Stine Bosse: Danmark skal kæmpe for europæiske værdier uden forbehold

DEBAT: Svækkelsen af Nato efterlader Europa mere udsat end nogensinde før, og derfor er det igen aktuelt at diskuttere det danske forsvarsforbehold. Europa har brug for et nyt sammenhold, og der kan Danmark spille en central rolle, skriver Stine Bosse.

Af Stine Bosse
Formand for Europabevægelsen

Når vi tager bladet fra munden og taler om vores sikkerhed, bliver mange særligt usikre.

Er I da blevet glade for våben? Nej, jeg er for eksempel ikke blevet tilhænger af krig, og jeg er egentlig pacifist, men jeg er også realist.

Jeg er optaget af vores sikkerhed, men i særdeleshed og mere og mere er jeg optaget af forsvaret af vores værdier, vores måde at udvikle samfundene, og vores evne til at leve i fred med hinanden.

Dette er ikke givet. I EU-traktatens artikel 2 står præcist, hvad det er, vi forsvarer i Europa - og dermed også, hvad der er på spil.

“Unionen bygger på værdierne respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal. Dette er medlemsstaternes fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd”

De store ideologisk definerede magtbalancer er i bevægelse i verden, og den orden, vi kender i dag, kan være en hélt anden i morgen, hvis vi ikke evner at forsvare os.

Hatten af for statsministeren
Vi må tage hatten af for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), når han på Europadagen - i kølvandet på forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) - starter en samtale om vores forsvarsforbehold.

Det er nemlig ikke kun penge og arbejdspladser, der er på spil. Det er indflydelse. Indflydelse på noget så centralt som danskernes sikkerhed.

Vi er nemlig langt forbi intentionen med forsvarsforbeholdet. For 25 siden var et flertal af danskerne bekymrede for, at EU skulle forvandles til en overnational militær union.

Det er EU ikke blevet, og frygten var overdrevet. Selv ikke PESCO (EU’s nye forsvarssamarbejde, red.) fører til en militær union, for medlemslandene kan i sidste ende selv bestemme, hvor meget de deltager i.

Siden 1993 har Danmark aktiveret forbeholdet over 140 gange. Det har været så absurd, at vi gik med i NATO-operationer imod for eksempel pirater ud for Somalias kyst, men ikke kunne deltage i tilsvarende fredsskabende EU-missioner, der endda var langt bedre til at adressere årsagerne til problemet.

Med erhvervsbrillerne på
Meget uheldigt bliver forbeholdet også, hvis vi tager erhvervsbriller på.

EU har nemlig etableret en ny forsvarsfond, der fra 2020 vil råde over 5,5 milliarder euro om året. Det kan sætte fart i investeringer og udviklinger af nye europæiske forsvarssystemer.

Formelt kan Danmark være med i forsvarsfonden, fordi den er lanceret som industripolitik under det indre marked. På papiret er det godt, da vi har over 90 konkurrencedygtige eksportvirksomheder.

De eksporterer for op imod 400 mio. kroner om året – og det skaber arbejdspladser i Danmark.

Modsat forsvarsindustrien i mange andre lande, holdes den danske forsvarsindustri ikke kørende af det danske forsvar. De danske virksomheder er eksportorienterede.

Men nu kommer de i klemme. Kun fuldgyldige medlemmer af PESCO får adgang til de 10 procent ekstra støtte, som EU vil toppe op med ved projekter i forsvarsfonden.

Dermed kan forsvarsforbeholdet i realiteten betyde, at danske virksomheder går glip af store eksportordrer og hægtes af i udviklingen af ny teknologi.

Det kan synes glædeligt for nogen, at Danmark bliver øvelsesterræn for F35-fly, men der er ikke nær de samme private arbejdspladser i dette, og der er ikke samlede øvelser på alle militære områder. Her er det alene fly.

Det rigide forbehold
Er man optaget af forsvar, ved man, at øvelser er en integreret del af dette.

De fleste af os vil jo også gerne have, at det bliver ved øvelserne. Men at være afskåret fra at øve sig sammen med sine nærmeste naboer er en absurditet, som må få selv de mest inkarnerede anti-EU-politikere til at gentænke deres position.

Medmindre man altså har andre allierede.

