Debat

Radikale: Dyretransporter handler om mere end dyrevelfærd. Vi skal kigge helt strukturelt på landbrugsproduktionen

Selvom EU-Kommissionens forslag til bedre dyrevelfærd på transporter i EU er et skridt på vejen, skal vi tænkte langt mere strukturelt. Den europæiske landbrugsstøtte skal ændres, så den belønner landmænd, der producerer lokalt og klimavenligt, skriver Sigrid Friis Frederiksen.

Bedre dyrevelfærd er afgørende, og Kommissionens lovforslag er et skridt på vejen. Men hvis du spørger mig, skal vi turde udbrede diskussionen til at handle om de strukturelle problemer i landbruget, skriver Sigrid Friis Frederiksen. 
Bedre dyrevelfærd er afgørende, og Kommissionens lovforslag er et skridt på vejen. Men hvis du spørger mig, skal vi turde udbrede diskussionen til at handle om de strukturelle problemer i landbruget, skriver Sigrid Friis Frederiksen. Foto: Arthur Cammelbeeck/Ritzau Scanpix
Sigrid Friis
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

I årtier er vores dyr, miljø og klima blevet forsømt, når politikere igen og igen har lukket øjnene for den måde, som dyrene bliver behandlet i landbruget. Og problemerne bliver ikke mindre – tværtimod.

2023 var et rekordår for eksport af grise fra Danmark. For første gang eksporterede vi flere grise til slagtning i udlandet, end vi slagtede herhjemme. Det ville dog være synd at sige, at grisene oplevede turen som en behagelig rejse over grænsen. Nej, tværtimod blev 12 millioner smågrise tætpakket og transporteret i lastbiler under trange forhold i mere end 8 timer gennem Europa.

Temadebat

Altinget Fødevarer og Altinget Transport sætter i disse uger EU-Kommissionens forslag om bedre dyrevelfærd under transporter til debat. 

Alle indlæg er udelukkende udtryk for skribenternes egen holdning.

Hvis du vil deltage i debatten, er du velkommen til at kontakte debatredaktør Jonas Wiinblad Overgaard på [email protected] eller 43 14 08 30.

Det kan nemlig bedre betale sig, at landmændene sender smågrise til lande som Polen eller Italien for at blive fedet op og slagtet. Som svineproducenten Torben Raum sagde i et interview med TV2, "Jeg sender mine 30 kilo grise til Polen, hvor de indbringer cirka 10 kroner mere per gris".

EU-kommissionen præsenterende sidste år en ny velfærdspakke, som blandet andet har til formål at forbedre forholdende under dyretransporter. Selvom det nye lovforslag fra EU-Kommissionen om forbedret dyrevelfærd under transport er et første skridt i den rigtige retning, skal vi turde stræbe efter mere. Det er der for mig at se to grunde til. 

Læs også

For det første fortjener dyrene bedre forhold under transport. Kommissionen foreslår en transporttid på maksimalt ni timer for slagtedyr og 21 timer for andre dyr. Det er godt, at der bliver indsat en maksimal grænse for transporttid – noget som Dyrenes Beskyttelse også har advokeret for. Derudover skal vi gøre mere for at sikre, at dyrene har plads nok under transport. Alt for ofte er jeg kørt forbi en grisetransport og fået ondt i maven over, hvor tæt dyrene står.   

For det andet er det fejlagtigt at se dyrevelfærd som en isoleret udfordring. Snarere må vi anerkende, at det er et symptom på dybere, strukturelle problemer i landbruget, og at prisen på dyretransport og foder ingenlunde afspejler konsekvenserne for dyrene og for vores klima.

Produktionen medfører problemer for klimaet

De dybe problemer i landbruget har en lang række konsekvenser for vores liv og hverdag.

Alt for ofte er jeg kørt forbi en grisetransport og fået ondt i maven over, hvor tæt dyrene står.

Sigrid Friis Frederiksen (R)
Spidskandidat til EU-valget

De danske farvande har oplevet den værste iltsvind i over 20 år, hvor alvorlig iltmangel langsomt kvæler vores fisk og planter med døde havmiljøer til følge. Det skyldes i overvejende grad overskuddet af gødning på landbrugsmarker.

Over halvdelen af alle drikkevandsboringer er forurenet med pesticider. Flere boringer har været nødsaget til at lukke på grund af de kritisk høje niveauer af giftstoffer. Landbrugets brug af kemikalier er en væsentlig årsag til forureningen.

I Amazonas bliver regnskoven fældet, så danske grise kan få sojabønner i deres foder. Det har haft alvorlige konsekvenser for biodiversiteten i områderne og det globale klima.

Landbruget er blevet en industri, hvor markedsvilkårene simpelthen er kommet til kort. Effektivisering og intensivering af landbrugsproduktionen medfører betydelige omkostninger for os alle, som på ingen måde afspejles i priserne på varerne. Markedet har, mildt sagt, ikke formået at beskytte vores dyr og miljø i tilstrækkeligt omfang. Der er med andre ord brug for en plan B. 

Læs også

Vi skal reformere landbrugsstøtten

EU har her en unik mulighed for at reformere vilkårene for europæisk landbrug via landbrugsstøtten. Lige nu bruges der årligt over hundrede milliarder kroner på uforpligtende hektarstøtte og slagtepræmier i EU, der alene understøtter videreførelse af intensiv landbrugsproduktion.

Vi skal belønne de landmænd, der sikrer bedre dyrevelfærd under transport, mere økologisk produktion og mindre sojafoder fra Sydamerika.

Sigrid Friis Frederiksen (R)
Spidskandidat til EU-valget

Vores plan B består i en reformering af landbrugsstøtten. I stedet for at pengene belønner de største og mest forurenende landbrug, skal vi belønne de landmænd, der sikrer bedre dyrevelfærd under transport, mere økologisk produktion og mindre sojafoder fra Sydamerika. Støtten kan faktisk skrues sådan sammen, at det kan betale sig for Torben Raum at bruge danske slagterier fremfor at transportere sine smågrise på tværs af Europa til skade og gene for både smågrisene og det globale klima. 

Bedre dyrevelfærd er afgørende, og Kommissionens lovforslag er et skridt på vejen. Men hvis du spørger mig, skal vi turde udbrede diskussionen til at handle om de strukturelle problemer i landbruget. Vi skal gøre det økonomisk attraktivt for landmænd som Torben at træffe de miljø- og dyrevenlige valg. Det vil jeg kæmpe for i Europa-Parlamentet. 

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Sigrid Friis

Kommende MEP (R), politisk konsulent, Dansk Fjernvarme, forretningsudvalgsmedlem, Radikale
cand.scient.pol. (Københavns Uni.)

0:000:00