Fiskere er lettede over aftale om skilsmisse med Storbritannien 

BREXIT: Udkastet til en Brexit-aftale med Storbritannien indeholder positive takter for fiskeriet, mener Danmarks Pelagiske Producentorganisation. Blandt andet kobles forhandlinger om fiskeriet sammen med en handelsaftale.

Mens et stort politisk drama i Storbritannien udspiller sig i disse dage, har der bredt sig en vis optimisme hos den danske fiskeriforening Danmarks Pelagiske Producentorganisation.

“Vi er jo på ingen måde i mål, men på mine medlemmers vegne er jeg i hvert fald lettet, i den forstand at vi nu tror mere på en overgangsordning de næste to år, og dermed en situation, hvor vi ikke får ændret radikalt på vilkårene allerede midt i 2019,” fortæller direktør Esben Sverdrup-Jensen.

Den britiske premierminister, Theresa May, har klaret den første af mange forhindringer, da hendes regering onsdag bakkede op om udkastet til Storbritanniens udtrædelsesaftale af EU.

Login