Strid mellem skibsindustri og Forsvaret er en storm i et glas vand

ANALYSE: Bølgerne er de senere år gået højt i forbindelse med en række udbud af nybygning af skibe til forsvaret. Men reelt har den danske skibsindustri ikke længere meget at have sin kritik i.

Hvad er vigtigst? At få de bedste skibe til forsvaret bygget billigst muligt eller at sikre, at byggeriet af skibe til forsvaret skaber danske arbejdspladser? Det er spørgsmålet i en længerevarende strid mellem den danske maritime industri og forsvaret.

Onsdag mødes repræsentanter for industrien med Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse til et forsoningsmøde, efter at industrien flere gange offentligt har langet ud efter forsvaret i forbindelse med en række udbud på nybygning af skibe. Den maritime industri mener, at forsvaret gør det svært for danske værfter at byde på kontrakterne og i nogle tilfælde gør det helt umuligt. Industrien så gerne, at forsvaret i højere grad brugte de undtagelsesbestemmelser, som gør det muligt helt at undgå udbud og i stedet blot tildelte kontrakterne til de danske værfter.

Det er lykkedes industrien succesfuldt at få placeret budskaberne i den offentlige debat, ligesom det er lykkedes at få politikere fra begge sider af folketingssalen til at tilslutte sig.

Login