Debat

Brint- og vindbranchen: Der er behov for bærende grundprincipper i den danske Power-to-X-strategi

For at Power-to-X-projekterne kan indfri deres enorme potentiale, er det afgørende at vi får en strategi, der kan sætte rammerne og ambitionerne for Power-to-X i Danmark, ligesom vi ser flere af vores europæiske nabolande har gjort det, skriver Jan Hylleberg og Tejs Lausten Jensen.

En national Power-to-X-strategi efterlyses af brancheorganisationer, som de mener, har ladet vente på sig for længe.
En national Power-to-X-strategi efterlyses af brancheorganisationer, som de mener, har ladet vente på sig for længe.Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Jan Serup Hylleberg
Tejs Laustsen Jensen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Power-to-X-industrien venter utålmodigt på en dansk strategi, der skal sætte rammerne og ambitionsniveauet for Power-to-X i Danmark.

Ventetiden er indtil nu brugt fornuftigt, da en række markedsaktører er i gang med at udvikle projekter med en samlet elektrolysekapacitet på seks GW inden 2030.

Men for at kunne videreudvikle og i sidste ende realisere PtX-projekterne, er det nødvendigt, at ventetiden nu afløses af klare og ambitiøse rammevilkår, der udnytter det enorme potentiale for Power-to-X i forhold til både indenlandske og europæiske CO2-reduktioner samt grøn eksport.

Power-to-X-Alliancen, der er et strategisk samarbejde mellem Wind Denmark og Brintbranchen, har identificeret fire grundprincipper, som vi anbefaler, bør være indeholdt i den danske Power-to-X-strategi.

1. Tilskyndelse til anvendelsen af Power-to-X, der bidrager til 70 procent-målet

Power-to-X bliver fra tid til anden beskrevet som fremtidsteknologi, der ikke vil hjælpe os på vejen mod 70 procent-målet i 2030. Dette er en myte, der må og skal dø her.

Power-to-X kan og skal både hjælpe på vejen mod 70 procent-målet og vil få en endnu større rolle på vej mod netto-nul-målet i 2050.

Hvis EU-Kommissionens forslag i Fit-for-55 pakken vedtages, vil Danmark blive forpligtet til minimum at udvikle 0,5-1 GW elektrolysekapacitet til transportsektoren, idet der er sat et særskilt reduktionskrav for de såkaldte RFNBO (grønne Power-to-X-brændstoffer). Udover den forventelige Power-to-X-forpligtelse fra EU, er der en betydelig reduktionsmanko i transportsektoren, som skal adresseres med både direkte elektrificering og Power-to-X.

Uanset mulighed og vigtighed af et nationalt forbrug, så vil den indenlandske Power-to-X-efterspørgsel være så relativt begrænset, at det er nødvendigt at tænke eksport ind fra starten

Jan Hylleberg og Tejs Lausten Jensen
Hhv. adm. direktør i Wind Denmark og direktør i Brintbranchen

Power-to-X-strategien bør fokusere på tilskyndelse til anvendelse af Power-to-X-produkter, hvor særligt den tunge transport er oplagt. Der bør også gives mulighed for såkaldt value-stacking, hvor anvendelsen af Power-to-X-biprodukter, som eksempelvis overskudsvarme, kan skabe forskellige indtægtsstrømme for et Power-to-X-projekt.

Power-to-X kan være mange ting, hvorfor det er vigtigt, at value-stacking gøres muligt, men ikke er et specifikt krav. På den måde kan markedsaktørerne selv optimere de enkelte projekter i forhold til mulige indtægtsstrømme og omkostninger. 

2. Eksport af Power-to-X er afgørende for dansk konkurrenceevne

Men uanset mulighed og vigtighed af et nationalt forbrug, så vil den indenlandske Power-to-X-efterspørgsel være så relativt begrænset, at det er nødvendigt at tænke eksport ind fra starten, for at opnå skalering og i sidste ende en styrket dansk konkurrenceevne.

Heldigvis skal vi ikke kigge langt efter konkrete efterspørgselstilkendegivelser fra vores nabolande, hvor især Tyskland allerede har allokeret offentlige midler til import af grøn brint.

Et formaliseret dansk-tysk brintsamarbejde ligger derfor lige for, hvor eksisterende instrumenter kan anvendes, som for eksempel EU’s såkaldte ”Financing Mechanism”, der kan sikre, at dem der køber vores grønne brint, også er med til at finansiere udviklingen.

Udover grøn brint og Power-to-X-brændstoffer, er der også store potentialer i eksport af PtX-teknologi, idet der allerede er danske styrkepositioner i produktionen af elektrolyseanlæg, brændselsceller samt enkelte delkomponenter.

Eksport er dermed et vigtigt element til at gøre dansk Power-to-X konkurrencedygtig og vil samtidig bidrage positivt til CO2-reduktioner globalt samt skabe danske arbejdspladser og styrke dansk økonomi.

Skalering er afgørende, og Power-to-X-strategien bør derfor indeholde et konkret og ambitiøst mål for elektrolysekapaciteten i Danmark i 2030. Her har brintbranchen tidligere kommet med et konkret udspil.

3. De regulatoriske rammer og infrastrukturen skal være på plads

Succesen for den danske Power-to-X-industri afhænger i høj grad af de regulatoriske rammer og en tilstrækkelig infrastruktur. I dag udgør tariffer 20-25 procent af fremstillingsprisen for grøn brint, hvorfor disse omkostninger er afgørende at få minimeret.

Succesen for den danske Power-to-X-industri afhænger i høj grad af de regulatoriske rammer og en tilstrækkelig infrastruktur.

Jan Hylleberg og Tejs Lausten Jensen
Hhv. adm. direktør i Wind Denmark og direktør i Brintbranchen

Det bør ske via omkostningsægte tariffer, så man kun skal betale for de omkostninger, som man giver anledning til, samt at eksempelvis elektrolyseanlæg kan belønnes for at være fleksible til gavn for det samlede energisystem.

Etablering af direkte linjer mellem et VE-anlæg og et elektrolyseanlæg bør være muligt, så længe det ikke har negative konsekvenser for det kollektive elnet. Dette vil øge den danske konkurrenceevne for grøn brint, da omkostningerne til både tariffer og grøn strøm kan holdes til et minimum.

Power-to-X-strategien bør inkludere en konkret køreplan for, hvordan de rigtige regulatoriske rammer, herunder muligheden for dedikerede brintrør til eksempelvis Tyskland, etableres hurtigst muligt.

4. VE-udbygningen skal accelereres for at have tilstrækkelig grøn strøm til Power-to-X

Tilvejebringelsen af tilstrækkelig grøn strøm er en absolut grundforudsætning, for at kunne producere grøn brint og Power-to-X-brændstoffer.

Med udskydelser af energiøerne og usikre rammevilkår for den landbaserede vedvarende energi, ser det desværre ud til, at der kommer til at mangle grøn strøm frem mod 2030, hvis ikke Folketinget tager nye initiativer.

Wind Denmark har tidligere rejst denne vigtige problemstilling og kommet med konkrete løsningsforslag her

Vores europæiske nabolande har allerede udgivet meget ambitiøse brintstrategier.

Derfor er det afgørende, at Danmark også melder sig på banen med en ambitiøs Power-to-X-strategi, der indeholder konkrete forslag og rammevilkår til at indfri det store potentiale for den danske Power-to-X-industri.

Med andre ord en Power-to-X-strategi, der har været værd at vente på.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00