Radikale fortsat skeptiske overfor israelsk artilleri

Når forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i februar eller marts på et af de næste møder i forsvarsforligskredsen forventes at fremlægge indstillingen fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse om valg af nyt artillerisystem til det danske forsvar, så kan han godt forberede sig på indvendinger fra de radikale. I hvert fald hvis anbefalingen lyder på at købe israelske Elbit’s ATMOS-system.

De radikale har nemlig ikke rykket sig i forhold til foråret 2015, hvor det var radikal modstand, der på målstregen spændte ben for et typevalg af Elbit’s ATMOS-system, da man havde gennemført artilleriudbuddet første gang og Elbit var kommet bedst ud i evalueringen. Nu er et nyt udbud tæt på at være gennemført.

"Vi mener fortsat, at Danmark skal være forbeholden over for at købe våben fra producenter, der ikke overholder international lov," siger de radikales nuværende forsvarsordfører Martin Lidegaard til nytkampfly.dk.

Login

 • Anmeld

  Christian

  Nu må de borgerlige partier da også til at tage sig lidt sammen. Man kan ikke på den ene side sige at Rusland er en trussel og indføre sanktioner pga. af besættelsen af Krim, og samtidig lade som om det er helt i orden at købe våben fra Israel der i 50 år ulovligt har besat de palæstinensiske områder.

  For forsvarets skyld bliver politikerne nødt til at droppe den politiske korrekthed og åbent melde ud at Elbit ikke længere er en kandidat.

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Det må være første gang, jeg er enig med de Radigale.

  @ Andreas

  Der er ikke tale om "indiske Tata", men tjekkiske Tatra.

 • Anmeld

  Tumms

  Ja, det udbud skal de radikale nok få ødelagt, IGEN!

  Tilbage står hæren og danske soldater endnu engang, som taber og uden artilleri (tung indstøtte).

  Så længe der ikke er indført handelssanktioner mod Israel og vi fortsat handler både civilt og militært med dem, så kan jeg ikke se noget problem i at vælge et israelsk våbensystem, hvis det vel og mærke er det vi vurdere som værende bedst.
  Men bevares lad os undgå at komme i den situation igen, så håber valget falder ud til fransk fordel, når der nu desværre ikke længere er en bæltekandidat med.

 • Anmeld

  Halken

  Det er ikke de radikale der er skyld i at Israelerne overtræder FN resolutionerne i de ulovligt besatte områder.

  Det er derimod FMI som alene har skylden. De kunne have betinget sig i anden runde at producenterne ikke måtte have aktiviter i strid med FN, samt at deres udbud afspejlede god praksis i markedet så de havde nogle valgmuligheder.
  Altså skulle de have skrevet udbuddet så der var fire reelle kandidater at vælge imellem på det her tidspunkt, da det ville sikre konkurrence og dermed en god pris. Det har de ikke evnet og man kan kun formode at det er fordi at de har stillet helt eksorbitante (og urealistiske krav som ikke er typiske i markedet) at alle de seriøse producenter på nær franskerne, har kastet håndklædet i ringen. Franskerne er nok kun med fordi at de gerne vil have nogle ud og rulle i et NATO land og de enten har taget en tilsvarende eksorbitant pris eller vælger at absorbere et tab i "markedsføringsomkostninger".

  Det er i øvrigt noget af det samme hejs på lastbilsudbuddet, som sikkert ender i noget af det samme.

 • Anmeld

  Henrik Ø

  @halken
  Spot on!

 • Anmeld

  Tumms

  Nej, naturligvis bærer de radikale ikke skylden for Israelerne overtrædelse af FN resolutionerne i de ulovligt besatte områder.
  Men de bærer til gengæld en stor del af ansvaret for mange års nedskæringer på forsvarsområdet, samt en besynderlig naiv, tvetydig og dobbeltmorals tilgang til forsvar. De er officielt for et forsvar, men historisk og ideologisk imod alt ang. militær, hvilket som oftest har udmøntet sig i nedskæringer. Noget der måske nok var på sin plads efter murens fald, da vi formentlig var mange der håbede på et mere fredeligt Europa. Nok lidt naivt, men sådan har man jo forgæves håbet mange gange efter afslutningen af store krige. Menneskets historie og natur peger imidlertid desværre i anden retning...
  Og de radikale bar i hvert fald et betydeligt ansvar for sidst artilleri- udbuddet blev sultet. Taberne = Det danske forsvar og dermed også danske soldater. Og hvorfor, fordi man sammenblander et mindre dansk militærindkøb med den israelsk/palæstinensiske konflikt. Så længe der ikke er indført handelssanktioner mod Israel og vi fortsat handler både civilt og militært med dem, så kan jeg ikke se noget problem i at vælge et israelsk våbensystem, hvis det vel og mærke er det vi vurdere som det bedst for dansk forsvar.

