SKARPE SENIOR- ELLER CHEFKONSULENTER TIL VETERINÆR-, DYREVELFÆRDS- OG FØDEVAREPOLITIK

Brænder du for at styrke fødevarebranchen og bidrage til, at fødevareerhvervet også fremadrettet er en del af løsningen på samfundets udfordringer? Og vil du arbejde engageret for at skabe de bedste rammevilkår for et moderne, bæredygtigt og konkurrencedygtigt landbrugs- og fødevareerhverv i Danmark? Så er det måske dig, vi søger.


Til Landbrug & Fødevarers Afdeling for Fødevare- og Veterinærpolitik søger vi 2 senior- eller chefkonsulenter, der skal arbejde med henholdsvis sundheds- og fødevarepolitik og veterinær- og dyrevelfærdspolitik.

Vi arbejder for at skabe resultater i dialog med politikere, embedsmænd og ikke mindst vores medlemmer i både primærlandbruget og blandt vores virksomhedsmedlemmer. Vi koordinerer og samler trådene i en politisk styret hverdag, som giver os afvekslende og travle dage.

Skab en karriere med mening i Landbrug & Fødevarer. Bliv en del af et engageret hold af specialister, der hver dag tager ansvar og har indflydelse. Vi repræsenterer en bred vifte af fagligheder og arbejder med alt fra sundhed til innovation, bæredygtighed til effektivitet og fødevaresikkerhed til dyrevelfærd. Sammen arbejder vi for en større dagsorden.

Om jobbet

Du kommer til at arbejde med politisk interessevaretagelse med hovedvægt på henholdsvis fødevarepolitiske emner eller på veterinær- og dyrevelfærdsområdet. Dine opgaver vil primært omfatte:

 • at udføre lobbyarbejde over for styrelser, ministerier og politikere, både nationalt og internationalt

 • at udarbejde politiske oplæg til bestyrelser og udvalg med henblik på formulering af L&F’s politik på tværs af sektorer og brancher

 • at sagsbehandle på emner inden for fagområderne og koordinere og udarbejde høringssvar

 • at servicere og rådgive vores sektorer og medlemsvirksomheder

 • at bidrage til en skarp offentlig L&F profil inden for fødevarepolitik og veterinærpolitik.

Om dig

Du har en relevant akademisk kandidatuddannelse, som både kan være natur- og samfundsvidenskabelig.

Du har viden om fødevareområdet og forstår at arbejde med sagerne i samspillet mellem politik, kommunikation, faglighed og jura. Derudover har du:

 • minimum 3 års erfaring fra f.eks. et ministerium, en styrelse eller en erhvervsorganisation

 • indsigt i det politiske miljø, politisk tæft og talent for at skabe stærke budskaber og argumenter

 • evnen til at overskue komplekse problemstillinger og trives i en dynamisk hverdag hvor mange sager skal håndteres på samme tid

 • analytisk sans og er resultatorienteret

 • vedholdende fokus på fremdrift i egne sager

 • stærke formidlings- og forhandlingskompetencer, evne til at sætte og fastholde en dagsorden

 • skarpe mundtlige og skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk

 • I den veterinærpolitisk stilling er det desuden en fordel, at du har viden og/eller interesse i kvæg og fjerkræsektoren.

Du kommer til at indgå i en organisation, hvor opgaverne skal løses i fællesskab, og derfor er du som person teamplayer, målrettet og omgængelig. Det falder dig naturligt at arbejde sammen med personer med forskellige faglige kompetencer både internt og eksternt, og det ligger helt naturligt for dig at videndele og sparre.

Vi tilbyder

Et udfordrende og afvekslende job i en toneangivende erhvervsorganisation, der arbejder aktivt på en række politiske områder med stor politisk bevågenhed. En attraktiv arbejdsplads midt i København med gode kollegaer, et stærkt fagligt miljø og en uformel omgangstone. Vi udfordrer hinanden dagligt, sætter kvaliteten i vores arbejde højt, og skaber værdi og resultater for vores medlemmer i alt hvad vi gør.

Ansøgning

Stillingen søges via knappen “Søg dette job” her på siden.

Skriv gerne i ansøgningen hvilken af de to stillinger du bedst ser dig selv i.

Ansøgningsfrist:

Den 20. maj 2024 men meget gerne før, da vi løbende læser ansøgninger og indkalder til samtaler.

Kontaktperson:

Veterinærpolitisk chef Trine Vig Tamstorf på tlf. 3017 8872 eller mail [email protected]

Når vi rekrutterer i Landbrug & Fødevarer lægger vi først og fremmest vægt på din faglighed og din personlighed. Men vi er også en arbejdsplads med plads til forskelligheder og vi betragter mangfoldighed som en styrke. Derfor opfordres alle med de rette kompetencer til at søge - uanset etnisk tilhørsforhold, religion, kønsidentitet og alder.

Det danske fødevareerhverv har en vision om at være klimaneutralt i 2050. Sammen med vores medlemmer fra landbruget, fødevare- og agroindustrien, vil vi vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion. Som repræsentant for hele fødevareklyngen, der understøtter 180.000 arbejdspladser og en årlig eksport på 200 milliarder kroner, repræsenterer vi en værdikæde med tyngde og vilje til at finde løsninger på verdens klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00