DK som afsætningsland for pesticider

Ministeren forholder sig ikke til spørgsmålet. Det siger Jørn Jespersen til FødevareTinget. Han mener, at risikoen for at blive opdaget er halveret. Når myndighederne fremover kun yder den halve indsats, så vil der være tilbøjelighed til, at udenlandske producenter i højere grad sender frugter til Danmark med pesticidrester, da risikoen for at blive opdaget er blevet mindre.
Claus Iversen

Ministerens svar: Fødevarelovgivningen i EU og i Danmark tillader restindhold af pesticider, der ikke overskrider de gældende grænseværdier.

Det er fødevareproducenternes ansvar, at de produkter, der importeres og markedsføres, overholder den gældende lovgivning. Importører af frugt og grønt skal derfor gennem deres egenkontrol sikre, at reglerne bliver overholdt. Fødevareregionerne fører tilsyn med, at importørerne lever op til deres ansvar. Som en støtte til tilsynet udtages der stikprøver til kemisk analyse.