Nordiske forsvarsministre: Her er næste skridt mod et udvidet samarbejde

DEBAT: De nordiske lande har på et forsvarsministermøde godkendt den såkaldte krisekonsultationsmekanisme inden for Nordefco, der skal forbedre informationsdeling og muligheden for at konsultere hinanden under kriser, skriver de nordiske forsvarsministre.

Af Trine Bramsen, Peter Hultqvist, Frank Bakke-Jensen, Antti Kaikkonen og Gudlaugur Thór Thórdarson
Hhv. forsvarsminister i Danmark, Sverige, Norge og Finland samt udenrigsminister i Island

Det nordiske forsvarssamarbejde, Nordefco, fejrer i år sit tiårsjubilæum. Det er et tæt og operationelt samarbejde, der bidrager til et mere sikkert Norden. Nu tager vi yderligere skridt, så vi er bedre forberedte i tilfælde af en krise.

De nordiske lande er tæt forbundne af geografi, historie, kultur, værdier og et fælles ansvar for at opretholde fred og stabilitet i vores del af verden. Vi er afhængige af hinanden, når det handler om at få forsyninger frem, adgang til havne, fælles infrastruktur og transportruter, som krydser vores grænser. Vi har en fælles interesse i et sikkert Nordeuropa.

Vi lever i en uforudsigelig tid med nye udfordringer og trusler, der skaber en følelse af usikkerhed i vores samfund. Derfor skal vi være forberedte på at forsvare vores demokratiske samfund. En omfattende sikkerhedspolitisk krise i Norden ville påvirke os alle. For at leve op til vores fælles ansvar for sikkerheden i vores region skal vi fortsat styrke vores evne til at agere sammen.

En ny mekanisme
På forsvarsministermødet i dag i Stockholm godkender vi derfor en såkaldt krisekonsultationsmekanisme inden for det nordiske forsvarssamarbejde med det formål at forbedre vores informationsdeling og mulighed for at konsultere hinanden under kriser og konflikter, så vi er bedre forberedte i tilfælde af en krise.

Formålet med det nordiske samarbejde er at styrke vores respektive nationale forsvar, opnå synergieffekter og finde effektive, fælles løsninger. Det har fra starten været vores ledetråd og udgør stadig grundlaget for det nordiske forsvarssamarbejde.

Ruslands ulovlige annektering af Krim i 2014 og de fortsatte aggressioner i det østlige Ukraine har forværret den internationale sikkerhedssituation. Cyberangreb, informationskampagner og efterretningsaktiviteter er andre eksempler på de sikkerhedsudfordringer, vi står over for. Den nuværende sikkerhedsmæssige situation har påvirket alle vores lande og vores nordiske forsvarssamarbejde.

Vi har alle et ansvar for at opretholde freden og stabiliteten i vores del af verden. Derfor er vores samarbejde blevet endnu mere nødvendigt.

Nordefcos mange gode resultater
Nu, hvor vi fejrer tiåret for Nordefco, står det klart, at det fælles arbejde har ført til mange konkrete og gode resultater. Oprindeligt lå vores fokus på at skabe effektive og frugtbare løsninger, som var i vores fælles interesse – ikke kun i vores umiddelbare nærhed, men også internationalt.

Vi etablerede et samarbejde omkring nordisk taktisk flytransportstøtte og uddybede vores samarbejde ved internationale militære indsatser i for eksempel Afghanistan. Senest er dette samarbejde videreført i Mali.

Vi gjorde brug af det finske, norske og svenske luftrum mod nord, da vi udviklede det vellykkede øvelseskoncept Cross Border Training.

Samarbejdet siden 2014
Siden 2014 er vores samarbejde blevet mere operativt og fokuseret på sikkerhedssituationen i vores umiddelbare nærområde.

Igennem de seneste år har vi etableret et sikkert kommunikationssystem imellem vores hovedstæder, vi har forenklet adgangen til hinandens territorier, og vi har taget skridt til at forbedre vores fælles situationsopfattelse ved at udvikle et system til at udveksle luftovervågningsinformationer.

Vi har også indgået en aftale, som gør det muligt for nordiske militærfly at benytte hinandens landingsbaser, for eksempel hvis vejrforholdene kræver det. Andre eksempler på vores tætte samarbejde er flyveøvelsen Arctic Challenge Exercise, som – i tæt samarbejde med USA – blev gennemført i år som en europæisk højintensiv flyøvelse på flagniveau.

Disse nordiske øvelser komplementerer vores eksisterende sikkerheds- og forsvarssamarbejde mellem Nato-allierede og partnere, såsom Nato-øvelsen i Norge, Trident Juncture, 2018 sidste år. 

Det nordiske forsvarssamarbejdes vision
Visionen for det nordiske forsvarssamarbejde, Nordic Defence Cooperation Vision 2025, som blev vedtaget i 2018, udstikker retningen for vores arbejde fremover. Visionen afspejler vores fælles opfattelse af, at en alvorlig sikkerhedskrise i Norden ville påvirke os alle, og at vi bliver nødt til at være forberedte og i stand til at kunne handle sammen i fred, i kriser og i konflikter.

Ved at etablere kriseskonsultationsmekanismen inden for Nordefco har vi taget skridt til at samarbejde – også hvis en krise skulle opstå. Denne nye mekanisme vil gøre det muligt at få en fælles situationsopfattelse i kriser og konflikter. Landene inden for Nordefco kan konsultere hinanden, så snart stabiliteten i regionen, landenes territoriale integritet eller sikkerheden kræver det.

Mekanismen kan også bruges til at drøfte og koordinere holdninger, i takt med at internationale begivenheder med følgevirkninger for Nordens sikkerhed udfolder sig – eller hvor de nordiske lande deler fælles sikkerhedsinteresse.

Vi vil fortsætte arbejdet for at styrke Nordefco som platform for sikkerheds- og forsvarspolitisk dialog og effektivt praktisk samarbejde. Et tæt nordisk forsvarssamarbejde øger vores militære formåen og styrker vores muligheder for at handle i fællesskab. Når vi træner og øver sammen, styrker vi vores nationale kapaciteter og vores evne til at agere sammen. Samtidig sender vi et tydeligt signal til mulige fjender om, at vi vil forsvare os selv om nødvendigt.

Forrige artikel Europæisk Ungdom om forsvarsforbe­holdet: Bramsen vælger den lette vej Europæisk Ungdom om forsvarsforbe­holdet: Bramsen vælger den lette vej Næste artikel Militæranalytiker: Danmark skal støve Arktisrapporten af og investere i Arktis Militæranalytiker: Danmark skal støve Arktisrapporten af og investere i Arktis
Millionregning for undersøgelse af regnskabsrod

Millionregning for undersøgelse af regnskabsrod

REGNING: De eksterne undersøgelser i kølvandet på regnskabsskandalen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse kommer til at koste mindst 3,5 millioner kroner. En personalesag kan gøre regningen endnu større.