Hvad er op og ned i sagen om lynindkøb af F-35 dele?

Adskillige politikere er gået i noget nær selvsving over en lettere skarptvinklet historie i Jyllands-Posten i dag om indkøb af reservedele til F-35. Da reservedelene er ved at udgå af produktion, er det nødvendigt for Danmark at indkøbe dem her og nu længe inden kontrakten på indkøbet er færdigforhandlet. Derfor har forsvarsminister Peter Christensen fremsendt et aktstykke til Finansudvalget for at få bevilget 100 mio. kroner af de omkring 15 mia., som det er aftalt, at der skal spenderes på F-35 indkøbet.

Nytkampfly.dk har brugt morgentimerne på at finde ud af hvad der reelt er op og ned i sagen. Vi er kommet frem til følgende:

For det første er der ikke tale om ekstra penge, der gør indkøbet dyrere. Der er tale om at forsvarsministeren gerne vil have lov at bruge nogle af de penge, der er sat af til kampflyindkøbet, tidligere. En slags forskud, som naturligvis vil blive trukket fra, når den endelige kontrakt er på plads. Kan lidt sammenlignes med at man har besluttet at bygge et hus. Man er blevet enige med entreprenøren om en forventet pris. Nu har entreprenøren brug for at lave noget kloakarbejde inden man kan gå i gang med selve byggeriet. Derfor går vi i banken (finansudvalget) for at få et forskud på de penge, som bankfilialen (forsvarsforligskredsen) allerede har besluttet at vi skal have.

Login