Debat

Dansk Fjernvarme til el-aktører: De nye tariffer hæmmer den grønne omstilling og samfundsøkonomien

En principiel tarifændring risikerer at modarbejde det fleksible elforbrug til elsystemet. Dansk Fjernvarme opfordrer Green Power Denmark og Energinet til at tænke sig om en ekstra gang, inden ændringerne i elnettarifferne implementeres uden at tage hensyn til konsekvenserne for det samlede elsystem, skriver Michael Søgaard Schrøder.

Elkedler i fjernvarmeproduktionen kan udfase brugen af fossile energikilder ved i stedet at bruge energi fra solceller og vindmøller. Men en ny tarifmetoder vil gøre dem til en økonomisk byrde, skriver Michael Søgaard Schrøder.
Elkedler i fjernvarmeproduktionen kan udfase brugen af fossile energikilder ved i stedet at bruge energi fra solceller og vindmøller. Men en ny tarifmetoder vil gøre dem til en økonomisk byrde, skriver Michael Søgaard Schrøder.Foto: Tim Kildeborg Jensen/Ritzau Scanpix
Michael Søgaard Schrøder
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Energinet har for nyligt opgjort, at der i 2023 er installeret cirka 1.800 MW elkedler i Danmark. For 15 år siden var der stort set ikke nogen. Denne udvikling har været en rigtig god investering for energisystemet i Danmark.

For det første er elkedlerne rigtig gode til at fungere som spids- og reservelast i fjernvarmeproduktionen, og investeringerne i elkedler har været med til at udfase brugen af fossile energikilder som naturgas. For det andet er elkedlerne meget effektive i forhold til at balancere de naturlige udsving i elproduktionen fra eksempelvis vindmøller. For det tredje er elkedler som langt overvejende hovedregel tilsluttet på en måde, så netvirksomhederne kan slukke for dem, hvis elnettet er ved at blive overbelastet.

Fjernvarmen kan blandt andet gennem elkedler lagre energien fra solceller og vindmøller og anvende den igen på et senere tidspunkt, når der er et varmebehov

Michael Søgaard Schrøder
Chefkonsulent, Dansk Fjernvarme

I en fremtid, hvor der bliver produceret store mængder el på sol og vind, er der i stigende grad nemlig behov for et fleksibelt elforbrug. Så i takt med at vi udbygger sol og vind, går fjernvarmesektoren fra at være nettoproducent til at være nettoforbruger af el. Det skaber flere gevinster for energisystemet, fordi fjernvarmen blandt andet gennem elkedler kan lagre energien fra solceller og vindmøller og anvende den igen på et senere tidspunkt, når der er et varmebehov.

Men en ny tarifstruktur står nu til at modarbejde, at vi får det bedste ud af fjernvarmens fleksibilitet i elsystemet.

Ny tarifmetode kan spænde ben for et effektivt elsystem

I 2022 godkendte Forsyningstilsynet tarifmedtoden fra Green Power Denmark. Metoden indebærer, at omkring 25 procent af netvirksomhedernes indtægter fra industrielle elkunder fremover kommer fra en fast kapacitetsbetaling (MW), og resten er baseret på energiforbruget (kr./MWh). For anlæg, der kører få timer, som eksempelvis elkedler, betyder denne ændring en markant højere tarifbetaling.

Energinet har i oktober sendt et forslag til ny tariferingsmetode i høring hos en række interessenter, hvor de præsenterer et forslag til en tarifmetode, der ligner Green Power Denmarks. Denne metode er stadig i udviklingsfasen, men hvis den introduceres uændret, vil fjernvarmeværker skulle betale en kapacitetsbetaling til både netvirksomhed og Energinet.

Læs også

Med et snuptag kan investeringer i elkedler blive en økonomisk byrde for fjernvarmeværkerne, selvom elkedlerne fortrænger gas som spids- og reservelast i varmeproduktionen og samtidig er enormt gode til at levere det fleksible forbrug, som elsystemet efterspørger. Det risikerer også at sætte yderligere investeringer i elkedler til varmeproduktionen på stand-by.

