Forsvarsindustrien: Styrket klimaindsats og grønne indkøb er velkomne

DEBAT: Det er positivt, at regeringen vil have grønnere offentlige indkøb, og Forsvarsministeriet kan rykke sig en del. Det vil også være en mulighed for at udvikle nye løsninger, skriver Frank Bill.

Af Frank Bill
Direktør, Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark (FAD)

I slutningen af oktober kom regeringen med en strategi for grønne offentlige indkøb. Den indeholder mange gode initiativer - hvoraf mange også er relevante for forsvaret som indkøber.

Forsvarsministeriet er den største offentlige indkøber i Danmark og er derfor det oplagte sted at tage fat for at drive en grøn omstilling i de offentlige indkøb. Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har da også ved flere lejligheder givet udtryk for stor interesse for at styrke miljø- og klimaindsatsen i forsvaret.

Langt den største del af forsvarets indkøb er almindelige civile varer og tjenester. Lige fra kantinedrift og toiletpapir til biler og rådgivningsydelser. Områder, hvor forsvaret kan efterspørge de mest avancerede miljø- og klimavenlige løsninger. Det kræver naturligvis, at forsvaret stiller ambitiøse krav – og er villig til at betale, hvad det koster.

En mere nuanceret indkøbspolitik, hvor levetidsomkostninger vægter højere end den umiddelbare indkøbspris vil hjælpe på det. Det er derfor positivt, at regeringen vil gøre det obligatorisk at anvende totalomkostninger (TCO) som parameter i forbindelse med statslige indkøb.

Plads til klimaforbedring
Når det gælder indkøb af militært isenkram er situationen lidt mere kompliceret. Miljø- og klimahensyn kan aldrig få lov til at forringe soldaternes sikkerhed eller stå i vejen for forsvarets evne til at løse kerneopgaven. Ikke desto mindre er der masser af rum for at udvikle løsninger, der får skibe og køretøjer til at gå længere på literen.

Forsvaret og erhvervslivet kan -  støttet af universiteter og andre vidensinstitutioner – udvikle nye løsninger, der både styrker opgaveløsningen og giver grønne gevinster.

Ud over at fremme miljø- og klimahensyn i indkøbet af varer og tjenesteydelser er det også oplagt at udvikle nye samarbejdsformer med henblik på at udvikle nye løsninger.

Offentlig-private samarbejder om drift- og vedligeholdsopgaver kan være en vej til at bringe forsvarets og virksomhedernes samlede kompetencer i spil. 

Virksomheder skal deltage
Danske virksomheder er godt rustet til at levere  miljø- og klimavenlige løsninger og en målrettet indsats fra forsvarets side, hvor barren sættes højt vil styrke Danmarks rolle som udstillingsvindue.

Fra Forvars- og Aerospaceindustrien i Danmarks (FAD) og DIs side vil vi styrke samarbejdet med Forsvarsministeriet og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) for at få sat handling bag de fine ord i regeringens strategi. Men virksomhederne skal også tage udfordringen op. Se, hvor de kan tilbyde innovative grønne løsninger.

Med regeringens strategi for grønne offentlige indkøb og den medvind, der er på klimadagsordenen er det vigtig at være med på vognen. 

Forrige artikel Europæisk Ungdom efter valg i USA: Styrk den fælles udenrigspolitik i EU Europæisk Ungdom efter valg i USA: Styrk den fælles udenrigspolitik i EU Næste artikel Mikkel Vedby: Forsvaret skal være tungere og mere komplet, hvis det skal bidrage til Nato-samarbejdet Mikkel Vedby: Forsvaret skal være tungere og mere komplet, hvis det skal bidrage til Nato-samarbejdet
Ny aftale sikrer nye redningshelikoptere i Grønland

Ny aftale sikrer nye redningshelikoptere i Grønland

UNDSÆTNING: Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse har indgået en ny aftale, der sikrer helikopterberedskabet i Grønland de næste 12 år. Det er Air Greenland A/S, der skal stå for driften.