at have fastlagte begreber eller definitioner selv om der undtagelsesvist kan forekomme nuancer
    Det er svært af føre en frugtbar og seriøst samtale med nogen, hvis de mener f.eks. EU - retsprincipper eller myndighedens alder er 18 år, eller 2+2 = 4, derimod har man lov til at være for eller imod det nævnte

    Tak for dine venlige og tankerne om fakta - hvor jeg langt hen ad vejen er enig med dig.

  • Anmeld

    Kurt Wissendorf Møller

    Bertelsen og Nielsen

    Jeg tror det er første gang, jeg har oplevet to debatanter, der ud over at lytte til hinanden osse takker for gensidig forståelse for, at det er muligt at diskutere osse problemstillinger, hvor der er nogen uenighed.
    Det trøster mig, at det er en mulighed, så herfra en tak.

  • Anmeld

    Poul B. · Pensionist, iagttager

    Det anbefales at opfriske denne markante artikel om reel problematik ......

    .... fra Den Korte Avis:
    https://denkorteavis.dk/2015/europa-oplever-nu-en-regulaer-folkevandring-fra-afrika-og-mellemosten-og-det-stiller-os-i-et-svaert-valg/?fb_action_ids=845095478901930&fb_action_types=og.likes&fbclid=IwAR2v9SaiGd8mKhDRabRu8YLeXlvc_7kmHFtKFQYM2jiNn4HWZuOAeXGZoRs

    Der udover anbefales det at kigge på de historiske erfaringer VERDEN har gjort sig, og samtidig huske på, at det er middelalderagtige religioner, der altid er årsag til menneskets krigslyst. Tag nu ved lære at de høstede erfaringer
    Når kvoteflygtninge udpeges (der er 100.000 af dem) så UNDGÅ dem som har ISLAM som fundament. Det er klart for enhver 'hvorfor'!
    Ps. Jeg er overbevist om, at jeg ikke lægger nogen for had, men forholder mig til den virkelighed som f.eks. Stine Bosse ikke fatter noget af. Tak

  • Anmeld

    Lisbeth Sørensen

    I.r.bertelsen trold

    Man ved altid hvor man har en lille uigennemtænkt blå. At du ønsker at vise det således åbent? Kun, love.

    Dæmonerne blå må ud. Har du søgt djævleudrivelse?

    Dig og kim nielsen må naturligvis gøre som lyst. Er i et par? Jeg støtter stærk op om LGTB, så i har min opbakning. Dog er der for5 mange blå homoseksuelle. Og de er naturligvis lige slemme som de andre.

  • Anmeld

    Poul B. · Pensionist, iagttager

    Ja tak Stine Bosse...

    ....sig mig så gerne NU, hvem jeg er ( din artikels overskrift). Vh Poul

  • Anmeld

    Kim Nielsen

    Lisbeth Sørensen meget udvidende rammer med at udstille sin lave IQ

    Når min udviser omsorg og spørg til om hjemmet er sæde ved dig og sørge for du får dine daglige piller og af hensyn til dig opfodrede dig at styre din absurde og mørke humør -.skriver Du som et lille forkældet barn til,Altinget om de ikke ville fjerne mine indlæg fordi det ødelægger dine muligheder at svine bl.a. indvandrer til og kommer med beskyldning eller postulater vedrørende andre debattør.
    Altinget efterkom dine ønsker
    Jeg under de retningslinjer Altinget har mht. at fjerne indlæg - over for nogen virker de stramme og med hensyn til dig er de meget vide
    Hils på hjemmet

  • Anmeld

    I.R.Bertelsen · Borger og vælger

    Til Kurt Wissendorf Møller

    Tak for din positive kommentar. Err enig med dig. Det blev en god, lydhør dialog imellem Kim Nielsen og undertegnede.
    Det er den slags, vi må øve os i, så vi får nogle gode debatter, der kan perspektivere vores synsvinkler og holdninger.
    Hav en god weekend.
    Vh I.R.Bertelsen

  • Anmeld

    Lisbeth Sørensen

    Kim Nielsen- Bertelsen..

    Ingen er i i tvivl om at i ser ens på ting. At du og denne sidder og rapportere.mig dagligt er heller ikke uforståeligt.

    I er jo ens i troldevirksomhed? Ønsker kun samme borgerlige sorte ekstremhed begge, med fri indvandring...

    Ingen af jer ægtedanskere naturligvis..Indvandrer begge under Danske navne..
    Det er ikke debat når folk er enige Bertelsen? . Man forstemmende adfærd?

    .. Du ved debat er ikke lig enig? 😅😂🤣😆😉😎😋😘🤩😚🤔🤩🤗

  • Anmeld

    Lisbeth Knudsen

    "Jeg under de retningslinjer Altinget har mht. at fjerne indlæg - over for nogen virker de stramme og med hensyn til dig er de meget vide Hils på hjemmet"

    Koens mange injurier kommentarer går altid frit igennem?

