Debat

Danva: Politikere – tag jeres ansvar for danskernes drikkevand alvorligt

DEBAT: Hvis vi vil have en fremtid med rent grundvand, er vi nødt til at sikre landmændene økonomisk, skriver Claus Vangsgård, seniorkonsulent i Danva vand og miljø. 

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix
Kirsten Ida Enemark
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Claus Vangsgård
Seniorkonsulent, Danva vand og miljø 

Hundreder af drikkevandsboringer har i løbet af det seneste år vist sig at være forurenet af Desphenyl-chloridazon (DPC). Dertil kommer, at boringer bliver ramt af en lang række andre stoffer – såvel forbudte som godkendte.

Dansk vandforsyning og samfundet står i disse år med et historisk stort problem på grund pesticidrester i grundvandet.

De sidste tyve år har vi gang på gang hørt om, at forureningen skyldes fortidens synder, men det passer ikke med, at vi konstant bliver ved med at få nye problemer med nye stoffer. Derfor må det være på tide at gøre noget effektivt for at beskytte drikkevandet for fremtiden.

Fakta
Deltag i debatten!

Indtil videre har de politiske løsninger været stramninger af godkendelsesordningen, omlægning af afgifter og igangsættelse af en række teknologiske forsøg.

Grundvandssikring har givet øgede udgifter men intet resultat
Det er naturligvis positivt, at der gøres noget for at mindske problemet, men små stramninger af godkendelsesordningen, justeringer af pesticidafgifter, tilskudsordninger og vage lovgivningsbeføjelser har langtfra givet den nødvendige beskyttelse.

Dels er der behov for et obligatorisk stop for al anvendelse af pesticider i vigtige og sårbare indvindingsområder, dels skal der være en række ordninger, der skal holde landbruget skadesløs.

Claus Vangsgård
Seniorkonsulent, Danva 

Til gengæld er alle kunder blevet pålagt byrder i form af stigende vandpriser og skatter på grund af udgifter til frugtesløse forhandlinger, og i landbruget er der stor usikkerhed om den fremtidige drift. 

Skiftende ministre har således talt engageret om behovet for at sikre grundvandet, men de konkrete politiske initiativer har næsten udelukkende været koncentreret om generel regulering og forskning i teknologiske løsninger.

Derfor har resultatet stort set kun været udgifter og besvær for alle og ingen væsentlig øget beskyttelse af dansk vandforsyning.

Konsekvensen er, at konflikter vil blive ved med at opstå mellem erhverv, myndigheder og forsyninger, hvor det ellers var naturligt, at man arbejdede sammen om denne vigtige samfundsopgave til fælles bedste.

Landmænd er udsatte uden fremtidsplan
I dag bruger kommunerne store ressourcer på planlægning, nyttesløse forhandlinger, lokalpolitiske slagsmål og retssager, når de søger at beskytte grundvandet.

Den enkelte landmand må leve med stor usikkerhed om sin fremtidige økonomi, og han bliver ofte taget som gidsel i et større politisk spil. Vandforsyningen på sin side frustreres samtidig over, at flere og flere ressourcer forurenes, mens de tilbageværende rene ressourcer ikke beskyttes.

Forhåbentlig kan der opnås enighed om en fremtid, hvor man indser det fornuftige i at dyrke rent grundvand. Løsningen er todelt.

Dels er der behov for et obligatorisk stop for al anvendelse af pesticider i vigtige og sårbare indvindingsområder, dels skal der være en række ordninger, der skal holde landbruget skadesløs. 

Det er nok ikke realistisk, at alle indvindingsområder i Danmark bliver friholdt nu og her. Men det må da være politisk muligt at beslutte, at alle boringers nærområder skal beskyttes sammen med de arealer, som vi ved, er geologisk sårbare.

Og så skal vi naturligvis beskytte det grundvand, som forsyner de større byer og grundvandet på små øer, hvor der ikke findes andre magasiner. 

For at skabe en situation, hvor alle har fordel af at dyrke rent grundvand, så er det nødvendigt, at landmanden sikres økonomisk.

Det kan gøres på mange måder, men det simpleste er enten at give fuld erstatning for det ejendomstab, der følger med et tinglyst stop for anvendelse af pesticider eller ved at spænde et økonomisk sikkerhedsnet under den fremtidige pesticidfrie produktion.

I begge tilfælde vil landmanden blive kompenseret for sit tab og samtidig have et incitament til at optimere produktionen. 

Vi kan ikke gøre noget ved de fejl, der er begået tidligere, men vi kan skabe rammerne for en fremtid, hvor pesticidforurening ikke længere er et stort problem, og hvor alle parter kan arbejde positivt sammen til fælles bedste om at dyrke rent grundvand.

Det kræver bare, at politikerne beslutter, at der ikke længere skal anvendes pesticider i vigtige og sårbare indvindingsområder.

Så kære politikere – kom nu i gang med at gøre noget effektivt!

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Claus Vangsgård

Seniorkonsulent, vand og miljø, Danva

0:000:00