Forsvarsforbeholdet er nemlig så rigidt, at Danmark er afskåret fra at deltage i EU-ledede militæroperationer og kampgrupper, mens tredjelande som Norge går med.
 
Forsvarsforbeholdet har måske været effektivt for Danmark. Indtil nu.

For nu står vi med et Brexit som - i tillæg til den alvorlige situation i Rusland - ændrer det europæiske sikkerhedspolitiske billede. Tyskland og Frankrig vil noget mere på forsvarsområdet, ligesom EU-Kommissionen længe har foreslået et tættere samarbejde.

Ikke et operativt samarbejde, men et samarbejde om langsigtede investeringer og dermed om produktionen af militært udstyr i fremtidens Europa.

Her går grænsen
Et af vor tids helt store problemer er sikringen af EU’s ydre grænser.

På det punkt har vi helt oplagt stærke interesser, men vi står med ‘foden i døren’ og kan næppe blive taget alvorligt.

Så når politikere her i landet taler om sikring af de ydre grænser og vigtigheden af EU’s evne til netop dette, lyder det hult, så længe selvsamme politikere ikke tilføjer, at Danmark er forhindret i at bidrage netop på grund af forsvarsforbeholdet.

Når en politiker som Holger K. Nielsen (SF), med indsigt som tidligere udenrigsminister, men også som mangeårig EU-modstander, i dag siger om forbeholdene: “vi sagde ikke, at forbeholdene skulle gælde til evig tid,” og faktisk helst ser forbeholdet ophævet, må det ligeledes vække til omtanke.

Det er vigtigt, at alle politikere indser, at det at holde befolkningerne fanget i en indbildt, løsningsfattig virkelighed, hvor konklusionerne går i ring, ikke er vejen frem. Derimod er tydelige, ærlige, omend ikke altid populære anvisninger af løsninger på tidens udfordringer velkomne.

Populismen har en udløbsdato. Særligt i veloplyste samfund.

Kan vi bestemme alene?
Ja, det kan vi. Men ikke ret meget. Vil vi bestemme meget i forhold til egen skæbne, kan det kun ske sammen med andre lande.

Det var tydeligt i forbindelse med den seneste krig, vi var en del af, og det var tydeligt igen i forbindelse med de seneste to kriser i Europa. Både finanskrisen og flygtningekrisen viste os tydeligt, at vi naturligvis kan bestemme meget selv, men at vi ultimativt er afhængige af de løsninger, vi skaber sammen med andre EU-lande.

Dette gælder helt åbenbart på forsvarsområdet. Ingen ved deres fulde fem vil påstå, at vi kan opretholde total ‘alene bestemmelsesret’ og klare skærene i forbindelse med en egentlig konflikt.

Her er suverænitet noget, vi alene kan opnå i flok. Suverænitet og forsvar af værdier i alle ordets betydninger i Den Europæiske Union opnår vi sammen i relation til ydre fjender.

Søren Espersen (DF) talte for nylig om Erdogans manglende loyalitet i forhold til NATO, og der må man give ham ret, og med USA’s seneste meldinger i forhold til Iran-aftalen må vi alvorligt genoverveje om NATO er, hvad det var engang.

Det efterlader Europa udsat i et omfang, vi ikke har kendt til før. Nogensinde.

Og det kræver nyt sammenhold. Et sammenhold, hvor vi kan spille en central rolle og være aktive. Med viden. Med erfaring og med den geopolitiske position kongeriget har.

Der er god grund til at starte samtalen.

Forrige artikel Forsker: Nej til russisk gasledning er at skyde os selv i foden Forsker: Nej til russisk gasledning er at skyde os selv i foden
 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Kære Stine Bosse.

  Tak for et udmærket indlæg i debatten om en fremtidig sikring af Danmarks suverænitet. Jeg anerkender, at forbeholdene er en hindring for vores deltagelse i det fælleseuropæiske samarbejde, ikke bare på forsvarsområdet, men meget bredere.
  Som pacifist bekymrer det mig naturligvis, at udviklingen i den globale sikkerhedssituation formodes at tvinge os til en europæisk oprustning.
  Umiddelbart vil jeg være afvisende over for en sådan udvikling, men jeg anerkender, at magttomrum frister stater, der tænker ekspansivt og dermed kan give anledning til overvejelser, om hvordan vi omgås truslen.