 • Anmeld

  Simon Petersen

  Danmark køber ikke artilleri af Israel. Danmark køber (måske) artilleri af et israelsk firma. Hvorfor skal staten Israels handlinger overføres på israelske firmaer? Husker I så at gå udenom Jaffa appelsiner i supermarkedet og andre produkter fra Israel?

 • Anmeld

  Svend-Erik Hansen

  Det er vi faktisk begyndt på her i huset. Hvis vi ser, noget er fra Israel, lægger vi det tilbage igen. Og vi er hverken politisk aktive eller venstreorienterede/radigale.

  Det ville i mine øjne svare til, man støttede Sydafrika under apartheid tiden.

 • Anmeld

  Halken

  Tumms, det var en frygtelig masse galde over RV. Skriv en mail til dem og brok dig. Jeg er for så vidt enig i at det er naivt ikke at hev et godt forsvar, men det er ikke RVs skyld at det sidste bud ikke gik. FMI skulle have taget højde for det i det redigerede udbud. Det gjorde de ikke. Der skal flere end RV til at tælle til 90.

  @SP Jeg skrev opgave om Israel-Palæstina konflikten engang i 90’erne og konkluderede at begge sider havde en masse skyld. Med tiden har Israel som den stærke med meget højreorienterede regeringer udviklet sig til et apartheid styre som ulovligt fortsætter med at annektere og lave bosættelser i de ulovligt besatte områder, og de har bevist som den stærke part saboteret en to-stat løsning. Bibi bærer vel 80% af ansvaret for det. Enhver moralsk ret jøderne har havde efter 2. verdenskrig er forsvundet i takt med israelernes fremfærd i de besatte områder. Havde de trukket sig tilbage til 67 grænserne, så kunne man forsvare dem, men det har de ikke. Alle har ret til selvstændighed, også palæstinenserne. Men Israel har kun forstærket understrykkelsen og ulovlighederne, til et punkt hvor selv Obama sagde stop. Hvordan kan et land kalde sig demokratisk når det har besat en andet folks land mod dets vilje? Er det ikke det vil beskylder Putin for i Ukraine og Georgien?
  Når en Israelsk soldat henretter en palæstinenser der ligger såret på vejen. Hvad ser vi så ikke? Hele den mur er apartheid med tjek og bomme og pas og det hele.

  Så jeg har det i dag præcis som SEH herover: Jeg køber ikke israelske produkter - jeg vil hellere spise dadler fra Iran.

 • Anmeld

  Nielsen

  Opretholdelse af respekten for folkeretten er en vital dansk sikkerhedsinteresse. Hvis store lande, eller lande der er "store" pga udenlandsk våbenbistand, bare kan slippe afsted med at tage andre landes ressourcer eller sågar territorium er verden blevet meget, meget farligere for et lille land som Danmark. Det har Norge, som deler grænse med Rusland, fået helt på det rene. De har diskret og kontant holdt Elbit helt ude af deres artilleri konkurrence.

 • Anmeld

  Simon Petersen

  @SEH og Halken

  At I er begyndt at droppe israelske produkter generelt, har jeg faktisk en del respekt for - jeg er bare ikke selv samme sted, da jeg ikke entydigt har lyst til at placere ansvaret på israelerne. Det er for komplekst i min verden :-)

  Men noget helt andet er, at det aldrig skal være forsvarets opgave at begynde at sortere i, hvilke lande vil handle med, eller ikke vil handle med. Det skal 100% være en politisk beslutning at fortælle forsvaret, hvilket lande man evt. ikke vil handle med.

  Nogle af de værste sager i forsvaret (e.g. papkasse notatet, jægerbogssagen (indtil andet er bevist i hvert fald)) er opstået fordi nogen i forsvaret har forsøgt at analysere sig frem til, og tolke, hvilke svar politikerne gerne har ville have. Det er helt sikkert ikke forsvarets opgave at forsøge at forstå en politisk dagsorden og implementere den på tværs af beslutninger. Det må og skal være en politisk opgave.

  Jeg er egentlig ligeglad med om Danmark handler i Israel eller ej, men så længe der ikke er en politisk beslutning om at det ikke er okay, så skal forsvaret vælge det bedste materiel - også hvis det kommer fra Israel.

