Debat

Dansk Brint Alliance: Bedre samarbejde mellem industri og myndigheder er nøglen til PtX-eksporteventyr

Det er afgørende for dansk eksportpotentiale at sammensætte en tværgående PtX-taskforce, der kan optimere samarbejdet mellem industri og myndigheder, skriver Troels Ranis og Tejs Laustsen Jensen fra DI Energi og Brintbranchens nystiftede Dansk Brint Alliance. 

Med de eksisterende regler skal PtX-udviklere kontakte omkring ti forskellige myndigheder for at få de nødvendige godkendelser, skriver&nbsp;Troels Ranis og Tejs Laustsen Jensen.<br>
Med de eksisterende regler skal PtX-udviklere kontakte omkring ti forskellige myndigheder for at få de nødvendige godkendelser, skriver Troels Ranis og Tejs Laustsen Jensen.
Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix
Tejs Laustsen Jensen
Troels Ranis
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

For at gøre Power-to-X (PtX) og grønne brændstoffer til et egentligt eksport- og erhvervseventyr i Danmark er det nødvendigt at styrke koblingen mellem industri og myndigheder. Industrien har behov for en stærk offentlig instans, der kan agere sparringspartner og bane vejen for hurtig og relevant sagsbehandling i takt med, at den helt nye industri og forsyningssektor kickstartes.

Derfor er vi glade for, at der i den politiske aftale om en dansk PtX-strategi blev aftalt at etablere en decideret PtX-taskforce, som har til formål at håndtere regulerings- og lovgivningsmæssige barrierer for opbygningen af PtX-sektoren og styrke rammevilkårene inden for produktion, transport og anvendelse af brint og PtX-produkter.

Men tiden går, og vi savner at se aftalen vakt til live – effektiv myndighedsbehandling vil nemlig være en vigtig konkurrencefordel.

Taskforce skal strømline processer

Som industri har vi et grundlæggende behov for at kende til den regulering og de rammer, vi skal agere og investere indenfor. Det er i sidste ende en forudsætning for, at vi kan få et egentligt marked for grøn brint på benene i Danmark. Vi ser af den grund, at det er afgørende, at taskforcen er tværgående fra først til sidst.

I den sammenhæng vil det være afgørende, at taskforcen bemandes af "operationelle" folk, som hver især kan afdække de forskellige facetter af myndighedsbehandlingen for industrien.

Troels Ranis og Tejs Laustsen Jensen
Hhv. direktør, DI Energi og direktør, Brintbranchen

En kerneopgave for taskforcen er at agere one-stop-shop for industrien. Det er der virkelig brug for. Som det er lige nu, er PtX-udviklere nødt til at have kontakt til omkring ti forskellige statslige og kommunale myndigheder for at få de godkendelser, de har brug for. Det forsinker processerne signifikant – og det har hverken klima eller industri råd til. Det ser vi frem til, at taskforcen vil rydde op i og forsøge at styrke.

I den sammenhæng vil det være afgørende, at taskforcen bemandes af "operationelle" folk, som hver især kan afdække de forskellige facetter af myndighedsbehandlingen for industrien. Lige fra Energinet til Forsyningstilsynet, Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Transportstyrelsen, Søfartsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet og slutteligt Klima- Energi- og Forsyningsministeriet.

En anden absolut kerneopgave for taskforcen bør herudover være at skabe den nødvendige klarhed om tarifferne. Usikkerhed herom er lige nu en flaskehals for flere investeringsbeslutninger, og det er stærkt problematisk i forhold til den videre udbygning af industrien.

Der er så at sige brug for, at ketchuppen - i form af investeringer - kommer ud af flasken på tarifområdet og gerne i form af en endelig godkendelse af et konkurrencedygtigt fremtidigt tarifregime inden andet kvartal i 2023. Det er en skillelinje, fordi det er her, der skal lægges investeringer for at nå ambitionen om op til seks gigawatt i 2030, som er Folketingets ambition. Reelt er potentialet langt større.

Læs også

Udvidet myndighedssamarbejde

En anden vigtig opgave er, at taskforcen også ser ud over de danske grænser. Der er et gigantisk, dansk eksportpotentiale for hele PtX-værdikæden.

Der er brug for et udvidet myndighedssamarbejde samt deciderede lande- og regionsspecifikke strategier, indgåelse af strategiske samarbejdsaftaler og udvikling af rørinfrastruktur.

Troels Ranis og Tejs Laustsen Jensen
Hhv. direktør, DI Energi og direktør, Brintbranchen

Det gælder lige fra produktion af grøn brint og metanol til eksport til eksempelvis Tyskland, ekspertise, konsulentbistand, teknologer, elektrolyse og andre industrielle løsninger. Det vil gavne både klima og dansk eksport. Men det sker ikke af sig selv.

Der er brug for et udvidet myndighedssamarbejde samt deciderede lande- og regionsspecifikke strategier, indgåelse af strategiske samarbejdsaftaler og udvikling af rørinfrastruktur. Gerne hurtigst muligt. Hverken klima eller eksportmuligheder kan vente.

Men forudsætningen for at komme så langt er stadig en gigantisk udbygning af vedvarende energi. Det hele står og falder med adgangen til tilstrækkelige mængder grøn strøm. Derfor er det også et skridt i den helt rette retning, at regeringen med 'Danmark kan mere II' foreslår en markant udbygning af vedvarende energi.

Perspektiverne og mulighederne er store. Men en nøgle for at realisere det er et optimeret samarbejde mellem industri og myndigheder. Vi skal lære af vindmølleindustrien på det område. Derfor håber vi, at arbejdet med at realisere en PtX-taskforce kommer i mål hurtigst muligt.  

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Troels Ranis

Vicedirektør, Dansk Industri
cand.scient.adm. (Roskilde Uni. 1997)

Tejs Laustsen Jensen

Direktør, Brintbranchen, bestyrelsesmedlem, Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
cand.scient.pol. (Københavns Uni. 2005)

0:000:00