  Der, hvor din argumentationskæde knækker for mig, er på punktet, hvor din erhvervsfortid løber af med dig, så du inddrager Danmarks udbytte af at være med på produktionen af våben med henvisning til, at det vil skabe arbejdspladser og give nuværende militærudstyrsproducerende virksomheder endnu bedre bundlinjer.

  Jeg anerkender, at hvis vi ikke gør det, så er der bare andre, der gør det, men på det punkt er jeg stålsat uenig.

  Danmark skal ikke være våbenpruducerende!
  Danmark skal gå i spidsen for en afrustning af verden. Den krigstrussel, der altid vil være, bør ikke tales op men ned, og en argumentation om, at Danmark skal skynde sig at hæfte sig på det militærindustrielle kompleks, vil modvirke en sådan udvikling, der i mit univers er en utilstedelig handling.

 • Anmeld

  Kurt Wissendorf Møller

  Et konkret spørgsmål

  Kære Stine Bosse.
  Jeg glemte i ovenstående indlæg at spørge dig, om du udtrykker Europabevægelsen holdning til europæisk oprustning.

 • Anmeld

  Christian X

  Vi mangler et ekstra forbehold

  overfor al Radikal politik.

  Stoltenberg har lige meddelt, at NATO nu styrkes, da alle medlemslande opruster på Trumps initiativ.

  Til Kurt:
  Selvfølgelig skal Danmark være våbenproducerende, du kommer aldrig til at leve i den Disney kuvøse, du forestiller dig.
  Vi skal bruge våben for at forsvare os, så kan vi ligeså godt være med til at lave dem billigere og mere sikre. Med mindre du vil have, at vi skal bruge flere penge på at købe amerikanske våben?

 • Anmeld

  Km Nielsej · Cand Jur

  Dansk værdi er et noget sløret argument for mere EU og opgivelsenaf retsforbeholdene

  Det er svært at få øje på alsidigheden i de debatindlæg om EU i Altinget, der er udelukkende jubel europæerne der fremsætter dem mere eller mindre holdbar argumentatatin for, at Danmark skal opsige sine retsforbehold får kom længere og længere ind i en Union, hvor det er Frankrig og især Tyskland der har det afgørende og bestemte indflydelse på, hvorledes EU skal udvikle sig
  Det er svært at udtale sig om hvad der er danske værdier, idet det ville der formentlig være lige så mange forskellig opfattelser, som der bor i Danmark
  En væsentlig værdi for mig er, at borgerne har indflydelse på de retsregler der regulerer deres hverdag, og den økonomiske politik, som føres og i sidste ende har en væsentlig betydning for fordelingen af samfundskagen og serviceniveauet i velfærdsstaten.
  Det er også en værdi for mig ikke at få flere militær supermagter der som det tidligere har vist sig til,at undertrygge og slå mennesker ihjel uden befolkningen reelt set har haft indflydelse på de pågældende krige
  At Stine Bosse og Holger K Nielsen og deres åndsfeller ønsker en anden retning end det ovennævnte gøre det ikke til en dansk værdi lige så lidt som jeg kan påberåbe mig danske værdier til støtte for mine bias
  De pågældende burde bare være ærlige at tilkendegive at de er for at maksimere EU s magt samtidig med at de minimere befolkningens mulighed for at have indflydelse på de levevilkår.
  Det er lidt besynderligt at Stine Boss bruger Holger K. Nielsen som et eksempel på en tidligere EU - modstander der havde set lyset i EU.
  Kort tid efter nejet i 1992 kunne man høre, at SF havde anbefalet et nej på grund af indenlanske politiske grunde, og derfor arbejdede helt uforståeligt og manglende respekt for nejet at få de 4 forbehold.
  Der gik heller ikke mange år før SF aktivt argumentere for afskaffelse af nogle af retsforbeholdene.
  I 2012 førte SF en økonomisk politik, der var og er baseret på en ultra liberalistik ideologi og som var og er fuldstændig i strid med en socialistisk
  Det vil sige SF i dere iver for at tilpasse sig EU var i stand til at ofrer deres økonomisk idegrundlag.
  Det kunne være rart og leve op til journalistisk krav om alsidighed at der kom indlæg fra EU kritiske svarende til den sande strøm der kommer af EU pro

 • Anmeld

  Steen Raaschou

  Det har aldrig været meningen med EU

  , at nationerne skulle bevare nogen suverænintet. Tro ikke på det!

