Debat

Debat: CO2-fortrængningskravet skal skabe et dansk PtX-væksteventyr

DEBAT: Danmark importerer bioethanol for et stort millionbeløb om året i stedet for at skabe et tidligt marked for dansk PtX-brændstof, skriver professorer og lektorer fra Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet.

Danskerne har i høj grad taget plugin-hybridbilerne til sig og bliver de kombineret med et CO2-neutralt brændstof, er det en oplagt bæredygtig løsning.
 
Danskerne har i høj grad taget plugin-hybridbilerne til sig og bliver de kombineret med et CO2-neutralt brændstof, er det en oplagt bæredygtig løsning.  Foto: Jorge Silva/Reuters/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Lasse Rosendahl, Søren Knudsen Kær og Mads Pagh Nielsen
Hhv. Professor og institutleder, professor og lektor, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet

Klimaforhandlingerne på transportområdet er netop blevet viftet i gang med det grønne flag på Christiansborg, og i den forbindelse vil et flertal i Folketinget og Drivkraft Danmark skifte fokus fra det nuværende iblandingskrav til et CO2-fortrængningskrav.

Det er en vigtig og afgørende pointe at skifte fokus og dermed skabe en mere åben ramme for at øge bæredygtigheden i transportsektoren, som ikke kun har potentiale til at sætte skub i en grøn omstilling af danskernes bilpark – det åbner også op for muligheden for at accelerere udviklingen af nye teknologier, der samtidig kan blive et nyt erhvervseventyr for danske eksportvirksomheder.

Problemet med det eksisterende iblandingskrav er nemlig, at det udelukkende sigter mod traditionelle biobrændstoffer og dermed ikke giver andre nyere teknologier og brændstoffer – som for eksempel Power-to-X, hvor vedvarende energi bliver lagret og omdannet til grønt brændsel – mulighed for at bidrage til at nedbringe CO2-udledningen.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til: [email protected].

Danmark skal satse på PxT-brændstof
Den uheldige konsekvens af det eksisterende iblandingskrav bliver derfor, Danmark i dag importerer bioethanol for et stort millionbeløb om året i stedet for at skabe et tidligt marked for dansk PtX-brændstof, der giver danske virksomheder mulighed for at komme ind på dette marked og vokse, inden vi taler produktionskapaciteter på mange millioner liter til for eksempel den maritime sektor.

Forpasser vi den mulighed, høster vi ikke selv de økonomiske frugter af den bæredygtige udvikling i grønne brændstofteknologier i form af danske arbejdspladser og tech-eksport, men misser tværtimod muligheden for at blive et grønt foregangsland, ligesom vi er det i forhold til grøn strøm.

Vi er allerede begyndt at gå i den rigtige retning – nu skal vi bare gå skridtet videre og sikre, at danske virksomheder kan få en andel ved at skabe et marked for produktet.  

Lasse Rosendahl, Søren Knudsen Kær og Mads Pagh Nielsen
Hhv. Professor og institutleder, professor og lektor, Institut for Energiteknik, Aalborg Universitet

Det vil virkelig være et historisk selvmål for et land som Danmark, der om nogen har vindkraft i sit DNA.

Ved at skifte fokus væk fra iblandingskravet og konventionelle biobrændsler og over på for eksempel et CO2-fortrængningskrav – hvor fokus ligger på at sammensætte de mest miljørigtige og CO2-besparende brændsler – kan vi give plads til nye grønne brændsler som metanol, der kan produceres med PtX-teknologien.

På den måde banes vejen for, at vi også i overgangsperioden fra benzin- og dieselbiler til elbiler reducerer CO2-udledningen.

Det sikrer således både en grønnere og en mere gradvis og realistisk CO2-fortrængning. Det sikrer også, at vi ikke på forhånd udelukker teknologier, der kan vise sig at være endnu smartere end de nuværende.

I overgangsperioden kan kompetencerne inden for PtX og plugin-hybridbiler også nå at udvikle sig og blive endnu grønnere.