 • Anmeld

  Tumms

  Halken: Ja, nu er det jo her på dette forum at omtalte artilleriindkøb primært diskuteres, og den demokratiske- og ytringsmæssige frihed, vælger jeg så at benytte mig af. Er i øvrigt også ret sikker på at omtalte parti, vil være helt uenig med mig, hvilket sådan set er fair nok. Men når man nu ved det på forhånd, hvorfor så skrive til dem, hvad ville være formålet. Jeg er ikke ude på at omvende hverken De Radikale eller nogen anden for den sags skyld, hvilket jeg næppe heller kan...Men jeg vælger at ytre mine personlige holdninger og evt. bekymringer, ang. danske forsvarsindkøb og det danske forsvars fremtid i almindelighed.

  Ja, der skal 90 mandater til i folketinget, og korrekt det har De Radikale ikke. Men det fratager dem ingen lund for det store medansvar de bærer for adskillige gange, at have udgjort "tungen på vægtskålen" bag bl.a. nedskæringer og syltninger af materielindkøb.

  Nå, slut herfra. Vist ingen grund til yderligere at tærske langhalm på den snak. :-)

 • Anmeld

  leif

  Venner.Vi skal ikke have israelsk artilleri.Konsekvenserne er uoverskuelige.Jeg er ikke den store tilhænger af det franske dingleværk, hvor personellet løber rundt udækket som høns uden hoved,ligesom Elbit men hellere det end nogetsomheslt fra Israel.Det er mærkværdig at notere at i alle andre sammenhænge prioriter man sikkerheden højt.Hvorfor så ikke her,hvor man kunne få både K-9 og Archer med fuld beskyttelse.

 • Anmeld

  Anders Eriksen

  leif:29. januar 2017 kl. 15:40

  *Helt enig, men årsagen er pengemangel, man har købt "noget andet" for dyrt, i forhold til de penge man kunne/ville ofre på forsvaret.

  *Endvidere har man vedtaget dette lovforslag, som nu "pludselig", bliver en byrde/uforudset udgift på forsvarsbudgettet:

  http://frihedssocialisterne.blogs.berlingske.dk/2017/01/29/forsvarets-budgetter-ptsd-og-politisk-mod/.

  Jeg mener, man har taget røven på befolkningen, efterladt veteraner PÅ HERRENS MARK, mishandlet forsvaret, og vil fremover udsende Jensèr med: FOR LIDT AF DET BILLIGST MULIGE LORT

  **Så tænk dig om, inden du underskriver en kontrakt med forsvaret**

  Min politikker-lede kan næsten ikke blive større

  Med venlig hilsen
  Anders Eriksen
  PS:(Min kampuniform er stadig m/58)

 • Anmeld

  Halken

  @SP

  Som skrevet var jeg engang i din lejr, men Israel har siden valgt en kurs med bosættelser i de ulovligt besatte områder samt noget der bedst kan kategoriseres som apartheid med muren. Bosættelser i de ulovligt besatte områder er ikke noget man laver fordi at man regner med at rømme dem senere eller af sikkerhedsmæssige årsager. Der er i stedet tale om annektering at områder. Så anlægger man en mur med en masse bøvlede chekpoints (der går ud og ind, for de følger de ulovlige bosættelser og ikke grænsen fra 1967), for at genere palæstinenserne, selvom at de påstår at det er af sikkerhedsmæssige årsager.
  Israel er den stærkeste part i dag, men det har de ikke udnyttet til at prøve at få skabt en fred, men i stedet mulet palæstinenserne.
  Jeg siger ikke at palæstinenserne er gode, men at Israel burde have gjort mere. Ingen bosættelser, opgive de ulovligt besatte områder og vende tilbage til 67 grænserne, så palæstinenserne fik en mulighed for at skabe deres egen stat.

  Israel har valgt et højreorienteret politik der øger konfrontationen og overtræder en lang række aftaler, selvom at det er langt den stærkeste part. Hvis nu israelerne var tyskere og palæstinenserne danskere, ville vi så ikke have ret til frihedskamp?

  Uanset så kan man ikke sige at man går ind for europæiske værdier, demokrati og menneskerettigheder, når man undertrykker et andet folk.

  Det er klart at FMI ikke skal gætte mht en leverandør fra Israel, da det er en politisk issue og derfor er det ministeren der skal handle. Det har han ikke gjort.

 • Anmeld

  Anders Eriksen

  Halken:30. januar 2017 kl. 11:02
  Kunne ikke have sagt det bedre, helt enig

 • Anmeld

  Simon Petersen

  @Halken

  Jeg er egentlig ikke uenig med dig.

  "Det er klart at FMI ikke skal gætte mht en leverandør fra Israel, da det er en politisk issue og derfor er det ministeren der skal handle. Det har han ikke gjort."

