Finanslovsudspil: Besparelser afskaffes, flere grønne forskningsmidler, taxameterløft kan blive joker

OVERBLIK: Det upopulære omprioriteringsbidrag på uddannelse afskaffes, forskningsreserven er vokset og opprioriterer grøn forskning, mens taxameterløftet kan gå hen at blive en joker under forhandlingerne.

Regeringens finanslovsudspil for 2020 indeholder få store overraskelser på forskningsområdet. Det lå på forhånd fast, at regeringen ville fjerne det upopulære omprioriteringsbidrag på uddannelser. Men udspillet indeholder også et væsentligt fikspunkt forud for forhandlingerne om forskningsreserven, nemlig at denne er vokset fra 1.394 milliarder kroner sidste år til 1.925 milliarder i år.  

Derudover har uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen meldt ud, hvordan hun vil fordele den på forhånd meget omtalte grønne milliard, som tages fra den samlede reserve på 1.925 milliarder kroner.:

-       Danmarks Innovationsfond får 630 mio. til nye grønne initiativer

Login