Landbrugsstyrelsen undlod i strid med loven at informere Rigsrevisionen og politianmeldte ikke landmænd mistænkt for svig

Statsrevisorerne mener, at omfanget af mangler, fejl og uregelmæssigheder i Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskudssager med mistanke om svig har været så stort, at det er udtryk for “en bekymrende og usædvanlig forvaltningskultur”.

Landbrugsstyrelsen får skarp kritik for sin opfølgning på en række tilskudssager, hvor der er mistanke om svig. (ARKIV)
Landbrugsstyrelsen får skarp kritik for sin opfølgning på en række tilskudssager, hvor der er mistanke om svig. (ARKIV)Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Sine Riis Lund

Landbrugsstyrelsens synderegister, når det kommer til forvaltning af tilskud til landbrugere, er tilsyneladende vidtstrakt.

Mandag føjede Rigsrevisionen flere punkter til listen.

Herunder at Landbrugsstyrelsen har undladt at politianmelde en lang række landbrugere, som Kammeradvokaten ellers havde rådet styrelsen til.

Samt at Landbrugsstyrelsen har udbetalt 4,7 millioner kroner til ansøgere i 13 tilskudssager, selv om de var mistænkt for svig i andre sager.

“Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har haft en meget utilfredsstillende forvaltning af tilskudssager med kvalificeret indikation på svig. Konsekvensen er, at der er risiko for, at strafansvaret forældes, og at sager ikke i tilstrækkeligt omfang bliver politianmeldt,” skriver Rigsrevisionen i sin beretning.

Langt fra alle meldt til politiet

Beretningen kommer i kølvandet på en beretning fra maj 2021, hvor Landbrugsstyrelsen fik kritik for sin kontrol af tilskud til landbrugere, hvoraf størstedelen stammer fra udmøntning af EU’s landbrugspolitik. Kritikken gik blandt andet på, at landbrugere kunne havde opnået uretmæssige tilskud ved at opsplitte deres bedrifter for at ansøge om tilskud fra flere selskaber. 

Statsrevisorerne vurderer, at omfanget af mangler, fejl og uregelmæssigheder i Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskudssager med mistanke om svig har været så stort, at det er udtryk for en bekymrende og usædvanlig forvaltningskultur.

Statsrevisorerne

I 2018 og 2019 indstillede Kammeradvokaten endeligt 57 sager til politianmeldelse af landbrugere. De 57 sager omfatter 100 tilskudssager, men Landbrugsstyrelsen har kun foretaget politianmeldelser i 30 af sagerne, svarende til 63 ud af de 100 sager, viser den nye undersøgelse.

Det afføder en lettere sarkastisk bemærkning fra Statsrevisorerne:

"Statsrevisorerne bemærker, at Landbrugsstyrelsen fremover bør være opmærksom på ikke at sende tilskudssager til Kammeradvokaten for at få en juridisk vurdering af, om der foreligger svig og grundlag for politianmeldelse, hvis Landbrugsstyrelsen alligevel vil fortsætte sagsbehandlingen, uden at der er kommet nye oplysninger i sagen."

Samtidig peger beretningen på, at Landbrugsstyrelsen i de 30 politianmeldelser gennemsnitligt har haft en sagsbehandlingstid på ét år og fem måneder, “hvilket har medført risiko for, at strafansvaret forældes”.

"Statsrevisorerne vurderer, at omfanget af mangler, fejl og uregelmæssigheder i Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskudssager med mistanke om svig har været så stort, at det er udtryk for en bekymrende og usædvanlig forvaltningskultur," lyder det også fra Statsrevisorerne.

Læs også

Rigsrevisionen fik ikke alle oplysninger

Rigsrevisionen tog sagen op på ny, efter vagthunden i oktober 2021 modtog en anonym henvendelse om, at Landbrugsstyrelsen bevidst havde tilbageholdt oplysninger for Rigsrevisionen i forbindelse med den første beretning.

Nu viser undersøgelsen, at Landbrugsstyrelsen har "forbrudt sig mod rigsrevisorloven" ved ikke at have sikret sig, at Rigsrevisionen fik alle de oplysninger, som de havde efterspurgt. I alt manglede oplysninger om 22 ud af 127 tilskudssager. 

Den nye ledelse har blandt andet taget initiativ til at oprette en enhed målrettet behandling af svigsager og generelt styrke det juridiske fagmiljø i styrelsen. Det er fornuftige tiltag, som nu skal have tid til at virke og få effekt.

Rasmus Prehn (S)
Fødevareminister

Fødevareministeriet har til Rigsrevisionen oplyst, at “der var tale om en beklagelig fejl, der skyldtes manglende kvalitetssikring i Landbrugsstyrelsen”, og at ministeriet generelt er enig i, at “der har været en kritisabel håndtering af oplysninger, herunder udlevering af materiale til Rigsrevisionen, og en utilstrækkelig administration af svigsager”.

Prehn: Vi er på rette vej

Fødevareminister Rasmus Prehn (S) understreger, at ministeriet er i gang med at rydde op.

”Det er en ny alvorlig kritik af Landbrugsstyrelsen. Den bekræfter behovet for den oprydningsplan på syv punkter, som jeg iværksatte i foråret 2021, og udskiftningen af styrelsesdirektøren, efter Rigsrevisionens daværende kritik af Landbrugsstyrelsens tilskudsforvaltning,” udtaler han i en pressemeddelelse.

Han påpeger, at Landbrugsstyrelsen allerede i dag har rykket sig for at sikre ordentlig forvaltning.

“Den nye ledelse har blandt andet taget initiativ til at oprette en enhed målrettet behandling af svigsager og generelt styrke det juridiske fagmiljø i styrelsen. Det er fornuftige tiltag, som nu skal have tid til at virke og få effekt,” siger Rasmus Prehn.

I februar pegede en ekstern advokatundersøgelse desuden på, at Landbrugsstyrelsen i et svar til Rigsrevisionen har givet en “stærkt misvisende” udlægning af et møde med Kammeradvokaten. Det kan du læse mere om her.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rasmus Prehn

MF (S), fhv. minister for fødevarer, landbrug og fiskeri og for udvikling
cand.scient.soc. (Aalborg Uni. 2002)

0:000:00