Metanol som powerful overgangsbrændstof
PtX er en lovende bæredygtig teknologi, og ifølge Dansk Energi og Energinet kan den bidrage betydeligt til at løse klimaudfordringen og vise sig at blive et grønt eventyr. Og forskningen bakker op.

Studier på området viser nemlig, at CO2-ækvivalenten i forbindelse med emissioner falder sammen med andre skadelige udledninger ved tilsætning af metanol.

Og ved forbrænding af ren metanol produceret med PtX baseret på vindstrøm vil CO2-ækvivalenten i et samfund baseret på vedvarende energi i princippet være 0.

Udover det klimavenlige perspektiv er en af de helt store fordele ved PtX (e-fuels) desuden, at CO2-fortrængningen kan ske i den eksisterende bilflåde.

Metanol, som er et af X’erne blandt mange forskellige PtX-teknologier, kan nemlig allerede i dag anvendes i almindelige forbrændingsmotorer. På den måde er det både nemmere og billigere at implementere, og danskerne vil i højere grad kunne forventes at tilslutte sig.

Hybridbiler og CO2-neutralt brændstof
Danskerne har jo allerede i høj grad taget plugin-hybridbilerne til sig, og bliver de kombineret med et CO2-neutralt brændstof, er det en helt oplagt bæredygtig og realistisk løsning, som måske også rækker længere ud i fremtiden.

På den måde løser man samtidig problemet med hybridbiler, som ikke bliver tilstrækkeligt opladt på grund af glemsomhed – eller fordi det er mere besværligt og/eller dyrt – og derfor utilsigtet bliver skyld i højere CO2-emission end nødvendigt.

Og ved at bruge den lette transport som springbræt, bliver en gradvis skalering til andre sektorer desuden mulig.

På den måde kan danske virksomheder nemlig realistisk set følge med den nødvendige, stejle læringskurve, så de kan byde ind, når det helt store behov for alvor melder sig – også i den tunge ende af skalaen.

Så kan danske virksomheder være klar, når rederierne – og siden luftfartselskaberne – begynder at efterspørge millioner af liter af grønt brændstof.

Forbud mod de mest forurenende biler 
For at nå de helt store højder har nye teknologier som PtX dog brug for et lovmæssigt skub.

Men i stedet for at gennemføre et dyrt og lovgivningsmæssigt komplekst forbud mod forbrændingsmotorer, bør man i højere grad gå efter bolden og forbyde de mest forurenende biler.

Overgangen til grønne brændstoffer vil på den måde sikre, at den resterende flåde gradvist udleder mindre CO2 efterhånden som stigende mængder grønt brændstof anvendes.

Et sådant skub kan blive de nye teknologiers gennembrud på markedet, hvormed de skal videreudvikles og opskaleres.

Og ved at åbne op for at inkludere dem i kategorien for bæredygtige brændstoffer kan politikerne på den måde bidrage til at skabe den nødvendige nationale business-case med danske aktører, som kan få skaleret PtX op på et fornuftigt niveau inden for en overskuelig årrække, så Danmark kommer i den grønne førertrøje.

Regeringen arbejder sig i den rigtige retning
Regeringen er faktisk allerede gået foran med et godt eksempel, da de tilbage i juni indgik i en aftale med Holland, som har besluttet at investere cirka 1 milliard kroner i storskala Power to X-anlæg i Danmark.

Herfra skal der udarbejdes en brintstrategi og efterfølgende udbud.

Vi er allerede begyndt at gå i den rigtige retning – nu skal vi bare gå skridtet videre og sikre, at danske virksomheder kan få en andel ved at skabe et marked for produktet.

PtX indeholder altså et helt unikt grønt potentiale for Danmark – ifølge Energinet.dk’s scenarieberegninger endda i endnu højere grad i forhold til andre europæiske lande.

Og med de kommende års investeringer i teknologien in-mente vil muligheden for at inkludere metanol i brændstoffer kunne fungere som den gnist, der antænder udviklingen i Danmark og bringer os foran på teknologien, så de grønne hjul kommer til at rulle.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Lasse Rosendahl

Institutleder, professor, AAU Energi, AAU
civilingeniør (AUC 1994) PhD (Aalborg Uni. 1998)

0:000:00