  We were lied to! Secret document FCO 30/1048 kept truth about EU from British for 30 years

  https://www.express.co.uk/news/politics/882881/Brexit-EU-secret-document-truth-British-public

 • Anmeld

  Kim Kaos

  Gu´skal vi ej

  Du kan kæmpe alt det du vil Stine- men vi skal beholde vores forbehold.

 • Anmeld

  Bitten-Kirsti Nielsen

  Europæiske værdier?

  Javist skal vi da kæmpe for ovennævnte, men det bliver med al sandsynlighed som selvstændig nation og ikke under EU's jernnæve. Gør derfor ikke regning uden vært, for ingen ved med sikkerhed, hvor den danske befolkning befinder sig i EU-spørgsmålet.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Folketinget kan blot gøre som folketingsflertallet vil.

  Folketinget kan til enhver tid fjerne forbeholdene eller rettere udtrykt, negligere dem og herefter følge EU helt og fuldt, så længe der er 5/6 deles flertal herfor i Tinget - dette hvis der er tale om afgivelse af suverænitet. Folket skal slet ikke spørges fordi, bindende folkeafstemninger slet ikke er lovligt iht. Grundlovens § 56.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Et flertal i folketinget kan ikke afskaffe en eller flere retsforbehold

  Det er ikke korrekt at et flertal i folketinget kan ophæve forbeholdene.
  Det skyldes, at lovgivere i forbindelse med afstemningen i 1993 tilkendegav, at retsforbeholdene kun kunne afskaffes ved folkeafstemninger.
  Folketinget har overholdt det løfter formentlig ud fra en retlig overbevisning om, at de er forpligtede af deres løfte.
  Det er slåedes tale om på det forfatningsretlige sædvaneret - der ikke kan ophæves ved en beslutning eller ved en lov.
  Det ville også give stort demokratiske problemer, hvis f.eks., nogle stemte ja i 1993 under den forudsætning at forbeholdene gjaldt frem til den dag, der måtte være et flertal i befolkningen for at afskaffe en eller flere af retsforbeholdene

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!

  " MAN SKAL ELSKE SINE FJENDER "

  Et stærkt EU hvor vi står sammen " ALLE FOR EN " Derfra
  kan vi samarbejde med hele Verden også Rusland og USA
  Lad os se i øjnene at vi har " NASSET " på USA !! BANEN
  ER KRITTET TIL EN VERDEN I FRED !!! Venligst hp.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Kim Nielsen

  Du mener vel ikke i ramme alvor, at et Folketing ikke kan ændre beslutninger taget af tidligere ting? Det kan være man ikke har modet men det en anden snak.

  Intet i fortiden kan forpligte nutidens folkevalgte - det er som altid de 90 mandater der bestemmer. Alt andet er selvopfundet jurahumbug.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Om grl § 20 og retssædvane

  Kære Krister

  Det er ikke noget jeg alene mener i ramme alvor men der er belæg for den retlig vurdering både ud fra nyere juridiske litteratur men også det faktum at lovgivere som sagt siden har respekterede deres tilkendegivelsen i 1993
  Du har ret i, at det er betænkeligt at et tidligere folketing kan bindende en nuværende politik, men igen er der i flere år blevet indgået på en række områder -.f.eks. medie - og forsvarsområdet - aftaler der også har bundet kommende folketing -.og ofte har man hørt, at noget ikke kan ændres fordi et eller flere af forligspartierne ikke ville ændre aftalen.

  Det er lidt besynderligt nogen i ramme alvor kan mene, at Danmark nasser på USA.
  Det må jo være op til ethvert land at bestemme deres militær udgifter


 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Kan et forhold omgøres kan alle.

  Grundlovskommissionen slog fast, i forbindelse med behandlingen af § 20 at; ...."der i kommissionen har været enighed om, at såfremt en suverænitetsbeføjelse, som rigsdagen tidligere har overdraget til en mellemfolkelig myndighed, ønskes taget tilbage, vil et lovforslag herom kunne vedtages efter den almindelige regel ved simpelt flertal".

