ATV: En ekstra teknologimilliard er en investering i nye industrijobs

DEBAT: Den danske produktionsindustri kan være på vej mod en ny guldalder med masser af jobs, hvis politikerne træffer de rigtige valg. I første omgang ved at styrke den tekniske forskning, men det er også nødvendigt med en mere langsigtet investering, mener Akademiet for de Tekniske Videnskaber.

Af Casper Hansen, Christian Rasmussen og Lia Leffland
Hhv. administrerende direktør, Technicon, medlem af ATV, senior Manager, Grundfos, medlem af ATV og akademidirektør, ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Gennem de seneste 25 år har Danmark mistet industriarbejdspladser i et hidtil uset tempo.

165.000 jobs i produktionsindustrien er forsvundet, men der er håb forude, hvis der træffes visionære politiske beslutninger. Med indførelse af digitalisering, robotter, automation og på sigt kunstig intelligens i industrien kan det igen betale sig at producere på dansk grund, hvis rammevilkårene gøres mere gunstige, end de er i dag.

Det vil ikke kun gavne produktionsvirksomhederne, men også deres underleverandører og servicesektoren, hvor der kan skabes yderligere arbejdspladser ud over selve industriarbejdspladserne.

Potentialet kan aflæses i ATV’s medlemsundersøgelse Vidensbarometer 2018, hvor Danmarks førende teknologiledere er blevet bedt om at forholde sig til, om Danmark har de rigtige rammevilkår for industriproduktion. For seks år siden var det kun 5 procent, som svarede ja – i dag er det 32 procent.

Halter efter på den tekniske forskning
Tallene fortæller om en bemærkelsesværdig ny teknologioptimisme, men også at de fleste teknologiledere fortsat ikke mener, at vilkårene er gode nok.

Arbejdspladserne kommer ikke af sig selv. Danmark halter nemlig bagud på et vigtigt rammevilkår - den tekniske forskning. Det kan man læse ud af såvel ATV’s Vidensbarometer som rapporten Danmark som Science & Engineering-region, der udkom tidligere på året.

Industri 4.0 stiller helt nye krav til værdikæden, hvor forskningsresultaterne bliver anvendt ude på fabriksgulvet. Derfor foreslår ATV at øge investeringen i den tekniske forskning, således at vi på dansk grund får styrket forskningsmiljøerne – og meget gerne på en måde, så teknisk og digital forskning kan gennemføre erhvervsrettede forskningssamarbejder.

Dermed støber vi fundamentet til de kommende års jobvækst.

Andre industrialiserede lande har de senere år satset betydelige midler på den teknisk-videnskabelige forskning, og det bør Danmark også gøre. I Norge har et bredt politisk flertal besluttet at bevilge en ekstra milliard, øremærket til teknisk forskning, og den norske ”teknologimilliard” bør inspirere os herhjemme.

Vidensbarometer 2018 viser, at flere produktionsvirksomheder planlægger at øge deres investeringer i netop digitalisering, automation og robotter. Dette er et meget positivt signal, som dog også peger i retning af behovet for at styrke de offentlige forskningsmiljøer og samarbejder mellem virksomheder og universiteter.

Brug for varig løsning
For nogle måneder siden holdt ATV en konference på Christiansborg om netop den tekniske forskning og jobskabelse, og her var der bred opbakning til at styrke den tekniske forskning.

Men politikerne ville kun forpligte sig til, at det skal ske gennem den årlige udmøntning af forskningsreserven. Det vil vi gerne kvittere for, men samtidig minde om, at netop forskningsreserven nogle år er blevet kraftigt reduceret, og at den kan risikere at blive partipolitisk kastebold.

Vi forventer i første omgang, at dette års forskningsreserve giver et klart skub opad for den tekniske forskning. Og håber på politisk forståelse for vigtigheden af mere langsigtede investeringer, der kan flytte tusindvis af industriarbejdspladser tilbage til Danmark, herunder til nogle af de hårdt ramte såkaldte ”udkantsområder”.

Vi efterlyser derfor en bred politisk opbakning til en mere varig løsning, for eksempel ved at investere i en dansk teknologimilliard efter norsk forbillede.

Forrige artikel Universiteter: Selvfølgelig underviser vi på engelsk Universiteter: Selvfølgelig underviser vi på engelsk Næste artikel Professor: Det overrasker mig, at erfarne forskere afviser almene gyldighedskriterier Professor: Det overrasker mig, at erfarne forskere afviser almene gyldighedskriterier