Rusland øverst på dagsordenen ved nordisk forsvarsministermøde

SAMARBEJDE: Ruslands adfærd i Østersøen og øget samarbejde med USA er på dagsordenen, når Claus Hjort Frederiksen tirsdag og onsdag mødes med sine nordiske forsvarsminister-kolleger.

Rusland står øverst på dagsordenen, når forsvarsministrene fra Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island tirsdag og onsdag mødes i den norske by Bergen til møde i det nordiske forsvarssamarbejde NORDEFCO (Nordic Defence Cooperation).

På mødet vil forsvarsministrene diskutere de sikkerhedspolitiske udfordringer blandt andet i lyset af den nylige russiske øvelsesvirksomhed i nærområdet. Som Altinget beskrev i sidste uge, så lavede russiske krigsskibe i sidste uge prøveafskydninger tæt på svenske og lettiske kyster.

”Jeg er dybt foruroliget over Ruslands aggressive fremfærd i Østersøregionen, og derfor er det godt, at der er enighed om at styrke vores kollektive nordiske sikkerhed. Selvom NATO og USA er vores vigtigste sikkerhedsgaranti for Danmark, udgør det nordiske forsvarssamarbejde et godt supplement i en tid, hvor der er brug for styrket tryghed i Østersø-regionen,” siger forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen.

Login