  Kan så vidtrækkende indgreb som tilbagekaldelse af suverænitet ved simpelt flertal passere - kan naturligvis også løfter og love ændres uanset hvad man mente for årtier tilbage. Det er jo hele meningen med folkestyre - folket regerer gennem sine repræsentative valg - ikke den juridiske stand.

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Jordnær debattør

  NEJ til mere EU, JA til langt mindre

  Kære Stine,

  Du får simpelthen al for meget spalteplads og TV tid.

  DR og TV2, især News er helt enøjede EU positive. Sammen med Lotte Mejlhede, Margrethe Vestager, Morten Østergaard og Lars Løkke Rasmussen udgør du og dem et stærkt team - med det eneste mål at udslette Danmark som selvstændig stat.

  Det triste er ikke at i kæmper for et føderal Europa. Det er jo helt legalt ikke at holde af Danmark, - af vor velfærdstat, lighed, sammenhængskraft og vor flere tusind årige historie, Nej det triste er at vor public service kanaler DR og TV2 samarbejder med jer.

  EU kritiske borgere, som undertegnede mfl, cencureres helt ude af vor public service kanaler.

  Kun hvis man er PRO EU og har en kandidatgrad fra Københavns Unviversitets fakultet for Statskundskab, er pro EU politiker eller selvudnævnte EU ekspert og nøje udvalgt af TV medierne, får man taletid.

  Heldigvis har vi stadig EN stemme.

  Når DR holders os helt ude af deres programmer, resulterer det hvergang vi stemmer om EU, i en stor overraskelse for DR og TV2.

  Det skyldes alene at vi aldrig kommer til orde og medierne derfor ikke ved hvad der rører sig blandt danskerne.

  De ved kun hvad Stine Bosse mener og forventer det er alles sandhed.

  DR og TV2 News minder i EU sammenhæng om socialistiske - og diktaturs stater kontrol med medierne.

 • Anmeld

  Kim Nielsen · Cand jur

  Grundloven og pressedækning i DR 2 om EU

  Kære Krister

  Du har ret i at Danmark kan melde sig ud af EU ved simpel flertal i Folketinget men det er ikke i modstrid med det. Som jeg har skrevet tidligere

  Kære Torben

  Jeg har flere gange kritiserede og klager over Dagen og deadline er bl.a. meget ensidige og ikke saglig i deres dækning af EU
  Det er næsten udelukkende pro EU tilhænger der nogle gange fremsætter ikke holdbare påstande
  Jeg nå konstaterede at DR 2 enten ikke ha4 evnen eller viljen til at overholde kravet om en alsidige og neutral dækning af samfunds emnet
  Det er dybt kritisabelt ud fra demokratisk synspunkt og at der formentlig også licensbetaler der ikke deler den EU neget pro EU holdning som må findes hos de j
  Journalister i DR 2; der træffer beslutning om indholdet

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Jordnær debattør

  DR ER PRO EU

  Til Kim,

  Dejligt. Så er jeg ikke den eneste der overfor DR påpeger deres ensidige PRO EU dækning, herunder især at f.eks. Stine Bosse får ubegrænset taletid om det føderale Europas lyksaligheder.
  Deadlines værter er ærgelig nok uden journalistisk tyngde. EU kritikere er i deres vurdering uvidende og lidt halvdumme danskere, der ikke kan se fornuften i at reducere Danmark til en EU provins..

  Vi stemte JA til det indre marked og fri bevægelighed. Ikke 25.000 kontorister der hver måned flytter frem og tilbage mellem Brussel og Strasburg.

  At alle danske statsministre siden 1972 stiltiende finder sig i dette latterlige franske barnlige flytte krav, viser hvor lidt jordnær nordisk fornuft, har i EU.

  Frankrigs bureaukrater og kæmpestore tyske virksomheder, bestemmer.

  EU har udviklet sig til et kæmpestort tysk hjemmemarked, overadministreret af bureaukrater, der hver eneste dag dygtigt overbeviser kommisærer og statsledere om deres uundværlighed og genialiteter.

