Debat

Grønne organisationer: Regeringens ekspertgruppe negligerer biomassen

Regeringens ekspertgruppe har præsenteret længe ventet bud på, hvordan en klimaafgift i Danmark kan strikkes sammen. Desværre overser de alt det træ og anden biomasse, som Danmark i dag futter af, mener fem organisationer.

Selvom forbruget af biomasse i energiforsyningen er forbundet med massive udledninger, er forbruget fritaget for afgifter, advarer fem organisationer.
Selvom forbruget af biomasse i energiforsyningen er forbundet med massive udledninger, er forbruget fritaget for afgifter, advarer fem organisationer.Foto: Kasper Palsnov/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Danmarks grønne omstilling af energiforsyningen har været baseret på at brænde træ af i stor stil.

I løbet af de sidste 20 år har vi nemlig tredoblet vores forbrug af træ til energi, så det i dag udgør næsten halvdelen af Danmarks vedvarende energi. Men det, vi engang troede, var en grøn omstilling, er i virkeligheden helt ude i skoven.

Derfor står vi nu ved en skillevej, når politikerne skal forhandle en klimaafgift. Hvis afgiften ikke kommer til at omfatte biomasse, kan det få os endnu længere ud ad den blindgyde, som en energiforsyning fra biomasse er. Omvendt vil en afgift på biomasse betyde, at vi kan sætte skub i omstillingen mod en grøn energiforsyning.

Begrænset ressource

Vores forbrug af biomasse i energiforsyningen er forbundet med massive udledninger. Samtidig er vores store forbrug af biomasse med til at udpine skovenes kulstoflager.

Når vi fælder træer og støvsuger skovbunden for grene, som vi tidligere lod ligge, gør vi nemlig skovene yngre, træerne mindre, og tømmer så at sige skoven for kulstof – selv hvis træerne er certificerede efter alle kunstens regler.

Afsendere

Indlægget er skrevet af:

  • Sune Scheller, kampagnechef i Greenpeace
  • Frederik Roland Sandby, sekretariatsleder i Klimabevægelsen
  • Annika Lund Gade, rådgiver i Rådet for Grøn Omstilling
  • Gry Bossen, politisk koordinator i Verdens Skove
  • Lasse Jesper Pedersen, seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening

Skovene i hele Europa bliver i øjeblikket presset i en sådan grad, at deres kulstoflager bliver mindre og mindre. Samtidig er biodiversiteten hårdt presset og mange arter har svært ved at klare sig i de forarmede skove, hvor vi har fjernet levesteder og livsgrundlag for tusindvis af arter, der er tilknyttet gammel skov og dødt ved.

Det i en tid, hvor vi i den grad har behov for skovene til at optage og lagre CO2 fra atmosfæren og sunde økosystemer. Derfor er der brug for et fundamentalt skifte i, hvordan vi bruger træbiomasse.

Danmark er et af de lande i verden, der forbruger mest biomasse per indbygger, og det forbrug er langt over, hvad der er bæredygtigt.

Energistyrelsens egne embedsmænd vurderer, at Danmarks massive brug af biomasse skal reduceres med 80 procent for at blive bæredygtigt.

Vores omstilling af energiforsyningen gennem et overforbrug af biomasse har altså kort sagt været en falsk klimaløsning.

Vi ser ind i en verden, hvor der kommer langt større efterspørgsel på træ. Vi skal give plads til et par milliarder flere mennesker i 2050, en større middelklasse i fattige lande, og samtidig får træ stadig flere anvendelser i fremtiden, herunder som et grønnere alternativ til mange byggematerialer og som erstatning for plastik i vores hverdag.

I takt med at højere klimaafgifter indføres, vil det økonomiske incitament til at brænde træ af nemlig forøges

Sune Scheller, Frederik Roland Sandby, Annika Lund Gade, Gry Bossen og Lasse Jesper Pedersen

Derfor er der ikke nogen tvivl om, at vi i Danmark skal bruge langt mindre træbaseret biomasse i energiforsyningen i fremtiden.

Derfor skal vi have afgifter på biomasse

Alligevel er biomasse til energiforsyningen fritaget for afgifter i dag, fordi det på papiret anses som en vedvarende energikilde, der ikke udleder CO2, når det brændes af. Når Danmark nu skal have klimaafgifter, er det helt afgørende, at vi gør op med det.

Hvis træ og anden biomasse bliver undtaget fra en klimaafgift, kommer vi nemlig uforvarende til at forværre og forlænge Danmarks biomasseafhængighed. I takt med at højere klimaafgifter indføres, vil det økonomiske incitament til at brænde træ af nemlig forøges.

Omvendt vil afgifter, der omfatter biomasse til energi, medvirke til, at prisen på biomasse afspejler dets klimakonsekvenser.

Herved sikrer vi, at det bedre kan svare sig at bruge træ til andre formål, og at det bedre vil kunne betale sig at bruge mere bæredygtige energikilder.

Det vil både betyde, at forureneren betaler, som er hele idéen med en klimaafgift, og det vil være den mest effektive og billigste måde at reducere brugen af biomasse i energisektoren markant.

Vi saver den gren over, vi sidder på

Det er nu, at vi skal indse, at biomasse er en begrænset ressource – og at skovene er helt afgørende for både et stabilt klima og velfungerende økosystemer. Med vores enorme overforbrug af biomasse i dag er vi i gang med at save den gren over, som vi sidder på.

I fremtiden skal vi prioritere træ til de anvendelser, hvor det faktisk giver mening for klimaet. I fremtiden skal vores varmeforsyning være baseret på bæredygtige teknologier som eksempelvis store varmepumper, geotermi og energilagre.

Den udvikling har politikerne mulighed for at sætte gang i nu – ved at give os afgifter og grønnere skove.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Annika Lund Gade

Rådgiver og projektmedarbejder, Rådet for Grøn Omstilling
Master, environmental engineering technology, DTU

Frederik Roland Sandby

Sekretariatsleder, Klimabevægelsen i Danmark, medstifter, Den Grønne Studenterbevægelse
MSc. i klimaforandringer (Københavns Uni. 2021)

Gry Bossen

Politisk koordinator, bestyrelsesmedlem, Verdens Skove
cand.mag., antropologi (Aarhus Uni. 2009)

0:000:00