  Det har han da. Han (godt nok PC, men CHF har nok samme holdning) har udtalt, at han ikke har noget problem med israelsk udstyr....
  https://www.information.dk/indland/2016/07/forsvarsminister-blaastempler-israelsk-vaabenproducent

 • Anmeld

  Halken

  @AE Tak og jeg er i øvrig enig i hvad du skriver om forsvaret. Det er blevet udsultet for længe i forhold til de opgaver som politikerne gerne ser at det løser. Det betyder at vi sender danske mand og kvinder i krig med suboptimalt udstyr og mangelfuld træning, og at vores håndtering af de hjemvendte har ladet meget tilbage at ønske.
  Det kan man måske forsvare hvis det handlede om forsvaret af Danmark, men det er det langt fra.
  Nu ryster Putin med sablen overfor Baltikum og NATO og Trump er i det hvide hus og vi har et forsvar der er i dyb afhængighed af at amerikanerne kommer med kavaleriet, men det er ikke sikkert Trump vil det, fordi vi har ikke betalt vores del af regningen men kørt på frihjul.
  Inden det næste forsvarsforlig, så ville det klæde politikerne at nedsætte en forsvarskommission.

  @SP Men han har jo et problem når en af forligspartnerne ikke vil være med, og i værste fald går det som det gjorde sidste gang, hvis FMI igen peger på israelerne, nemlig at RV ikke vil være med.

 • Anmeld

  Simon Petersen

  @Halken

  Jeg tvivler på, at det samme kommer til at ske igen ved denne konkurrence. De radikale var en del af den daværende regerings parlamentariske grundlag, men det er de ikke denne gang.

  Jeg er bestemt ikke overbevist om, at de radikale ikke kan ende med at træde ud af forliget (ligesom K gjorde ved valget af kampfly), hvis det bliver Elbit, der vinder igen. Det tror jeg mere på end at de får lov til at forhindre indkøb af artilleri igen.

 • Anmeld

  Simon Petersen

  Læg i øvrigt mærke til at RV modstand ikke er rettet mod israelske leverandører generelt, men udelukkende mod Elbit specifikt.

  Der er altså ingen problemer i, at forsvaret kan købe materiel af andre firmaer i Israel.

 • Anmeld

  Mac

  Det moralsk kompas står godt nok i Nord herinde...

  Elbit skal altså ekskluderes som leverandør af artilleri til forsvaret fordi de bryder menneskerettighederne.

  Er firmaet domt for at overtræde menneskerettighederne ved nogen national eller international domstol? Nej, det er de ikke. Har Danmark eller nogle andre lande i EU indført en handelsboykot af Israel? Nej, det er ikke tilfældet. Hvor er den rygende pistol? I hænderne på de pro-palestinensiske aktivister, venstreorienterede, de "radikale" og nogle tilfældige pensionskasser. Hvad er det for en galej i er hoppet med på? Hvor er beviserne?

  Og apropos pensionskasserne, som medierne lystigt benytter som kilde når talen falder på "sortlistning" af Elbit: Hvem står også på deres negativlister? Det gør bla. Lockheed Martin der leverer Danmarks nye kampfly og helikoptere, General Dynamics der leverer vores nye pansrede mandskabsvogne, Raytheon og Boeing som leverer vores præcisionsbomber osv. De virksomheder leverer vel 80% af forsvarets materiel målt i kroner og ører. Skal vi også holde os for gode til at købe fra dem?

  Vi har valgt at have et forsvar. Når vi sender danske mænd og kvinder ud, så skal de have det bedst mulige udstyr. Hvis Forsvaret mener at Elbits artilleri er det bedste, så er det det vi skal indkøbe. Hvis de Radikale er uenige, så kan de jo bare tjene dem nemme point ved deres vælgere ved at forlade forsvarsforliget - og så vende tilbage i det nye forlig til næste år.

 • Anmeld

  Jens Juul

  Hvordan kan man overhovedet vælge et artillerisystem anno 2017, hvor bemanding står ubeskyttet i det fri?
  Fint til at skyde efter terrorister "på sikker afstand", men ikke et godt valg, hvis vi ønsket territorialforsvar igen og dermed risiko for, at en potentiel fjende kan skyde igen. Spørg ukrainerne..

  Vælg dog en af de gode, traditionelle løsninger fra vores nære allierede (m109, phz2000,...) eller noget fremtidsorienteret som AGM (Donar / Boxer). AGM-boxer ville være en spændende løsning med høj mobilitet og ildkraft. Den indebære nyudvikling men det gør f35 jo også.