  VI SKAL HAVE EN STATSMINISTER DER VIL BEVARE DANMARK, SAMT KRÆVER EN REDUKTION AF EUs BUREAUKRATI - OG SOM IKKE LEDER EFTER ET JOB I EU,

 • Anmeld

  Lis Jeppesen · selvstændig

  Nej til mere EU.

  EU prøver at tiltuske sig selv mere og mere magt, det må vi aldrig accepterer, vi mister mere og mere selvbestemmelse over vores land - Vi skal bestemt IKKE opgive vores forbehold - så hellere UD af EU.

 • Anmeld

  Kristian Ersbøll

  Tak

  Man savner lidt, at ovenstående kommentarer rent faktisk relaterer sig til indholdet af det respektive debatindlæg.

  Jeg bakker fuldt op om et europæisk forsvarssamarbejde i EU. Det argumenterer du godt for, Stine.

  Og selvfølgelig er forsvarspolitik lig med industripolitik. Endnu en god pointe.

  Tak for at tale en vigtig sag op!

 • Anmeld

  Lis Jeppesen · selvstændig

  Besparelser i EU før vi skal betale mere.

  Eu kan spare mange penge ved ikke at flytte frem og tilbage mellem Brussel og Strasburg, -- besparelser her må vi kræve -før de bonger os borgere for flere penge. Vi betaler så rigeligt til dette cirkus.
  Hvis EU vil, kunne EU virkelig spare mange af vores penge.

 • Anmeld

  Torben Bach Sørensen · Jordnær debattør

  Kristian Ersbøll

  Enig i at vi burde kommentere Bosses debat indlæg.

  Det er bare så trist at EU kritikere aldrig bliver hørt i ,edierne. Derfor oplever du vore frustrationer når en PRO EU som Stine Bosse bare "vælter" sig i spalteplads.

  Indlægget er iøvrigt behæftet med flere fejlkonklusioner.

  Bl.a. påstår Bosse at vi ikke kan deltage i deltage bevogtningen af EUs ydre grænser. Hun glemme behændigt at hver enkelt medlemsland individuelt har dette ansvar. Dette forhold er detaljeret beskrevet i Schengen, men aldrig eksekveret af medlemslande med ansvaret for en ydre grænse.

  Samtidig er det fastlagt i Dublin forordningen at en flygtning skal søge asyl i det første EU land man "lander" i.

  Du kan ikke benægte at både EU toppen og danske regeringspolitikere, lænede sig tilbage i 2015 i sikker forvisning om at "det skrevne ord" i begge forordninger - ville løse migrant- og flygtninge krisen.

  Du kan heller ikke benægte at Lars Løkke, Stine Bosse og Mette Frederiksen mfl. advarede NEJ stemmerne ved Retsforbeholdsvalget om at kriminelle, trafficking forbrydere og andet godtfolk ville strømme ind i Danmark.

  Du kan heller ikke benægte at Uffe Ellemann-Jensen under den græske økonomiske krise, måtte indrømme at nej'et til euroen, ikke var så tåbeligt enda, da en valuta uden fælles finanspolitik, naturligvis ville få det svært.

  Du kan heller ikke benægte at flyttecirkusset mellem Strassbourg og Brussel - viser tegn på en organisation der smidder om sig med EU borgernes penge.

  Så Ersbøll, sålænge Stine Bosse, Lars Løkke Rasmussen, Margrethe Vestager o.a. PRO føderale EU tilhængere, ikke indrømmer deres fejlagtige påstande, vil debatten aldrig blive åben og ærlig som Lars Løkke og Stine Bosse.

  Når EU tilhængerne har fuld adgang til DR, TV2 og Politiken - og EU kritikere, der er handicappet af fornuftige jordnære holdninger - helt åbenlys holdes ude af debatten, kan der ikke føres en åben og ærlig debat om Danmarks forhold til EU.

  Kun DR, TV2 og danske aviser kan ændre på dette forhold.

 • Anmeld

  Jørgen Jørgensen

  Tak, Steen Raaschou, sandheden har trange kår, men et eller andet sted klemmes den altid ud mellem sidebenene:

  30 ÅR har dette dokument været gemt bort, og ellers gemmes de gerne bort i op til 70 år:

  Edward Heath er det perfekte eksmepel på moral og mål for EU:


  Han døde i 2005.

