Regeringen tæt på aftale om nyt system for erhvervsfremme

FLERTAL: Regionerne skrives ud, pengekassen centraliseres, mens kommunerne fastholder retten til en vis lokal erhvervsservice. Det er hovedtrækkene i et nyt erhvervsfremmesystem, som DF er klar til at støtte.

Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, fortæller, at DF er klar til at støtte en aftale om en ny erhvervsfremme.
Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, fortæller, at DF er klar til at støtte en aftale om en ny erhvervsfremme.Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix
Kim RosenkildeSine Riis LundKristine Korsgaard

Det var en noget utraditionel politisk manøvre, der onsdag fik de politiske forhandlinger om en omlægning af det danske system for erhvervsfremme ind i en ny fase.

Mens de verserende forhandlinger i Folketinget er gået noget mere trægt, end regeringen havde håbet på, så faldt flere brikker på plads, da regeringen valgte at indgå en ’forståelse’ med KL om, hvordan store dele af fremtidens system skal indrettes.

Dansk Folkeparti bakker fuldt op om aftalen mellem regeringen og KL, som partiets erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, ikke er sen til at tage æren for.

Dokumentation

Hovedelementer i forståelsen mellem regeringen og KL

Der etableres op til ti tværkommunale erhvervshuse, der vil være kompetencecentre for den specialiserede virksomhedsvejledning.

Erhvervshuse finansieres ved en omprioritering af kommunernes nuværende udgifter til erhvervsfremme, herunder væksthusene.

Der må ikke være overlap mellem den tværkommunale indsats i erhvervshusene og den indsats, der foregår i kommunerne enkeltvis.

Arbejdsdelingen mellem den tværkommunale indsats i erhvervshusene og den indsats, der foregår i kommunerne enkeltvis, vil blive nærmere beskrevet i en rammeaftale mellem regeringen og KL og fremgå af loven om erhvervsfremme.

Der etableres en ny digital erhvervsfremmeplatform, der giver virksomhederne 24/7-adgang til information, vejledning og digitaliserede ydelser om f.eks. opstart.

En konsolidering af den kommunale turismefremmeindsats i 15-25 destinationsselskaber, der skal varetage den lokale indsats, aftales mellem regeringen og KL.

Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres en destinationsudviklingspulje øremærket til lokale turismeprojekter i destinationsselskaberne.

Økonomi
De op til ti nye tværkommunale erhvervshuse forudsætter en omprioritering af kommunernes nuværende udgifter til erhvervsfremme på op til 180 mio. kr. årligt, hvoraf godt 100 mio. kr. stammer fra kommunernes nuværende medfinansiering af væksthusene i regionalt regi.

Ligeledes prioriteres der inden for erhvervshusenes ramme 7,5 mio. kr. til indstationering af eksportrådgivere fra Eksportrådet.

Hertil er parterne enige om, at kommunerne omprioriterer 25 mio. kr. årligt til den nye fællesoffentlige digitale erhvervsfremmeplatform.

Der vil ske en reduktion af det kommunale udviklingsbidrag ved et bortfald af regionale erhvervsfremmeopgaver, og statens tilskud til kommunerne til dækning heraf nedjusteres svarende hertil.

Endelig er parterne enige om, at kommunerne i tillæg hertil vil kunne frigøre op til 100 mio. kr. årligt som følge af konsolidering af kommunernes opgaver og udgifter til basal erhvervsservice.

De frigjorte midler målrettes borgernær velfærd i kommunerne som led i aftale om kommunernes økonomi for 2019.

 

Læs hele 'forståelsen' mellem KL og regeringen.


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024