 • Anmeld

  Mac

  De artilleri-systemer er enten for dyre eller ikke-færdigudviklede OG for dyre. Derfor.

  At vælge artilleri hvor mandskabet står i det fri under skudafgivelse er et valg man kompenserer for taktiksk: flytter sig mere og hurtigere og skyder hurtigere på større afstand. Det er lige præcis det de nye artillerisystemer der er tilbage i konkurrencen kan.

  Mig bekendt er der ingen erfaringer med moderne, hurtigt/mobilt og hurtigskydende artilleri fra konflikten i Ukraine. Men del gerne hvis du har en kilde

 • Anmeld

  Simon Petersen

  @Mac

  Meget enig, i begge dine to sidste kommentarer.

 • Anmeld

  Anders Eriksen

  Mac:30. januar 2017 kl. 17:50
  *Det er min helt klare overbevisning, at indkøb af militært isenkram, til dansk forsvar, skal være i tråd med vor stemme i FN, samt EU, ellers mangler der "en rød tråd", og ingen sammenhæng mellem vor udenrigs- og forsvars/sikkerhedspolitik.

  -Der er mig bekendt, af Danmark, ikke stemt for resolutioner mod Schweiz, - USA, - England, - Tyskland, og Sverige ikke at forglemme,

  -Pensionskasser er private virksomheder, som ikke stemmer ved FN/EU, på det danske folk vegne, det gør vor regering

  **Meeen Pensionskasser, og andre, er vel også underlagt et moralsk ansvar, eller er det ligegyldigt hvordan, og med hvem, man tjener/sparer penge
  Lad os høre din mening herom ????????

  -Forsvaret kan købe "Terrænbusser" og måske Patruljevogne i Neutrale Schweiz, og der findes andre "neutrale/ikke NATO lande som producerer militært isenkram, så derfor virker Israel "helt tosset" på mig - hvor er den røde tråd ????

  Jens Juul:30. januar 2017 kl. 18:07:
  *Godt skrevet du - helt enig

  Mac:30. januar 2017 kl. 18:35
  Du skrive "Der er ingen erfaring med moderne /mobilt hurtigt og hurtigskydende artilleri i Ukraine"
  * Ej heller i Danmark, Hurtigskydende, - præcis, og Hurtigt stillingskifte, er klart et krav til moderne Artilleri, det duer bare ikke uden Artillerister, derfor.

  Halken:30. januar 2017 kl. 14:40
  *Tak for "blomsten" du

  Inden "heksejagten" gør ind, så læs venligst mine øvrige indlæg

  Med venlig hilsen
  Anders Eriksen.

 • Anmeld

  Jens Juul

  @mac og Simon: jeg håber I har ret.

  Jeg tror dog Litauerne har gjort en bedre handel med købet af 21 tyske brugte phz2000 til i alt ca. 0,5 milliarder dkr.
  http://additivemanufacturing.com/2016/12/12/nano-dimensions-dragonfly-2020-3d-printer-takes-flight-at-ces-2017/

 • Anmeld

  Jens Juul

  ... Sorry, forkert link, her er det om Litauens phz2000:
  http://www.janes.com/article/61808/lithuania-receives-first-pzh-2000-howitzers

 • Anmeld

  Anders Eriksen

  Jens Juul:30. januar 2017 kl. 21:02

  *Jeg tror ligesom dig, og "riget fattes penge"

  http://www.defencewatch.dk/ny-milliardbeskaering-paa-forsvaret/#comment-144

  Lad os vente og se hvad vores nye kommer til at koste
  Pris brugt PHZ2000 pakke: samlet pris: USD64.2 million
  64.200.000,- USD x 6,99 = 448.758.000,- DKR

  Pakken består af: - 21 stk. PzH 2000s, - 26 stk. M577A2 tracked command post vehicles, og 6 stk. Bergepanzer 2 (BPZ-2) recovery vehicles.

  Lad os se om vore indkøbere kan skaffe en bedre "handel" ??
  Det er pt. ikke lykkedes mig, i en "snæver vending", at finde forvented pris på nyt Artilleri ???, - 1.0 Mia ???, er det hvad Hr Hjort har gang i, med sin sparerunde ???

  Med venlig Hilsen
  Anders Eriksen

 • Anmeld

  Jens Juul

  Sidste Spam herfra :-)

  Tyskland overvejer selv Boxer-AGM og den har været live test affyret:
  http://www.janes.com/article/61317/eurosatory-2016-german-army-considers-artillery-modules-for-boxer-mrav

  Den skulle desuden være billigere end phz2000 (ny pris) omend jeg ikke har kunnet finde en pris:

  http://www.military-today.com/artillery/agm.htm

  The Artillery Gun Module is based on the technology of the PzH 2000 self-propelled howitzer, which is in service with German Army. It provides the same performance of the PzH 2000, but is cheaper to build has reduced crew and significantly lighter weight.

