Ekspert: Flyvevåbnet bør have Hærens nye isenkram

INDKØB: De droner og luftforsvarssystemer, som Hæren skal have til sin nye brigade, bør opereres af Flyvevåbnet, mener ekspert.

Den danske hær skal bruge de næste godt fem år på at blive i stand til at kunne udsende en 4.000 mand stor brigade over en længere periode. Brigaden skal kunne operere og kæmpe helt selvstændigt uden eksempelvis artilleri, luftforsvar eller droneovervågning leveret af allierede. Det er en del af det forsvarsforlig for 2018–2023, som regeringspartierne, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre indgik i januar i år.

I slutningen af juni forventes forsvarschef Bjørn Bisserup at kunne løfte sløret for, hvordan brigaden skal opbygges, hvad der skal indkøbes og i hvilken takt. Det vil være en del af forsvarschefens samlede implementeringsplan, der vil skitsere, hvordan forsvarsforliget og de materielanskaffelser, som forliget lægger op til, der skal føres ud i livet.

Overlad dem til Flyvevåbnet
Det er dog langt fra sikkert, at det nye isenkram til brigaden bliver Hærens eget. To nye kapaciteter, som skal indkøbes til brigaden, bør nemlig placeres hos Flyvevåbnet, mener ekspert. Det drejer sig om dronerne og luftforsvaret.

Login