Med et snuptag kan investeringer i elkedler blive en økonomisk byrde for fjernvarmeværkerne, selvom elkedlerne fortrænger gas som spids- og reservelast i varmeproduktionen

Michael Søgaard Schrøder
Chefkonsulent, Dansk Fjernvarme

Dermed ikke sagt, at det ikke er fornuftigt, at der indføres kapacitetsbetaling. Det er ganske fornuftigt, da der er en tæt sammenhæng mellem omkostninger til elnettet og den kapacitet, den enkelte elnetbruger får stillet til rådighed. Det er dog nødvendigt at lave en betaling, der tager hensyn til, hvordan det påvirker det samlede elsystem.

I stedet bør man overveje, hvordan man kan undgå at suboptimere udbygningen af elnettet, og i stedet fokusere på et samlet effektivt elsystem, der består af både elnet, elproduktion, elforbrug og systemydelser.

Elkedlerne betaler for meget til elnettet

Derudover er langt størstedelen af elkedlerne i fjernvarmesektoren tilsluttet med såkaldt begrænset netadgang. Det vil sige, at netvirksomheden kan afkoble et anlæg, hvis elnettet bliver overbelastet. Her er den nye tarifmetode ikke omkostningsægte, fordi elkedler og andre anlæg tilsluttet med begrænset netadgang betaler den fulde løbende tarif, som dækker omkostninger til udbygning af elnettet, selvom anlæggene ikke giver anledning til udbygning af elnettet. På den måde betaler elkedler en overpris i forhold til de omkostninger, som de giver anledning til for elnettet.

Tidligere var overprisen for at være tilsluttet med begrænset netadgang ret lille, da elkedler generelt kører i få timer, og den løbende tarif alene var baseret på energiforbruget. Med introduktion af kapacitetsbetaling bliver overprisen en væsentlig økonomisk byrde for elkedlerne, som ingen fjernvarmeselskaber kendte til på tidspunktet for deres investering.

Læs også

Der bør ske en justering af tarifmetoden, og fremtidige (kapacitets-) tariffer skal tage ordentligt hensyn til, at anlæg med begrænset netadgang ikke giver anledning til nævneværdige omkostninger i elnettet.

Vi har en mulighed for at nå at rette op på en tarifmetode, der rammer skævt og sænker den grønne omstilling i både elsektoren og fjernvarmesektoren

Michael Søgaard Schrøder
Chefkonsulent, Dansk Fjernvarme

Fjernvarmen er sektorintegration der virker

Energisystemet i Danmark er under hastig udvikling, og behovet for at koordinere og fastholde samfundsøkonomisk perspektiv er stort. Fjernvarmesektoren binder flere energisystemer sammen og kan tilbyde den fleksibilitet i forbrug og produktion, der efterspørges af særligt elsystemet. Derfor er det også vigtigt at nedbryde sektorbarrierer for at aflønne de anlæg, der leverer samfundsøkonomisk værdi.

Fjernvarmeværkernes varmeproduktion har en historisk tæt tilknytning til elsystemet og elproduktion. Lad os bygge videre på dette grundlag også i fremtiden, hvor øget sektorintegration bliver en af nøglerne til at understøtte en elproduktion, der er baseret på mere vind og sol.

Det kræver stort overblik og masser af dialog mellem flere sektorer, når de store brikker til fremtidens energisystem skal lægges.

I dette tilfælde har vi en mulighed for at nå at rette op på en tarifmetode, der rammer skævt og sænker den grønne omstilling i både elsektoren og fjernvarmesektoren.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Michael Søgaard Schrøder

Chefkonsulent, Dansk Fjernvarme
Cand.polit. (Københavns Uni. 2007)

0:000:00