 • Anmeld

  H. Eriksen

  @ Admin Nyt kampfly.dk
  Min Kommentar 30 jan. 2017 kl 21.02 venter på Godkendelse.
  Mvh.

 • Anmeld

  Anders Eriksen

  Hej Jens Juul, alle øvrige

  *Jens tak for tipset, Boxer AGM ser ud til at være en løsning, (hurtig klargøring - høj skudkadance - 2 mand besætning i dækning),men også den bæltedrevne version, især pga. forventet større mobilitet i "pløre og bladder".

  -Tyskerne har ikke solgt alle deres PHZ2000 - endnu, så måske vi skulle vente ??

  -jeg mener at tyskerne laver noget godt grej, især det de selv skal bruge.

  *Jeg vil prøve at finde et link til pris, hvis det lykkedes får i lige en hurtig mail.

  *MAC & Simon, hva mener i om Jens`s forslag? - nyt forsvarsforlig i år, og selv Hr Hjort mener nu vi har et sikkerhedspolitisk problem, han starter måske bare lige lidt mærkeligt på opgaven, med at - - - spare 1 Mia yderligere ??
  *Halken: Ny forsvarskommision inden Forsvarsforlig - HELT ENIG, der er "rodet" for meget, lad os også høre Danskerne

  *Svenskerne er blevet spurgt :
  http://www.defencewatch.dk/svenskerne-vores-militaer-svagt/

  Forsat god debatlyst
  Med venlig hilsen
  Anders Eriksen

 • Anmeld

  Simon Petersen

  @Anders Eriksen

  "MAC & Simon, hva mener i om Jens`s forslag?"
  Jeg mener det samme, som jeg mener om forslagene med at overveje Gripen som nyt kampfly: Det er fuldstændig irrellevant at forestille sig, at forsvaret ender med at købe et andet system, end et af dem, der har afleveret et formelt tilbud. Sådan fungerer systemet bare ikke.

  Forsvaret er underlagt EUs udbudsregler, hvllket vil sige, at forsvaret skal afholde en fair konkurrence mellem de kandidater, der ønsker at sælge produkter. Hvis de pludselig ignorerede de regler og bare købte ind til højre og venstre, ville de få så mange klagesager og sagsanlæg, at det ville stoppe alt.

 • Anmeld

  Gråskæg

  Simon Petersen
  For år tilbage var indkøb af forsvarsmateriel mindre rigidt styret af EU regler end indkøb af andre varer, jeg er ikke ajour med de nuværende regler. Enig med dig om at FMI ikke vil fravige de allerede prækvalificerede leverandører.
  Jens Juhl og Anders Eriksen
  Diskussion om trukne, selvkørende eller pansrede pjecer må begynde med hvad de skal bruges til.
  Skal de bruges til ildstøtte til udsendte enheder i et fjendeland som Afghanistan, så vil trukne pjecer som M777, evt. med længere rør være velegnede.
  Skal de bruges mod veludrustede styrker, som kan skyde counterbatteri, så skal vi have pjecer som mestrer shoot and scoot, for at overleve. I dette tilfælde vil der være stor risiko for artilleriangreb, derfor helst pansrede køretøjer. Måske 8x8, men jeg ved ikke rigtigt med den store vægt af pjecen bagest i køretøjet.
  I det hele taget mangler jeg viden om hvilke opgaver Forsvaret skal kunne løse og hvor længe.

 • Anmeld

  Jens Juul

  @Simon: selvfølgelig skal EUs regler følges, og du har også ret i at en af de to kandidater sandsynligvis vælges. Enig.
  Men så længe et valg ikke er besluttet, så er det mulig "hive i nødbremsen" og genstarte processen, hvis et forkert valg er ved at ske.
  Det er endda politikkernes pligt, så vi får det bedste for milliarderne og så forsvaret får det rigtige materiel til de næste årtier.
  Det som har ændret sig siden starten af artilleriprocessen er, at territorialforsvaret (desværre) igen er på agendaen, og det kan/bør indrages i specifikationen.

  Hvis det virkeligt er en af de to kandidater, som er bedst, så hilser jeg et hurtigt valg velkommen. Har blot meget svært ved at tro det....

