Debat

Carlsberg-formand: Cirkulær økonomi har fået en tiltrængt platform

DEBAT: Danmark har alle muligheder for at blive en verdensførende cirkulær økonomi, mener Flemming Besenbacher. Men vi kommer aldrig til at overgå til et cirkulært samfund, hvis ikke vi får et ensrettet affaldssystem.

Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Flemming Besenbacher
Bestyrelsesformand i Carlsberg og for Carlsbergfondet samt formand for regeringens advisory board for cirkulær økonomi

1. september var dagen, hvor regeringen fremlagde sit bud på en strategi for cirkulær økonomi og dermed satte en klar retning for udviklingen af et både bæredygtigt og rigt samfund.

Som formand for regeringens advisory board for cirkulær økonomi var det i sig selv en glædelig dag. Mest glædeligt var det dog, at langt størstedelen af de 27 anbefalinger, som vi i advisory boardet kom med tilbage i juni 2017, har dannet grundlaget for strategien.

Det er en ambitiøs og gennemtænkt strategi, der med sine indsatsområder for alvor kan fremme en omstilling af det danske samfund fra lineær til cirkulær økonomi.

Fakta
Deltag i debatten!
Skriv til [email protected]

Reduce, reuse, recycle, rethink
Vores erhvervsliv har vist sig progressivt, når det kommer til at tænke fremsynet og bæredygtigt efter logikken: reduce, reuse, recycle, rethink. Men der er brug for gode rammevilkår og en ambitiøs statslig strategi, der kan sikre forudsigelighed og understøtte virksomheders egne initiativer.

Det samme behov gør sig gældende for borgerne. Mange af os vil gerne agere bæredygtigt og leve cirkulært, men det kræver en oplevelse af, at vi arbejder i fællesskab mod de samme mål. Uden fælles retning og indsats kan alle de gode handlinger hurtigt føles isolerede, uden effekt og i sidste ende meningsløse.

Der er næsten lige så mange måder at håndtere affald på, som der er kommuner. Med den tilgang til affaldshåndtering kommer Danmark aldrig til for alvor at overgå til cirkulær økonomi.

Flemming Besenbacher
Bestyrelsesformand i Carlsberg og for Carlsbergfondet samt formand for regeringens advisory board for cirkulær økonomi

Med en samlet strategi for cirkulær økonomi har Danmark nu et veldefineret udgangspunkt, som politikerne, erhvervslivet, de offentlige myndigheder og borgerne i fællesskab kan arbejde ud fra og sammen om. Strategien udgør en platform, som vi alle har en forpligtelse til at udnytte.

Dels fordi vi som samfund skal fremtidssikre miljøet for de kommende generationer. Og dels fordi en omstilling vil give danske virksomheder store internationale konkurrencefordele og nye afsætningsmuligheder, når omverdenen vil vende sig mod os for at få del i vores erfaring, ekspertise og bæredygtige løsninger, når et stadigt stigende pres på jordens naturressourcer fordrer en gentænkning af produktion og forbrug.

Verdensførende i cirkulær økonomi
Når jeg ser ud i verden, har Danmark alle muligheder for at blive en verdensførende cirkulær økonomi. Vi er agile, vi tænker innovativt, og mange danske virksomheder er allerede førende og anerkendte inden for udvikling af grønne løsninger.

Danske virksomheder har en stærk og udbredt tradition for den type tværgående samarbejder, der er behov for til at sikre en succesfuld omstilling.

Jeg har netop selv været i både Norge og Sydkorea for som ekspert at dele vores danske erfaringer, og jeg oplever, at der i begge lande – og i en række andre lande verden over – nu er et reelt ønske om at omstille sig til cirkulær økonomi.

Nyt affaldssystem
Med regeringens nye strategi ser jeg lyst på fremtiden. Udmøntningen af strategien, med 11 konkrete initiativer og tilførsel af 60 millioner kroner, er et vigtigt skridt fra intention til handling. Men det bliver ikke uden et opgør med vores nuværende praksis.

Især strategiens femte indsatsområde, der handler om at ’skabe et velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer’, er en udfordring i Danmark. Der er næsten lige så mange måder at håndtere affald – eller ressourcer – på, som der er kommuner. Med den tilgang til affaldshåndtering kommer Danmark aldrig til for alvor at overgå til cirkulær økonomi. Der er ganske enkelt brug for et enstrenget affaldssystem, hvis der skal kunne skabes stordriftsfordele og et marked for ressourcerne.

Så lad os i fællesskab indfri potentialet. Hvis vi står sammen, kan vi gøre Danmark til et verdensførende cirkulært knudepunkt til gavn for erhvervsliv, samfund og miljø. Lad os gøre lørdag 1. september 2018 til en dag, vi husker som vendepunktet for vores omstilling til cirkulær økonomi.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Flemming Besenbacher

Formand for Aarhus Vand, Unleash og Tænketanken One/third, professor em., Aarhus Uni., fhv. formand for Carlsberg og Carlsbergfondet
cand.scient. (Aarhus Uni. 1978), dr.scient. (Aarhus Uni. 1994)

0:000:00