Dansk Energi: Vigtigt med grundig analyse, før man reformerer elnettet

Q&A: Det er oplagt, at mulighederne for grøn energi uden om det kollektive elnet nu skal undersøges, mener Dansk Energi. Organisationen undrer sig dog over, at Dansk Fjernvarme ikke vil have Energistyrelsen for bordenden i arbejdet.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Birk Sebastian Kotkas

Jeg vil ikke på forhånd sige, om det skal gå den ene eller anden vej. Det må basere sig på faktuelle forhold, som vi jo ikke har set endnu.

Anders Strouge
Viceadministrerende direktør, Dansk Energi

Det er "supergodt", at der nu bliver lavet en analyse af elsektoren, så der måske kan gives bedre muligheder for egenproduceret vedvarende energi uden om det kollektive elnet.

Fakta
Energiforsyningsloven
Et bredt flertal har netop bedt ministeren om at igangsætte et arbejde, der i løbet af 2021 skal vurdere forskellige muligheder for geografisk differentierede tariffer, en justering eller afskaffelse af matrikelkravet og reglerne for direkte linjer vurderet i forhold til samfundsøkonomi, fordelingsvirkninger, statens afgiftsprovenu og administrerbarhed, lyder det i en betænkning fra Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget den 10. december.

Som det er i dag, skal en vindmølle eller et solcelleanlæg i Danmark som udgangspunkt kobles på det offentlige elnet. Derfra sendes strømmen ud til forbrugerne gennem det offentlige højspændingsnet - der drives af det statsejede selskab Energinet - og mindre elkabler, som det lokale elnetselskab står for.

Derfor har man bestemt, at alle forbrugere betaler samme afgift til Energinet per forbrugt kilowatt-time el, uanset om de bor fem eller halvtreds kilometer fra energikilden. Afgiften til det lokale elnetselskab afhænger af, hvor i landet og hvilken type forbruger det er.

Med den nuværende praksis i Danmark er det kun tilladt at bruge sin egenproducerede strøm direkte, hvis der er "tæt geografisk og brugsmæssig sammenhæng mellem produktion og forbrug".

Alternativt kan man koble sin vindmølle eller sit solcelleanlæg på det eksisterende elnet, men så skal man betale den samme afgift til det offentlige højspændingsnet som alle andre forbrugere, selvom man selv ejer energikilden, der måske står 500 meter væk.

Men opgaven er ikke så let, som nogle aktører får det til at lyde, mener Dansk Energi forud for tredjebehandlingen af lov om elforsyning fredag i Folketinget.

Med lovens vedtagelse bliver der sat gang i et arbejde, der i løbet af 2021 skal vurdere forskellige muligheder for geografisk differentierede tariffer, en justering eller afskaffelse af matrikelkravet og reglerne for direkte linjer.

Altinget logoEnergi og Forsyning
Vil du læse artiklen?
Med adgang til Altinget energi og forsyning kommer du i dybden med Danmarks største politiske redaktion.
Læs mere om priser og abonnementsbetingelser her
0:000:00