 • Anmeld

  Halken

  @SP Jeg kender ikke praksis for om de forlig, men mener at det er en musketered (uskreven) at dem der har indgået et forlig også er dem der skal ændre/ophæve det. Men er nyt artilleri en del af forsvarsforliget eller vil de drive det igennem med et simpelt flertal? Det ved jeg ikke nok om praksis til at kunne sige.

  @Mac Det du skal sammenligne med er at vi køber russisk artilleri. Elbit har mig bekendt aktiviteter i de ULOVLIGT besatte områder og derfor overtræder de FNs resolutioner.
  Bekymrer man sig om at vores soldater får det bedste udstyr, så er det ikke om de får kanonen fra Frankrig eller Elbit, begge er sikker fine og kan løse opgaven med 5% forskel i performance. Der hvor man virkeligt skulle have sat ind er at de andre udbydere har trukket sig fra udbuddet. Når det var meningen at man skulle have fire udbydere på det her tidspunkt og kun har to bør mane til eftertanke. Man kan få den ide at FMI i sin visdom har sat urimelige krav og det er derfor de er faldet af, hvilket er det samme i lastbilskonkurrencen. Skal vi have det bedste udstyr, så skal vi købe standardvarer på markedsvilkår, som er konkurrenceudsat af flere leverandører.

 • Anmeld

  H. Eriksen

  Nyt kampfly.dk: Din kommentar afventer godkendelse.
  30. januar 2017 kl. 21:52

  Upload nr. 2

  Mac Skrev: Det moralske kompas står godt nok i Nord herinde.
  Min Kommentar: Jo. Jo. Men vi er jo også i Danmark, som er en del af Norden.

  Mac skrev: Elbit skal altså ekskluderes som leverandør af artilleri til forsvaret fordi de bryder menneskerettighederne.
  Min Kommentar: NEJ: Elbit skal ekskluderes fordi virksomheden er hjemmehørende i et Land som bryder Menneskerettighederne, International Love, Krigs Konventionerne.
  Det samme skete for virksomheder i Syd Afrika, da de havde apartheid regime. Så ingen forskel der.

  Mac Skrev: Er firmaet dømt for at overtræde menneskerettighederne ved nogen national eller international domstol? Nej, det er de ikke.
  Min Kommentar: det er irrelevant når virksomheden hører hjemme i en Stat som FN flere gange har stemplet for at bryde International Love.
  Der er sikkert også mange Russiske virksomheder der føler sig uretfærdigt behandlet, med den nuværende EU og US boycott mod Rusland.

  Mac Skrev: Har Danmark eller nogle andre lande i EU indført en handelsboykot af Israel? Nej, det er ikke tilfældet.
  Min Kommentar: Desværre nej, men til gengæld så har FN sikkerhedsråd nu stemt for at standse de ulovlige Israelske bosættelser på Palæstinensiske områder.
  Man kan så som Nordbo glæde sig over at både Sverige og Norge har blå-stemplet FN Sikkerheds Resolution 2334.
  Se her: Link er Censureret af Nyt Kampfly.dk

  Mac Skrev: Hvor er den rygende pistol? I hænderne på de pro-palestinensiske aktivister, venstreorienterede, de “radikale” og nogle tilfældige pensionskasser.
  Hvor er beviserne?
  Min Kommentar: Det var godt du lige spurgte om det:

  1) Her kan du se hvor meget land Israel har besat siden sin oprettelse i 1946.
  Se her: Link er Censureret af Nyt Kampfly.dk

  2) Her kan du se hvordan Israel bomber enklaven Gaza civilbefolkning med fosfor Bomber under operation ”Cast Lead” ved årsskiftet 2008-2009.
  Brug af fosforbomber mod civil befolkning, strider mod CCW Geneve konventionen.
  Se her: Link er Censureret af Nyt Kampfly.dk
  Og her: Link er Censureret af Nyt Kampfly.dk

  3) Her kan du læse om hvordan Israel i 2010 angriber en nødhjælps flotille på vej til den blokerede enklave Gaza. Angrebet skete i Internationalt farvand og dræbte 9 civile ubevæbnede besætnings medlemmer ombord på Mavi Marmara:
  Se her: Link er Censureret af Nyt Kampfly.dk
  4) Israel har + 200 Nukleare våben, primært rettet mod Iran, og nægter at underskrive aftalen om ikke spredning af Atom våben.
  Se her: Link er Censureret af Nyt Kampfly.dk

  5) Her kan du læse om hvordan den Israelske hær ødelægger Gaza Bøndernes afgrøder med sprøjte Gifte: Link er Censureret af Nyt Kampfly.dk

  6) Hos Amnisty International kan du læse om nogle af alle de fortrædeligheder som Israelerne har påført den Palæstinensiske befolkningen gennem de seneste år.
  Se her: Link er Censureret af Nyt Kampfly.dk

  AshkeNAZI Israelernes behandling af Palæstinenserne skaber minder om NAZI Tysklands behandling af Jøderne.

