Anmeldelse af 
Mette Skak

Tidligere ambassadør leverer hårdtslående debatbog om dansk udenrigspolitik

Diplomater er ofte lovligt diplomatiske som skribenter. Det gælder heldigvis ikke tidligere ambassadør i Europarådet Claus von Barnekow, der har udgivet en skarpsindig debatbog om alt fra Putins krig i Ukraine, koranafbrændinger og fascisme til fædrelandskærlighed og rigsfællesskabets fremtid. 

Claus von Barnekows fritænkning om Rigsfællesskabet fortjener at blive nærlæst af alle, skriver Mette Skak.<br>
Claus von Barnekows fritænkning om Rigsfællesskabet fortjener at blive nærlæst af alle, skriver Mette Skak.
Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget
Mette Skak
Pas på staten. Indfald og udfald om henfald og forfald
Claus von Barnekow
Wadskjær Forlag. 11. april 2024. 368 sider

 

Claus von Barnekows debatbog 'Pas på staten' samler hans utallige velturnerede debatindlæg her i Altinget og andetsteds om emner som Europarådet, ”koranafbrændingsidioti”, Rusland, danske regeringers udenrigspolitik samt den danske højrefløjs Europaråds-politik.

I bogens forord bemærker Per Stig Møller, hvordan Claus von Barnekow sprudlede som ambassadør ved Europarådet, som skammeligt få danskere kender til. Europarådet omfatter langt flere europæiske stater end EU – kun Belarus har altid stået uden for – og det har USA, Canada, Mexico, Japan og Vatikanstaten med som observatører.

Bogen ville have vundet ved at udkomme som en selektiv og læsevenlig samling af lidt længere originale essays

Mette Skak
Lektor, Institut for Statskundskab

Det er et menneskeretsorienteret mellemstatsligt samarbejde, som Churchill var ophav til. Europarådet holder til i Strasbourg sammen med dets unikke Domstol byggende på Den Europæiske Menneskeretskonvention (herefter EMRK).

Alene bogens indbyggede kursus i, hvad Europarådet går ud på, og hvorfor det er vigtigt som individets værn mod statens eventuelle overgreb, er et argument for at kaste sig over denne debatbog.

Løber sur i kronologien

Claus von Barnekow er både skarp og skarpsindig; vittig og vidende, så han fortjener fuldt ud de fire A’er. Men heller ikke mere, for der er for mange gentagelser af pointer, især om Europarådet, og sine steder irriterende korrekturfejl – ordudfald og lignende.

Bogen ville have vundet ved at udkomme som en selektiv og læsevenlig, det vil sige opdateret, samling af lidt længere originale essays, for man kan godt løbe lidt sur i kronologien. Som Per Stig Møller skriver i forordet, er Claus von Barnekows foretrukne genre det korte og klare indlæg i den offentlige debat. Omkostningen er, at argumenter og sammenhænge ofte skilles ad uagtet de mange gentagne formuleringer.

Læs også

Bogen indeholder i alt 41 debatindlæg fra årene før og efter Putins skæbnesvangre angrebskrig mod Ukraine, men anbragt i tematiske kapitler som hjælp til læseren.

Tre emner behandles kort og godt, nemlig ”Miljø- og klimaforværring. Har mennesket rettigheder?”, ”Koranafbrændingsidioti” samt ”Rigsfællesskabet. Hvorfor?”.

Hertil kommer fire lange kapitler om henholdsvis ”Danmarks sikkerheds- og udenrigspolitik. Varetagelse og forståelsesramme”, ”Regeringen og arbejdet i Europarådet. Vigtigt, men ikke for alvor”, ”Menneskerettigheder er vigtige, men det tilkommer Danmark at modtage særbehandling” og endelig ”Fædrelandskærlighed, menneskerettigheder, fascisme, religion”.

Koranafbrændingsidioti

Bogen indledes med forlagsredaktørens interview med Claus von Barnekow, hvor man spores ind på hans forfatterpersonlighed og kæpheste. Ikke uden grund fremhæver han sin artikel om fascisme som den mest læste europapolitiske artikel på Altinget i 2023. Bagest findes et appendiks på engelsk, trykt som endnu et Europaråds-politisk debatindlæg 9. marts 2018, samt forfatteroplysninger.

Putin anskues som en radikal taber i klasse med Hitler, omend brødanalysen desangående heldigvis afsluttes med et spørgsmålstegn

Mette Skak
Lektor, Institut for Statskundskab

Claus von Barnekows anerkendende omtale af seks portugisiske unges indstævning af Danmark og 32 andre lande for Strasbourg-domstolen for ikke at gøre nok for at bremse klimaforandringerne indleder bogen.

Sagsanlægget minder om de såkaldte KlimaSeniorinnen Schweiz, der midt i april i år fik medhold i, at klimabeskyttelse er en menneskeret; et udfald, der vil lægge pres på Europas regeringer for klimapolitisk handling.