  I 2015 blev han nænt som en del af Wiltshire Police's Operation Conifer undersøgelse af historisk seksuelt misbrug af børn.

  Annabelle Sanderson, en Brexit-ekspert og tidligere rådgiver til Nigel Farage, sagde: "På trods af påstande fra politikere fra mange partier, så fastholdtes det at EU ikke var ved at blive en centralstat, men det viser dette 1971-dokument, at det er præcis, hvad planen var.


  Det klassificerede papir, dateret april 1971, foreslog, at regeringen burde holde den britiske offentlighed i mørke om, hvad EØF-medlemskab betyder , og at det ville tage 30 år for vælgerne , og når den indså, hvad der var ved at ske ville det være for sent .

  Den ukendte forfatter - en højtstående embedsmand - korrekt forudsagde at det daværende europæiske økonomiske fællesskab (EØF blev til EU i 1993) ledte mod en økonomisk, monetær og finansiel union med en fælles udenrigs- og forsvarspolitik, som ville udgøre den største overgivelse af Storbritanniens nationale suverænitet siden år1066.

  Han fortsatte med at sige, at "fællesskabsret" ville have forrang over vores egne domstole, og at stadig mere magt ville gå bort fra Parlamentet til det bureaukratiske system centreret i Bruxelles.

  Forfatteren hævder endog præcist, at den øgede rolle i Bruxelles i det britiske folks liv ville føre til en "almindelig følelse af fremmedgørelse verfor regeringen".

  Men chokerende nok blev politikere rådgivet til "ikke at forværre offentlighedens bekymring ved at komme med foruroligende forudsigelser ... om den fjerne og ukontrollerede udvikling afFællesskabet".

  "En måde at skabe en illusion om, at dette system stadig var demokratisk, foreslog detnne anonyme embedmand, ville være at give folk mulighed for at stemme for nye repræsentanter på europæisk, regionalt og lokalt plan.

  Pro-Europe Sir Edward Heath var leder af det konservative parti fra 1965 til 1975

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen · Pensionist

  Suverænitet.

  For det første, fra hvornår har vi kunnet klare os militært alene, ved hjælp af EU?. Hvad med NATO?.
  For det andet, hvordan kan DK hævde sin suverænitet når vi er bastet og bundet i en union, som bestemmer stort set al lovgivning her i landet?
  For det tredje, hvordan kan vi forsvare det at vi, for hver traktat som bliver vedtaget bliver knuget tættere, og tættere ind til EU kærnen?
  Jeg kan kun se det derhen at for hvert EU tiltag mister vi en ny flig (salami metoden)af vores selvstændighed. Jeg ser kun en udvej. Ud af unionen, hellere i dag, end i morgen, og lad os så få vore egne grænser igen.

 • Anmeld

  Børge Hansen

  Kan Danmark alene?

  Følelser skal spille en større rolle i politik, mener bl.a. Peter Skaarup, DF. Lad os lægge følelserne væk og se på realiteterne: uden stærke alliancer kan Danmark næppe opretholde sin suverænitet(stor eller lille pt.), når store lande agerer som Kina og USA gør det i øjeblikket. Kun i forpligtende fællesskaber kan vi opretholde og forsvare vores status som en åben og eksporthængig økonomi! Og dermed fastholde velstand og velfærd.Stine Bosses artikel omhandler forsvarsforbeholdet, men måske er tiden til et "360graders eftersyn" af forbeholdene. LarsLøkke og Venstre synes klar. Jo før jo bedre!

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  Forsvar ikke angreb.

  Sund fornuft siger at det er godt at have et forsvarssamarbejde med andre lande - det virker afskrækkende overfor angrebslystne fjender. Det er et sådant samarbejde vi har i Nato. Her var tanken at vi skulle komme hinanden til hjælp hvis et medlemsland blev angrebet på sit territorium.

  Desværre har Nato udviklet sig til at ville blande sig i andre landes anliggender og det skal vi væk fra og tilbage til den oprindelige idé. Jeg opfatter at et EU-forsvarssamarbejde vil udvikle sig til at stykke krigslegetøj for en politisk vilje vi slet ikke kan forudse effekten.

 • Anmeld

  Krister Meyersahm

  mangler sidste ord

  af.