  Mac Skrev: Hvem står også på pensionskassernes negativlister? Det gør bla. Lockheed Martin der leverer Danmarks nye kampfly og helikoptere, General Dynamics der leverer vores nye pansrede mandskabsvogne, Raytheon og Boeing som leverer vores præcisionsbomber osv.
  De virksomheder leverer vel 80% af forsvarets materiel målt i kroner og ører.
  Skal vi også holde os for gode til at købe fra dem?
  Min Kommentar: Det vil da være en god ide, så kan vi handle med Sverige og købe den smarte Archer Artillery som Norge har vist interesse for.
  Se her: Link Censureret af Nyt Kampfly.dk

  Marc Skrev: Når vi sender danske mænd og kvinder ud—–
  Min Kommentar: Hør lige efter nu.
  Israel har ført krig og Terror i mellemøsten siden nyhedsudsendelserne på DR hed TV Aktuelt.
  Norden inklusiv Danskerne har ikke moral til at holde hånden over Israel længere.
  Hvis Israel vil krig, så er det bare at Westen stå til side og: Værsgo og slås.

  Start en Nordisk Forsvars Alliance NU
  Øg forsvars Budgettet til 28 mia. kr. NU
  Meld Danmark ud af EU.
  Køb det grej som duer.
  Boycott Israel.

  Mvh

  Dette er Uplod nr. 2 af et tidligere indlæg, dog uden tilhørende link
  Jeg gør opmærksom på at Nyt Kampfly.dk er på kant med grundloven og de presse etiske regler, ved teknisk at censurere mine indlæg.

 • Anmeld

  Rytteren

  @H.E.

  "Det vil da være en god ide, så kan vi handle med Sverige og købe den smarte Archer Artillery som Norge har vist interesse for."
  Du er som altid god til at dreje en skidt historie om til at lyde positiv...
  Norge skulle ha haft 24 stk Archer, men rev kontrakten i stykker og afbrød samarbejdet i December 2013, pga. manglende levering og store problemer i projektet. Og Archer er ikke engang med i deres nuværende artilleri konkurrence. Så Norges interesse i Archer må siges at være ikke-eksisterende.

  Men bevares, Archer har altid været smart på papiret...

 • Anmeld

  H. Eriksen

  Rytteren skrev: Norge skulle ha haft 24 stk Archer, men rev kontrakten i stykker og afbrød samarbejdet i December 2013, pga. manglende levering og store problemer i projektet.
  Min kommentar: Hmmm, Det lyder lige som et projekt vi kender her hjemme i Danmark, F-35.

  Bortset fra det så er jeg for en gangs skyld enig med de Radigale, at vi ikke skal have noget fra Israel.
  Mvh

 • Anmeld

  Jens Juul

  @gråskæg: netop, helt enig, det handler hvad artilleriet skal kunne. Da man startede søgenen efter erstatning var der fokus på udsendte missioner som i Afganistan og her kan de to nuværende kandidater sagtens bruges.
  Siden da har vi haft anbekteringen af Krim og selv passifistiske Tyskland taler om at man må have noget territorialforsvar. Denne ændring ser ud til at være gået helt forbi vores artilleriindkøbsproces. Jeg har i hvert fald ikke set ændringer i specifikationen eller målsætning.

 • Anmeld

  Halken

  Israel fortsætter med at annektere jord i de besatte områder.
  http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.770099

 • Anmeld

  Halken

  @Gråskæg

  "Diskussion om trukne, selvkørende eller pansrede pjecer må begynde med hvad de skal bruges til.
  Skal de bruges til ildstøtte til udsendte enheder i et fjendeland som Afghanistan, så vil trukne pjecer som M777, evt. med længere rør være velegnede.
  Skal de bruges mod veludrustede styrker, som kan skyde counterbatteri, så skal vi have pjecer som mestrer shoot and scoot, for at overleve. I dette tilfælde vil der være stor risiko for artilleriangreb, derfor helst pansrede køretøjer. Måske 8×8, men jeg ved ikke rigtigt med den store vægt af pjecen bagest i køretøjet.
  I det hele taget mangler jeg viden om hvilke opgaver Forsvaret skal kunne løse og hvor længe"

  Vi kan kun have en type. Havde de haft nogle af bæltemodellerne med som Pzh2000 og den sydkoreanske, så kunne de vel have løst 95% af opgaverne?