Konservativ Ungdom: Forlæng værnepligten til 12 måneder

DEBAT: Værnepligten kan mange ting, heriblandt give unge mennesker nogle af de værdier, samfundet mange steder mangler. Den er dog i lige så høj grad af militær betydning, hvis vi altså forlænger den tilbage til 12 måneder, skriver formand for Konservativ Ungdom, Anders Storgaard.

Af Anders Storgaard
Formand for Konservativ Ungdom

Værnepligten er mere relevant, end den har været siden Den Kolde Krigs afslutning, og spiller en afgørende rolle i forsvaret af Danmark.

Men hvis det danske forsvar yderligere skal styrkes, så er det på tide at forlænge værnepligten fra 4 til 12 måneder.

Værnepligten skaber mening
Værdien af den danske værnepligt kan ikke overvurderes.

Bare det at have en større andel af mænd, som kan indsættes efter kort supplerende uddannelse, og som har en forståelse for, hvordan man forsvarer Danmark, kan være afgørende i tilfælde af en krig på europæisk jord.

Meget ofte bliver det også undervurderet, hvor stor en effekt værnepligten har for vores forsvarsvilje og de unge mænd, som vokser med opgaven i løbet af deres værnepligt.

Mange unge, som måske ikke har kunnet finde deres lod i livet, finder her en følelse af at bidrage til nationen, når de bliver en del af det danske forsvar og finder her den struktur, de har manglet hjemmefra.

Flid, disciplin og orden er alle værdier, som mangler mange steder i vores samfund, men som Forsvaret og værnepligten giver i stort omfang.

Hele Danmarks børn
Værnepligten styrker også fællesskabet, fordi det sikrer en bred rekruttering til Forsvaret, som giver os alle et forhold til det danske militær.

Når Danmark drager i krig, så er det ikke, som i USA og England, de fattiges børn, men hele Danmark, og de fleste kender en ven eller et familiemedlem, som på den ene eller den anden måde har været involveret i Danmarks missioner. 

Den vigtigste årsag til at have værnepligten er dog selvfølgelig stadig den militære.

Når flere europæiske lande, herunder Sverige, genindfører værnepligt, sker det, fordi det har en mærkbar afskrækkende effekt, hvis en større andel af befolkningen kan træde til i tilfælde af krig.

Værnepligten er derfor et vigtigt supplement til bestræbelserne på at styrke den danske hær, så vi har en forsikring, hvis det værst tænkelige skulle ske. Det er tilmed en meget billig en af slagsen.

Det eneste problem, der er med den danske værnepligt, er, at der ikke er nok af den.

Fra fire til tolv måneder
Hvis det stod til os i Konservativ Ungdom, skulle værnepligten forlænges markant og igen være 12 måneder.

I 2004 valgte man at sænke værnepligten fra 12 til 4 måneder i den naive tro, at vi ikke ville få brug for en mobiliseringshær igen og vi til al evighed ville kunne klare os med en lille ekspeditionsstyrke.

Men med en Putin, der rasler med sablen mod øst, er der mere end før behov for en dansk hær, der kan forsvare os og vores allierede, og her kommer man ikke særlig langt med en hær, der minder mere om en avanceret milits.

Her spiller værnepligten en afgørende rolle både som afskrækkelse og som en del af det danske Totalforsvar, men det kræver en mere omfattende uddannelse end den, som man kan nå på 4 måneder.

Derfor ønsker vi, at værnepligten igen bliver på 12 måneder.

Dette vil ikke blot gøre det langt lettere for unge mennesker at planlægge deres tid som værnepligtige, hvis de vælger at bruge deres sabbatår på det. Det vil også gøre dem til langt dygtigere soldater, idet de kan få en fuld funktionsuddannelse.

Værnepligten styrker det danske forsvar militært, den samler landet på tværs af skel og er mere relevant end nogensinde med truslen fra øst.

Ved at hæve værnepligtsperioden til 12 måneder vil vi få et uvurderligt redskab til at forsvare Danmark.

Forrige artikel Debat: EU er til skade for freden Debat: EU er til skade for freden Næste artikel Stine Bosse: Derfor bør Danmark deltage i EU’s forsvarssamarbejde Stine Bosse: Derfor bør Danmark deltage i EU’s forsvarssamarbejde
Kampflyvalg: Boeing smider håndklædet i ringen

Kampflyvalg: Boeing smider håndklædet i ringen

AFSLUTNING: I mere end tre år har flyproducenten Boeing forsøgt at få adgang til beslutningsgrundlaget bag Danmarks valg af konkurrentens kampfly. Nu opgiver Boeing sagen, som de danske myndigheder har brugt mindst 2.000 timer på.