Debat

Drivkraft Danmark: Raffinaderierne er nøglen til dansk PtX-eventyr

Skal regeringens projekt om at styrke danskproduceret Power-to-X lykkes, er det nødvendigt med et øget fokus på volumen. Her kan de to danske raffinaderier få en afgørende betydning som store fabrikker i samspil mindre anlæg rundt omkring i landet. Det kræver dog, at der laves mere tydelige regler på området, skriver Jacob Stahl Otte.

Raffinaderierne producerer allerede flybrændstoffer og ved at integrere vedvarende energi i den proces, kommer vi samtidig ud over de begrænsninger, der i dag er for iblanding af de såkaldte "sustainable aviation fuels" (SAF).
Raffinaderierne producerer allerede flybrændstoffer og ved at integrere vedvarende energi i den proces, kommer vi samtidig ud over de begrænsninger, der i dag er for iblanding af de såkaldte "sustainable aviation fuels" (SAF). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Jacob Stahl Otte
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Power-to-X (PtX) er en vigtig løsning, når vi i de kommende år skal sikre CO2-reduktioner i den del af transporten, som vanskeligt kan elektrificeres med batterier. Det gælder især skibe, fly og tung landtransport. For at understøtte omstillingen er det helt afgørende, at vi både fremmer det nødvendige udbud (produktionen) og efterspørgslen efter de nye brændstoffer. 

Ny temadebat: Kører regeringens udspil om fremtidens grønne brændstoffer i rette retning?

Statsministeren har med nytårstalen atter sat fremtidens grønne brændstoffer på dagsordenen. Talen kommer i kølvandet på det udspil, regeringen fremlagde i december, som skal fremme udviklingen af grønne brændstoffer til fly, skibe og lastbiler. I en ny temadebat spørger Altinget derfor, om vi med udspillet kører i den rette retning?

Om temadebatter:

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning. Vil du være med? Indlæg kan sendes til elmdal@altinget.dk.

På efterspørgselssiden ligger regeringens nye PtX-udspil fint i forlængelse af det CO2-fortrængningskrav, der blev indført i vejtransporten fra 1. januar 2022. CO2-fortrængningskravet øger efterspørgslen efter flydende VE-brændstoffer med lavt CO2-aftryk frem mod 2030. Lignede krav til skibe og fly både nationalt og på EU-niveau forventes at øge efterspørgslen endnu mere de kommende år. Det understregede Statsministeren igen i sin nytårstale, hvor hun foreslog, at al indenrigsflyvning i 2030 skal være grøn.

Den øgede efterspørgsel efter bæredygtige brændstoffer gør det helt afgørende, at vi får vedvarende energi nok. PtX baseret på kulstrøm er naturligvis uinteressant. Derfor skal vi accelerere udbygningen af den vedvarende energi, så den afspejler en fremtid med PtX-produktion i stor skala. Samtidig er det nødvendigt, at vi hurtigst muligt får gang i selve produktionen af PtX. Her er det vigtigt, at vi ikke glemmer den allerede eksisterende infrastruktur, som kan sikre volumen og omkostningseffektivitet.  

Her er det vigtigt, at vi ikke glemmer den allerede eksisterende infrastruktur, som kan sikre volumen og omkostningseffektivitet.

Jacob Stahl Otte, direktør, Drivkraft Danmark

Danmarks to store brændstoffabrikker kan bidrage

I regeringens udspil tales der om såkaldte "PtX-brændstoffabrikker". I den forbindelse er det værd at huske på, at Danmark har to store brændstoffabrikker, som er klar til at bidrage til omstillingen.

De to danske raffinaderier i Kalundborg og Fredericia er allerede i fuld gang med at omstille sin produktion – blandt andet med PtX. Ved at integrere vedvarende energi som restbiomasse, brint, el, methanol og biogas i raffinaderiprocessen kan raffinaderierne gradvist og omkostnings-effektivt omstille sig fra fossil energi til PtX-fabrikker, der med fokus på volumen kan levere betydelige CO2-reduktioner i transportsektoren og andre sektorer allerede inden 2030.

I den transformation skal raffinaderierne både tilpasse inputtet til vedvarende alternativer og outputtet, så det afspejler fremtidens behov. Med flere elbiler på vejene vil benzinforbruget eksempelvis falde betydeligt de kommende årtier, mens efterspørgslen efter grønne flybrændstoffer til gengæld vil stige. Det er en udvikling, som raffinaderierne naturligvis har med i sin planlægning. Raffinaderierne producerer allerede flybrændstoffer og ved at integrere vedvarende energi i den proces, kommer vi samtidig ud over de begrænsninger, der i dag er for iblanding af de såkaldte "sustainable aviation fuels" (SAF).

Men her kommer vi til den måske største barriere for PtX-produktionen i Danmark: Der mangler fortsat tydelige regler for, hvordan el, brint og anden vedvarende energi i praksis kan tælle med i produkternes CO2-regnskab.

Jacob Stahl Otte, direktør, Drivkraft Danmark

Den største barriere er tydelige regler

Men her kommer vi til den måske største barriere for PtX-produktionen i Danmark: Der mangler fortsat tydelige regler for, hvordan el, brint og anden vedvarende energi i praksis kan tælle med i produkternes CO2-regnskab.

Det er meget positivt, at regeringen med sit udspil lægger vægt på, at der skal være ensartede EU-regler på PtX-området. Men vi kan som branche godt frygte, at reglerne først kommer om flere år. Det vil være gift for udviklingen, uanset om det drejer sig om raffinaderiernes omstilling eller etablering af ny PtX-produktion.

Derfor er det helt afgørende, at regeringen og Folketinget på EU-plan presser på for, at vi får reglerne på plads allerede i år. Jo før der kommer en afklaring af reglerne, jo før kan raffinaderierne og andre PtX-producenter for alvor sætte gang i omstillingen og bidrage til Danmarks 70 procent-mål.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jacob Stahl Otte

Direktør, Drivkraft Danmark
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 1993), MA International Relations (Lancaster University, 1991)