Debat

Affaldsforeningen: Indfør udvidet producentansvar på tøj og tekstil

KRONIK: Et udvidet producentansvar for mode- og tekstilindustrien skal få forbrugerne til at bruge mindre, men bedre og længere. Det vil belønne de grønne producenter og stramme skruen om brug-og-smid-væk-kulturen, skriver Mikkel Brandrup.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Mikkel Brandrup
Direktør for Dansk Affaldsforening

Mode- og tekstilindustrien er en af de mest miljø- og klimabelastende industrier i verden. Der er behov for at booste den grønne omstilling af industrien markant – og hurtigt.

Vi skal naturligvis også i fremtiden have tøj på kroppen og sko på fødderne, men vi skal hurtigst muligt bevæge os væk fra den brug-og-smid-væk-kultur, industrien er baseret på. Frem for fast fashion og tekstiler, der hurtigt kasseres og bliver til affald, bør fremtiden handle om bedre kvalitet, længere holdbarhed og forretningsmodeller baseret på genbrug, leje og reparation.

Mode- og tekstilindustrien anerkender behovet, og brands og tøjkæder tester tilbagetagningsordninger, salg af genbrugstøj og større grad af reparation. Det er positivt. Men hvis vi for alvor skal sætte fart i den grønne omstilling af mode- og tekstilindustrien, er der brug for mere end enkelte tiltag – og frem for alt er der brug for sammenhæng.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected]

Udvidet producentansvar
Midlet bør være et tæt og forpligtende samarbejde mellem alle led i værdikæden og incitamenter, der skaber handling. Fra den indledende designfase til den endelige behandling, når tekstilerne er blevet til affald. Alle led i kæden skal fokusere på at sikre et langt mindre ressource- og miljøaftryk. Vi skal bruge mindre, men bedre og meget mere bæredygtigt.

Derfor foreslår vi i Dansk Affaldsforening, at Danmark indfører et udvidet producentansvar på tøj og tekstiler. Producentansvar som koncept går kort fortalt ud på, at producenterne får ansvar for de produkter, de markedsfører, også når de bliver til affald. Det gælder også ansvaret for omkostningerne til at indsamle og sortere tekstilerne, som i dag finansieres af borgerne.

Producentansvar giver mulighed for at indrette et system, som belønner dem, der markedsfører miljømæssigt gode produkter, mens det omvendt strammer skruen om de produkter, der kræver et stort ressourcetræk.

Mikkel Brandrup
Direktør for Dansk Affaldsforening

Producentansvar giver mulighed for at indrette et system, som belønner dem, der markedsfører miljømæssigt gode produkter, mens det omvendt strammer skruen om de produkter, der kræver et stort ressourcetræk og/eller ikke kan genanvendes eller genbruges.

Som et land, der ønsker at gå forrest i den grønne omstilling, bør Danmark have en politisk ambition om at tilskynde industrien til at reducere ressourceforbruget og basere deres forretningsmodeller på den cirkulære økonomi.

Som udgangspunkt bør producenterne undgå, at tekstiler bliver til affald (for hurtigt), men når det sker, skal vi også sikre den bedst mulige affaldsbehandling for miljø og klima. Her er der et stort behov for samarbejde og udvikling.

Det nye plastaffald
I Danmark har Folketinget besluttet, at tøj og tekstilaffald skal sorteres og indsamles fra 2022. Virksomheder skal gøre det allerede, fremgår det af høringen af affaldsbekendtgørelsen. I 2025 er der krav om, at alle EU-lande skal gøre det samme.

Markedet er dog mildest talt udfordret. De kommuner og affaldsselskaber, der i dag indsamler tekstiler, oplever allerede nu, at det er endog meget svært at afsætte tøjet til genanvendelse. Der mangler teknologier og tilstrækkelig behandlingskapacitet i EU. Også det europæiske og globale marked for genbrug er presset.

Udfordringen bliver kun større af, at tekstilprodukter – herunder også det tøj, vi køber i butikkerne - ofte er komplekse og består af mange forskellige materialer i ét og samme produkt. Det gør genanvendelse vanskeligt, og hvis det kan lade sig gøre, er det typisk i form af ”downcycling”, hvor tekstilernes endestation er som fyld i bilsæder, industriklude eller lignende.

Flere eksperter peger også på, at tekstiler som affaldsfraktion er ”det nye plastaffald” og vil give de samme udfordringer, hvilket i øvrigt giver god mening, da der i dag bruges mere polyester end bomuld i den globale tekstilfiberproduktion.

Med en forventet stigning i indsamlingen af tekstiler på 80 procent, vil yderligere to millioner tons tøj og tekstiler i 2025 blive sendt ud på et i forvejen presset europæisk genbrugs- og genanvendelsesmarked. Det vurderer den tyske tekstil-industriorganisation GftZ.

Nationale målsætninger
Vi står derfor over for en situation, hvor kommuner og kommunale affaldsselskaber risikerer at skulle bede alle danskere om at sortere tekstilaffald, som ingen i sidste ende vil aftage eller kan bruge til noget.

Det er afgørende for tilliden til affaldssortering generelt, at det også nytter. Når borgerne sorterer tyndslidte bukser, gamle T-shirts og udtjente sokker, skal der også være løsninger, der kan behandle affaldet miljømæssigt fornuftigt og bruge det til noget.

Målet må være straks at få omstillet mode- og tekstilindustrien, så vi får miljømæssigt bedre produkter og tekstiler, der rent faktisk kan genbruges eller genanvendes. Derfor skal vi skabe rammerne for at styrke samarbejdet mellem kommuner og affaldsselskaber, tøj- og tekstilproducenter, teknologileverandører og private affaldsvirksomheder samt naturligvis staten.   

Vi anbefaler, at et udvidet producentansvar for tøj og tekstiler i Danmark indføres på en måde, hvor alle led i værdikæden involveres i at udvikle og styrke systemet løbende – fra design og forretning til indsamling og sortering, genbrug og genanvendelse.

Samtidig anbefaler vi, at producentansvaret følges af nationale målsætninger om både genbrug og genanvendelse, samt at en stigende del af økonomien i producentansvaret bruges på forskning i og etablering af genanvendelsesløsninger i Danmark.

Slutteligt anbefaler vi et forbud mod destruktion af ubrugte tekstiler – herunder usolgt tøj. Det skal ikke være muligt for eksempel at sende usolgt tøj til forbrænding på et affaldsenergianlæg.

Vi håber, at vores forslag vil blive taget godt imod, og vi glæder os til at drøfte tankerne nærmere med mode- og tekstilindustrien.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mikkel Brandrup

Public affairs-rådgiver, Advice
cand.comm. (Roskilde Uni.)

0:000:00