    Genere mig ikke videre, da de er "projekterende" alle, som skrives i psykologien.. Ok, vi må vel heller hjælpe "manden" mht. hvad det betyder..

    https://da.wikipedia.org/wiki/Projektion_(psykologi)

  • Anmeld

    Kim Nielsen

    Lisbeth Søresen/ Knudsen

    Det er godt du er på et hjem der kan passe på dig udove de mange psykiske problem du lider af, så kan tilføje personspaltning
    Derfor er det trist men også lidt impronerende at du har et behov at udstille dine problemer
    Hav en god solrig dag på hjemmet til dig Sørensen eller er det nu Knudsen

  • Anmeld

    Lisbeth Sørensen

    Nogen i altinget fornøjer sig med at ændre mit navn til knudsen. Var dog på min mobil vist. Som tit ændre navn automatisk, vis et andet nævnt i sammenhænge, eller tidligere. Så enten en trold, eller min mobil...

    Tror dog mest mht. at nogen i altinget fornøjer sig med at kopiere mine kommentarer, og skriver som dem som Lisbeth Knudsen? Hvis der var nogen moderator tilstede, ville det dog være interessant hvilken af de to er årsagen her? Min mobil har dog gjort dette en del fornyeligt, i andre ord. Så er muligvis "selvforanstaltet"..

    Kim Nielsen,

    Dårekisten er åbnet i dag også for dig?

    Jamen det er jo søndag. Så det er vel okay. Vi er jo humanister i Danmark..  • Anmeld

    Kurt Wissendorf Møller

    Kære Lisbeth Sørensen.

    Det er ærlig talt lidt sørgeligt at følge dine indlæg, der mest af alt går ud på forsøg på karaktermord af dem, du omtaler.
    Det kunne være forfriskende, hvis du i stedet forsøgte at forholde dig til indholdet i det, du forsøger at kommentere.
    Det bliver ærlig talt lidt trælsomt, og det får desværre dem du kommenterer, til at falde til samme debatniveau.
    Så måske du kunne indgå en aftale med dig selv om, at det er indholdet og ikke personen, der skal være i fokus.
    Venlig hilsen

  • Anmeld

    I.R.Bertelsen · Borger og vælger

    Tja....

    Hvis fod- eller håndboldspillere samt tennis- og badmintonspillere ikke gik efter bolden, men efter hinanden, så ville der ikke blive meget boldspil ud af det.
    På samme vis i en debat. Gå efter bolden (temaet) i stedet efter personen.
    Har set mig nødsaget til at slå 'den selektive hørelse' fra, når der gås efter personen, for det fører til ingenting.
    ....
    Hvad er det nu, børnene i skolegården råber ?? Jo: "Det, man siiiiger, er man sææææl, for det står i Aktuæææælt".....
    Tja. Stof til eftertanke. De unger, de unger. De er nu ikke så tossede endda...
    Vh. I.R.Bertelsen

  • Anmeld

    Jørgen Nielsen · Pensionist

    Emigranter

    Enig med Morten Messerschmidt.
    Stop al indvandring og send alle retur, der sidder i lejre. De har ikke tænkt sig at finde arbejde. Statskassen er deres mål.

  • Anmeld

    Inger Pedersen · THANKS TO BABA EGBE

    ingerpedersen1964@gmail.com

    Hej, jeg hedder "Inger Pedersen" Jeg er fra Danmark. Jeg var gift i 9 år med Oscar. Ting begyndte at blive grimt, og vi havde kampe og argumenter næsten hver gang på grund af min manglende evne til at føde ham et barn. Min mand pludselig begyndte at sove ude og give forskellige undskyldninger for, hvorfor han ikke kan komme hjem. Han begyndte at have anliggender med andre kvinder uden for at overveje, hvordan jeg vil have det.

    Hele min verden blev knust, og det ser ud til, at jeg mistede den eneste person, jeg nogensinde virkelig har elsket. Oscar var min bedste ven, min soulmate, min Superhelt og min hjerteslag, men han ser ikke længere noget godt i mig. Det blev værre på et tidspunkt, at han anmodede om skilsmisse ... Jeg prøvede mit bedste for at få ham til at skifte mening og blive hos mig, men al indsats var nytteløs. Jeg bønfaldt og prøvede alt, men stadig, intet virkede.

    Gennembruddet kom, da nogen introducerede mig for denne vidunderlige, store stavebeslag, der til sidst hjalp mig med ... Jeg har aldrig været tilhænger af ting som dette, men besluttede bare at prøve modvilligt, fordi jeg var desperat og havde intet valg ... Han holdt specielle bønner og brugte rødder og urter ... Inden for 2 dage ringede han til mig og var ked af alt det følelsesmæssige traume, han havde forårsaget mig, han flyttede tilbage til huset, og vi fortsætter med at leve lykkeligt. hvad et vidunderligt mirakel Baba Egbe gjorde for mig og min familie. Den gode nyhed er Oscar, og jeg er nu tilbage sammen og lever lykkeligt, og vi er blevet velsignet med tre børn, to drenge og en dejlig pige efter 9 år med barnløshed. Han hjalp mig også med at løse mit gigtproblem, som jeg har beskæftiget mig med i årevis

    Jeg har introduceret ham for en masse par med problemer overalt i verden, og de har haft gode nyheder ... Jeg er overbevist om, at nogen derude har brug for hans hjælp. For hurtig hjælp af enhver art, kontakt Baba Egbe nu via hans e-mail: babaegbetemple@gmail.com eller WhatsApp ham på +2347013499818