Debat

DI: Affaldssortering er ikke et mål i sig selv

REPLIK: Målet er, at affaldet skal erstatte primære ressourcer, og man er derfor nødt til at orientere sig efter efterspørgslen, skriver DI’s Karin Klitgaard i en replik til Dansk Affaldsforening.

Foto: Pressefoto
Minna Møbjerg Stevnhoved
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Karin Klitgaard
Miljøpolitisk chef i DI

Jacob Hartvig Simonsen fra Dansk Affaldsforening tillægger mig i Altinget i sidste uge en række synspunkter, som jeg ikke har. Derefter gør han alt for at skyde argumenterne ned.

Det er et kendt retorisk trick kaldet en stråmand.

Fokus på efterspørgslen
DI ønsker at få mest mulig værdi ud af ressourcerne. Hvis det er muligt at genanvende affaldet, så det kan træde i stedet for primære ressourcer, skal vi gøre det. Det er både økonomisk og miljømæssigt det mest fornuftige.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til [email protected]

Diskussionen handler om, hvordan vi skaber de rammer, som sikrer, at vi trækker mest mulig værdi ud af affaldet. I DI ønsker vi, at behandlingen af affaldet bliver markedsgjort.

Kun derved får vi fokus på at sortere det affald fra, som kan genanvendes. I de tilfælde, hvor der ikke er nogen efterspørgsel, kan vi sende affaldet på forbrændingsanlæg og udnytte energien.

 I DI ønsker vi, at behandlingen af affaldet bliver markedsgjort. Kun derved får vi fokus på at sortere det affald fra, som kan genanvendes. 

Karin Klitgaard
Miljøpolitsk chef, DI

Det er ærgerligt, at Jacob Hartvig Simonsen har misforstået, hvorfor DI arbejder for at markedsgøre affald og for at opnå en reel adskillelse af kommunernes roller som myndighed og driftsherre.

Lad affaldet erstatte de primære ressourcer
Pointen er, at hverken det private eller det offentlige kan trylle dårligt affald om til gode sekundære ressourcer.

Vi skal have fokus på, hvilke ressourcer der efterspørges, og levere sekundære ressourcer i en kvalitet og hastighed, der matcher dette. Det er der en del private aktører, som er eksperter i.

Vi oplever, at kommunernes fokus er rettet mod sortering af affald for at nå et bestemt mål for, hvor meget der skal sorteres. Men sortering af affald bør ikke være målet i sig selv. Målet bør være, at affaldet erstatter primære ressourcer.

Eksemplet om plastsortering i Holbæk viser, at det er en god ide, når en forsyningsvirksomhed sætter fokus på, hvad der reelt kan genanvendes og vil blive efterspurgt. De gør sig umage med at udsortere det rigtige og ikke med at udsortere så meget som muligt. Det mener jeg, mange kan lade sig inspirere af.

Lad kommunerne føre tilsyn
Affald vil blive genanvendt, hvis værdien er tilstrækkelig høj. Det kan også ske ved, at Folketinget beslutter, at vi skal genanvende affald, selvom det er mere omkostningskrævende end alternativet.

Det sidste kræver, at der er en tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med, at de politiske beslutninger gennemføres. Derfor argumenterer vi også for, at den tilsynsforpligtelse, der i dag ligger beskrevet i miljøbeskyttelsesloven, skal løftes af kommunerne.

Vi har altså brug for en markedsorienteret genanvendelsessektor, og vi har brug for et aktivt kommunalt tilsyn, der blandt andet fører tilsyn med, at de kommunalt ejede forsyninger følger de rammer for affaldshåndtering, der er opstillet på Christiansborg.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Karin Klitgaard

Underdirektør, miljøpolitisk chef, Dansk Industri
mpa (Roskilde Uni. 1994)

0:000:00