Det efterfølgende kapitel om koranafbrændingsidioti gør lige så velgørende opmærksom på, at EMRKs artikel 10, stk. 2 allerede lovliggør den begrænsning af ytringsfriheden, som regeringens koranlov sigter mod. Her står nemlig:

"[…] kan den [ytringsfriheden]underkastes sådanne formelle bestemmelser […] som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territoriel integritet eller offentlig sikkerhed […]."

Hedonisten Putin

Hvad Rusland angår, gennemskuer Claus von Barnekow den russiske strategi med at udnytte andre landes små repræsentationer i Europarådet til gennem egen massiv diplomatisk tyngde at udvande organisationens værdigrundlag.

Han sammenkæder den russiske statstænkning med den tyske retsteoretiker og medlem af nazi-partiet Carl Schmitts Grossraum-vision – for Ruslands vedkommende fra Vladivostok til Cabo da Roca, det vil sige Portugals og Europas vestligste punkt.

Læs også

Claus von Barnekow er ligeledes på rette spor, når han noterer sine russiske kollegers begejstring for Den Hellige Alliances tid; ergo ser de helst tiden skruet tilbage til 1815, altså før Latinamerikas, Afrikas og Asiens afkolonisering. Denne tvivlsomme vision indvier Putin og konsorter næppe deres venner i det Globale Syd i.

Det tantede udtryk ”fredsbruddet” burde nok erstattes af ”Ruslands fuldskalainvasion af Ukraine”.

Putin anskues som en radikal taber i klasse med Hitler, omend brødanalysen desangående heldigvis afsluttes med et spørgsmålstegn. For der er ikke så meget, der tyder på ligheder mellem Hitler og Putin, hvad angår Putins vilje til i en presset situation at udløse den atomare nedsmeltning af sig og sine.

Der er forfriskende, når Claus von Barnekow vurderer, at tesen om det internationale systems sammenbrud er overdrevet

Mette Skak
Lektor, Institut for Statskundskab

Under Prigozjins kuldsejlede opstand stak Putin af fra Moskva, mens diktatorkollegaen Lukasjenko overtog krisestyringen. Lige før Islamisk Stat slog til mod Crocus City Hall nær Moskva 22. marts i år, opførte Putin sig lige så skråsikkert som Stalin gjorde op til Operation Barbarossa 22. juni 1941 og afviste omverdenens klare advarsel om et nært forestående angreb.

Så Putin bør betragtes som en uheroisk overlever og hedonist, når han er uden for rampelyset, siges det. 

Policy á la Kissinger

De mest angrebslystne ideer er dem, som Claus von Barnekow lufter om Orbáns Ungarn.

Claus von Barnekow vil have Danmark til at fremsætte et responsum til Europarådets Ministerkomite om, at Ungarns coronarelaterede særlove undergraver EMRK. Forudsat, at et sådant responsum bakkes op af andre Europarådsstater, kan det ende med, at Ungarn må forlade Europarådet.

Finten er, at det ville bringe Ungarns EU-medlemskab i fare og dermed ”de rigelige pengestrømme fra EU”, som Claus von Barnekow skriver; netop de er Orbáns motiv for at forblive i EU. For EU's Lissabontraktats artikel 6 stk. 2 pålægger EU-medlemmer at tiltræde Europarådets EMRK.

Ikke noget ueffent bud på europæisk linkage policy á la Kissinger!

Læs også

Der er forfriskende, når Claus von Barnekow vurderer, at tesen om det internationale systems sammenbrud er overdrevet. Til støtte herfor kan nævnes, at den russiske høg Karaganov blankt erkender, at det Globale Syd ikke vil gå i krig mod Vesten for Ruslands skyld, for der er immervæk megen win-win hen over klodens Nord-Sydakse.

Kina er muligvis dødsensfarlig, men samtidig nede i en strukturel bølgedal, og Iran har fået nye imageproblemer med angrebet mod Israel. Sluttelig er der Claus von Barnekows fritænkning om Rigsfællesskabet, der fortjener at blive nærlæst af alle.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Skak

Lektor emerita, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
master i russisk og historie (Aarhus Uni. 1980), ph.d. i statskundskab (Københavns Uni. 1989)

Claus von Barnekow

Seniorrådgiver, Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, bestyrelsesmedlem, Militærhistorisk Netværk (Dansk Militærhistorisk Kommission), fhv. ambassadør, Europarådet
cand.phil. i historie (Odense Uni.), handelsuddannet fra Købmandsskolen og Niels Brock

Per Stig Møller

Fhv. udenrigsminister, kultur- og kirkeminister, miljøminister, MF (1984-2015) og partiformand (K)
mag.art. (Københavns Uni. 1967), dr.phil. i litteraturvidenskab (Københavns Uni. 1973)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024