Grønt overblik: Det skal du holde øje med i denne uge

DET SKER: Vismændene fremlægger deres årlige miljøøkonomiske rapport, og så vil vandrammedirektiv, fødevareforlig og energiaftale blive diskuteret.

Flere omstridte politiske temaer er på diskussionsbordet denne uge.

Det gælder ikke mindst vandrammedirektivet og Aarhus Universitets model for at estimere udvaskningen af kvælstof fra markerne.

Der varmes også op til flere politiske aftaler med debat, for eksempel det kommende fødevareforlig og den forestående politiske aftale på energiområdet.

Login