Trine Bramsen (41)

Transportminister og minister for ligestilling, MF (S)
fhv. forsvarsminister (S), fhv. seniorkonsulent, Deloitte Business Consulting
Uddannet: cand.scient.soc. (Roskilde Uni. 2007)
Fødested: Svendborg

26. marts 1981 Hjemmeside Icon / Social / Twitter Icon / Social / Facebook